Forum OSKKO - wątek

TEMAT: trzynastka
strony: [ 1 ]
KaPi09-01-2019 13:06:59   [#01]

pomóżcie znowu, bo chyba zaczynam dzielić włos na czworo...

w 2018 roku nauczycielka od 28 maja jest na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą, urodziła teraz 2 stycznia

czy za te ok. pięć miesięcy 2018 roku należy jej się proporcjonalnie trzynastka? 

cały czas jest zatrudniona, ale nie przepracowała w 2018 roku efektywnie tych 6 miesięcy...

izael09-01-2019 13:39:45   [#02]

Czytając wprost to, co zapisane jest w ustawie, nie przysługuje jej trzynastka.

Zwolnienie lekarskie, nawet związane z ciążą, nie jest na liście wyłączeń do przepracowania co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Art. 2. 1. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

2. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),
2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące,
3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej,
4) rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,
5) podjęcia zatrudnienia:
a) w wyniku przeniesienia służbowego,
b) na podstawie powołania lub wyboru,
c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,
6) korzystania:
a) z urlopu wychowawczego,
aa) z urlopu macierzyńskiego,
ab) (uchylona)
ac) z urlopu ojcowskiego,
ad) z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
ae) (uchylona)
b) z urlopu dla poratowania zdrowia,
c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,
6a) korzystania z urlopu rodzicielskiego,
7) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

KaPi09-01-2019 13:43:27   [#03]

też tak uważam, ale moja księgowa twierdzi inaczej...

według niej należy jej się za ten kawałek roku...

 

izael09-01-2019 13:51:21   [#04]

hmm

a jakaś podstawa prawna?

ale w sumie to decyzja dyrektora jednak:)

i zawsze można zachęcić pracownika do pójścia do sądu pracy

będzie wyrok, może być wypłata

KaPi09-01-2019 13:58:31   [#05]

izael, wypłaciłbyś czy nie???

AnJa09-01-2019 16:08:48   [#06]

A może niewymienienie tu zwolnienia lejkarskiego wynika tylko stad, że ustawodawca nie uznaje go za przerwę w pracy?

 

KaPi09-01-2019 16:28:17   [#07]

AnJa wszelakie interpretacje, które znalazłam mówią właśnie o tym, że zwolnienie lekarskie powoduje, że pracownik nie świadczy pracy - nie pracuje, co w sumie jest logiczne...

zatrudnienie nie jest równoznaczne z przepracowaniem...

chyba...

izael10-01-2019 09:16:32   [#08]

KaPi, nie wypłaciłabym:)

zdecydowanie

chyba że miałabym wyrok sądu w takiej samej sprawie - dotyczący naszej szkoły

albo dostałabym opinię prawnika z OP, który jednoznacznie odniósłby się do tematu

choć w tym drugim to też mam wątpliwości

więc nie - w ramach procedury RWD


post został zmieniony: 10-01-2019 09:18:51
KaPi10-01-2019 09:46:39   [#09]

ok, dzięki :)

nie należy się...

iw10-01-2019 17:10:48   [#10]

Prawo do trzynastki

Nabycie prawa do trzynastki w pełnej wysokości uzależnione jest od przepracowania całego roku kalendarzowego u danego pracodawcy. „Przepracowanie całego roku” rozumiane jest – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 13 grudnia 2005 roku (II PZP 9/05) – jako pozostawanie w zatrudnieniu. Niezależnie od faktycznego i efektywnego wykonywania pracy. Jest to stanowisko pro pracownicze.

i jeszcze

Za drugim poglądem, zgodnie z którym prawo do „trzynastki” jest uzależnione od długości całego okresu pozostawania w stosunku pracy u danego pracodawcy, przemawia argument, że „trzynastka” i tak jest liczona tylko od wynagrodzenia za pracę, nie zaś od świadczeń z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Pogląd taki prezentuje Departament Wynagrodzeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Za tym poglądem przemawia również zasada uprzywilejowania pracownika.

