Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wniosek o udost. informacji
strony: [ 1 ]
Poppy22-06-2017 10:32:22   [#01]

Koniec roku, ręka drętwieje od składania autografów, a tu taka niespodzianka:

"WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia

6 września 2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm., dalej: u.d.i.p.) zwracam się z wnioskiem

o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Podanie, jakie organizacje społeczne działały w szkole na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, dalej: u.s.o.)

w okresie od stycznia 2012 r. do dnia otrzymania niniejszego wniosku.

2. Udostępnienie opinii wydanych przez radę rodziców dotyczących podjęcia działalności

przez każdą z organizacji, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku, wydanych na

podstawie art. 56 ust. 2 u.s.o.

3. Podanie, jakie zajęcia prowadziły organizacje, o których mowa w pkt. 1 niniejszego

wniosku, z uwzględnieniem ich programu, przekazywanych treści oraz środków

dydaktycznych.

4. Podanie, jakie zajęcia edukacyjne organizowane wspólnie z organizacjami społecznymi,

o których mowa w pkt. 1. niniejszego wniosku, dla których nie została ustalona podstawa

programowa, zostały włączone do szkolnego zestawu programów nauczania (art. 64 ust. 1

pkt 2 lit. b u.s.o.).

5. Udostępnienie opinii rady rodziców, o której mowa w art. 64 ust. 1b u.s.o. w związku

z pkt 4 niniejszego wniosku?

6. Podanie, jakie zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (art. 64 ust. 1 pkt 5 i 6 u.s.o.) były

prowadzone we współpracy z organizacjami, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku.

7. Podanie, do jakich organizacji, zgodnie z art. 64 ust. 3, należeli wolontariusze, z których

udziałem były prowadzone zajęcia, o których mowa w pkt. 5 niniejszego wniosku.

8. Podanie, jakie organizacje prowadziły zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. poz. 78

z późn. zm.155, dalej: u.p.r.).

9. Podanie, w jakich szkoleniach brali udział nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne,

o których mowa w art. 4 ust. 1 u.p.r.

10. Podanie, jakie działania antydyskryminacyjne podjęto w ramach realizacji niezbędnych

działań, o których mowa w art. 21a ust. 1 u.s.o.

11. Podanie, jakie podmioty prowadziły zajęcia, o których mowa w pkt. 10 niniejszego

wniosku.

12. Podanie, jakie cele, treści oraz środki dydaktyczne zostały wykorzystane w programie

działań, o których mowa w pkt. 10 niniejszego wniosku?

13. Podanie, jakie organizacje prowadziły inne niż wskazane w powyższych punktach warsztaty

lub zajęcia, wraz z celami, środkami i treściami tych warsztatów lub zajęć?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 u.d.i.p., wnoszę o przesłanie odpowiedzi na

wniosek pocztą elektroniczną na adres wnioski@ordoiuris.pl.

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Z poważaniem

Dorota Żelazowska

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Ordo Iuris"

????

AnJa22-06-2017 10:40:49   [#02]

No cóż - za tym wnioskiem na pewno nie stoją względy komercyjne:-)

A wydaje się, ze w większości szkół odpowiedź będzie dosyć prosta- żadne i nic.

W pozostałych- po doświadczeniach z szumem medialnych z ostatnich kilku lat raczej się te działania dokumentuje.

 

Poppy22-06-2017 11:13:08   [#03]

Komercyjnych względów nie podejrzewam, ale cały czas zastanawiam się, dlaczego ten zaszczyt mnie spotkał. Czy ktoś jeszcze dostał taką niespodziankę?

AnJa22-06-2017 11:28:18   [#04]

Raczej większa akcja- chyba, ze czymś się wyróżniłaś albo jakiś konflikt miałas na tym tle.

Poppy22-06-2017 11:35:36   [#05]

Jestem absolutnie niewinna i niekonfliktowa:)


post został zmieniony: 22-06-2017 11:38:48
ola 1322-06-2017 12:00:12   [#06]

Pocieszam, nie jesteś wyróżniona ;-) inne szkoły też dostały i robią rachunek sumienia. :-)

Jacek22-06-2017 13:23:03   [#07]

odpowiedziałem tak :-)

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20 czerwca 2017 r. wyjaśniam co następuje:

1.  Podanie, jakie organizacje społeczne działały w szkole na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy  z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, dalej: u.s.o.) w okresie od stycznia 2012 r. do dnia otrzymania niniejszego wniosku.

