Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pijany pracownik administracji
strony: [ 1 ]
Ed08-06-2018 17:15:29   [#01]

Pod nieobecność dyrektora rodzic zawiadomił policję, iż pracownik administracji znajduje się pod wpływem alkoholu. Policja faktycznie potwierdziła nietrzeźwość tej osoby (0,6 promila). Jakie konsekwencje powinien ponieść pracownik ? Czy wystarczy kara porządkowa, czy jednak zwolnienie dyscyplinarne? Dodam, że pracownikowi zostały tylko 2 lata do emerytury. Wcześniej nie był karany karą porządkową.

AnJa08-06-2018 19:31:42   [#02]

Ty decydujesz.

A rozstrzygnie, ewentualnie- sąd pracy.

Marek Pleśniar08-06-2018 20:37:52   [#03]

"Definicja stanu nietrzeźwości została określona w art. 46 ust 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zachodzi on wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

    stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nietrzezwy-pracownik-konsekwencje"

pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje względem nietrzeźwego pracownika. Do najłagodniejszych należy zakwalifikować karę upomnienia bądź nagany. Bardziej dotkliwą może okazać się kara pieniężna. Przy czym zgodnie z art. 108 par. 3  Kodeksu pracy za jedno przekroczenie kara ta nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.

Jednak najbardziej przykrą konsekwencją byłaby utrata pracy regulowana art. 52 par. 1 pkt 1 k.p., z którego wynika, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.
----

"Na podstawie art. 108 k.p. pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową. Pracodawca może też rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem albo - uznając zachowanie pracownika za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych - w trybie dyscyplinarnym. Sąd Najwyższy w wyroku 10 października 2000 r. (I PKN 76/00, OSNAPiUS 2002/10/ 237) stwierdził, iż przebywanie pracownika w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwości stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych."

wybór należy do Ciebie

 

alis09-06-2018 18:43:24   [#04]

Czy ktoś mógłby się podzielić wzorem nagany dla pracownika?

DYREK10-06-2018 10:57:47   [#05]

Przy nakładaniu kary porządkowej należy dokładnie przestrzegać procedury określonej w Kodeksie pracy (Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników) -> ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)

wzór pisma o nałożeniu kary -> polecam google :-)

DYREK10-06-2018 14:45:44   [#06]

i jeszcze "13" w plecy

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).

 

"Art. 3.  Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
2) stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
3) wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,
4) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika."
alis12-06-2018 20:47:39   [#07]

Dyrek, serdecznie dziękuję za cierpliwość i okazaną pomoc, powoli odzyskuję wiarę w ludzi, pozdrawiam.

joszka12-06-2018 21:18:01   [#08]

Nie certol się!Zwolnij z pracy!Miękkie serce-twardy tyłek!

Jak raz zrobił(przyznaj,że to nie pierwszy raz,ale jakoś nie wypadało,otrzymywał szansę-prawda) to na pewno powtórzy-pomyśl o najgorszych konsekwencjach!Ty za to bekniesz-ON powie,trudno stało się,jestem chory.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]