Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zindywidualizowana ścieżka kształcenia
strony: [ 1 ]
kasiaer09-10-2017 10:26:43   [#01]

Kto już ma u siebie tą nowość?

Ed30-11-2017 16:50:46   [#02]

Podnoszę wątek kasiaer

Czy ktoś może się ju z podzielić swoim doświadczeniem (krótkim bo krótkim) w tej materii ?

 

gieryn01-12-2017 13:08:35   [#03]

ja mam

Dziecko z klasy II ma mieć edukację polonistyczną i matematyczną indywidualnie, w tym samym czasie co ma ją  klasa .  Właśnie czekam na podpisanie aneksu przez organ.

djb01-12-2017 13:28:42   [#04]

Mam ucznia w klasie VI.

W opinii jest zapis "zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym (na podstawie dokumentacji medycznej):

język polski, matematyka, historia, biologia, informatyka".

Powinien mieć zajęcia z tych przedmiotów, w tym samym czasie co klasa.

Przy takim zapisie nie ma możliwości, żeby miał np. 2 h j. polskiego indywidualnie, a trzy z klasą.

Gdyby tego zapisu nie było, to jak to zorganizować w tym samym czasie (jeden przedmiot prowadzony przez dwóch nauczycieli?).

Zatem, ile godzin z poszczególnych przedmiotów?

I rozumiem, że jeżeli mniej godzin z poszczególnych przedmiotów, to gdy klasa realizuje plan z tych przedmiotów, to uczeń ma "okienka"?

 

 

 

kasia101-12-2017 14:29:40   [#05]

Dlaczego uczeń realizujący ścieżkę ma mieć dodatkowe zajęcia równolegle do klasy?

 

Leszek01-12-2017 16:03:20   [#06]

nie musi, ale jeżeli szkoła chce...

pozdrawiam

kasia101-12-2017 16:46:13   [#07]

No tak myślałam. Dziękuję.

 

Ed01-12-2017 21:33:03   [#08]

Mam jeszcze dwie wątpliwości:

1) czy liczba godzin realizowanych na danych zajęciach przez ucznia  ze zind. ścieżką ma być taka sama jak u pozostałych uczniów w klasie (np. klasa ma 2 godziny fizyki i uczeń ze ścieżką też musi mieć 2 ?)

2) czy łączna liczba godzin realizowanych przez ucznia w ramach ZŚK może być taka sama, jak liczba godzin NI (czyli w ponadgimnazjalnej 12 -16 godzin) ?

cynamonowa01-12-2017 21:38:12   [#09]

...walczyłam ponad miesiąc....

Dlaczego walczyłam? Bo nie byłam w stanie zagwarantować uczniowi równoległych godzin indywidualnego przedmiotu oraz  lekcji równoległych dla klasy.  Nie wiem nawet skąd KO tak interpretuje tę kwestię . Rozporządzenie mówi o takiej  ilości godzin by móc zrealizować pp. Mój uczeń ( II gimnazjum) podczas konsultacji w poradni, rozmów z wychowawcą, rodzicami, pedagogiem..."ustalił" przedmioty realizowane indywidualnie i z klasą.

Zebraliśmy całą dokumentację ....i schody zaczęły się w KO. Dlaczego tylko 3 h polskiego ( klasa ma 5), dlaczego 2 matematyki  itd. Gdyby uczeń mający ścieżkę miał być tyle godzin co jego klasa....tu już zaczęłam mu współczuć . Nasz uczeń ( zaburzenie zachowania, stare ADHD) - maksymalnie wytrzymuje w szkole 2-3 godziny. Po zsumowaniu godzin indywidualnych i godzin z klasą - wyszło 20. Wizytator nie godzi się na taki podział.