Mam podobny problem z wypłatą trzynastki. 

iw10-01-2019 17:20:17   [#11]

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim łącznie przez ponad 7 miesięcy.

TAK

Korzystanie z urlopu macierzyńskiego zwalnia z konieczności przepracowania min. 6 miesięcy do otrzymania trzynastki.

art. 2 ww. ustawy

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dodatkowe-wynagrodzenie-roczne-w-oswiacie/przyklad-okresow-pracy-uprawniajacych-do-trzynastki-8609.html


post został zmieniony: 10-01-2019 17:22:30
KaPi10-01-2019 17:35:29   [#12]

iw,

w 2011 r. jest wyrok Sądu Najwyższego, który już mówi o przepracowaniu a nie zatrudnieniu...

a w ust. 2 ustawy nie ma mowy o zwolnieniu lekarskim...

iw10-01-2019 18:17:14   [#13]

Wkleiłam, stanowiska w sprawie, które znalazłam w necie.

Mam ten sam problem i też zastanawiam się czy wypłacać trzynastkę czy nie.

Marla10-01-2019 19:48:05   [#14]

czy Waszym zdaniem nauczycielowi szkoły podstawowej, który przebywał od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 na urlopie dla poratowania zdrowia,  potem na urlopie wypoczynkowym (ferie letnie) a od 1 września 2018 r został wizytatorem - urlopowany ze szkoły, należy się trzynastka?

Jeśli tak to od którrego pracodawcy ? a może od dwóch?

No chyba że od żadnego...

rzewa11-01-2019 13:02:52   [#15]

należy się w szkole, za 8 m-cy

w KO nie należy się

an11-01-2019 13:03:04   [#16]

Moim zdaniem 13 się należy.

Urlop dla poratowania - to jedna z 23 sytuacji zwalniającej z konieczności przepracowania 6 miesięcy.

an11-01-2019 13:06:32   [#17]

Nauczyciel powrócił do pracy we wrześniu po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia.

TAK

Powrót w ciągu roku z urlopu zdrowotnego  zwalnia z konieczności przepracowania co najmniej 6 miesięcy.

art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. b ww. ustawy.

Nauczyciel korzystał do 1 marca 2017 r. z urlopu dla poratowania zdrowia, a od 15 czerwca do 25 listopada 2017 r. był niezdolny do pracy

TAK

Powrót w ciągu roku z urlopu zdrowotnego  zwalnia z konieczności przepracowania co najmniej 6 miesięcy.

art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. b ww. ustawy.

Elżbieta 323-01-2019 21:24:48   [#18]

Pytanie do  RZEWY:

Czy odpowiedź na pytanie Marii jest prawidłowa: Jeżeli nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 stycznia do 30 czerwca - to czy faktycznie za ten okres należy mu się  ,13"? 

Czy tylko za dwa miesiące z tytułu urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji?

rzewa24-01-2019 09:46:59   [#19]

należy mu się "13" za ten okres ale do wynagrodzenia rocznego jakie wówczas wypracował nie wlicza się wynagrodzenia otrzymywanego w czasie udpz

wbgim24-01-2019 11:13:40   [#20]

Witam. Proszę o pomoc. Mam nauczycieli, którzy otrzymali kary dyscyplinarne - nagana z ostrzeżeniem: jeden za uchybienie godności nauczyciela(ubliżanie uczniom) i drugi łamanie dyscypliny pracy - przez 2 tygodnie nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia. W pierwszym przypadku - trzynastkę mogę wypłacić, w drugim nie. Czy dobrze interpretuję przepisy?? 

rzewa24-01-2019 14:01:30   [#21]

tak

alis24-01-2019 15:10:18   [#22]

Czy na piśmie powinnam poinformować pracownika, że nie otrzma ,,trzynastki"?U mnie pracownik ma naganę za przebywanie w szkole w stanie nietrzeźwości.

wbgim24-01-2019 20:16:28   [#23]

Dziękuję za pomoc :-)

 

rzewa24-01-2019 23:42:59   [#24]

allis - nie ma takiej potrzeby

jak się zapyta, to go poinformujesz

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]