Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia świetlicowe
strony: [ 1 ]
Ewi08-10-2017 13:40:09   [#01]

Czy nauczyciel może odmówić prowadzenia zajęć świetlicowych, w ramach dodatkowych 2 godzin ponad 18 , wymawiając się opieką nad dzieckiem do lat 4?

 

malgala08-10-2017 14:01:09   [#02]

KN Art. 42

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ewi08-10-2017 15:48:30   [#03]

Zapomniałam dodać : te dodatkowe 2 godziny zajęć świetlicowych oczywiście dodatkowo płatnych !

marmak08-10-2017 16:04:51   [#04]

Nauczyciel dostaje więc godz. ponadwymiarowe. Do 1/4 etatu mozna mu przydzielić bez jego zgody. Ale .... po co go u(nie)szczęśliwiać na siłę. Daj je komuś innemu.

A to jako ciekawostka: czasami więcej oznacza mniej, w moim OP w takiej sytuacji (18 +2) nauczyciel miałby 1 godz. ponadwymiarową liczoną z pensum 19, gdyby miał (18 + 1) to dostałby wynagrodzenie za 1 ponadwymiarową z pensum 18.

izael08-10-2017 19:01:26   [#05]

KN

Art. 35. 1.  W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

2.  Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2a.  Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

4.  Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]