Na moje pytania : skąd wiedza o równoległości zajęć, skąd wiedza o tej samej liczbie godzin co zespół klasowy- otrzymałam informację: takie są wytyczne MEN......ale ja ich nie widziałam ....

kasia102-12-2017 18:26:44   [#10]

Wytyczne MEN co do równoległości zajęć z klasą są dla uczniów z orzeczeniem, którzy mogą mieć zajęcia indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów, myślę, że to z tego wyszło nieporozumienie. Taka informacja była w odpowiedziach na pytania rodziców na stronie MEN. Co do ścieżki jedyną wytyczną był zapis, że jej uruchomienie jest dla dyrektora obligatoryjne. 

BeataGie11-12-2017 08:18:13   [#11]

Uczeń klasy I z orzeczonym ADHD - decyzja poradni o zindywidualizowanej ścieżce. Chcę zaproponować 5 godzin z klasą (w tym j.obcy, zaj. komputerowe - ostatnie lekcje)  + 6 godzin w tygodniu ed. wczesnoszkolnej.  6 godzin uczeń ma zagwarantowane przy nauczaniu indywidualnym, czyli w tej liczbie można zagwarantować realizację podstawy programowej. Czy to dobry pomysł? Proszę doświadczonych o radę

Ed08-01-2018 07:37:13   [#12]

Uczeń stara się o objęcie zindywidualizowaną ścieżką, absolutnie nie zgadza się na nauczanie ind. Problem w tym, że w orzeczeniu lekarskim ewidentnie jest zalecenie, że wszystkie przedmioty mają być nauczane indywidualnie!

1) Czy w tej sytuacji oznaczałoby to, że uczeń musi indywidualnie realizować wszystkie zajęcia w tym samym wymiarze godzin, co klasa  (szkoła ponadgimn., 32 lekcje tygodniowo !), czy też można mu ograniczyć tę liczbę np. do 12 (tylko, że wtedy ZŚK stałoby się de facto NI) ?

2) Czy poradnia wydając stosowną opinię musi brać ww. zalecenia lekarza pod uwagę ?

jedrek508-01-2018 09:43:25   [#13]

Ed - przed wydaniem opinii i tak musi być przez poradnię przeprowadzona analiza funkcjonowania ucznia  we współpracy ze szkołą, ustalicie wspólnie; ZoŚKa obejmuje wszystkie zajęcia realizowane wspólnie z klasą oraz indywidualnie, skoro szkoła ma podjąć działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia to raczej nie powinien być od klasy izolowany; wszystko zależy jaki jest problem. Dlatego współpraca szkoły i poradni jest tu istotna

MKJ08-01-2018 10:26:30   [#14]

"ZoŚKa"? :-)

jedrek508-01-2018 10:34:07   [#15]

tak tu ją nazywamy:-D

Ala08-01-2018 11:02:40   [#16]

sympatycznie :)

Sisteron31-01-2018 15:19:26   [#17]

Witam,

dostałam od rodzica opinię z poradni PP ze wskazaniem uruchomienia zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Złożyłam do OP aneks do arkusza. Op pyta o podstawę prawną finansowania tych zajęć. Wystepiłam o 1 godz.zegarową rozbitą na 2x 30 min.

1) jaka jest podstawa prawna finansowania tych zajęć?

2) w jakich godzinach mają być one realizowane? (w trakcie tych 5-ciu ustalocnych uchwałą RG)?

3) Czy wychowawca musi dostosować program nauczania wychowania przedszkolnego?przygotować jakieś dokumenty związane z realizacją ZSK?

 


post został zmieniony: 31-01-2018 15:21:04
AnJa31-01-2018 17:56:11   [#18]

PP to par.12 ust.8 rozporządzenia  MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Jak na akty prawne dotyczące ppp bardzo obszernie opisano tam i tryb wystawienia opinii i jej zakres- myślę, że w kwestii p.3 i na etapie przeprowadzenia analizy (ust.5) jak w samej opinii powinno się wszystko wyjaśnić (ust.6.1) jak robić te dostosowania- bo one są obowiązkiem nauczycieli (ust.7 i ust.9)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]