Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czynności dodatkowe nauczyciela
strony: [ 1 ]
Jot12-09-2017 23:33:39   [#01]

Czy w przypadku, gdy nauczyciele dobrowolnie zadeklarowali prowadzenie zajęć wyrównawczych w razie potrzeby uczniów i nieodpłatnie  innych rozwijających zainteresowania powinno się to znaleźć w przydziale czynności dodatkowych w dokumentacji?

Jacek12-09-2017 23:39:41   [#02]

Tego chyba nawet MEN nie wie

izael13-09-2017 13:52:50   [#03]

MEN nie wie, ale dyrektor musi:(

nie ma że "dobrowolnie"

jak dopuścimy taki stan rzeczy, a nauczyciel za rok poczuje nieodpartą potrzebę działania bardzo zgodnie z prawem i zażąda zapłaty za te zajęcia, to co wtedy?

i nie piszcie, że "w tym wypadku tak nie będzie"

:)

niejedna miłość do dzieci i dyrektora szkoły ulotniła się jak para wodna... z przyczyn przeróżnych:)


post został zmieniony: 13-09-2017 13:53:05
olaszyma13-09-2017 17:37:15   [#04]

W szkole do której nas włączono każdy nauczyciel otrzymał na piśmie info o 2 godz które powinien "w ramach wynagrodzenia zasadniczego" zrealizować z uczniami - w formie kółek zainteresowań i /lub zespołów wyrównawczych. I co? Jak za jakiś czas nauczyciele wystąpią z roszczeniami to będzie jazda.

alis13-09-2017 20:02:20   [#05]

A jeśli nauczyciele sami ustalili że jest potrzeba prowadzenia zajęć wyrównawczych? Wynikło to im z ewaluacji wewnętrznej, takie działanie do wniosków rada zaproponowała? Mam ich odwodzić od tego pomysłu? Nie narzucałam nic absolutnie.

Joasia Berdzik13-09-2017 20:09:08   [#06]

wyrównawczych nie można, bo to zajecia z pomocy ped-psych, a tych nie można prowadzić z 42 KN

"kólka" można
kółko matematyczne, klub młodego matematyka, itp

 

alis13-09-2017 20:20:48   [#07]

Ok, w takim razie będę ich odwodzić od pomysłu prowadzenia zajęć wyrówn., tylko nie wiem co powiedzieć, kiedy zapytają dlaczego nie można?

Jot13-09-2017 21:01:09   [#08]

    Nie pozostaje mi nic innego, jak mieć nadzieję,że  miłość do dyrektora się nie ulotni:-))) ....Bo nie wiem, co dzieciom powiedzieć:-)))) A zespół wyr nazwę "Matematyka nie może być trudna", z polskiego też coś wymyślimy....

alis13-09-2017 21:19:52   [#09]

Jot ;)

 

elnik13-09-2017 21:26:22   [#10]

Może bezpieczniej będzie (dla wszystkich), jeśli przydzielenie zajęć dodatkowych chętnym nauczycielom nastąpi z uwzględnieniem opinii rady pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły. Nauczyciel ma obowiązek realizować dodatkowe zajęcia, o ile wynikają one ze statutu szkoły, w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy.

Jot13-09-2017 21:29:12   [#11]

:-)  No...Troszkę mi się pomyliło...Miałam napisać "Matematyka nie musi być trudna":-))) Nie sama to wymyśliłam, ale spodobała mi się nazwa  programu komputerowego. Myślę, że można?....

Jot13-09-2017 21:30:51   [#12]

elnik

Jak najbardziej też tak myślę:-)

alis13-09-2017 21:32:22   [#13]

Dobry pomysł na nazwę zajęć Jot:) Ale tak sobie myślę, że pod nazwą np. kółko matematyczne zmieścić można wszystko.

 

Jot13-09-2017 21:51:16   [#14]

alis, masz rację. Szczerze mówiąc w tamtym roku u nas tak funkcjonowało. Co drugi tydzień.Klasa była podzielona na dwie grupy zgodnie z poziomem umiejętności. Niekoniecznie "zajęcia wyrównawcze" dobrze się uczniom kojarzą, a II grupa kółka matematycznego już zupełnie inaczej. W tym roku pomyślałam, że może by coś "urozmaicić"?:-) W sumie dobrze, że ruszyłaś jeszcze tę nazwę, bo zapytam w ankietce. Jak większość zakreśli "kółko matematyczne" to będzie kółko matematyczne, a jak "zajęcia -Matematyka nie musi być trudna", to będzie tak, jak wybiorą. Może będzie większa frekwencja?/:-)/


post został zmieniony: 13-09-2017 21:51:30
olaszyma14-09-2017 07:17:37   [#15]

Do Joasi #6: Czy jesteś pewna że również zespoły wyrównawcze nie mogą być prowadzone w ramach art. 42 KN ? No to się porobi w mojej nowej (starej) szkole !

