Forum OSKKO - wątek

TEMAT: awans zawodowy
strony: [ 1 ]
Iśka13-11-2017 16:55:06   [#01]

Bardzo proszę o pomoc, do kiedy powinna mieć nauczycielka przedłużony awans zawodowy?

rozpoczęcie 1.09.2014 powinna zakończyć 1.06.2017 – 2 lata 9 miesięcy

2015 r.

24.06-22.11- 113 dni zwolnienie lekarskie

 23.11-31.12 - 39 dni zasiłek macierzyński

 2016 r.

zasiłek macierzyński

1.01-10.04- 101 dni

urlop rodzicielski 100%

11.04-22.05. - 42 dni

urlop rodzicielski 60%

23.05- 31.12- 215 dni

 2017 r.

urlop rodzicielski 60%

od 1.01-19.02- 50 dni


post został zmieniony: 13-11-2017 17:03:33
Władysław Ścianek14-11-2017 22:05:44   [#02]

WITAM !

Niestety, nie mam dobrych wiadomości.

Nauczycielka skorzystała z urlopu przekraczającego półtora roku.

Dotychczas odbyty znaczny ułamek stażu przepadł. Staż ponownie może (nie musi) rozpocząć od nowa.

Pozdrawiam !

Iśka15-11-2017 07:58:18   [#03]

Serdecznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

JurekW20-11-2017 13:38:32   [#04]

Nauczyciel skończył staż na nauczyciela mianowanego 11.04.2017 r., otrzymał pozytywną ocenę za okres stażu w maju 2017 r. i nie złożył wniosku o komisje egzaminacyjną do końca  czerwca. Czy może to zrobić do końca listopada 2017 r.?

bosia20-11-2017 17:07:20   [#05]

ma czas do 31 grudnia 2017r.

KN

art. 9d ust. 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


post został zmieniony: 20-11-2017 17:07:31
Slaw23-11-2017 14:08:06   [#06]

Proszę o sprawdzenie moich wyliczeń.

Wniosek o rozpoczęcie stażu 1 września 2016 r. (2 lata 9 miesięcy).

Przerwy w pracy: 

od 30.08.2016 r. do 16.01.2017 r. urlop maciezyński

od 17.01.2017 r. do 28.08.2017 r. urlop rodzicielski

od 29.08.2017 r. do 23.10.2017 r. urlop uzupełniający

Staż przedłużony do 11.07.2020 r. (sobota)?

olaszyma24-11-2017 09:01:49   [#07]

Może trochę z innej beczki. Gdzieś wpadła mi w oko informacja że w dobie obecnej reformy prawo dopuszcza kontynuację stażu nawet wtedy gdy nauczyciel ma mniej niż 1/2 etatu.Pracuje u nas na zastępstwie pani, która ma za sobą 2 lata stażu na mianowanego. Obecnie jest na zastępstwie, ma 20/18, ale w lutym wraca zastępowana nauczycielka i tej ze stażem pozostałoby  5/18. Czy może dokończyć staż pracując w tym wymiarze?

Slaw24-11-2017 09:34:40   [#08]

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Art. 228. [Staż na kolejny stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli dotychczasowych gimnazjów]

1. Ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczętego przed dniem ograniczenia zatrudnienia.

2. Nauczyciel dotychczasowego gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole, bez względu na wymiar zatrudnienia, nie później niż 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie również do nauczycieli dotychczasowych gimnazjów, którzy rozpoczęli lub kontynuują staż w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

olaszyma24-11-2017 09:49:51   [#09]

Dzięki Slaw. 

lkk24-11-2017 22:46:49   [#10]

Nauczyciel akt nadania stopnia awansu otrzymał 30.06.2015 r. i pracował do 23.06.2017 r.

 Na 1 września 2017 r. brakowało mu  7 dni do dwóch  lat pracy po otrzymaniu  aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Czy mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciel mianowanego , np. 8 września  (po dopracowaniu brakujących 7 dni). Czy   2 lata pracy powinien mieć na 1 września? 

MKJ25-11-2017 11:12:34   [#11]

Po pierwsze, jeśli to była placówka feryjna, to dlaczego pracował do 23.06.2017 r., skoro to był dzień zakończenia zajęć?

Po drugie, w tym roku można było składać wniosek o rozpoczęcie stażu do 18.09.2017 r., więc tu jest wszystko ok.

Slaw28-11-2017 11:40:28   [#12]

Proszę sprawdźcie moje obliczenia.

MKJ28-11-2017 12:01:05   [#13]

Mi wyszło do 1.06.2020 r.

iwoncia09-01-2018 19:20:55   [#14]

Czy w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej dyrektor gimnazjum miał obowiązek sporządzenia cząstkowej oceny stażu nauczyciela kontraktowego? Czy nauczyciel miał obowiązek złożenia wniosku o kontynuację stażu do dyrektora szkoły podstawowej?

rzewa09-01-2018 20:29:34   [#15]

formalnie: 2 x tak

Ed26-03-2018 07:47:13   [#16]

Nauczycielka w sierpniu 2016 zdobyła stopień n-la mianowanego, następnie od czerwca 2017 nieobecna w szkole (L4, urlop macierzyński, urlop rodzicielski), wraca 7 września 2018. Czy będzie mogła rozpocząć staż na n-la dyplomowanego ?

ReniaB26-03-2018 07:57:21   [#17]

Tak

rzewa26-03-2018 10:29:27   [#18]

niestety nie -> dopiero będzie go mogła rozpocząć 1.09.2020 r. - z uwagi na zmianę zapisu art 9d ust 4 KN, gdzie ustalono, że do do rozpoczęcia stażu na n-la dyplomowanego konieczny jest 4 letni okres pracy w charakterze n-la mianowanego

ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nie zawiera przepisu przejściowego umożliwiającego nauczycielom mianowanym zachowanie we wrześniu 2018 r. dotychczasowego okresu, co ma miejsce w przypadku n-la kontraktowego

alis26-03-2018 11:46:33   [#19]

A czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli stopień nauczyciela kontraktowego zdobył w lipcu 2016r. i na dzień 1 września ma przepracowane 2 lata w szkole? Czy obowiązuje go już 3 letni okres przerwy?

Ed26-03-2018 13:07:30   [#20]

A tak czysto hipotetycznie (bo to już musztarda po obiedzie) czy mogła w dniu 1 września 2017 (będąc na url. mac.) rozpocząć staż ? Oczywiście wszystkie terminy uległyby przesunięciu o rok...


post został zmieniony: 26-03-2018 13:07:47
rzewa26-03-2018 17:49:50   [#21]

Ed|: mogła

alis - ten n-l może rozpocząć staż we wrześniu 2018 - art. 130 u.f.z.o.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]