Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wniosek o dostęp do informacji publicznej
strony: [ 1 ]
halinah13-07-2017 12:54:58   [#01]

Złożony został wniosek do organu prowadzącego o udostępnienie informacji publicznej (dot. konkursu na dyrektora szkoły - skład komisji konkursowej, imion i nazwisk kandydatów, uchwały o ich dopuszczeniu do postępowania, informacji o rozmowach z kandydatami, zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach, o liczbie uzyskanych przez kandydatów głosów, o wyniku postępowania, a też - w stosunku do wybranego i "namaszczonego" dyrektora - uzasadnienia przystąpienia do konkursu i przedstawionej przez niego koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły).

W odpowiedzi organ prowadzący przedłużył termin udostępnienia o dwa miesiące, argumentując to okresem urlopowym i koniecznością dodatkowych konsultacji prawnych w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do niektórych punktów wniosku.

Czy takie uzasadnienie jest zgodne z prawem? Które z zadanych pytań może budzić wątpliwości? Proszę o pomoc.

DYREK13-07-2017 14:35:29   [#02]

Uchwały podejmowane przez komisję konkursową oraz protokół z posiedzenia komisji podlega ujawnieniu (informacja publiczna). Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie konkursu (.....) protokół zawiera w szczególności:

  • informację o składzie komisji;
  • imiona i nazwiska kandydatów;
  • uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ofert;
  • informację o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom w czasie postępowania konkursowego oraz informację o udzielonych odpowiedziach;
  • informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach;
  • informację o wyniku postępowania konkursowego.

zobacz uzasadnienie: II SAB/Gd 4/10 - Wyrok WSA w Gdańsku -> http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/87160A992A 

 

Nie podlegają ujawnieniu:

  • dokumenty kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora, którym nie powierzono tego stanowiska -> to są ich prywatne dokumenty,
  • adres zamieszkania, cechy dokumentów tożsamości, numer PESEL.
AnJa13-07-2017 14:42:41   [#03]

pewnie chodzi o uzasadnienie i koncepcję - i to raczej w kontekście ochrony praw autorskich

halinah14-07-2017 06:53:58   [#04]

Możliwość udostępnienia uzasadnienia i koncepcji znalazłam tu: http://orka2.sejm.gov.pl/INT7.nsf/klucz/088552EF/%24FILE/i32093-o1.pdf

 

DYREK14-07-2017 09:08:20   [#05]

cytat z tego co wyżej: 

"Natomiast w przypadku kandydata wyłonionego na to stanowisko, udostępnienie złożonych przez niego dokumentów, w tym koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki może nastąpić w momencie powierzenia funkcji publicznej, tj. powierzenia stanowiska dyrektora tejże szkoły lub placówki."

zatem do czasu powierzenia stanowiska (1.09) nie można ujawnić (?)

halinah14-07-2017 12:32:54   [#06]

Stanowisko zostało powierzone (2 tyg. po konkursie), objęte będzie 1 września.


post został zmieniony: 14-07-2017 12:35:10
DYREK14-07-2017 13:33:55   [#07]

na stronie bip jst (np. gminy) powinna być  treść zarządzenia wójta w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, a w nim okres powierzenia (raczej będzie to data 1.09.2017 r.)

 

halinah14-07-2017 16:26:24   [#08]

Dziękuję!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]