W ww. okresie w szkole nie działały żadne organizacje społeczne.

2.  Udostępnienie opinii wydanych przez radę rodziców dotyczących podjęcia działalności przez każdą z organizacji, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku, wydanych na podstawie art. 56 ust. 2 u.s.o.

Brak związku wobec niedziałania w szkole takich organizacji.

3.  Podanie, jakie zajęcia prowadziły organizacje, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku, z uwzględnieniem ich programu, przekazywanych treści oraz środków dydaktycznych.

Odpowiedź jak w pkt 2.

4.  Podanie, jakie zajęcia edukacyjne organizowane wspólnie z organizacjami społecznymi, o których mowa w pkt. 1. niniejszego wniosku, dla których nie została ustalona podstawa programowa, zostały włączone do szkolnego zestawu programów nauczania (art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b u.s.o.).

Odpowiedź jak w pkt 2.

5.  Udostępnienie opinii rady rodziców, o której mowa w art. 64 ust. 1b u.s.o. w związku z pkt 4 niniejszego wniosku?

Odpowiedź jak w pkt 2.

6.  Podanie, jakie zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (art. 64 ust. 1 pkt 5 i 6 u.s.o.) były prowadzone we współpracy z organizacjami, o których mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku.

Odpowiedź jak w pkt 2.

7. Podanie, do jakich organizacji, zgodnie z art. 64 ust. 3, należeli wolontariusze, z których udziałem były prowadzone zajęcia, o których mowa w pkt. 5 niniejszego wniosku.

Odpowiedź jak w pkt 2.

8.  Podanie, jakie organizacje prowadziły zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. poz. 78 z późn. zm.155, dalej: u.p.r.).

Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli zatrudnionych w szkole i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

9.  Podanie, w jakich szkoleniach brali udział nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.p.r.

Tu trzeba wymienić szkolenia, warsztaty konferencje, itp., w których uczestniczyli nauczyciele w tym roku szkolnym a dotyczące wdżr

10.  Podanie, jakie działania antydyskryminacyjne podjęto w ramach realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 21a ust. 1 u.s.o.

Proszę o doprecyzowanie o jakie działania antydyskryminacyjne chodzi w pytaniu.

11.  Podanie, jakie podmioty prowadziły zajęcia, o których mowa w pkt. 10 niniejszego wniosku.

Odpowiedź będzie możliwa po doprecyzowaniu o jakie działania antydyskryminacyjne chodzi w pkt 10.

12.  Podanie, jakie cele, treści oraz środki dydaktyczne zostały wykorzystane w programie działań, o których mowa w pkt. 10 niniejszego wniosku?

Odpowiedź będzie możliwa po doprecyzowaniu o jakie działania antydyskryminacyjne chodzi w pkt 10.

13.  Podanie, jakie organizacje prowadziły inne niż wskazane w powyższych punktach warsztaty lub zajęcia, wraz z celami, środkami i treściami tych warsztatów lub zajęć?

Nie było takich zajęć lub warsztatów.

Poppy22-06-2017 13:49:07   [#08]

Od razu mi lepiej, w grupie jakoś raźniej:), szczególnie oskkowej:)

Dziękuję Jacku, moja odpowiedź prawie identyczna, tylko w 10. mam info o pedagogu szkolnym, który miał zajęcia w klasach na ten temat.

Wertykal23-06-2017 01:37:09   [#09]

Ja bym się zwrócił o dodatkowe środki na obsługę udzielania informacji publicznej.

W końcu szkoła to nie urząd. [.]się wydaje, że nic innego nie mamy do roboty niż odpowiadać na ich durne zapytania.

Oni zapewne nie wiedzą, że wiekszość ze szkół nie ma obsługi biurowej.
Dyrektor jest sekreterką, informatykiem, kadrowcem itp...

Jak zaczniemy sie domagać peiniędzy na obsługe tego [.], to może prawodawca się zastanowi.

