Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dodatek motywacyjny
strony: [ 1 ]
Jot22-06-2017 09:08:37   [#01]

Czy Państwo Dyrektorzy informujecie na forum o wysokości dodatku motywacyjnego dla konkretnych osób, czy odbywa się to indywidualnie? Ciekawa jestem, jak to jest u większości, bo znam różne opinie na ten temat:-) Z góry dziękuję za Wasze:-)

 

izael22-06-2017 09:21:48   [#02]

nie informujemy o wynagrodzeniu konkretnych osób

i odradzamy takie działania:)

podpisano: Pani Dyrektor:)


post został zmieniony: 22-06-2017 09:22:17
Jot22-06-2017 09:32:24   [#03]

:-)Jestem za:-) Czekam na dalsze opinie i argumenty, jeśli praktykuje ktoś inaczej:-)

dariuszn722-06-2017 10:36:12   [#04]

Tu nie ma argumentów, ani opinii należy przestrzegać prawa, a zarówno nas jak i nauczycieli obowiązuje tajemnica odnośnie wynagradzania.

DYREK22-06-2017 11:06:53   [#05]

I. Opinia

"Prawo do wynagrodzenia należy do sfery prywatności pracownika, a tym samym wysokość zarówno wynagrodzenia, jak i poszczególnych jego składników jest jego dobrem osobistym. W konsekwencji informacja o przyznanym dodatku konkretnemu nauczycielowi przeznaczona jest do wiadomości tegoż pracownika. Brak jest tym samym podstaw prawnych do informowania całej rady pedagogicznej o wysokości przyznanego konkretnemu nauczycielowi dodatku oraz okresie, na jaki ten składnik wynagrodzenia nauczyciela został przyznany."

z: https://www.experto24.pl/oswiata/place-i-finanse/informacja-o-wysokosci-dodatkow-motywacyjnych-nie-musi-byc-jawna.html#.WUuEnGhpzIU 

II. Wyrok sądu administracyjnego

"Nie ma zatem podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej o pochodzących ze środków publicznych m.in. dodatkach motywacyjnych przyznanych poszczególnym nauczycielom. Bez znaczenia przy tym pozostaje, że udostępnienie takiej informacji będzie umożliwiało identyfikację tożsamości nauczycieli, gdyż prywatność tych osób, na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p., nie stanowi przesłanki pozwalającej na odmowę udostępnienia informacji publicznej. O ile do osób pełniących funkcje publiczne zalicza się nauczycieli, o tyle osobami takimi nie są osoby pełniące funkcje usługowe w szkole takie jak: sekretarka, kucharka i kierownik administracyjny szkoły, odpowiadający za pracę personelu obsługowego i administracyjnego. Wymienione osoby nie spełniają bowiem zadań publicznych. W przypadku tych osób dostęp do informacji publicznej może zatem zostać ograniczony z uwagi na ochronę ich prywatności."


Z uzasadnienia II SA/Kr 1573/15 - Wyrok WSA w Krakowie.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/37EC6C8940 

wątek: Związki zawodowe a dodatki motywacyjne


post został zmieniony: 22-06-2017 11:09:34
graraz22-06-2017 11:13:19   [#06]

Czy każdy nauczyciel musi mieć dodatek motywacyjny? Koleżanka chyba źle zrozumiała informacje przekazane na szkoleniu.

AnJa22-06-2017 11:30:33   [#07]

Jest i taka opcja- niektórzy szkolarze tłumaczą, ze jeśli jest zapis, że wynagrodzenie składa się (i tu wyliczanka) to każdy element musi być spełniony.

DYREK22-06-2017 11:40:25   [#08]

i inna opinia:

Na wynagrodzenie nauczyciela składają się m.in. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy. Nie oznacza to jednak, że każdy nauczyciel musi dodatek motywacyjny otrzymać. Dodatek motywacyjny otrzymuje ten kto spełnia określone w przepisach kryteria. Podobnie jak nie każdy nauczyciel otrzymuje np. dodatek funkcyjny lub za wysługę lat. Otrzymują tylko ci nauczyciele, którym te dodatki przysługują na podstawie przepisów.

AnJa22-06-2017 11:50:26   [#09]

I można to pogodzić wypisując w angażu wszystkie składniki wynagrodzenia, przy niektórych wpisując 0

Jot22-06-2017 13:53:46   [#10]

Dzięki:-) Czyli już nie muszę się zastanawiać, że to ja coś źle interpretuję:-) Znalazłam tu też odpowiedź na to, czy każdemu dodatek, bo nie raz miałam wątpliwości,  więc dzięki serdeczne.

link12308-08-2017 20:09:55   [#11]

witam Was i podnoszę wątek dotyczący spraw kadrowych - informacja dla nauczycieli w sprawie wysokości wynagrodzenia itd. Jak wygląda u Was przekazywanie takiej informacji - chodzi mi o konieczność przekazywania dokumentu z informacją o wysokości wynagrodzenia, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego, opiekuna stażu oraz dodatku motywacyjnego. Czy konieczne jest przekazywanie takiej informacji wszystkim nauczycielom? Czy tylko tym, u których jest zmiana w składnikach? Chodzi mi o to, że jeżeli podajemy np. przy dodatku stażowym wzrost o 1% to chyba nie ma konieczności przygotowywania dokumentów dla nauczycieli co pół roku. W przypadku mojej szkoły ewentualne zmiany w wysokości dodatku motywacyjnego mamy co 6 miesięcy. Pozostałe składniki wynagrodzenia zmieniają się wraz z rozp płacowym - to zmienia się przecież tylko w przypadku podwyżek.. A może ktos podzieli się swoim wzorem dokumentu? Z góry dziękuję.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]