Forum OSKKO - wątek

TEMAT: program wychowawczo-profilaktyczny
strony: [ 1 ]
bożka06-01-2018 17:08:22   [#01]

Jestem w trakcie kontroli KO i mam problem. Prawo mówi, że:

"Opracowany program powinien być uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną" Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017 poz. 59 art. 26, art. 84 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 oraz ust.5

Uchwalenie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły jest kompetencją Rady Rodziców, która realizuje ją w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

Czy to oznacza, że tylko rada rodziców podejmuje uchwałę? a co ma być w protolarzu rady pedagogicznej? też uchwała, czy tylko zapis, że RR się porozumiała. W praktyce i tak program pisze rada pedagogiczna, bo RR nie koniecznie potrafi...

izael07-01-2018 20:08:50   [#02]

My zapisaliśmy, że zapoznaliśmy się z projektem programu wych.-profil. Nauczyciele nie wnieśli uwag, więc taka wersja będzie rekomendowana do uchwalenia RR. 

RR uchwaliła bez żadnych zmian.

i tyle:)

 

Mentorek07-01-2018 20:56:34   [#03]

Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej

Opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły-art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

izael07-01-2018 21:05:27   [#04]

Mentorek:)

ale to brzmi tak:

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

 

i nigdzie nie ma zapisu, by rada pedagogiczna miała taki program opiniować:) (na szczęście)

DYREK08-01-2018 09:48:01   [#05]

"My zapisaliśmy, że zapoznaliśmy się z projektem programu wych.-profil. Nauczyciele nie wnieśli uwag, więc taka wersja będzie rekomendowana do uchwalenia RR."

w jakiej formie zapisaliście ? uchwały ?

Roman Langhammer08-01-2018 09:56:40   [#06]

A ja powtórzę kolejny raz. Lista opinii Rady Pedagogicznej nie jest zamknięta (RP opiniuje w szczególności...), więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby RP zaopiniowała program, a RR go uchwaliła.

Nikt nie może się przyczepić. I u mnie się tak robi. RP - opiniuje, RR - uchwala. A że moja RP wydaje opinie w formie uchwały, to mamy uchwałę w sprawie zaopiniowania...

MKJ08-01-2018 10:25:08   [#07]

Nic nie stoi na przeszkodzie pod warunkiem, że taka kompetencja RP jest wpisana do statutu, bo tylko statu może nadawać RP kompetencje opiniujące. No i oczywiście taka opinia nie ma żadnej mocy prawnej. Jak każda opinia zresztą...

Stefan Wlazło08-01-2018 10:28:04   [#08]

Myślę, że fetyszyzujemy rzeczywistość. Nie ma żadnej wątpliwości, że program wychowawczo-profilaktyczny realizują nauczyciele, gdyż  robią to od lat i nie mam wątpliwości, że dyrektor w imieniu rady pedagogicznej przedkłada radzie rodziców propozycję takiego planu. Po zatwierdzeniu go przez radę rodziców, nie wiem, co miałaby rada pedagogiczna opiniować, przecież to jej wytwór. Problem może się pojawić, gdy rodzice wniosą istotne zmiany, ale to też jest uregulowane, pzdr. Stefan

Roman Langhammer08-01-2018 19:53:08   [#09]

@MKJ - nie zgodzę się, że to musi być wpisane do statutu.

 

art. 80 ust. 2 pkt 4 uPo w związku z art. 82 ust. 2 uPo:

"Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także: (...)

opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki"

 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest jak najbardziej "sprawą istotną dla szkoły", a więc na tej podstawie RP (jeśli nie ma Rady Szkoły), może go zaopiniować.


post został zmieniony: 08-01-2018 19:53:18
MKJ08-01-2018 20:28:32   [#10]

Ok, jeśli ma być to kompetencja, która RP wykonuje w ramach art. 82 ust. 2 UPO, czyli zamiast RS, to wszystko w porządku. Zrozumiałem, że ma to być samodzielna kompetencja RP.

Przy czym nie bardzo rozumiem, po co RP ma opiniować coś, co sama uzgadniała.

Roman Langhammer09-01-2018 06:13:40   [#11]

U mnie to wygląda tak:

- zespół nauczycieli przygotowuje program

- omówione jest na konferencji, RP przyjmuje opinię

- przewodniczący zespołu spotyka się z RR, omawia program i przedstawia opinię RP

- RR uchwala program.

Mamy taki system od kilku lat wypracowany i jest jasny, klarowny. Może jeden papierek więcej (opinia RP), ale przynajmniej ładniej to wygląda niż tylko lakoniczne zdanie w protokole. :)

Pozdrawiam!

izael09-01-2018 09:53:20   [#12]

Roman, a u nas lakoniczne zdanie w protokole, a zrobione tyle samo:)

Roman Langhammer09-01-2018 13:36:36   [#13]

Ja tam lubię papierki... papierków nigdy za wiele...;)

AnJa09-01-2018 15:18:08   [#14]

Rozumiem, że w Twojej szkole nie ma także problemów do artykułow higienicznych dla uczniów?:-)

 

Roman Langhammer09-01-2018 16:38:33   [#15]

Nie ma. :)

bożka10-01-2018 10:56:44   [#16]

Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. W dokumentach mam już porządek. Wszystko jak  ustawa nakazuje:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]