Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - zm. rozp. MEN w sprawie organizacji roku szkolnego
strony: [ 1 ]
Jacek08-07-2016 14:47:52   [#01]

Mamy nowy projekt, który nieco skraca okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Projekt

Uzasadnienie

OSR

czas na zgłaszanie uwag do 20 lipca br.

ola 1308-07-2016 14:52:24   [#02]

A poczemu znowu tak?

Borze toć to my z prędkością światła wracamy do lat 90. :-(

Jacek08-07-2016 14:54:05   [#03]

ale, że czemu?

 

w naszym stanowisku proponowaliśmy tak http://www.oskko.edu.pl/stanowisko_oskko-czerwiec2016/ 

"Podajemy jednocześnie pod rozważenie możliwość zmiany obowiązujących terminów roku szkolnego zapisanego w art. 63 ustawy o systemie oświaty oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Sytuacja klimatyczna obserwowana w ostatnich latach skłania do tego by rok szkolny kończył się najpóźniej ok. 15 czerwca, a tym samym rozpoczynał ok. 20 sierpnia danego roku. Warto również przemyśleć wprowadzenie tygodniowej przerwy dla uczniów na przełomie października i listopada ze względu na długi okres bez odpoczynku dla dzieci i młodzieży."


post został zmieniony: 08-07-2016 14:56:41
Jacek08-07-2016 18:23:14   [#04]

proponuję taki zapis

Zapis projektu

Propozycje, uwagi, uzasadnienie

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.”

Proponujemy zmianę brzmienia na:

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 19 czerwca lub w dniu 19 czerwca jeśli w piątek przypadnie w ten dzień.  Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.”

Taki zapis spowoduje, że po nowelizacji rozporządzenia, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 19 czerwca lub 19 czerwca jeśli będzie to piątek. W praktyce oznacza to, że zakończenie zająć najwcześniej nastąpi – 19 czerwca, a najpóźniej – 25 czerwca. To niewielka korekta w stosunku do projektu.

Ponadto ponownie podajemy pod rozważenie możliwość zmiany obowiązujących terminów roku szkolnego zapisanego w art. 63 ustawy o systemie oświaty oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Sytuacja klimatyczna obserwowana w ostatnich latach skłania do tego by rok szkolny kończył się najpóźniej ok. 15 czerwca, a tym samym rozpoczynał ok. 20 sierpnia danego roku. Warto również przemyśleć wprowadzenie tygodniowej przerwy dla uczniów na przełomie października i listopada ze względu na długi okres bez odpoczynku dla dzieci i młodzieży.

Taka zmiana dawałaby również możliwość planowania letniego wypoczynku już w drugiej połowie czerwca i początku lipca, gdy ceny ofert wypoczynku w tym okresie są relatywnie tańsze zarówno w Polsce jak i innych krajach.


post został zmieniony: 08-07-2016 18:31:29
Jacek08-07-2016 19:09:28   [#05]

i jeszcze mi się przypomniało o ustalaniu dni wolnych po zaciągnięciu opinii RR i SU. Kiedyś przy zmianie rozporządzenia pisałem o tym, że ustalenie do 30 września i poinformowanie (w szkołach kształcących w zawodzie do 31 grudnia) czasem powoduje problemy jak coś się podzieje w trakcie roku szkolnego. Były pytania czy można te dni zmienić już w trakcie na naszym forum stąd propozycja dodana, której nie uwzględnia projekt zmian.

 

Zapis projektu

Propozycje, uwagi, uzasadnienie

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.”

Proponujemy zmianę brzmienia na:

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 19 czerwca lub w dniu 19 czerwca jeśli w piątek przypadnie w ten dzień.  Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.”

Taki zapis spowoduje, że po nowelizacji rozporządzenia, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 19 czerwca lub 19 czerwca jeśli będzie to piątek. W praktyce oznacza to, że zakończenie zająć najwcześniej nastąpi – 19 czerwca, a najpóźniej – 25 czerwca. To niewielka korekta w stosunku do projektu.

