Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Inspektor ochrony danych osobowych
strony: [ 1 ]
DICK24-05-2018 13:36:24   [#01]

Czy w szkole IODO może być nauczyciel informatyki.

AMS24-05-2018 14:28:43   [#02]

Tak: 

Art. 37. ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

5. Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39.
6. Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.
7. Administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane kontaktowe inspektora ochrony danych i zawiadamiają o nich organ nadzorczy.

gronostaj24-05-2018 14:54:33   [#03]

A jak zawiadomić pracowników jesli insektorem jest osoba z firmy zewnętrznej? Czy mozna napisac zarzadzenie?

jadwinia11-06-2018 22:49:32   [#04]

Może w klauzuli informacyjnej zawrzeć dane inspektora i dane kontaktowe. 

ReniaB12-06-2018 00:08:12   [#05]

W klauzuli jak najmniej danych osobowych typu nazwisko, bo gdy osoba się zmieni wszystkie klauzule tez trzeba zmieniać; wystarczy podać telefon i mail co IOD

Ed21-09-2018 16:21:20   [#06]

Firma outsourcingowa wybrana przez organ prowadzący dla podległych mu placówek realizuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Obecnie nasza szkoła wystąpiła z prośbą, by firma przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych. Firma  żąda jednak za to dodatkowej (niemałej) zapłaty. Czy w ramach swoich zadań IODO nie powinien jednak szkolić pracowników nieodpłatnie ? Dodam, że w umowie między szkołą, a firmą ta kwestia nie została uregulowana.

AnJa23-09-2018 17:44:23   [#07]

Jeśli nie została uregulowana to raczej oczywiste jest, że firma nie realizuje.

AMS24-09-2018 20:21:14   [#08]

a jak zinterpretować zapisy 

Artykuł 39 (ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679) 
Zadania inspektora ochrony danych
1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania: a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie. ????

Ed24-09-2018 20:59:39   [#09]

No właśnie. Umowa umową, ale wydaje mi się, że Rozporządzenie UE określające zadania IODO jest tu ważniejsze. Czyli, innymi słowy inspektor nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających wprost z RODO.

AnJa24-09-2018 21:44:43   [#10]

Dla mnie informowanie to nie szkolenie.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]