Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop nauczyciela
strony: [ 1 ]
irekm104-12-2018 21:28:55   [#01]

Nauczyciel w roku szkolnym 2017/18 pracował w szkole podstawowej i miał urlop w ferie zimowe i letnie.Od września 2018 r. pracuje w przedszkolu i ma urlop w wysokości 35 dni. Rozumiem, że od stycznia 2019 r. Czy dobrze myślę? Będę wdzięczny za odpowiedź.

rzewa04-12-2018 22:46:36   [#02]

tak, dobrze myślisz, o ile został zatrudniony na czas nieokreślony

IkaP11-12-2018 20:07:10   [#03]

Nauczyciel w placowce nieferyjnej przebywal na zwolnieniu we wrześniu i w w październiku, potem był dwa  tygodnie na urlopie i znowu jest na prewencji przedrentowej do 18 grudnia. Ponieważ myśli o rozwiązaniu stosunku pracy chce wykorzystać od razu - od 19.12 zaległy urlop. Czy przed wyrażeniem zgody na ten urlop muszę go wysłać do lekarza?

rzewa12-12-2018 18:22:25   [#04]

nie, nie musi mieć zdolności by skorzystać z urlopu

IkaP13-12-2018 06:38:43   [#05]

Dziękuję.

Roman Langhammer13-12-2018 07:38:58   [#06]

"Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z 26 października 2016 r. (sygn. akt III PK 9/16) stwierdził, że udzielony urlop wypoczynkowy po długiej chorobie, trwającej 30 dni i bez uzyskania zaświadczenia lekarskiego po kontrolnych badaniach jest nieprawidłowy. Dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub na żądanie. Jeśli pracownik zgłosił pracodawcy wniosek o urlop na żądanie bez kontrolnych badań lekarskich przeprowadzonych po niezdolności do pracy powyżej 30 dni i nie stawi się do pracy, to pracodawca powinien oznaczyć taką nieobecność jako usprawiedliwioną niepłatną."

rzewa13-12-2018 11:03:22   [#07]

cytat z uzasadnienia powyższego orzeczenia:

"(…) w orzecznictwie Sądu Najwyższego występuje dwugłos co do tego czy pracownik może korzystać z urlopu wypoczynkowego po długotrwałej nieobecności chorobowej bez uprzedniego poddania się badaniu kontrolnemu.

Występują judykaty (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2011 r., II PK 240/10, z dnia 20 marca 2008 r., II PK 214/07) głoszące, że w przypadku wcześniej zaplanowanego urlopu wypoczynkowego albo urlopu udzielanego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracodawca nie musi kierować pracownika na badania kontrolne. Teza ta uzasadniana jest funkcją art. 229 § 2 KP. Chodzi o to, że badania odzwierciedlają zdolność pracownika do pracy. Skoro w okresie urlopu nie będzie ona świadczona, to nie ma przeszkód w udzieleniu urlopu wypoczynkowego.
Do innego rodzaju racji odwołuje się przeciwna linia orzecznicza. Zgodnie z nią pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania kontrolne po ponad 30-dniowej chorobie, jeżeli pracownik bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia chce skorzystać z urlopu „na żądanie”. Postulat ten wynika z założenia, że korzystanie z urlopu wypoczynkowego i niezdolność do pracy wykluczają się (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r., II PK 123/09, z dnia 29 października 2007 r., II PK 54/07, z dnia 18 maja 2006 r., III PK 26/06)"

IkaP16-12-2018 07:13:48   [#08]

Skorzystałam z wersji, że nie musi.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]