Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opinia rodziców w sprawie zestawu podręczników i materiałów
strony: [ 1 ]
michba12-09-2017 08:35:14   [#01]

Czy nadal obowiązuje? jaka pp?

Jacek12-09-2017 08:38:19   [#02]

obowiązuje

art. 22ab uoso

4.  Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym

- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.


post został zmieniony: 12-09-2017 08:41:27
aleksandra200812-09-2017 15:38:02   [#03]

Czy w ponadgimnazjalnej też należy opiniować zestaw podręczników ?

rzewa12-09-2017 17:29:00   [#04]

też

powyższy przepis obowiązuje we wszystkich szkołach

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]