Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dzień wolny dla n-la w dniu awansu
strony: [ 1 ]
eleonora01-12-2017 00:15:48   [#01]

Proszę Was o radę (i podstawę prawną). Czy dzień, w którym n-l ma awans na stopień n-la dyplomowanego jest dla niego dniem wolnym od pracy? Proszę o podstawę prawną.

flisegi01-12-2017 07:50:39   [#02]

Moim zdaniem to on jest w pracy.

DYREK01-12-2017 10:05:46   [#03]

Nauczyciel ubiegający o wyższy stopień awansu zawodowego ma 3 możliwości zwolnienia się z pracy (bez zachowania prawa do wynagrodzenia):

  • urlop bezpłatny,
  • prośba o usprawiedliwienie nieobecności,
  • zwolnienie od pracy na wezwanie organu (?).

Najlepiej tak dopasować termin aby nie było potrzeby korzystania ze zwolnienia. 

wątek (z 2006 r.): wolne na komisje

elkap01-12-2017 11:07:21   [#04]

Można uznać, że awans zawodowy nauczyciela jest ważnym zadaniem oświatowym (w końcu chyba szkoła też zyskuje na jego awansie) i skorzystać z poniższych przepisów:

Karta  Nauczyciela Art. 68. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a tak że organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. 2001 r. Nr 1 poz. 5)

§ 11. Urlopy płatne dla celów naukowych, artystycznych lub oświatowych mogą być udzielane nauczycielowi w wymiarze do jednego miesiąca na opracowanie środków dydaktycznych, problemów z zakresu teorii lub praktyki pedagogicznej albo innych problemów z zakresu oświaty i wychowania, które mogą mieć znaczenie w unowocześnianiu i doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz systemu oświaty i wychowania, jeżeli z tego tytułu nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.

§ 12. 1. Nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, oświatowych, artystycznych albo z innych ważnych przyczyn.

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, udzielany jest przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem, że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.

DYREK01-12-2017 11:58:50   [#05]

szkoda, że nie dodano stosownego zapisu przy obecnych zmianach KN

tak mamy tylko interpretacje

 

dorotagm01-12-2017 15:30:59   [#06]

Jak mi to nie pasuje, przecież awans jest częścią pracy naszej nauczycielskiej. Nie robi się awansu dla prywatnych celów.

Dlaczego nauczyciel ma na ten dzień brać wolne bezpłatne???

Jestem za udzielaniem - jak przytoczyła elkape, urlopu płatnego oświatowego - nie świadczy lekcji, ale jest w pracy.


post został zmieniony: 01-12-2017 15:31:15

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]