Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ]
flisegi24-05-2019 15:41:28   [#51]

Kwalifikacje do nauczania biologii

AnJa24-05-2019 15:53:06   [#52]

Uznałbym, że ma.
Ale po co mu była ta podyplomówka? Tak z ciekawości pytam.

Jot24-05-2019 18:12:52   [#53]

Nauczyciel w 90tych latach ukończył pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą. Jest zatrudniony na umowie o pracę, jako pedagog na pół etatu w szkole podstawowej. Czy to prawda, że zgodnie z nowymi przepisami nie posiada kwalifikacji do bycia pedagogiem nadal, mimo, że uczelnia, na której studiował nawet wydała zaświadczenie, że je ma??? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna???

ergo24-05-2019 21:43:06   [#54]

Nie, to nieprawda.

Nie ma takich przepisów.

Popatrz np na plan pracy szkoły i oceń, ile zadań z obszaru opieka i wychowanie ma pedagog. W mojej szkole sporo.

Obowiązuje:

§ 19. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz po-siada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

Jot24-05-2019 21:52:10   [#55]

Dzięki ergo. Ja też czytam rozporządzenie i jakoś tego nie umiem wyczytać, że ten nauczyciel kwalifikacji nie ma.  Zdziwiłam się, gdy usłyszałam, że znajomy ma taki problem...

elkap24-05-2019 22:00:23   [#56]

Rozpoczynałam studia na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza w roku 1978. Podanie składałam na pedagogikę szkolną (która przygotowywała pedagogów szkolnych), ale właśnie połączono ten kierunek z pedagogiką opiekuńczą. Ponad połowa moich kolegów i koleżanek ze studiów pracuje do dzisiaj na stanowiskach pedagogów szkolnych. Nikt nigdy nie kwestionował ich kwalifikacji. Wprawdzie nie analizowałam późniejszych zmian w standardach kształcenia, ale myślę, że nie zmieniły się tak radykalnie, by ten kierunek nie dawał kwalifikacji do bycia pedagogiem szkolnym.

Jolanta Pawlak27-05-2019 23:09:37   [#57]

Nauczycielka ukończyła studia na kierunku nauczanie początkowe, a druga studia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i studia podyplomowe z nauczania początkowego. Która ma kwalifikacje do  nauczania w oddziale przedszkolnym?

rzewa27-05-2019 23:19:50   [#58]

pierwsza

Jolanta Pawlak28-05-2019 10:06:45   [#59]

Dziekuję

Dan6710-06-2019 17:50:12   [#60]

 

Dylematy przed awansem

Nauczyciel mianowany /zatrudniony przez mianowanie w 2016r./

Ukończył:

  1.  liceum zawodowe – kierunek gastronomiczny /świadectwo dojrzałości/,
  2. Dyplom licencjat  - oligofrenopedagogika z informatyką,
  3. Dyplom mgr – pedagogika społeczno – opiekuńcza,
  4. Świadectwo – studia podyplomowe – technika w kształceniu

Czy ma kwalifikacje /od 2016r./ do prowadzenia:

1         Kształcenie zawodowe – zajęcia  praktyczne  w zawodzie kucharz – ZSZ i Branżowa szkoła I ST /specjalnej/

2         Zajęcia  kulinarne i biurowo – komputerowe szkole przysposabiającej do pracy /dla umiarkowanych/

3         Zajęcia  techniczne  - w gimnazjum i w szkole podstawowej specjalnej,

4         Zajęcia  komputerowe w  kl. I – III SP specjalnej

5         Informatyka  w klasie ZSZ specjalnej

bardzo proszę o pomoc

an10-06-2019 19:44:10   [#61]

Trzeba tu pamiętać że określenie "..... z informatyką" nie daje kwalifikacji do informatyki (musiałoby być napisane" .... i informatyka"), więc wg mnie nie ma kwalifikacji do nauczania informatyki czy zajęć komputerowych.