Przecież wystarczy zawrzeć zapis, że domaganie się informacji publicznej może skutkować wyliczeniem i obciążeniem kosztami ciekawskiego, a sprawa będzie załatwiona. Za te pieniądze zatrudnimy fachowców, którzy będą informować, informować, informować...


post został zmieniony: 23-06-2017 11:54:28
ReniaB23-06-2017 09:31:24   [#10]

[.]myślę, że to o czym piszesz to część o wiele szerszego problemu gdy to na nasze (ale nie tylko nasze bo np. też samorządów) barki spada bardzo dużo zadań i za tym nie idą żadne środki; warto się o takowe środki dopominać

zakres prac mojej w jednej osobie kierowniczki, sekretarki i kadrowca ma już ponad trzy strony!!! I wiem, że  w wielu szkołach i placówkach jest podobnie

 


post został zmieniony: 23-06-2017 11:54:56
Marek Pleśniar23-06-2017 11:53:59   [#11]

używajcie szukajki proszę

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58383&pst=48#pst48

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58399&pst=2#pst2

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57993&pst=2#pst2

Nassssy29-06-2017 12:28:50   [#12]

A co z ZHP?

Bo mam takie

 

Jolanta221-07-2017 14:13:34   [#13]

A do mnie nie trafił ww. mail, nie ma go też w spamie. ale dziś dostałam Ponaglenie o udostępnienie informacji publicznej, które również zostało wysłane do organu prowadzącego z wnioskiem o stwierdzenie bezczynności i zobowiązanie do załatwienia sprawy.

Jakiej teraz udzielić odpowiedzi?

bogna27-07-2017 11:21:45   [#14]

ja wysłałam odpowiedź i też dostałam ponaglenie;

przy czym ponaglenie skierowane do wójta wsi oddalonej ode mnie w linii prostej ponad 400 km;)

No cóż - nie jednemu psu Burek,

ale wpisywanie kodów pocztowych zaczynających się od różnych cyferek powinno komuś (czemuś?)  dać do myślenia

Natka31-08-2017 22:21:57   [#15]

teraz toto przychodzi na skrzynki:

Wniosek właściwy - do przekazania Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówek oświatowych)

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 I Petycja

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

 Osnowa Petycji

§1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. from 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty - nakładają na Dyrektorów Szkół  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów.

§1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP - Andrzeja Kani -  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  - wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) "(...) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(...)"

  §2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  - petycję w przedmiocie - o podjęcia przez Dyrektora Szkoły - stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru.

Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie - na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców - podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań - związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły.

 Uzasadnienie Petycji:

Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.

 II Wniosek Odrębny - w trybie jak opisano poniżej. 

§3) Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy -  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w  przedmiocie:

- Czy w ostatnich 3 latach Rada Rodziców - występowała do Dyrektora Szkoły -  stosownie do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  - zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły?

§4) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - wnosimy w trybie ww. przepisów - o krótkie  opisanie (maksymalnie w 3 zdaniach) -  treści rzeczonego wniosku oraz ewentualnych skutków jego wdrożenia.

 Notabene - Współwnioskodawcy - rozważają przygotowanie kampanii promocyjnej, w której zaproponują konkurs w ramach którego Szkoła będzie mogła uzyskać -  gratis wraz z dystrybutorem - zapas wody na pierwsze 3 miesiące."

Konkurs zostanie przygotowany per analogiam -  innych akcji współorganizowanych przez Wnioskodawcę (dobrze znanych już w Gminach i Szkołach) typu Podwórko Nivea, Wzorowa Łazienka, etc

rzewa01-09-2017 01:17:53   [#16]

nie wiem jak gdzie indziej ale w rzeszowskich szkołach uczniowie mają nieograniczony dostęp do wody pitnej - z kranu w każdej szkole leci woda pitna

mstola05-09-2017 19:02:51   [#17]

Natka co im odpisałaś?

Natka05-09-2017 20:13:46   [#18]

jeszcze nie odpisałam, czasu mi brakuje :(

Nassssy06-09-2017 20:54:59   [#19]

Przydałby się radca prawny. Bo w rzeczywistości jest to oferta ukryta w treści petycji. Na dokładkę zobowiązująca dyrektora do działań promujących "Wnioskodawcę".  Pytanie czy jest to dostatecznie wyraźne uchybienie aby można było nie  kwalifikować pisma jako petycji? 

dorotagm06-09-2017 23:14:18   [#20]

Taaa, u nas też już jest.

Ten temat już kiedyś był - trzeba sięgnąć do archiwum. 

