Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wniosek o udost. informacji
strony: [ 1 ]
Poppy22-06-2017 10:32:22   [#01]

Koniec roku, ręka drętwieje od składania autografów, a tu taka niespodzianka:

"WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia

6 września 2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm., dalej: u.d.i.p.) zwracam się z wnioskiem

o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Podanie, jakie organizacje społeczne działały w szkole na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, dalej: u.s.o.)

w okresie od stycznia 2012 r. do dnia otrzymania niniejszego wniosku.

2. Udostępnienie opinii wydanych przez radę rodziców dotyczących podjęcia działalności

przez każdą z organizacji, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku, wydanych na

podstawie art. 56 ust. 2 u.s.o.

3. Podanie, jakie zajęcia prowadziły organizacje, o których mowa w pkt. 1 niniejszego

wniosku, z uwzględnieniem ich programu, przekazywanych treści oraz środków

dydaktycznych.

4. Podanie, jakie zajęcia edukacyjne organizowane wspólnie z organizacjami społecznymi,

o których mowa w pkt. 1. niniejszego wniosku, dla których nie została ustalona podstawa

programowa, zostały włączone do szkolnego zestawu programów nauczania (art. 64 ust. 1

pkt 2 lit. b u.s.o.).

5. Udostępnienie opinii rady rodziców, o której mowa w art. 64 ust. 1b u.s.o. w związku

z pkt 4 niniejszego wniosku?

6. Podanie, jakie zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (art. 64 ust. 1 pkt 5 i 6 u.s.o.) były

prowadzone we współpracy z organizacjami, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku.

7. Podanie, do jakich organizacji, zgodnie z art. 64 ust. 3, należeli wolontariusze, z których

udziałem były prowadzone zajęcia, o których mowa w pkt. 5 niniejszego wniosku.

8. Podanie, jakie organizacje prowadziły zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. poz. 78

z późn. zm.155, dalej: u.p.r.).

9. Podanie, w jakich szkoleniach brali udział nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne,

o których mowa w art. 4 ust. 1 u.p.r.

10. Podanie, jakie działania antydyskryminacyjne podjęto w ramach realizacji niezbędnych

działań, o których mowa w art. 21a ust. 1 u.s.o.

11. Podanie, jakie podmioty prowadziły zajęcia, o których mowa w pkt. 10 niniejszego

wniosku.

12. Podanie, jakie cele, treści oraz środki dydaktyczne zostały wykorzystane w programie

działań, o których mowa w pkt. 10 niniejszego wniosku?

13. Podanie, jakie organizacje prowadziły inne niż wskazane w powyższych punktach warsztaty

lub zajęcia, wraz z celami, środkami i treściami tych warsztatów lub zajęć?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 u.d.i.p., wnoszę o przesłanie odpowiedzi na

wniosek pocztą elektroniczną na adres wnioski@ordoiuris.pl.

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Z poważaniem

Dorota Żelazowska

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Ordo Iuris"

????

AnJa22-06-2017 10:40:49   [#02]

No cóż - za tym wnioskiem na pewno nie stoją względy komercyjne:-)

A wydaje się, ze w większości szkół odpowiedź będzie dosyć prosta- żadne i nic.

W pozostałych- po doświadczeniach z szumem medialnych z ostatnich kilku lat raczej się te działania dokumentuje.

 

Poppy22-06-2017 11:13:08   [#03]

Komercyjnych względów nie podejrzewam, ale cały czas zastanawiam się, dlaczego ten zaszczyt mnie spotkał. Czy ktoś jeszcze dostał taką niespodziankę?

AnJa22-06-2017 11:28:18   [#04]

Raczej większa akcja- chyba, ze czymś się wyróżniłaś albo jakiś konflikt miałas na tym tle.

Poppy22-06-2017 11:35:36   [#05]

Jestem absolutnie niewinna i niekonfliktowa:)


post został zmieniony: 22-06-2017 11:38:48
ola 1322-06-2017 12:00:12   [#06]

Pocieszam, nie jesteś wyróżniona ;-) inne szkoły też dostały i robią rachunek sumienia. :-)

Jacek22-06-2017 13:23:03   [#07]

odpowiedziałem tak :-)

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20 czerwca 2017 r. wyjaśniam co następuje:

1.  Podanie, jakie organizacje społeczne działały w szkole na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy  z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, dalej: u.s.o.) w okresie od stycznia 2012 r. do dnia otrzymania niniejszego wniosku.

W ww. okresie w szkole nie działały żadne organizacje społeczne.

2.  Udostępnienie opinii wydanych przez radę rodziców dotyczących podjęcia działalności przez każdą z organizacji, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku, wydanych na podstawie art. 56 ust. 2 u.s.o.

Brak związku wobec niedziałania w szkole takich organizacji.

3.  Podanie, jakie zajęcia prowadziły organizacje, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku, z uwzględnieniem ich programu, przekazywanych treści oraz środków dydaktycznych.