Ponadto ponownie podajemy pod rozważenie możliwość zmiany obowiązujących terminów roku szkolnego zapisanego w art. 63 ustawy o systemie oświaty oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Sytuacja klimatyczna obserwowana w ostatnich latach skłania do tego by rok szkolny kończył się najpóźniej ok. 15 czerwca, a tym samym rozpoczynał ok. 20 sierpnia danego roku. Warto również przemyśleć wprowadzenie tygodniowej przerwy dla uczniów na przełomie października i listopada ze względu na długi okres bez odpoczynku dla dzieci i młodzieży.

Taka zmiana dawałaby również możliwość planowania letniego wypoczynku już w drugiej połowie czerwca i początku lipca, gdy ceny ofert wypoczynku w tym okresie są relatywnie tańsze zarówno w Polsce jak i innych krajach.

§  5 ust. 3 i 3a

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

3a. W przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d, po dniu 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, informuje o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia.

Proponujemy zmianę w ust. 3 i 3a poprzez dodanie zdania drugiego w obu ustępach w brzmieniu:

Zmiana ustalonych dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest możliwa po uzyskaniu zgody rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Dodanie tego zdania pozwoli na ewentualną korektę ustalonych dni ze względu na różne sytuacje, które mogą się wydarzyć w trakcie roku szkolnego. Jednak taka zmiana mogłaby być dokonana wyłącznie za zgodą rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 


post został zmieniony: 08-07-2016 19:14:09
cynamonowa08-07-2016 21:32:42   [#06]

Różna liczba dni wolnych w przypadku zespołów szkół  ( sp i gimnazjum),  gdyby  była taka sama, ułatwiłoby to ich zaplanowania i wykorzystania.

Ala08-07-2016 22:22:42   [#07]

jak od liczby dni wolnych odliczy się dni na egzaminy to zostaje tyle samo w każdym typie szkół

sp  6 dni - 1 na sprawdzian = 5

gim 8 dni - 3 dni na egzaminy = 5

ale sprawdzianu ma nie być to się popsuje :(

Jacek08-07-2016 22:23:03   [#08]

ale to różne typy szkół nawet jak w zespole więc i inne potrzeby. A ponadto nic nie stoi na przeszkodzie by nie wykorzystywać wszystkich dni do dyspozycji. W SP w przyszłym roku nie będzie już sprawdziany więc 1 dzień można/lub nie wykorzystać

Ala08-07-2016 22:51:19   [#09]

otóż to :)

cynamonowa09-07-2016 09:52:25   [#10]

Alu ale nie do końca można liczyć tak, gdy w zespole nauczyciele uczą w obu szkołach.( udział komisjach itp.)  I w sp i w gim trzeba odjąć dni i na sprawdzian i na egzamin. Rzeczywiście....nigdy nie udało nam się wykorzystać tych dodatkowych 2 dni w gimnazjum.....( chociaż nie o to chodzi by robić to na siłę)

sp 6 - 4= 2 dni

gim 8 - 4= 4 dni

Ala09-07-2016 19:26:39   [#11]

he he :)

wszystko zależy od priorytetów ;)

Leszek10-07-2016 12:20:43   [#12]

Ponieważ projekt wynika z niezadowolenia społecznego... 😊 to uwag nie mam coby nie narazić się na takowe 😊

Pozdrawiam 

czesiak10-07-2016 22:37:46   [#13]

Pomysł ok. Naukę w czerwcu należy skracać bo w ostatnich latach dokuczają upały i trudno uczyć i uczyć się. Bardzo podobała mi się propozycja przerwy na przełomie  października/listopada. ( było to poruszane w wątku o organizacji roku szkolnego) kosztem krótszych wakacji w sierpniu. 

