Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop dla poratowania zdrowia - zgoda dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
kulka16-02-2017 08:41:30   [#01]

Nauczyciel złoży jutro wniosek o urlop.  Chce iść na urlop juz od 1 marca.  Organizacyjnie fatalnie.  Nie dam rady wszystkiego przygotować - znaleźć nauczyciela na zast, zatrudnić go ( medycyna pracy,  bhp itp.) zmienić plan lekcji całej szkole... 

Ile czasu mam jako dyrektor na odpowiedź?  Czy mogę zmienić termin rozpoczęcia tego urlopu,  mimo że we wniosku jest 1.03? 

AnJa16-02-2017 09:04:36   [#02]

Nie możesz zmienić.

kulka16-02-2017 09:25:57   [#03]

Czyli data we wniosku jest wiążąca bezwzględnie dla dyrektora?  A gdyby nauczyciel przyniósł wniosek 28 lutego,  że urlop od 1 marca? W takim wypadku dyrektor także nie ma pola manewru? 

graraz16-02-2017 09:28:46   [#04]

A gdyby n-l 28 uległ poważnemu wypadkowi to też od 1 marca by go nie było...

Do czasu znalezienia osoby na zastępstwo można dać zastępstwa doraźne

noe1916-02-2017 09:44:51   [#05]

tak data jest bezwzględna!

Możesz odwołać się od decyzji lekarza ,ale to nie wstrzymuje udzielenia urlopu.

laostic16-02-2017 11:25:43   [#06]

Raczej wstrzymuje.

https://www.experto24.pl/oswiata/urlopy-w-oswiacie/urlop-zdrowotny-nauczyciela-odwolanie-od-orzeczenia-dyrektora-szkoly.html#.WKV9e1PhCCg

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.ekspert2/108160/Urlop-z-odwolaniem

 

noe1916-02-2017 11:30:05   [#07]

na jakiej podstawie wstrzymuje, proszę o pp 

bo nie za bardzo widzę taką kompetencję dyrektora

laostic16-02-2017 14:36:51   [#08]

Nauczyciel idzie na urlop, który mu zostaje udzielony. Jeśli dyrektor się odwołuje, oznacza to, że urlopu nie udziela.

Jacek16-02-2017 14:42:56   [#09]

nie ma na to pp. Nie chciałbym być w skórze dyrka jak nie udzieli a nauczyciel w związku z chorobą, którą ma, dostanie np. zawału czy coś.

AnJa16-02-2017 14:45:26   [#10]

Nie wiem jak być powinno.

Ja bym udzielił.

Bo jeśli w trakcie tego czekania na wynik odwołania, a już w trakcie zaleconego przez lekarza urlopu, coś by się nauczycielowi stało...

AnJa16-02-2017 14:46:54   [#11]

No- Jacek też by nie chciał.

I chodzi zarówno o kaca moralnego jak i mozliwą odpowiedzialność prawną, choćby tylko cywilną.

 

laostic16-02-2017 14:48:49   [#12]

A jeśli komisja odwoławcza uzna, że nauczycielowi się urlop nie należy, to nieobecność w pracy traktujemy jak "bumelki" czy urlop, którego nie ma.

Jacek16-02-2017 14:59:53   [#13]

jest pismo dyrektora o odwołaniu się i to załatwia sprawę wg mnie a ponadto nikt nie nakazuje dyrkowi się odwoływać

AnJa16-02-2017 15:00:57   [#14]

nie wiem

ale na na pewno jest to usprawiedliwiona nieobecnośc w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

może nawet z wyrównaniem składników, których nie płacimy w czasie udpz:-)

laostic16-02-2017 19:34:25   [#15]

Czy przebywanie na urlopie, który się nie należał jest obecnością usprawiedliwioną? I trudno się nie odwoływać od urlopu, jeśli  niespełna 40-letni nauczyciel oficjalnie mówi, że "musi se odpocząć po dyplomowaniu".

Jacek16-02-2017 20:37:08   [#16]

zrobisz jak chcesz.. ja zrobiłbym jak napisałem wyżej

elrym16-02-2017 21:20:18   [#17]

uważam jak przedmówca

 

o urlopie decyduje lekarz

każdy nauczyciel spełniający warunki, ma prawo do urlopu - w tym okres zatrudnienia 7 lat, czyli nawet(!) już ok.30-letni

laostic- odpuść sobie :-))

jerzyk16-02-2017 23:01:08   [#18]

# 17

odpuścić?

a niby dlaczego?

ale...

z drugiej strony ( jak mawiał pewien mleczarz)

może...

 czasami  warto mieć spokój niż rację?

 

Ponoć człowiek uczy się na błędach. Najlepiej jak na cudzych. Szkoda , że tak mało jest chętnych by je popełniać.

;-)

gieryn18-02-2017 17:29:55   [#19]

Czy nauczyciel gimnazjum, które od września będzie włączone do SP , może odejść na roczny urlop zdrowotny przed końcem czerwca ?

