Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pismo do n-li o" zmianie " miejsca pracy
strony: [ 1 ][ 2 ]
zemi10-04-2017 18:30:39   [#01]

Do 15 maja należy wręczyć n-lom pisma, że od 1 września będą pracownikami szkoły podstawowej /byli n-lami zespołu szkół /. Czy już ktoś z was opracował takie pismo? 

atodobre10-04-2017 21:33:11   [#02]

Witaj

Taki wzór dostaliśmy na spotkaniu KO

miejscowość, data

sygn. akt

Pani/Pan

……………………………………...…….

nauczyciel/ pracownik

Szkoły Podstawowej ….

w …………………...……

 

 

Na podstawie art. 234 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) informuję, że z dniem 1 września 2017 r. staje się Pani/Pan pracownikiem zatrudnionym na stanowisku ……………….. (wicedyrektora, nauczyciela, wychowawcy świetlicy, sekretarza szkoły, sprzątaczki itp.) w ośmioletniej Szkole Podstawowej …. w …………………….. Pozostałe warunki Pani/Pana zatrudnienia pozostają bez zmian.

 

 

………………………………….

(podpis i pieczęć dyrektora)

 

 

Otrzymałam/em

 

........................................................

data i podpis nauczyciela

 

 

 

rzewa11-04-2017 07:46:00   [#03]

naprawdę taki wzór dostaliście z KO?

a jakie to KO (delegatura)?

wzór jest ok (zdaniem autora) ale dotyczy przekształcenia szkoły podstawowej. W przypadku zespołu zmieniającego się na szkołę, należy w nagłówku wpisać pracownik Zespołu (z podaniem pełniej nazwy zespołu) a podstawa prawna na jaką trzeba się powołać to art 249 ust 3 specustawy

:-))

mika11-04-2017 13:19:15   [#04]

Czy w niepublicznych również wręczamy podobne pismo nauczycielom? Czytam i czytam, i pogubiłam się:(

Bona Fide11-04-2017 13:35:46   [#05]

To są działania dyrektora szkoły wobec swoich pracowników określone w przepisach prawnych.

A dyrektor sam z siebie ma się poczuć dyrektorem przekształconej szkoły:-), np. na podst. art 238, czy art. 250 upwpo, bo nie znajduję podstawy prawnej o informowaniu dyrektorów przez OP?

Ale jakaś wzmianka w aktach osobowych dyrektora by się przydała.

 

mika11-04-2017 15:26:12   [#06]

A dyrektora nie zatrudnia szkoła?

Podnoszę pytanie z #04

AnJa11-04-2017 15:34:21   [#07]

Moim zdanie w niepublicznych też - w sumie zmiana w nich identyczna jak w samorządowych.

DYREK13-04-2017 21:56:36   [#08]

Bona Fide

dla dyrektora informację przygotowuje OP

Art. 10 ust. 1 pkt 6 z ustawy prawo oświatowe (albo podobnie brzmiący z uoso)

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Marla14-04-2017 08:12:25   [#09]

a w zespole szkół (przedszkole, sp i wygaszane gimnazjum) należy wręczyć nauczycielom pismo? mi się wydaje że nie, bo pracodawca czyli zespół nie zmienia się

czy dobrze myślę?

rzewa14-04-2017 09:04:31   [#10]

tak

Leszek14-04-2017 11:44:13   [#11]

dyrektor nauczyciel o tym , że staje się nauczycielem to informuje go pracodawca czyli dyrektor ...:-)

a że dyrektorem przekształconej  to dopiero informuje OP

pozdrawiam

sońka17-04-2017 18:19:27   [#12]

Czy pracownikom gimnazjum włączanego do sp wręczamy takie samo pismo, jak nauczycielom?

W szczególności chodzi mi o pp - czy art. 234 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe?

bosia17-04-2017 22:41:41   [#13]

art. 236

sońka18-04-2017 10:19:13   [#14]

dziękuję

katarzs18-04-2017 13:21:02   [#15]

Nasz OP podjął osobne uchwały. Pracuję w Zespole Szkół, w skład którego wchodzi obecnie LO i Gim. Obecna nazwa to Zespół Szkół. W nowych uchwałach jest, że od 1 IX 2017 szkoła będzie się nazywać: "LO w Zespole Szkół" oraz "klasy Gim w Zespole Szkół". Gimnazjum jest włączane do LO.

