Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-rozp. MEN ws. oddziałów i szkół sportowych i MS
strony: [ 1 ]
Jacek24-01-2017 09:33:44   [#01]

no to do kolekcji

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkól sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

pliki w formacie .docx

Projekt

Załącznik

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 19 lutego br.

 

AMS30-01-2017 17:24:19   [#02]

brakuje informacji co należy zrobić (może w przepisach przejściowych), aby uczniowie oddziału sportowego - obecna klasa szósta - "kontynuowali" w klasie VII szkoły podstawowej. czy to jest wprost kontynuacja czy też musi "przejść" przez Uchwałę OP i wszystkie pozostałe czynności jak to było przy powołaniu do życia  oddziału sportowego od klasy IV. Bo że program szkolenia sportowego trzeba będzie uzyskać dla nich od polskiego związku sportowego (zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej) to też nie oczywistość. 

z OSR: "2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

5) zapewnienie uczniom, którzy rozpoczęli szkolenie sportowe we wcześniejszych latach, możliwości kontynuowania tego szkolenia od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII i VIII w szkołach podstawowych sportowych i w szkołach mistrzostwa sportowego."

JarTul11-02-2017 21:39:20   [#03]

Moim zdaniem nic nie trzeba robić skoro przepisy, o tym nie mówią - po prostu te oddziały funkcjonują dalej.
Oddziały te spełniać będą z naddatkiem minimalny wymóg §2 ust. 2 projektu rozporządzenia w sprawie oddziałów i szkół sportowych.


post został zmieniony: 11-02-2017 21:40:27
AMS15-02-2017 11:45:57   [#04]

idąc tym tokiem rozumowania to projekt rozporządzenia 

"§ 1. Rozporządzenie określa: 1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;" czyli literalnie wydziela oddział sportowy od szkoły sportowej i szkoły mistrzostwa a w OSR mowa tylko o szkołach:

"5) zapewnienie uczniom, którzy rozpoczęli szkolenie sportowe we wcześniejszych latach, możliwości kontynuowania tego szkolenia od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII i VIII w (brakuje oddziału) szkołach podstawowych sportowych i w szkołach mistrzostwa sportowego."

może to tylko nic nie znacząca nieścisłość zawarta w sentencji: "w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu"? (Ja mam oddział sportowy od klasy 4 w szkole podstawowej. Obecnie klasa 6 sportowa może? kontynuować szkolenie sportowe w klasie 7 i 8). Program będzie obejmował dla nich kontynuację dotychczasowego szkolenia sportowego na 2 lata, którą opracuje PZS? 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]