 

AnJa18-02-2017 17:41:53   [#20]

Jeśli spełnia warunki do zatrudnienia w szkole podstawowej z oddzuiałami gimnazjalnymi.

rzewa18-02-2017 23:33:57   [#21]

póki komisja nie przyzna racji dyrektorowi odwołującemu się od orzeczenia o udpz, to udpz jest orzeczony i należy się n-lowi "jak psu zupa"

jak zostanie orzeczenie podważone przez komisję, to od dnia wydania orzeczenia urlop się nie należy czyli następnego dnia n-l powinien stawić się do pracy

okres urlopu jaki wykorzystał - od dnia rozpoczęcia do dnia cofnięcia go w wyniku odwołania dyrektora - jest okresem udpz i odlicza się go od ogólnej puli udpz do jakiej ma prawo nauczyciel w trakcie całego swojego zawodowego życia czyli 3 lat

 

ola 1319-02-2017 12:09:41   [#22]

A czy nauczyciel a może lekarz może się odwołać od decyzji Komisji?

DYREK20-02-2017 09:52:06   [#23]

Orzeczenie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia -> § 4 i § 5

kulka20-02-2017 16:52:18   [#24]

Czy obowiązuje wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia?

rzewa20-02-2017 16:56:46   [#25]

tak

kulka20-02-2017 17:58:50   [#26]

Doczytałam.  Załącznik nr 1do rozporządzenia.  Muszę... Właściwie co muszę?  Zwrócić się do nauczyciela? o dostarczenie właściwego orzeczenia? Na razie nie udzielam tego urlopu?  Wydam potem dokument z datą np.25.02 o urlopie od 21.02?  

gronostaj15-03-2017 16:27:54   [#27]

Nauczycielka chce skorzystać z udpz od 01 września 2017 do  31 sierpnia 2018. Ma w tej chwili 58 lat - wiec jeszcze może. Jednak jest w trakcie awansu na stopień dyplomowanego - jeżeli weźmie urlop na taki okres to jej awans przepadnie?

Jacek15-03-2017 16:36:19   [#28]

nie przepadnie, przecież udpz trwa rok tylko

link12327-03-2017 15:51:11   [#29]

podnoszę wątek - dotyczy decyzji dyrektora o udzieleniu udpz. Dokumenty wpływają w marcu, czy decyzja o udpz ma być wydana w określonym terminie? W opisywanym przypadku lekarz wnioskuje o terminie od 1.09.2017 do 31.08.2018.

 

AnJa27-03-2017 17:33:36   [#30]

W tej sytuacji odwoływałbym się - albo ktoś jest chory i urlopu wymaga bezzwłocznie- albo być może będzie wymagał.

Teraz- nie za 6 miesięcy.

 

link12327-03-2017 23:16:35   [#31]

ok. powiedzcie, jak wyglada procedura odwołania. Do kogo i jakie kieruje odwołanie?

hania28-03-2017 00:25:55   [#32]

Karta Nauczyciela:art 73

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie określonym w tych przepisach.

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust. 1, wzór orzeczenia i sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin odwołania się od orzeczenia.

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331991 tu stosowne rozporządzenie....

 

jareczek11104-04-2017 14:35:09   [#33]

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach - cały etat w jednej + 5/18 w drugiej. Czy dyrektor szkoły w której n-l ma 5/18 ma też udzielony urlop i na jakiej pp?

rzewa04-04-2017 15:28:08   [#34]

w tej drugiej szkole n-l albo otrzyma urlop bezpłatny albo rozwiąże umowę o pracę

jeśli tego nie zrobi, to nie może korzystać z udpz w tej szkole, w której ma pełny etat

Marla06-07-2017 21:34:04   [#35]

do kogo składa orzeczenie o potrzebie urlopu zdrowotnego  dyrektor, któremu kończy się kadencja 31 sierpnia ?

konkurs nie został rozstrzygnięty, OP nie podjął jeszcze żadnej decyzji  co do przyszłego dyrektora a obecny dyrektor musi podreperować swoje zdrowie 

 

elrym06-07-2017 21:42:39   [#36]

do siebie i sobie udziela

kwiapa07-07-2017 09:53:23   [#37]

#36

żartujesz prawda?

AnJa07-07-2017 10:14:11   [#38]

niekoniecznie

gdyby urlop zaczynał się 31 sierpnia - składaloby się do OP i udzielałby OP

zaczyna się po 31 sierpnia- więc składa się do dyrektora - czyli przed 31 sierpnia do siebie

udziela dyrektor - jeśli urlop zaczyna sie1 września udzielenie urlopu powinno przypaść na 31 sierpnia - czyli udziela sam sobie

jeśli urlop zostanie udzielony 1 września- udziela nowy dyrektor - ale jaki jest status nauczyciela exdyrektora w dniu 1 września? ma przyjść do pracy mimo orzeczenia lekarskiego o potrzebie urlopu?

więc podzielam zdanie elrym

Marla07-07-2017 16:42:35   [#39]

trochę to rzeczywiście dziwne ....