1) Mam problem, jak powiadomić pracowników (chodzi o nazwę)? Czy: jest pan/i pracownikiem LO prowadzącym klasy Gim w Zespole Szkół", czy jest pan/i pracownikiem LO w Zespole Szkół prowadzącym klasy Gim w Zespole Szkół?

2) Co z pieczątkami - czy zmieniam je?

3) Jeśli mam n-la po lic. i planuję dla niego godziny tylko w Gim, to czy także dostaje informację, że jest pracownikiem LO...? Bo do LO nie ma kwalifikacji?

rzewa18-04-2017 15:25:26   [#16]

Hm...

1. albo zespół ten przekształci się automatycznie zgodnie z art 193 specustawy w LO 4-letnie z dniem 1.09.2019, co jedynie potwierdzi OP uchwałą -> wtedy zespół może teraz zmienić nazwę (jeśli tego chce OP) ale w nim nadal będzie funkcjonowało gimnazjum a nie "klasy Gim" oraz normalne LO i nie będzie już zepołu

2. abo OP zdecydował już włączyć gimnazjum do LO (3-letniego) i w ten sposób zlikwidować zespół, a pozostawić jedynie LO (3-letnie) z klasami gimnazjalnymi -> wówczas szkoła musi się nazywać po prostu Liceum Ogólnokształcące nr ... w ...

nie ma żadnych pośrednich rozwiązań

zatem wszystko zależy od tego, które z tych rozwiązań zostało zastosowane przez OP:

1. jeżeli 1., to informujesz tylko pracowników o zmianie nazwy zespołu

2. jeśli 2., to informujesz wszystkich, że stają się z dniem 1.09.2017 pracownikami LO (nawet tego z p. 3)

pieczątki musisz zmienić w każdym z wariantów

Bas19-04-2017 15:22:53   [#17]

Chodzi o pismo do pracownika administracji gimnazjum włączanego do SP:

- chcę zmienić mu stanowisko na sekretarkę (z sekretarza),

- co napisać w piśmie informującym o miejscu pracy i kiedy dokonać porozumienia w tej sprawie: przed czy po 15 maja (np. 31.08)?

Z góry dziękuję.

Bas19-04-2017 19:31:19   [#18]

Podniosę...

Marek Pleśniar19-04-2017 21:39:00   [#19]

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,66725,21598537,nasze-dzieci-beda-zle-ksztalcone-przez-dyletantow-z-ukladami.html

 

jerzyk20-04-2017 00:06:46   [#20]

W środku przykłady rożnych pism.

http://konferencja-oswiata.wip.pl/userfiles/upload/prezentacja/reforma-oswiaty-skutki-kadrowe-michal-kowalski.pdf

 

Bas20-04-2017 09:12:14   [#21]

Dziękuję, jerzyku, widzę, że porozumienie zmieniające będę musiała przedstawić przed 15 maja. Chociaż przeczytałam też o "końcu maja". Ważne, że pracownik akceptuje zmianę :-))

sońka20-04-2017 12:09:23   [#22]

jak rozumiem można wręczyć ograniczenia lib inne pisma dot. stsosunku pracy jeszcze przed zatwierdzeniem arkusza?

Sekret20-04-2017 12:12:55   [#23]

Jeżeli z naszej podstawówki przechodzą dwie panie do obecnego gimnazjum (od września tez szkoła podstawowa) i tam będą miały dwie klasy pierwsze to też daje im takie pisemko jak wyżej wymienione? Obydwie szkoły znajduja się w jednej miejscowości pod tym samym OP

sońka20-04-2017 13:29:48   [#24]

ponowię pytanie: czy pismo o ograniczeniu równiez wręczamy przed 15 maja (jeszcze przed zatwierdzeniem arkusza)?

jaris-120-04-2017 17:26:08   [#25]

Czy pracownicy sześcioklasowej szkoły podstawowej otrzymują pismo o przekształceniu w ośmioklasówkę?

