Forum OSKKO - wątek

TEMAT: indywidualny tok nauki
strony: [ 1 ]
bik13-12-2017 19:49:59   [#01]

Mama ucznia klasy 3 szkoły podstawowej przyniosła opinię poradni o indywidualnym toku nauki matematyki , nie mam żadnych możliwości zatrudnienia nauczyciela matematyki na dodatkowe godziny dla niego , co mogę w tej sytuacji zrobić ??? nauczyciel klas 1-3 oświadczył , że jego poziom nie pozwala na indywidualną pracę z uczniem na poziomie klasy 7-8, pieniędzy brak , nauczyciela brak a dziecko zdolne i ma mieć indywidualny tok , ale tylko z matematyki .....?????

Dante13-12-2017 20:08:06   [#02]

patrz D.U. z 2017r. poz. 1569

 

rzewa15-12-2017 06:27:17   [#03]

tylko z matematyki to raczej indywidualny program a nie tok...

bik15-12-2017 07:56:15   [#04]

podania wydała opinię w sprawie indywidualnego toku nauki z matematyki  i co dalej ...

bosia15-12-2017 19:53:55   [#05]

Wszystko masz w rozporządzeniu - opinie muszą być pozytywne, poradnia publiczna

§ 4. 3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
4. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia
powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

§ 6. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej
oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
§ 7. 1. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Generalnie, to indywidualny program nauki nie daje zbyt dużo, bo dziecko ciagle jest promowany ze swoją klasą, jak ma to, to można go promowac w trakcie roku szkolnego.

Przeanalizujcie, czy dziecko jest bardzo zdolne, czy to tylko pewna fanaberia rodzica (spotkałam się z tym)

Ważne, zeby dziecku pomóc, moze nie mieć indywidualnego programu (co jest jednak sformalizowane), a nauczyciel moze indywidualizowac z dzieckiem pracę z matematyki (to i tak powinien robić)

 

Dante01-12-2018 16:51:36   [#06]

Proszę o potwierdzenie:

Czy przy indyw. toku nauki egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów muszą być również w klasyfikacji śródrocznej ?

Jacek01-12-2018 17:04:25   [#07]

tak

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]