Joasia Berdzik14-09-2017 09:27:56   [#16]

Niestety tak:
masz KN:
Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

i teraz rozp. o ppp:

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1)    klas terapeutycznych;
2)    zajęć rozwijających uzdolnienia;
3)    zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
7)    zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8)    porad i konsultacji;
9)    warsztatów.

====
dla mnie to oznacza, ze nauczyciel moze prowadzić "inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów"
ale nie mogą to być zajęcia ponazywane tak, jak zajęcia w ppp.

Realnie to oceniam tak, ze każdy przepis pisał inny departament i nikt nie przeczytał ich łącznie, czego efektem są te zupełnie irracjonalne zapisy.

Zważywszy, ze dodatkowo teraz dyrektor będzie miał zakaz ponadwymiarówek i ograniczenie urlopu bez żadnej systemowej gratyfikacji, konieczność oceny nauczyciela co 3 lata, oraz inne przyjemności, zastanawiam się ilu się jeszcze będzie chciało ciągnąć ten wózek.

 


post został zmieniony: 14-09-2017 09:38:59
olaszyma14-09-2017 10:13:54   [#17]

Jednym słowem pozostaje wymyślić fascynujące nazwy na te zajęcia, bo inaczej kicha.Ale z drugiej strony nie można teko rodzicom proponować jako formy ppp  bo to się ze sobą kłóci.

AnJa14-09-2017 13:17:17   [#18]

Dla mnie kluczowe jest tu stwierdzenie:"potrzeby i zainteresowania uczniów".

I te potrzeby dla mnie wykluczają zarówno cyklicznośc jak i roczny harmonogram.

Nie ma wiec potrzeby cuców na kiju wymyślać: jeśli uczniowie mają potrzebę udziału w olimpiadzie matematycznej to nauczyciel ich w tym wspomaga w ramach art.42, jeśli położyli klasówkę i chcieliby poprawić- ma obowiązek ich do tej poprawy przygotować.

olaszyma14-09-2017 13:28:33   [#19]

To powiedz to wizytatorowi, który przyjeżdża na kontrolę po skardze i szczegółowo sprawdza odnotowywaną obecność ucznia na zajęciach wyrównawczych. Ponieważ dziecko chodziło nieregularnie to  nauczyciel nie miał go na liście i to już było uznane  za niewłaściwe udzielanie ppp.

AnJa14-09-2017 13:33:52   [#20]

Pisałem o godzinach z art.42- nie ppp.

olaszyma14-09-2017 13:46:23   [#21]

Ale chodzi o to że za ppp uznaje się tylko zajęcia specjalistyczne a zespół wyrównawczy to już "potrzeby i zainteresowania uczniów" bo można je prowadzić z art.42 - taką interpretację  ma mój obecny dyrek po kontroli.

AnJa14-09-2017 14:36:17   [#22]

A możesz jakoś łącznie napisac o co w # 19 i 21 chodzi?

Bo jakoś tak mi wychodzi, ze KO uznało brak regularności  na zajęciach wyrównawczych za niewłaściwą realizację ppp przy czym zajęcia wyrównawcze nie są ppp a godzinami z KN

Co w sumie oznacza, ze zajęcia wyrównawawcze są niewłaściwa formą realizacji ppp- ale chyba nie o to Ci chodziło w pytaniu?:-)

olaszyma14-09-2017 14:53:49   [#23]

Z #16 wynika że zajęcia wyrównawcze są ppp - patrz cytat z rozporządzenia a z KN wynika że te zajęcia nie mogą być realizowane w ramach KN bo tak stanowi art. 42 2.d i o to mi chodzi że jest problem.

rzepek14-09-2017 15:11:45   [#24]

Chodzi o to, ze musimy jak zwykle łamać prawo żeby móc pomagać uczniowi. Tworzyć łamigłówki myślowe aby nazwać zajęcia nie tak, jak powinno się, ale tak ,jak można zgodnie z prawem.

 

AnJa14-09-2017 15:41:02   [#25]

1. zajęcia wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci mieszace się w katalogu z rozporządzenia w sprawie ppp- zawsze  dodatkowo płatne dla nauczyciela

2. zajęcia zajęcia wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci inne niż w katalogu z rozporządzenia - mogą być realizowane w ramach art.42.2.2.

I w sumie rzecz byłaby prosta, gdyby nie wątpliwości, co się dokładnie i konkretnie pod każdą z form kryje.
No i jest jeszcze to:"W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów" - bo ja tu widze furtkę dla pracy bez dodatkowego wynagrodzenia:-)

Jot15-09-2017 00:42:50   [#26]

Art. 42. Czas pracy nauczyciela

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

Czegoś chyba nie rozumiem....Proszę, przełóżcie mi to tłustym drukiem z polskiego na nasze..:-)...

AnJa15-09-2017 06:27:37   [#27]

Chodzi zdaje  się zwiększone pensum, modnawe ok 2001 roku.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]