Napiszę wniosek do dyrektora (w tym wypadku do siebie - powiedzmy ze nie będę wymieniać dyrektora z nazwiska), podepnę pod wniosek orzeczenie i po chwili napiszę zgodę do siebie ( w tym wypadku muszę napisać imię i nazwisko nauczyciela, do którego kieruję zgodę na urlop)  i  podpiszę  zgodę na urlop przybijając pieczątkę  i podpis tej samej osoby do której zgoda jest skierowana....

Czyli bez względu na to, kiedy okaże się kto będzie  dyrektorem od 1 września, powinnam sama sobie udzielić zgody na urlop dla poratowania zdrowia, który zamierzam rozpocząć z dniem właśnie 1 września

 

elrym07-07-2017 17:05:47   [#40]

dlaczego dziwne?

A sobie podpisujesz listę płac?;)))

Marla07-07-2017 17:08:27   [#41]

no tak :))

pozdrawiam

rzewa07-07-2017 23:29:04   [#42]

trzeba było poprosić lekarza o urlop od 31.08 -> wtedy składałabyś wszystko w OP

albo od 4.09 (w roku szk. 2017/2018 zajęcia rozpoczynają się dopiero 4.09) i urlopu udzielił by Ci nowy dyrek

:-)

Magosia04-12-2017 22:26:44   [#43]

Kochani, proszę o komentarz, jestem już od jakiegoś czasu poza praktyką dyrektorską, a jedna z moich słuchaczek poprosiła mnie o rade w sprawie UDPZ.

Taka sytuacja: 

Nauczycielka leczy się od kilku lat, posiada dokumentacje ( prywatną) , lekarz rodzinny zna historie choroby i "aktualizuje jej przebieg, uzasadniona potrzeba urlopu. 

Dyrektor poinformowany o zamiarze już zapowiedział,że urlopu nie udzieli i się odwoła.

Co- jak bada komisja?

Jaka jest "procedura" sprawdzania zasadności wydanej przez lekarza decyzji=potrzeby urlopu?

Czy zdarzyły się wam pozytywnie rozpatrzone odwołania, czyli podstawa do nieudzielenia urlopu?

Zeby było jasne- myślę osobiście podobnie, jak AnJa i jerzyk w dyskusji powyżej. 

Pozdrawiam ciepło:-)

malmar1505-12-2017 00:35:15   [#44]

odwoływałam się 3 razy (w tym raz, gdy nauczyciel dostał sanatorium)

za każdym razem decyzja orzecznika ZUS była na korzyść nauczyciela (i wcale się nie dziwię)

orzecznik ustala termin spotkania z "pacjentem", rozmawia z nim, bada, przegląda historię choroby, często jest zdziwiony, że po 20-30 latach dopiero pierwszy raz n-l wybiera się na urlop (takie miałam przypadki ;)

elrym05-12-2017 05:19:07   [#45]

Magosiu, a niech się odwołuje! Ten dyrektor.

Urlopu musi udzielić zgodnie z orzeczeniem lekarza, a później...no cóż zapewne będzie jak mówi. malmar.

 

Pozdrawiam Cię Magosiu bardzo bardzo serdecznie :))))

Rycho05-12-2017 09:07:59   [#46]

elrym,

nie musi udzielić urlopu dokąd procedura się nie zakończy. A elementem tej procedury jest prawo dyrektora do odwołania się od orzeczenia lekarza do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

musi udzielić urlopu, jeśli odwołanie okazało się nieskuteczne. Tzn wojewódzki ośrodek medycyny pracy  orzekł, że urlop się należy. 

Zdarzyło mi się, że odwołanie było niekorzystne dla nauczyciela. Ale zdarzyło się też korzystne i nauczyciel otrzymał urlop.

 

 

 

noe1905-12-2017 11:09:10   [#47]

#Rycho - nie zgadzam się z Tobą, wskaż mi pp odmowy udzielenia urlopu

Magosia05-12-2017 11:19:19   [#48]

Dzięki Wam za komentarze:-)

Wiem, że są różne interpretacje, rozmowa z pacjentem/nauczycielem na komisji w tym przypadku nie powinna budzić wątpliwości , co do zasadności orzeczenia (moim zdaniem).

Czyli komisja= lekarz orzecznik?

Elu- serdeczności, ostatnie spotkanie sprawiło mi dużo radości:-)

majula11-08-2018 13:43:50   [#49]

Proszę o pomoc. 

Nauczyciel złożył wniosek o urlop. Dyrektor się odwołał. Komisja nie udzieliła urlopu (choroby nie ma na tajnej liście uprawniającej do urlopu). 

Nauczyciel po miesiącu składa wniosek jeszcze raz. Co dalej?

ergo11-08-2018 14:03:11   [#50]

Zdradź nam, gdzie można znaleźć tę tajną listę?

A może jest tak tajna, że nikt jej nie widział :)

strony: [ 1 ][ 2 ]