Ala10-07-2016 23:22:36   [#14]

popieram propozycje wklejone przez Jacka :)

Karolina11-07-2016 13:08:24   [#15]

1 września jest w Polsce bardzo wymowny i od lat to rozpoczęcie roku, czemu znów coś chcemy zmieniać...? sierpien od dawna jest rownie gorący - nie popadajmy w skrajności

 

rzewa11-07-2016 13:16:15   [#16]

hm... w latach dwudziestych XX wieku zajęcia w szkole rozpoczynały się w sierpniu - różnie

podobnie było po II wojnie światowej, gdzieś tak do połowy lat 60-tych... i były przerwy w nauce: na wykopki i zbiory owoców w sadach...

czyli wpasowuje się to w spektrum obecnych zmian w oświacie... ;-)

Karolina11-07-2016 13:21:52   [#17]

wg mnie to wpasowuje się bardziej w trend by ciągle coś zmieniać... po co?

ktokolwiek ma związek z edukacją naszych zachodnich sąsiadów niech siędowie - czy uwielbiają ciągle przerwy, krótsze letnie wakacje i rozpoczynanie zajęć w połowie sierpnia a czasem koniec w połowie lipca bo tam jest przemiennie

edit:

co do cen w czerwcu... przecież to jasne, że one odrazu wzrosną jak przesunie się okres zamknięcia i otwarcia roku szkolnego - a ceny poza naszymi granicami to chyba nie są wyznacznikiem, co?


post został zmieniony: 11-07-2016 13:25:37
Jacek18-07-2016 18:54:18   [#18]

czy jeszcze jakieś głosy w przedmiotowej sprawie?

wojjan21-07-2016 22:59:25   [#19]

Co prawda po terminie jakby, ale... Cóż, przynajmniej w dobrym kierunku, a w perspektywie planowanego zakończenia roku 2016/2017 na 30 czerwca, to zdecydowanie krok naprzód... I pewnie to niezbyt dużo kilka dni, ale... Przypominam się gdzieś (znalazło się to w uzasadnieniu projektu) o terminach naboru do szkół ponadgimnazjalnych (nie wiem, jak będzie po nowemu). Miał je ustalać MEN - jednolite dla całej Polski (teraz jednak wciąż kuratorzy). W tym roku kończy się u nas 27 lipca - z oczywistymi konsekwencjami.Do szkoły wkraczają kazuiści prawni z kpa i kc, a te z terminami, możliwościami odwołania. A co do 1 września  - cóż, nie pamiętam innej daty rozpoczęcia roku szkolnego. Jest to chyba granica kompromisu. I nadzieja, ze słupki z realizacji podstawy znikną.


post został zmieniony: 21-07-2016 23:00:16
sońka16-08-2016 20:42:17   [#20]

czy projekt został podpisany?

Jacek25-08-2016 13:48:14   [#21]

Zostało podpisane 22 sierpnia i czeka na publikację. Naszych uwag nie uwzględniono.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12287475/12365388/dokument240853.pdf 

Leszek25-08-2016 15:43:29   [#22]

opublikowane dziś

tekst ujednolicony w wymianie plików

pozdrawiam

dbpalka25-08-2016 18:25:05   [#23]

Czy mam rozumieć zapis par 5 ust.2 pkt.1a, ze jak jest skreślony, to te 6 dni w szkole podstawowej nie mogą być planowane jako wolne od zajęć dydaktycznych, czy po prostu nie ujmuję dnia sprawdzianu, który "odszedł w niebyt"?

barkuk25-08-2016 18:39:56   [#24]

Czyli rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 będzie obowiązywało od 1.09.16r. 

 

 

 

 


post został zmieniony: 25-08-2016 18:50:40
jaris-125-08-2016 19:16:34   [#25]

#23 nie ma sprawdzianu, nie planujesz wtedy dnia wolnego, bo się nie da. Sześć dni ostało.

olaszyma26-08-2016 09:54:37   [#26]

Domyślam się, że figurujący w ujednoliceniu Leszka par 7a i 9 nie występuje w wersji oryginalnej rozporządzenia ;-)

§ 7a.

Dzień 26 maja 2006 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w tym dniu, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2006 r.

 

rzewa26-08-2016 10:28:27   [#27]

oczywiście, że występuje dlatego Leszek go umieścił

a że ma on obecnie jedynie znaczenie historyczne to insza inszość...

:-)

olaszyma26-08-2016 10:43:18   [#28]

Wow ! No to chapeau bas dla urzędników !

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]