Czy ktoś ma na to teraz czas?

mstola12-09-2017 01:27:00   [#21]

Czy  publikujecie wniosek na stronie szkoły?

jasza6613-09-2017 21:27:27   [#22]

Do #51

Czy taka odpowiedź zawiera wszytko to co trzeba? Coś uzupełnić? Zróbmy to razem :-)

Odpowiadając na Państwa wniosek-petycję otrzymaną 31.08.2017 drogą elektroniczną za pośrednictwem UG xxxxxx informuję, że dokonano w szkole wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce   - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Rada Rodziców zna swoje uprawnienia i korzysta z nich, o ile widzi taką potrzebę.  W ostatnich trzech latach rada rodziców nie występowała z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem zdrowych zasad żywienia wśród uczniów szkoły. Problem właściwego picia wody i nawadniania organizmu był już przedstawiany i przedyskutowany z Radą Rodziców w roku 2015 i rodzice widzą potrzeby zakupu urządzeń dystrybuujących wodę pitną, ponieważ na terenie naszej szkoły uczniowie mają już zapewniony bezpłatny dostęp do wody pitnej.

Uprzejmie informuję, że po analizie nie zamierzamy w bieżącym roku szkolnym podejmować dodatkowych, ponad te które do tej pory są w szkole prowadzone, działań. Jednocześnie informujemy, że nasi uczniowie nie biorą udziału w żadnych konkursach związanych z bezpośrednią lub pośrednią promocją marek producentów (w tym tych wymienionych w petycji). Nasza szkoła na bieżąco prowadzi działania prozdrowotne (w tym we współpracy z innymi podmiotami) zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki. Uczniowie mają zapewniony stały i bezpłatny dostęp do wody pitnej.

 Niniejsza odpowiedź jest równocześnie potwierdzeniem otrzymania wniosku od Wnioskodawcy.

 

ola 1316-10-2017 07:22:35   [#23]

A teraz takie cudo. Jednak zanim wkleję treść podpowiedzcie, o co Ci ludzie wnioskują? Bo czytałam to na głosy z drugą osobą i nie wiem, co im napisać:

Szanowna Pani 

Szanowny Pan 
Dyrektor Szkoły 
Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
Petycja 
§1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły  - o  archiwizację/zarejestrowanie - załączników dostarczonych z niniejszą petycją. 
Pozwalamy sobie przypomnieć, że stosownie do dyspozycji §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)  -  niezamawiane przez podmiot Oferty mogą być/powinny być/*   rejestrowane (przyporządkowane/dekretowane)  zgodnie z wytycznymi rzeczonego przepisu.  
Fakultatywnie 
§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o przekazanie załączonych materiałów do wiadomości Rady Rodziców w rozumieniu art. 54 Ustawy o systemie Oświaty(Dz.U.2016.1943 t.j. z 2016.12.02) 
 
Wniosek odrębny w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej: 
§3) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - pod jakim numerem/oznaczeniem Klasy z wykazu akt zostały zadekretowane  (zarejestrowane) wzmiankowane załączniki ? -  stosownie do przedmiotowego §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 
§3a) Na mocy wyżej podanych podstaw prawnych - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie podania danych kontaktowych  Pracownika Szkoły, który w zakresie powierzonych mu przez Dyrektora kompetencji wykonuje zadania związane z komunikacją z Podmiotami zewnętrznymi w zakresie inicjatyw tego rodzaju - scilicet:  Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.  Oczywiście - jeśli szkoła nie posiada Pracownika, który wykonuje - stricte tego typu zadania - rzeczone dane mogą być również danymi Sekretarza Szkoły. 
Osnowa Petycji/Wniosku: 
Mamy nadzieję, że niniejsza petycja -  jak inne nasze akcje tego typu, zaktywizują Decydentów Nauczycieli i Rodziców w obszarze związanym z udoskonalaniem metod kształcenia i urozmaicaniem procesu rozwoju osobowości Uczniów.  
Autorem materiałów jest sieć Pijalni Czekolady z flagową Pijalnią Czekolady E.Wedel przy ul. Szpitalnej 8 w Warszawie funkcjonującą nieprzerwanie od ponad 120 lat.
  
 
Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis - zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi - dotyczące finalizacji przedsięwzięcia - zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę  zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.
 

W razie ewentualnych pytań - więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów - poszczególnych pijalni czekolady - wyszczególnionych w załączniku. 
 
§4) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: warsztaty-czekoladowe@samorzad.pl
W załączeniu znajduje się plik, z adresami pijalni miejscowo właściwych dla adresata - prosimy o wybór odpowiedniej i przesłanie odpowiedzi - również na adres e-mail - Pijalni usytuowanej najbliżej Odbiorcy Wniosku. Fakultatywnie, w udzielonej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie i wskazanie Pijalni, która - z podanej listy wydaje się najbardziej odpowiednia dla adresata Wniosku.  
 
