Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel wspomagający w szkole niepublicznej
strony: [ 1 ]
j2311-06-2018 13:55:20   [#01]

Czy szkoła niepubliczna na obowiązek zatrudnienia (od września na umowę o pracę) nauczyciela wspomagającego dla ucznia z zespołem Aspergera? Wydaje mi się, że rozporządzenie dotyczy wszystkich szkół ogólnodostępnych, a więc także niepublicznych. 

edithael11-06-2018 19:46:01   [#02]

Tak. To prawo dziecka niezależnie od szkoły. I każda szkoła dostaje zwiększoną dotację na takie dziecko.

AleJ13-06-2018 11:21:12   [#03]

Proszę podać podstawę prawną

 

rzewa13-06-2018 22:34:24   [#04]

§7 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578) wydanego na podstawie art 127 ust 19 pkt 2 u.P.o., które dotyczy także szkół i placówek niepublicznych na mocy art 177 u.P.o.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]