Odpowiedź jak w pkt 2.

4.  Podanie, jakie zajęcia edukacyjne organizowane wspólnie z organizacjami społecznymi, o których mowa w pkt. 1. niniejszego wniosku, dla których nie została ustalona podstawa programowa, zostały włączone do szkolnego zestawu programów nauczania (art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b u.s.o.).

Odpowiedź jak w pkt 2.

5.  Udostępnienie opinii rady rodziców, o której mowa w art. 64 ust. 1b u.s.o. w związku z pkt 4 niniejszego wniosku?

Odpowiedź jak w pkt 2.

6.  Podanie, jakie zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (art. 64 ust. 1 pkt 5 i 6 u.s.o.) były prowadzone we współpracy z organizacjami, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku.

Odpowiedź jak w pkt 2.

7. Podanie, do jakich organizacji, zgodnie z art. 64 ust. 3, należeli wolontariusze, z których udziałem były prowadzone zajęcia, o których mowa w pkt. 5 niniejszego wniosku.

Odpowiedź jak w pkt 2.

8.  Podanie, jakie organizacje prowadziły zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. poz. 78 z późn. zm.155, dalej: u.p.r.).

Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli zatrudnionych w szkole i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

9.  Podanie, w jakich szkoleniach brali udział nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.p.r.

Tu trzeba wymienić szkolenia, warsztaty konferencje, itp., w których uczestniczyli nauczyciele w tym roku szkolnym a dotyczące wdżr

10.  Podanie, jakie działania antydyskryminacyjne podjęto w ramach realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 21a ust. 1 u.s.o.

Proszę o doprecyzowanie o jakie działania antydyskryminacyjne chodzi w pytaniu.

11.  Podanie, jakie podmioty prowadziły zajęcia, o których mowa w pkt. 10 niniejszego wniosku.

Odpowiedź będzie możliwa po doprecyzowaniu o jakie działania antydyskryminacyjne chodzi w pkt 10.

12.  Podanie, jakie cele, treści oraz środki dydaktyczne zostały wykorzystane w programie działań, o których mowa w pkt. 10 niniejszego wniosku?

Odpowiedź będzie możliwa po doprecyzowaniu o jakie działania antydyskryminacyjne chodzi w pkt 10.

13.  Podanie, jakie organizacje prowadziły inne niż wskazane w powyższych punktach warsztaty lub zajęcia, wraz z celami, środkami i treściami tych warsztatów lub zajęć?

Nie było takich zajęć lub warsztatów.

Poppy22-06-2017 13:49:07   [#08]

Od razu mi lepiej, w grupie jakoś raźniej:), szczególnie oskkowej:)

Dziękuję Jacku, moja odpowiedź prawie identyczna, tylko w 10. mam info o pedagogu szkolnym, który miał zajęcia w klasach na ten temat.

Wertykal23-06-2017 01:37:09   [#09]

Ja bym się zwrócił o dodatkowe środki na obsługę udzielania informacji publicznej.

W końcu szkoła to nie urząd. [.]się wydaje, że nic innego nie mamy do roboty niż odpowiadać na ich durne zapytania.

Oni zapewne nie wiedzą, że wiekszość ze szkół nie ma obsługi biurowej.
Dyrektor jest sekreterką, informatykiem, kadrowcem itp...

Jak zaczniemy sie domagać peiniędzy na obsługe tego [.], to może prawodawca się zastanowi.

Przecież wystarczy zawrzeć zapis, że domaganie się informacji publicznej może skutkować wyliczeniem i obciążeniem kosztami ciekawskiego, a sprawa będzie załatwiona. Za te pieniądze zatrudnimy fachowców, którzy będą informować, informować, informować...


post został zmieniony: 23-06-2017 11:54:28
ReniaB23-06-2017 09:31:24   [#10]

[.]myślę, że to o czym piszesz to część o wiele szerszego problemu gdy to na nasze (ale nie tylko nasze bo np. też samorządów) barki spada bardzo dużo zadań i za tym nie idą żadne środki; warto się o takowe środki dopominać

zakres prac mojej w jednej osobie kierowniczki, sekretarki i kadrowca ma już ponad trzy strony!!! I wiem, że  w wielu szkołach i placówkach jest podobnie

 


post został zmieniony: 23-06-2017 11:54:56
Marek Pleśniar23-06-2017 11:53:59   [#11]

używajcie szukajki proszę

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58383&pst=48#pst48

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58399&pst=2#pst2

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57993&pst=2#pst2

Nassssy29-06-2017 12:28:50   [#12]

A co z ZHP?

Bo mam takie

 

Jolanta221-07-2017 14:13:34   [#13]

A do mnie nie trafił ww. mail, nie ma go też w spamie. ale dziś dostałam Ponaglenie o udostępnienie informacji publicznej, które również zostało wysłane do organu prowadzącego z wnioskiem o stwierdzenie bezczynności i zobowiązanie do załatwienia sprawy.