§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres warsztaty-czekoladowe@samorzad.pl
 
Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej -  do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - identyfikujący nadawcę ( Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.
Rzeczony plik (z rozszerzeniem xades) został sygnowanay  kwalifikowanym podpisem elektronicznym - aby zweryfikować podpis i otworzyć plik - należy zainstalować bezpłatne oprogramowanie Podmiotu Certyfikujacego - ipso iure przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 2016.09.29).
 
 
Komentarz: 
Naszymi działaniami - staramy się - w miarę możliwości - uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych (art. 241 KPA) rozwoju poziomu komunikacji Jednostek wykonujących zadania publiczne z Obywatelem, etc  
Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku".
Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję - jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
W załączeniu - stosowne dossier formalne 
 
Współwnioskodawca / Podmiot Wnoszący Petycję:
Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Zarządu:  Adam Szulc 
KRS: 0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
 
Współwnioskodawca/Podmiot Wnoszący Petycję:
LOTTE Wedel Sp. z o.o. 
nr KRS 0000340664, 
NIP 527-26-13-819
 
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: warsztaty-czekoladowe@samorzad.pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

 


post został zmieniony: 16-10-2017 07:23:01
rzewa16-10-2017 09:49:40   [#24]

napisałabym wyłącznie na adres: warsztaty-czekoladowe@samorzad.pl informacjęzawierającą:

1. niniejsza petycja/wniosek została zarejestrowana pod nr ..... (numer z JRWA szkoły, pod którym zarejestrowano pismo - u mnie byłby to: 0513 o kategorii B2)

2. komunikacją z podmiotami zewnętrznymi zajmuje się .... (u mnie byłby to po prostu dyrektor szkoły), nr tel szkoły i adres e-mail szkoły

tyle


post został zmieniony: 16-10-2017 09:53:54
ola 1316-10-2017 10:15:18   [#25]

Tylko cały czas zastanawiam się, czy muszę tego maila wraz z załącznikami zarejestrować?

Przecież takich reklam wpływa na skrzynkę multum. 

jerzyk20-10-2017 22:20:31   [#26]
Współwnioskodawca / Podmiot Wnoszący Petycję: Szulc-Efekt sp zoo      chyba z tego żyje. 
Ja dostałem to co poniżej.
Ciekawe czy na podstawie ustawy dostępie do informacji publicznej można mu zadać pytanie  ile mu za to płaca ?;-)

 

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U.2016.446 j.t.) 

 

Dane wnioskodawcy/podmiotu wnoszącego petycję -  znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST - o przekazanie poniższego wniosku -  do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich szkół podstawowych.

 

Niniejszą petycję  przekazujemy za pośrednictwem JST, gdyż jak wynika z przeprowadzonej analizy - część szkół, nadzorowanych Gminy/Miasta (w dalszym ciagu)  nie posiada skrzynek poczty e-mail  w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - zintegrowanych z elektronicznym dziennikiem korespondencji (nagminne zaś jest używanie skrzynek przez jednostki administracji publicznej (placówki oświatowe) - darmowych skrzynek e-mail - reklamujących w nazwie podmioty trzecie, etc    

 

§2) Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie -  dlatego jak zwykle - wnosimy o zwrotne potwierdzenie - otrzymania niniejszej petycji  przez Gminę oraz opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotu Wnoszącego Petycję. 

 

Rzeczone potwierdzenie wraz z informacją z wyszczególnieniem placówek oświatowych, nadzorowanych przez JST, wnosimy o przekazanie wnioskodawcy w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA.

Dla ułatwienia, aby nie absorbować czasu Urzędników - wzmiankowane potwierdzenie i odpowiedź (specyfikacja jednostek organizacyjnych) nie muszą być sygnowane podpisem elektronicznym.  

 

 

----------- koniec części dotyczącej wniosku kierowanego do Gminy ---------------

 

Wniosek właściwy - do przekazania Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych (placówek oświatowych) 

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

I Petycja 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

 

Osnowa Petycji 

§1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. z 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty - nakładają na Dyrektorów Szkół  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów. 

§1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP - Andrzeja Kani -  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  - wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) "(...) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(...)"