zajęcia techniczne - wydaje mi się, że tak.

z tym liceum zawodowym to nie bardzo wiem...jaki tytuł miał po jego ukończeniu? czy miał konkretny zawód jak po ukończeniu technikum?

rzewa11-06-2019 06:47:39   [#62]

1. - zależy ile lat przepracował w zawodzie kucharz

2. - moim zdaniem ma kwalifikacje

3. - ma kwalifikacje

4. i 5. - zależy jaka to specjalna - jeśli dla umiarkowanych, to ma kwalifikacje, ale z rodzaju zajęć wygląda, że tu chodzi o lekkich bądź w normie - wtedy niestety nie ma kwalifikacji do tych zajęć, jak napisano wyżej

Dan6711-06-2019 07:03:31   [#63]

Bardzo dziękuje za pomoc, ale mam jeszcze ogromną prośbę o  przepis, który wskazuje iż:

1 "z informatyką" nie ma kwalifikacji

2   "i informatyka" - ma kwalifikacje.

proszę...

rzewa11-06-2019 07:58:46   [#64]

errata: 4 i 5 - też ma kwalifikacje, gdyz były to studia I stopnia a nie podyplomowe

(nie zauważyłam poprzednio, że to oligo jest z informatyką -> sądziłam, ze ta informatyka z powodu techniki... :-()

malmar1527-08-2019 20:54:46   [#65]

nauczycielka ukończyła filologię polską (mgr)

zrobiła studia podyplomowe z historii

czy może uczyć w sp historii i wos-u?

AnJa27-08-2019 21:46:59   [#66]

Różnie może być.

Formalnie tylko do historii ale z odpowiedzi wiceMENa Kopcia na interpelację wnikało, że kto ma kwalifikacje do historii ma i do wosu

czy miał na myśli także uprawnionych na podstawie podyplomówki z historii- nie wiem

znając programy studiów podyplomowych z historii - nie dałbym takiemu nauczycielowi wos

Aleks28-08-2019 19:26:44   [#67]

Dziś otrzymałam orzeczenie, w którym wskazano potrzebę zapewnienia indywidualnego wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością sprzężoną niedowidzenie i niedosłuch pomocy nauczyciela. Cz nauczyciel posiadający studia magisterskie - pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i podyplomowe oligofrenopedagogika oraz będący  w trakcie studiów podyplomowych tyflopedagogika (zaliczone 2 semestry z 3 ) ma wystarczające kwalifikacje.

majaaaa05-09-2019 11:05:58   [#68]

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu wg orzeczenia oligofrenopedagog, mam kandydata nauczyciel wychowania fizycznego i oligofrenopedagog, wydaje mi się że muszę za zgodą kuratora, czy dobrze myślę?

rzewa05-09-2019 22:34:40   [#69]

a po co zgoda skoro n-l ma kwalifikacje?!

Dan6701-10-2019 16:54:50   [#70]

Czy można pisać do KO o zgodę na zatrudnienie na stanowisko wychowawcy w SOSW osobę, która posiada licencjat z resocjalizacji  i rozpoczyna studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki czy może powinna rozpocząć studia magisterskie?

KaPi01-10-2019 17:11:18   [#71]

Przypomnijcie, proszę, jak jest z kwalifikacjami do języka w przedszkolu?

Ostatnio nasza nauczycielka przedszkola usłyszała na zajęciach na podyplomówce, że wszyscy nauczyciele przedszkola muszą mieć zrobiony certyfikat z języka (nie wiem jaki) i również zrobione wczesne wspomaganie rozwoju do któregoś tam roku...

Coś przegapiłam???

Dan6702-10-2019 09:31:35   [#72]

proszę - [#70]

matyldaa07-11-2019 16:13:38   [#73]

Co się zmieniło, jeżeli chodzi o podyplomówki? Ten rok jest ostatnim jeśli chodzi o... No właśnie, jakie kierunki? 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]