BBS5820-04-2017 17:43:18   [#26]

TAK.

 

Ewa123e24-04-2017 19:41:00   [#27]

Do tej pory byliśmy zespołem szkół ze szkołą podstawową z filią i gimnazjum.

Podjęta uchwała OP brzmi- gimnazjum  wchodzące w skład zespołu szkół włącza się do SP wchodzącej w skład zespołu szkół na następujących warunkach:

-ośmioletnia sp rozpocznie działalność 1 września 2017, gimnazjum zakończy działalność 31.07.2017r.

1.  czy wręczając pismo nauczycielom informuję, że będą zatrudnieni w ośmioletniej SP wchodzącej w skład zespołu, czy tylko ośmioletniej sp,

-2. podstawa prawna to art. 249 ust 3 specustawy.

Zbig6024-04-2017 22:18:51   [#28]

Jakoś nie mogę znaleźć tu "swojego" przypadku. Jesteśmy Zespołem Szkół, w skład którego wchodzą przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Pracownicy w swoim czasie zostali poinformowani, że są zatrudnieni w Zespole Szkół, w skład którego wchodzą ... jw. , więc formalnie nie wiele się zmieni (?)

Od września nauczyciele również będą zatrudnieni w Zespole Szkół. W skład tego zespołu na mocy Uchwały Rady Gminy wejdą: przedszkole, ośmioletnia szkoła podstawowa i oczywiście klasy gimnazjalne. Już nie gimnazjum (bo zlikwidowane przez włączenie do sp). Co ująć w informacji o zatrudnieniu nauczycieli? Czy pisać w informacji o zatrudnieniu od 1 września 2017 o klasach gimnazjalnych do roku 2019 ?  Czy w ogóle pominąć te klasy w informacji, skoro w uchwale jest napisane, że gimnazjum zostało zlikwidowane i przez dwa lata właśnie w Szkole Podstawowej będą funkcjonowały klasy gimnazjalne? 

rzewa25-04-2017 09:20:28   [#29]

do #27: 1. tylko ośmioletniej sp - od 1.09.2017 zespołu już nie będzie, 2. tak

do #28: w tym wypadku nic się nie zmienia i nie ma potrzeby wręczania informacji -> należy jedynie do 15 maja zdecydować o tym czy nauczyciele gimnazjum (uczący w gimnazjum) mogą nadal pracować w takim wymiarze jaki wynika z ich umowy o pracę

olaszyma25-04-2017 17:01:43   [#30]

A tak z innej beczki. Czy od 1.09.17 będą mogły istnieć zespoły szkolno - przedszkolne  z oddziałami gimnazjalnymi? 

Ewa123e25-04-2017 17:32:03   [#31]

Bardzo dziękuję za pomoc.

rzewa25-04-2017 17:35:07   [#32]

mogą istnieć zespoły złożone ze szkoły podstawowej, w której będą oddziały gimnazjalne i przedszkola

jeśli gimnazjum w zespole złożonym ze szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola nie zostanie włączone do szkoły podstawowej to do 31.08.2019 będzie nadal funkcjonował zespół: szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole, który od 1.09.2019 będzie nadal zespołem ale złożonym tylko ze szkoły podstawowej i przedszkola.


post został zmieniony: 25-04-2017 17:36:21
juasia26-04-2017 19:41:52   [#33]

odnosząc się do pisma wręczanego nauczycielom, zastanawiam się czy nie wystarczy im tylko napisać stanowisko: nauczyciel, bez wyrózniania czy pedagog, czy wych. świetlicy, bo przecież nauczyciele mogą zajmować różne stanowiska w ramach pensum.

