Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wygaszenie/likwidacja gimnazjum w 2019
strony: [ 1 ]
MalMiz24-01-2019 09:01:01   [#01]

proszę o podpowiedź - 31 sierpnia zakończy działalność samodzielne gimnazjum ( nie włączane ani nie przekształcane) jakie czynności proceduralne należy podejmować  aby wszystko było zgodnie z prawem i zachowaniem terminów? jakie uchwały , jakie zarządzenia - co krok po kroku - pytam jako JST. Czynności dyrektora również poproszę żeby to wszystko było ze sobą kompatybilne.

 

parkerpl24-01-2019 12:04:08   [#02]

OP podejmuje uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej na podstawie ustawy o finansach publicznych, w której wyznacza czynności likwidacyjne, określa co stanie się z mieniem gimnazjum oraz kto przejmuje jego należności i zobowiązania.  Na podstawie ustawy przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe OP podejmuje do 31.11.2019 uchwałę stwierdzającą zakończenie działalności gimnazjum. Po likwidacji dokumentacja przekazywana jest do OP, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

rzewa24-01-2019 13:58:33   [#03]

gwoli uzupełnienia - podstawą prawna podjęcia powyższej uchwały jest:

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy …. o samorządzie gminnym ….
art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust 3, ust 4 pkt 2 ustawy … o finansach publicznych … 
w związku z art. 127 ust 1 i ust. 2 ustawy … przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ….
zwracam uwagę na to co pogrubione - likwidujemy gimnazjum gdyż musimy to zrobić a nie dlatego, że tego chcemy i ta likwidacja została postanowiona 1 września 2017 r
parkerpl24-01-2019 14:36:05   [#04]

#03 Likwidacja została postanowiona, tylko nie przez OP tylko MEN :-)

MalMiz24-01-2019 15:04:41   [#05]

dziękuje za wszystkie informacje -mam jeszcze pytanie uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej w jakim terminie należny podjąć  ( z jakich to wynika przepisów) i ewentualnie czy jest jakaś procedura konsultacyjna tej uchwały

rzewa24-01-2019 23:41:34   [#06]

powinno się ją podjąć nie później jak na 3 m-ce przed terminem likwidacji - tyle czasu potrzeba by przeprowadzić pełną inwentaryzację - zasady rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do u.f.p.

nie ma żadnego specjalnego trybu uchwalania ani nie są potrzebne jakiekolwiek opinie

tardeli06-02-2019 09:58:36   [#07]

Gimnazjum wygaszane. Nauczyciel obecnie pracuje na całym etacie. W maju otrzyma wypowiedzenie i z końcem sierpnia należy mu się 6 miesięczna odprawa. Jednak może on przejść na emeryturę i chcąc na nią przejść na jego wniosek musi z końcem sierpnia rozwiązać umowę o pracę. Wówczas należy się 3 miesięczna odprawa. W związku z powyższym należy wypłacić mu 3 czy 6 miesięczną odprawę?

Ala06-02-2019 11:34:53   [#08]

obydwie

rzewa06-02-2019 18:50:28   [#09]

nie musi rozwiązywać stosunku pracy na swój wniosek (a nawet nie powinien!!) - jeśli zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy na podstawie art 226 u.p.w.u.P.o. - tak samo jak w przypadku art 20 KN - może przejść na emeryturę -> zatem ma prawo do 2 odpraw

kris12-02-2019 09:42:21   [#10]

Bardzo proszę o podpowiedź.

Jak wygląda procedura wygaszania gimnazjum publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną?

kris14-02-2019 16:00:23   [#11]

A na moje pytanie nikt się nie odezwie? Też jestem w OSKKO.

 

Leszek14-02-2019 21:53:14   [#12]

Zatem nikt nie wie

Zajrzyj do ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

Pozdrawiam 

rzewa16-02-2019 00:32:39   [#13]

tak samo jak likwidacja czyli składasz w gminie pismo o zaprzestaniu działalności z dniem 31.08 br i w przeciągu 15 dni rozliczasz otrzymaną w 2019 roku dotację

porządkujesz dokumentację przebiegu nauczania w sposób zalecany przez Twoje KO i przekazujesz ją do kuratorium do końca września

tyle

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]