 

 

§2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  - petycję w przedmiocie - o podjęcie przez Dyrektora Szkoły - stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru. 

Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie - na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców - podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań - związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły. 

 

Uzasadnienie Petycji:

Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.

 

 

II Wniosek Odrębny - w trybie jak opisano poniżej.  

§3) Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy -  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w  przedmiocie:

- Czy w ostatnich 3 latach Rada Rodziców - występowała do Dyrektora Szkoły -  stosownie do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  - zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły?

 

§4) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - wnosimy w trybie ww. przepisów - o krótkie  opisanie (maksymalnie w 3 zdaniach) -  treści rzeczonego wniosku oraz ewentualnych skutków jego wdrożenia.

 

Notabene - Współwnioskodawcy - rozważają przygotowanie kampanii promocyjnej, w której zaproponują konkurs w ramach którego Szkoła będzie mogła uzyskać -  gratis wraz z dystrybutorem - zapas wody na pierwsze 3 miesiące." 

Konkurs zostanie przygotowany per analogiam -  innych akcji współorganizowanych przez Wnioskodawcę (dobrze znanych już w Gminach i Szkołach) typu Podwórko Nivea, Wzorowa Łazienka, etc

 

Współwnioskodawca - zajmujący się ex professo - przedmiotową problematyką posiada - stosownie do art. 28 KPA - interes prawny związany z zamiarem zainteresowania Dyrektorów Szkół - wyżej sygnalizowanymi zagadnieniami. Oczywiście - procedura na wszystkich etapach powinna być prowadzona lege artis - z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji w związku z wydatkowaniem środków publicznych, etc 

 

§4a) Wnosimy o zarchiwizowanie niniejszego pisma  w zasobach Szkoły - powołując się na §6 ust. 2  załącznika nr 1 do Rozporzązenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)

 

§4b) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. 

Zdaniem wnioskodawcy obszar ten - stosownie do art. 241 KPA, wymaga optymalizacji. 

 

§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail woda-w-szkolach@samorzad.pl

§6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach -  została udzielona - zwrotnie na adres e-mail woda-w-szkolach@samorzad.pl 

§6a) Wnosimy aby odpowiedź w przedmiocie pytania dotyczącego spraw publicznych - została udzielona zwrotnie - w postaci elektronicznej – na adres e–mail: woda-w-szkolach@samorzad.pl - w trybie odnośnych dyspozycji Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

§7) Wnosimy  - stosownie do art. 14 §1 KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany wyżej adres: woda-w-szkolach@samorzad.pl   - przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.  

 

Podmiot Wnoszący Petycję: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: woda-w-szkolach@samorzad.pl  

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

 

 

 

Komentarz do Wniosku: 

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  naszym mniemaniu niniejszy  przedmiotowy wniosek/wnioski  - nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA. 

W głównej mierze - przedmiotowy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 

W naszych wnioskach często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej. 

Decydenci mogą również dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

 

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

 

 

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

 

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

 

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

 

Natka20-10-2017 22:29:42   [#27]

[#15]   :))

Jacek21-10-2017 15:19:35   [#28]

jerzyku krótko..

petycję wyślij na drzewo odpisując, że w szkole są podejmowane działania w tym zakresie

a co do wniosku odrębnego to jeśli rodzice nie zgłaszali pisemnie takich potrzeb, więc odpisz, że nie zgłaszali

i już

jerzyk24-10-2017 21:07:22   [#29]

spoko, dałem radę :-)

 

jerzyk24-10-2017 21:28:38   [#30]

Swoją droga przyszedł mi do  głowy taki pomysł;

 Publikujmy tu te petycje i wzory odpowiedzi. (Im bardziej "bijące pianę " i skomplikowane prawnie, tzn z powołaniem się na wszystkie akty prawne świata  tym lepiej ;-))

 1)To może wielu z nas ułatwić sprawę odpowiedzi.

2) Przekazywanie tych informacji  uświadomi nam, że nie jesteśmy taką petycja specjalnie "wyróżnieni"

3) Może  w ten sposób kancelarie takie jak Pana Szulca zniechęcimy do podobnych akcji, tym bardziej, że będą mieli odpowiedzi z "jednego kopyta".

