Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Promocja w trakcie roku szkolnego z klasy 3 do 4 SP?
strony: [ 1 ]
SPK212-06-2018 22:02:05   [#01]

Czy jest możliwość aby uczeń w trakcie roku szkolnego otrzymał promocje z 3 do 4tej klasy szkoły podstawowej?Zakładam że w pierwszym półroczu kl.3 uczeń miałby indywidualny tok nauki, na półrocze zdawałby egzamin klasyfikacyjny i na tej podstawie otrzymałby promocję do klasy czwartej w drugim półroczu? Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

SPK213-06-2018 10:54:32   [#02]

Proszę o podpowiedź

rzewa13-06-2018 22:49:30   [#03]

może tak być o ile uczeń będzie realizował indywidualny tok nauki przewidujący realizacje treści programowych 2 klas w czasie 1 roku - wymagana wówczas jest opinia KO

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569)

w inny sposób tego się zrobić nie da -> art 44o ust 3 u.s.o. dotyczy tylko uczniów klasy I i II sp

 

SPK214-06-2018 07:12:36   [#04]

Rzewo, to w takim razie co powinno zawierać pismo dyrka do KO: jakieś dodatkowe informacje typu opinia o dziecku od wychowawcy?opinia z poradni o uzdolnienia dziecka...może wniosek rodziców o zorganizowanie indywidualnego toku nauki. Rozumiem że żeby KO wydalo opinię musi mieć ogląd sprawy. 

rzewa14-06-2018 21:20:23   [#05]

wszystko masz w rozporządzeniu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]