Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
strony: [ 1 ]
Sekret16-05-2018 08:53:24   [#01]

Bardzo proszę o odpowiedź

 

Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony w szkole feryjnej odeszła na emeryturę 31.08.2017. Wykorzystała całe ferie letnie 2017. Od 1 grudnia 2017 do 22 czerwca 2018 przyszła na zastępstwo. 

1. Czy nie należy jej się ekwiwalent za grudzień 2017, gdyż w tym roku kalendarzowym wykorzystała urlop wypoczynkowy ( min 8 tyg)

2. Czy za okres styczeń 2018 - czerwiec 2018 ekwiwalent obliczam 5,6 x 6 = 33,6 co zaokrąglam do 34 dni.

 

 

 Z góry dziękuję za odpowiedź

Bona Fide16-05-2018 09:04:55   [#02]

Urlop w przypadku n- li przysługuje za okres roku szkolnego, a nie kalendarzowego.

Od obliczenia z pkt 2 odejmij jeszcze ferie zimowe i będzie prawidłowo.

 

Sekret16-05-2018 09:57:42   [#03]

Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Rozumiem więc, że za cały okres od 1 grudnia 2017 do 22 czerwca 2018 obliczam ekwiwalent według wzoru 5,6 x 7 miesięcy = 39,2 co zaokrąglam do 40 dni Odejmuję ferie zimowe 2018 40-14 = 26 dni ekwiwalentu?

 

dariuszn716-05-2018 13:03:15   [#04]

Moim zdaniem należy się urlop za okres od 1 stycznia do 22 stycznia 2018, jeżeli zastępowana osoba będzie nieobecna dłużej to okres umowy na zastępstwo powinien obejmować wakacje. Zdaniem innych nawet ta umowa powinna umożliwiać wykorzystanie urlopu w naturze. Natomiast nie należy się ekwiwalent za rok 2017 gdyż urlop został wykorzystany. Z tego co wiem urlop należy się za rok kalendarzowy, a nie szkolny. Jeżeli nie mam racji to proszę mnie wyprowadzić z błędu.

Bona Fide16-05-2018 13:45:30   [#05]

Do #03 dokładnie tak.

Do #04 nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedź, o jaki 22 styczeń chodzi?

Umowa na zastępstwo dotyczy zastępowanej osoby, a skora nieobecna osoba wraca 23 czerwca do pracy, to jak uzasadnisz dalsze zatrudnienie osoby będącej na zastępstwie? I tu ukłon w stronę dyscypliny finansów publicznych;-)

DYREK16-05-2018 14:30:37   [#06]

Karta Nauczyciela

Art. 64.  ust. 5

(....) Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

 Zatem:

  • nauczycielka ma prawo do urlopu zgodnie z art. 64 ust. 5 ->  5,6 x 7 miesięcy = 39,2 po zaokrągleniu 40 dni, odejmujemy ferie zimowe czyli 40 - 14 = 26 dni (ekwiwalent za 26 dni) -> to, że wcześniej (przed odejściem na emeryturę) pracowała w tej szkole jest w tym przypadku bezprzedmiotowe.

----------------

Art. 65. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym.  -> nauczycieli też obowiązuje rok kalendarzowy ale to w opisanym przypadku jest bezprzedmiotowe, od 1.09. 2017 r. nie jest pracownikiem szkoły  


post został zmieniony: 16-05-2018 14:38:12
noe1916-05-2018 17:11:13   [#07]

małe pytanko w temacie, bo to dla mnie nowość. Rozwiązałem umowę w lutym z nauczycielem (za porozumieniem stron), przyjąłem nowego na czas nieokreślony. Czy dobrze rozumiem, że przez całe wakacje 2018 ma normalny urlop?

dariuszn716-05-2018 17:36:39   [#08]

22 czerwca miał być oczywiście. Ja też uważam że skoro osoba zastępowana wraca 23 czerwca do pracy to umowa na zastępstwo tylko do 22 czerwca. Napisałem, że zdaniem innych bo wiele razy na forum poruszany był temat do kiedy zatrudniać i wiele osób ma zdanie że urlop w naturze.

Jedyne z czym się nie zgadzam to wypłacenie ekwiwalentu za miesiąc grudzień 2017r.

rzewa16-05-2018 21:57:45   [#09]

w przypadku nauczycieli zatrudnianych w ciągu roku kalendarzowego nie ma znaczenia to czy i w jakim wymiarze wykorzystali oni urlop u poprzedniego pracodawcy

do nauczycieli nie mają zastosowania w tym wypadku przepisy k.p. a KN, a KN nie zawiera przepisu ograniczającego prawo do urlopu w przypadku, gdy w tym samym roku n-l wykorzystał urlop w pełnym wymiarze -> art. 64 ust 5 KN stosuje się do wszystkich n-li: zarówno takich, którzy wykorzystali urlop u poprzedniego pracodawcy jak i takich którzy przed zatrudnieniem żadnego urlopu nie wykorzystali

n-l zatrudniany na zastępstwo powinien być tak zatrudniony by, jeśli to możliwe, wykorzystał cały przysługujący mu urlop w naturze -> zatrudnienie do końca zajęć zamiast na okres obejmujący cały przysługujący urlop wypoczynkowy narusza art 8 k.p. oraz normę prawa pracy zezwalającą na zastąpienie urlopu ekwiwalentem jedynie wtedy, gdy udzielenie urlopu w naturze nie jest możliwe

ten n-l po prostu powinien być zatrudniony co najmniej do 18.07.2018 r.

to, że urlop zdrowotny n-la zastępowanego kończy się 22.06 nie ma tu znaczenia, gdyż do 23.06 n-l ten będzie nadal nieobecny w pracy, gdyż będzie na urlopie wypoczynkowym

BogdanK17-05-2018 08:12:37   [#10]

Tak mnie zawsze zastanawia poniższy problem - realnie nauczyciel zatrudniony styczeń-czerwiec, czyli:

urlop/ekwiwalent za 6 miesięcy => przedłużamy umowę o urlop => umowa kończy się w lipcu => urlop za 7 miesięcy :)

Sekret17-05-2018 08:17:21   [#11]

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za odpowiedzi

MKJ17-05-2018 19:08:29   [#12]

Do [#10].

Art. 64 ust. 5 KN:

"Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć."

Na urlopie nauczyciel nie prowadzi zajęć. :-)

barlink8008-06-2018 09:34:16   [#13]

Ile dni ekwiwalentu:

nauczyciel (szkoła feryjna) zatrudniony od 28 lutego do 22 czerwca 2018r.

za 1 dzień lutego prawo nabywa jak do całego miesiąca, prawda?

5 * 5,6 = 28 dni ekwiwalentu?    (ferii nie wykorzystywał)

MKJ08-06-2018 19:12:10   [#14]

A dlaczego zatrudniony do 22 czerwca, a nie z należnym mu urlopem w naturze?

barlink8012-06-2018 09:17:15   [#15]

Nie znam szczegółów dlaczego do 22 czerwca...

Czy wyliczenie z #13 jest prawidłowe? Pomoże ktoś?

barlink8014-06-2018 15:08:12   [#16]

Podnoszę...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]