Jakiej teraz udzielić odpowiedzi?

bogna27-07-2017 11:21:45   [#14]

ja wysłałam odpowiedź i też dostałam ponaglenie;

przy czym ponaglenie skierowane do wójta wsi oddalonej ode mnie w linii prostej ponad 400 km;)

No cóż - nie jednemu psu Burek,

ale wpisywanie kodów pocztowych zaczynających się od różnych cyferek powinno komuś (czemuś?)  dać do myślenia

Natka31-08-2017 22:21:57   [#15]

teraz toto przychodzi na skrzynki:

Wniosek właściwy - do przekazania Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówek oświatowych)

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 I Petycja

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

 Osnowa Petycji

§1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. from 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty - nakładają na Dyrektorów Szkół  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów.

§1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP - Andrzeja Kani -  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  - wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) "(...) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(...)"

  §2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  - petycję w przedmiocie - o podjęcia przez Dyrektora Szkoły - stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru.

Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie - na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców - podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań - związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły.

 Uzasadnienie Petycji:

Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.

 II Wniosek Odrębny - w trybie jak opisano poniżej. 

§3) Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy -  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w  przedmiocie:

- Czy w ostatnich 3 latach Rada Rodziców - występowała do Dyrektora Szkoły -  stosownie do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  - zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły?

§4) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - wnosimy w trybie ww. przepisów - o krótkie  opisanie (maksymalnie w 3 zdaniach) -  treści rzeczonego wniosku oraz ewentualnych skutków jego wdrożenia.

 Notabene - Współwnioskodawcy - rozważają przygotowanie kampanii promocyjnej, w której zaproponują konkurs w ramach którego Szkoła będzie mogła uzyskać -  gratis wraz z dystrybutorem - zapas wody na pierwsze 3 miesiące."

Konkurs zostanie przygotowany per analogiam -  innych akcji współorganizowanych przez Wnioskodawcę (dobrze znanych już w Gminach i Szkołach) typu Podwórko Nivea, Wzorowa Łazienka, etc

rzewa01-09-2017 01:17:53   [#16]

nie wiem jak gdzie indziej ale w rzeszowskich szkołach uczniowie mają nieograniczony dostęp do wody pitnej - z kranu w każdej szkole leci woda pitna

mstola05-09-2017 19:02:51   [#17]

Natka co im odpisałaś?

Natka05-09-2017 20:13:46   [#18]

jeszcze nie odpisałam, czasu mi brakuje :(

Nassssy06-09-2017 20:54:59   [#19]

Przydałby się radca prawny. Bo w rzeczywistości jest to oferta ukryta w treści petycji. Na dokładkę zobowiązująca dyrektora do działań promujących "Wnioskodawcę".  Pytanie czy jest to dostatecznie wyraźne uchybienie aby można było nie  kwalifikować pisma jako petycji? 

dorotagm06-09-2017 23:14:18   [#20]

Taaa, u nas też już jest.

Ten temat już kiedyś był - trzeba sięgnąć do archiwum. 

Czy ktoś ma na to teraz czas?

mstola12-09-2017 01:27:00   [#21]

Czy  publikujecie wniosek na stronie szkoły?

jasza6613-09-2017 21:27:27   [#22]

Do #51

Czy taka odpowiedź zawiera wszytko to co trzeba? Coś uzupełnić? Zróbmy to razem :-)

Odpowiadając na Państwa wniosek-petycję otrzymaną 31.08.2017 drogą elektroniczną za pośrednictwem UG xxxxxx informuję, że dokonano w szkole wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce   - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Rada Rodziców zna swoje uprawnienia i korzysta z nich, o ile widzi taką potrzebę.  W ostatnich trzech latach rada rodziców nie występowała z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem zdrowych zasad żywienia wśród uczniów szkoły. Problem właściwego picia wody i nawadniania organizmu był już przedstawiany i przedyskutowany z Radą Rodziców w roku 2015 i rodzice widzą potrzeby zakupu urządzeń dystrybuujących wodę pitną, ponieważ na terenie naszej szkoły uczniowie mają już zapewniony bezpłatny dostęp do wody pitnej.

Uprzejmie informuję, że po analizie nie zamierzamy w bieżącym roku szkolnym podejmować dodatkowych, ponad te które do tej pory są w szkole prowadzone, działań. Jednocześnie informujemy, że nasi uczniowie nie biorą udziału w żadnych konkursach związanych z bezpośrednią lub pośrednią promocją marek producentów (w tym tych wymienionych w petycji). Nasza szkoła na bieżąco prowadzi działania prozdrowotne (w tym we współpracy z innymi podmiotami) zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki. Uczniowie mają zapewniony stały i bezpłatny dostęp do wody pitnej.

 Niniejsza odpowiedź jest równocześnie potwierdzeniem otrzymania wniosku od Wnioskodawcy.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]