Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Liczba opiekunów podczas wycieczki
strony: [ 1 ]
Afraniuk30-10-2018 18:29:13   [#01]

Witam !

Mam pytanie w kwestii opiekunów podczas wycieczki. Wiem, że kierownikiem może być tylko nauczyciel - w kwestii opiekunów myślę nad rodzicami (dziadkami). Zastanawiam się tylko czy istnieją  jakieś  wymogi formalne, które  muszą spełnić:

- jakaś zgoda czy podpis pod regulaminem wycieczki ? - o tym że powiniem sprawdzić w rejestrze przestępców seksualnych to już wiem :)

Kolejna rzecz - nie mogę namierzyć liczezbności dzieci powierzanych pod opiekę 1 nauczycielowi - niczego nie ma w 

rozporządzeniu z dnia 25 maja 2018 r.. Mam grupę 25 dzieci idącą na lodowisko w pobliżu szkoły - kierownikiem będzie Nauczyciel - ale co z opiekunami? 
Pozdrawiam 

 

DYREK31-10-2018 11:00:37   [#02]

Liczba opiekunów powinna zostać dostosowana do wieku i możliwości uczniów oraz rodzaju wycieczki. Nie ma w przepisach jednoznacznie (poza pewnymi wyjątkami np. wycieczka rowerowa-> kodeks drogowy) określonej liczby uczniów przypadających na jednego opiekuna. Należy to określić w zasadach (regulaminie, procedurze) organizowania wycieczek w konkretnej szkole -> można tu się posiłkować przepisami rozporządzenia MEN o organizowaniu wypoczynku dzieci (....) albo starymi przepisami o organizowaniu wycieczek.

Warto pamiętać, że:

 • dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • dyrektor szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczek.
podyr02-11-2018 10:37:59   [#03]

Też zawsze mam problem z ilością opiekunów, a najwięcej dylematów rodzi ilość opiekunów w autokarze. Ustaliłem, że w autokarze na 15 uczniów przypada 1 opiekun.

Pozdrawiam

DYREK02-11-2018 12:13:42   [#04]

Ze starych (nieaktualnych) przepisów, może się przyda:-)

Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględnić ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania grupy, wiek uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki.

Liczba opiekunów:

 • wycieczki autokarowe ->1 opiekun na 15 uczniów
 • wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły -> 1 opiekun na 30 uczniów
 • wycieczki piesze na terenie miasta  połączone z korzystaniem ze środka transportu miejskiego -> 1 opiekun na 15 uczniów
 • wycieczki piesze organizowane na terenach Parków Narodowych oraz na szlakach turystycznych leżących powyżej 1000 m n.p.m. ->1 opiekun na 10 uczniów + górski przewodnik turystyczny (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia)
 • wycieczki innymi środkami lokomocji - przejazdy kolejowe -> 1 nauczyciel na 9 uczniów
 • wycieczki rowerowe -> 1 opiekun na 7 uczniów (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia + karta rowerowa )
 • wycieczki wysokogórskie -> 1 opiekun na 5 uczniów + górski przewodnik turystyczny (uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia )

post został zmieniony: 02-11-2018 12:15:34
Marek Pleśniar03-11-2018 22:32:54   [#05]

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu zarówno w szkole, jak i poza obiektami do niej należącymi. Przy organizacji zajęć i wycieczek poza terenem szkoły powinien ustalić:

 • liczbę opiekunów oraz
 • sposób zorganizowania opieki,

uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także ich specyfikę oraz warunki, w jakich będą się one odbywać (§ 32 ww. rozporządzenia). Obowiązki dyrektora w tym zakresie będą polegały przede wszystkim na właściwej organizacji wyjść uczniów poza teren szkoły.


post został zmieniony: 05-11-2018 00:05:04
Marek Pleśniar03-11-2018 22:33:44   [#06]

nb ;-)
Wyjście do kościoła w celu odbycia rekolekcji nie jest formą krajoznawstwa i turystyki organizowaną prze szkołę (wycieczką) (§ 10 ust. 5 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.). Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, a także innych rekolekcji, jeżeli stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego i nakładają na swoich członków tego rodzaju obowiązek


post został zmieniony: 05-11-2018 00:05:15

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]