Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Program wychowawczo-profilaktyczny - aktualizacja 2018
strony: [ 1 ]
BeataGie12-03-2018 22:12:41   [#01]

Czy ktoś z Państwa uzupełniał już program wychowawczo-profilaktyczny (zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii )? W dokumencie jest napisane "szkoły i placówki uzupełnią program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), uwzględniając diagnozę uzupełnioną zgodnie z ust. 1."Czy wystarczy krótko napisać, że została przeprowadzona diagnoza antynarkotykowa. Wyniki ankiety zostały przedstawione RP i rodzicom?......

puma12-03-2018 23:40:49   [#02]

Diagnoza została zakończona wnioskami do realizacji, które z kolei posłużyły do uzupełnienia programu wychowawczo-profilaktycznego. Wszystko zostało przedstawione RP i RR - ta podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia programu. Diagnozę wraz z wnioskami dołączyliśmy do programu jako załącznik.

flisegi13-03-2018 07:27:18   [#03]

U mnie przeprowadziliśmy diagnozę i w jej wyniku nic nie zmienialiśmy w programie w-p, bo nie było takiej potrzeby.

izael13-03-2018 08:30:37   [#04]

U nas tak samo:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]