rzewa27-04-2017 11:00:53   [#34]

zasadniczo pensum n-la określa jego stanowisko, czyli:

nauczyciel polonista w nauczyciel matematyk, to to samo stanowisko, które określa się często samym słowem "nauczyciel" (wg statutu zadania nauczyciela polonisty, matematyka czy nawet wf są takie same) - jest to stanowisko wyszczególnione w pozycji 3 tabeli zawartej w art 42 ust 3 KN

zupełnie innym stanowiskiem jest wychowawca świetlicy - poz 6 w/w tabeli czy

pedagog, którego pensum określone jest uchwałą OP - i w tym wypadku może się zdarzyć tak, że dwa stanowiska będą określone tym samym pensum, jeśli np. OP ustali takie samo pensum pedagoga i psychologa - w tym wypadku stanowiska te będą rozróżnialne zakresem zadań

izael27-04-2017 17:47:21   [#35]

czytając przepisy specustwy wprost...

napiszę tylko o nauczycielach i pracownikach niebędących nauczycielami

do 15 maja nie będę mieć jeszcze pełnej wiedzy o tym kto, co i ile... patrz: rekrutacja, "podbieranie" uczniów przez szkoły, które się tworzą...

wiem tylko dla kogo mamy pracę nauczyciela, dla kogo AiO

przepis nie nakłada na nas obowiązku opisywania stanowiska w szczegółach

 

rzewa28-04-2017 07:29:04   [#36]

hm... wymaga określenia stanowiska n-la czyli jego pensum -> jak tego nie napiszemy będzie oznaczało, że ma takie pensum jak miał do tej pory

podobnie będzie ze stanowiskiem AiO -> jak nic nie napiszemy oznacza, że nie ma zmiany stanowiska

Bas28-04-2017 08:50:00   [#37]

rzewo, a jeżeli będzie zmiana stanowiska pracownika adm. (włączenie gim do sp, nie może być dwóch sekretarzy). Kto proponuje zmianę stanowiska sekretarza gim na sekretarkę w sp: dyrektor gim czy dyrektor sp. Obaj nie mają podstawy prawnej, bo do końca roku sekretarz będzie w gim, a od 1.09. w sp jako sekretarka. Co zrobić? Kto i kiedy ma wyjść z propozycją zmiany?

Pytałam już o to na tym wątku, ale nie mam pewności, co do rozstrzygnięcia.

Dziękuję!

izael28-04-2017 09:33:02   [#38]

rzewo, pięknie się różnimy, bo ja tak nie myślę:)

juasia28-04-2017 12:46:37   [#39]

rzewo, ale to pismo, które w tej chwili mamy wręczyć nauczycielowi związane jest tylko z koniecznością poinformowania go jak będzie wyglądała nazwa nowego jego miejsca pracy oraz gdzie konkretnie zostanie zatrudniony. Natomiast kwestie związane z jego pensum podajemy mu w ramach poruzmienia zmieniajacego (kontraktowy), przeniesienia (mianowany art 18). W przeciwnym razie za kazdym razem kiedy zmienia się jego pensum musielibyśmy dawać pismo, o którym w tym wątku rozmawiamy, a chyba nie o to tu chodzi. Teraz w arkuszu mam dla nauczyuciela  pół etatu z pensum nauczyciela przedmiotu, a pół etatu z pensum wychowawcy świetlicy i co miałabym temu naucielowi wpisać? Tym bardziej, że od września akurat ta osoba może być zatrudniona jako wych świetlicy i pedagog. Zawsze jednak na stanowisku nauczyciela. Nie wiem czy się nie mylę

rzewa28-04-2017 23:15:07   [#40]

czasem trzeba co roku pismo dawać... owszem można zmienić stanowisko później ale na to musi zgodzić się pracownik

i w przypadku pracownika AiO, to raczej się zgodzi, bo jak nie to wypowiedzenie, ale jeśli to nauczyciel...

to jak się nie zgodzi, to co zrobisz? Jak nie jest to gimnazjum, to można jeszcze po 15 maja dać wypowiedzenie, ale jak to gimnazjum, to pozamiatane -> musi w przyszłym roku mieć to co teraz i kwita

czyli np. może mieć te godziny nauczania i świetlicy ale wszystko liczone z tego pensum co ma teraz -> bez zgody n-la pensum nie zmienisz a nie masz żadnej karty w rękawie (poza urokiem osobistym) by n-l tę zgodę wyraził

juasia29-04-2017 20:51:33   [#41]

wg mnie art 234 mówi tylko o miejscu pracy, a nie o pensum. Jest tam wyraźnie napisane, że pracownik, nauczyciel staje się odpowiednio pracownikiem ośmioletniej szkoły podstawowej. Dla mnie to sformułowanie to chyba jednak czysta informacja o miejscu zatrudnienia, nie o warunkach pracy.