 

 

 

ola 1324-10-2017 22:24:04   [#31]

Popieram.

gimnazjum15-12-2017 11:27:26   [#32]

a może ktoś taka całą odpowiedź na te petycje o wodzie umieścić bo czasu brak na składanie czegoś co i tak do kosza pójdzie

MaNiak18-12-2017 22:47:54   [#33]

Moja odpowiedź była taka:

Potwierdzam otrzymanie wiadomości.

Po dokonaniu analizy stanu faktycznego, panującego w Szkole Podstawowej w ............. w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, informuję, że dotychczasowe działania podjęte w szkole uznajemy jako spełniające założenia przyjętych programów, w tym programu wychowawczo-profilaktycznego.

Informuję również, że w ostatnich 3 latach Rada Rodziców, działająca przy naszej szkole, nie występowała z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem zdrowych zasad żywienia wśród uczniów.

Z poważaniem

..............

dyrektor

Szkoły Podstawowej w ................

mychase01-03-2018 09:53:19   [#34]
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

- wskazanie, czy w 2017 roku mieliście Państwo obsługę prawną, w jakim trybie obsługa prawna została wyłoniona, na jaką kwotę została zawarta umowa o obsługę prawną oraz przesłanie kopii tej umowy,

- wskazanie, czy w 2018 roku posiadacie Państwo obsługę prawną, w jakim trybie obsługa prawna została wyłoniona, na jaką kwotę została zawarta umowa o obsługę prawną oraz przesłanie kopii tej umowy.

Prośba moja jest na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób - przesłanie informacji na piśmie na adres

 

Proszę o podpowiedź czy muszę wysyłać kopię umowy i czy obowiązuje mnie odpowiedz pisemna skoro zapytanie otrzymałam droga mailowa ?

Ank01-03-2018 11:24:04   [#35]

Też to dostaliśmy. A masz taką umowę zawartą bo u nas obsługę zapewnia kancelaria obsługująca gminę i my nie podpisywaliśmy z nimi nic

mychase01-03-2018 14:17:23   [#36]

Nie mam, nas tez obsługuje prawnik z gminy

I co im odpiszesz ?

DYREK01-03-2018 14:27:39   [#37]

Art. 10. ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe -> zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej to zadanie OP

Dante01-03-2018 14:35:39   [#38]

Po pierwsze : nie zbagatelizować  wniosku. Nawet jak przyjdzie e-mailem od np.  mysi123.

dorotagm01-03-2018 17:28:35   [#39]

Ja odpisuję:

Nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji w zakresie obsługi prawnej naszej placówki, który wpłynął ...... roku drogą elektroniczną, przesyłam następujące odpowiedzi na zadane pytania:

- w 2017 roku palcówka nie miała obsługi prawnej,

- w 2018 roku placówka nie posiada obsługi prawnej.

 

Informacja zostanie przesłana na piśmie na wskazany we wniosku adres.

 

malmar1509-04-2018 19:16:42   [#40]

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nsa-nawet-jesli-dyrektor-nie-korzysta-z-obslugi-prawnej-musi-to-ujawnic?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NPO-09-04-18-WKC0117018_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NPO-09-04-18-WKC0117018_OTH&elqTrackId=dd0f34144dfe47c7af0900d253b862ad&elq=9cfa018d83224484964a02a65fdd9b61&elqaid=11644&elqat=1&elqCampaignId=4997

jerzyk23-05-2018 21:18:55   [#41]
Otrzymałem to:
Sent: Monday, May 07, 2018 9:23 AM
To:
Subject: Wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat ubezpieczenia NNW uczniów

......

Na podstawie art.61 w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) składamy wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków, a tym samym udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.         kto będzie podejmował decyzję o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków na rok szkolny 2018/2019?

2.         do kiedy przyjmowane są oferty na ubezpieczenie NNW uczniów/wychowanków na rok szkolny 2018/2019?

3.         na jaki adres należy przesyłać oferty ubezpieczenia NNW uczniów/wychowanków pocztą elektroniczną, a na jaki tradycyjną pocztą?

4.         kto jest osobą do kontaktu w sprawie ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019?

5.         które towarzystwo ubezpieczeniowe objęło ochroną uczniów/wychowanków na rok szkolny 2017/2018 i jaka jest składka za jedną osobę?

 

Prosimy o przesłanie informacji, we wskazanym powyżej zakresie, pocztą elektroniczną na adres zapytanie@informacjepubliczne.pl.

 

a tu na powyższe  (po)rada:

Ubezpieczenia NNW w szkole jako informacja publiczna ?

:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]