Tym bardziej, że do 15 maja nie będę miała jeszcze zatwierdzonego arkusza organizacyjnego- nie mogę dawać jeszcze porozumień zmieniających czy przeniesień.

Chyba też nie ma problemu, aby dyrektor gimnazjum dał swoim nauczycielom do 31 maja porozumienia zmieniające, czy też przeniesienia w przypadku zatrudnienia przez mianowanie.

Stoisując Rzewo przedstawione przez Ciebie rozwiązanie, to w przyszłym roku zamiast do tej pory stosowanych porozumień zmieniających należałoby dawać taki rodzaj pisma jak ten co w tym roku do 15 maja - a przecież takiej potrzeby już nie będzie. 

rzewa29-04-2017 22:08:22   [#42]

chodzi tu o zmianę nie miejsca pracy a pracodawcy, ale przy tej zmianie jeśli nie zaznaczymy, że zmienia się coś jeszcze to oznacza, że pozostałe warunki pracy (w tym stanowisko) pozostają bez zmian

a w przypadku szkół z oddziałami gimnazjalnymi jak najbardziej będzie konieczność określenia warunków zatrudnienia w terminie do 15 maja - patrz art 225 ust 3 specustawy

ewitex02-05-2017 18:06:59   [#43]

Gimnazjum zostaje włączone do SP. Mam podobny przypadek jak Bas, z tym, że organ prowadzący wyraził zgodę na zatrudnienie w okresie przejściowym 2 wicedyrektorów i 2 sekretarki. Czy jest to zgodne z prawem?

rzewa04-05-2017 00:25:38   [#44]

jest

PiotrekM04-05-2017 09:43:35   [#45]

Mam dylemat: nauczycielka ma w umowie zatrudniona jako nauczyciel świetlicy, natomiast od kilku lat pracuje jako pedagog, nie mam żadnych pism zmieniających itp. Czy teraz w piśmie informującym o pracy w 8 klasowej szkole wpisać jej stanowisko nauczyciel pedagog czy przepisać stanowisko z tej umowy ostatniej?

Ala04-05-2017 09:46:00   [#46]

moim zdaniem wpisać zgodnie ze stanem jaki będzie od 1 września 2017

Sekret04-05-2017 11:59:44   [#47]

czy takie pisemko wystarczy dla nauczycieli podstawówki? Pracownikom daje takie samo?

 

 

Pan/Pani ……………………………………............. – nauczyciel zatrudniony w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej

 

dotyczy:  informacji o zatrudnieniu  w ośmioletniej szkole podstawowej

 

Na podstawie art. 234 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) informuję Pana/Panią, że z dniem  1 września 2017 r. staje się Pan/Pani nauczycielem zatrudnionym w ośmioletniej szkole podstawowej.

Sekret04-05-2017 12:07:06   [#48]

mam jeszcze jedno pytanko, dwie nauczycielki idą ze szkoły podstawowej do jeszcze gimnazjum od 1 września. Jakie im pismo wręczam? przeniesienie art 18? tez do 15 maja?

rzewa04-05-2017 18:33:28   [#49]

jeśli 1.09. nie będą u Ciebie pracować, to nic nie wręczasz -> ale musisz być tego pewna na 100%

ew. przeniesienie jest w gestii dyrektora szkoły, do której n-l się przenosi

Sekret05-05-2017 08:17:04   [#50]

jestem pewna rzewo na 100% ze przejdą do obecnego gimnazjum bo od września ma tam powstać klasa I. U mnie pracują na czas nieokreślony dlatego myślałam że  jakieś pisemko muszą dostać.

strony: [ 1 ][ 2 ]