Forum OSKKO - wątek

TEMAT: IPET-y
strony: [ 1 ]
DorotaN22-02-2016 13:06:18   [#01]

Czy IPET-y muszą być wpisane w szkolny zestaw programów? Uczniowie mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym. To by znaczyło, że w szkole specjalnej zestaw to tyle programów, ile IPET-ów. Chyba przesada?

Ala22-02-2016 14:08:49   [#02]

nie

ejrut22-02-2016 18:47:46   [#03]

nie

DorotaN22-02-2016 19:10:54   [#04]

no tak myślałam, dziękuję

Kasiao15-03-2016 16:18:35   [#05]

Pani z poradni zdziwiła się, że IPETy przygotowane przez zespół nie zostały przedstawione poradni do zatwierdzenia. Czy jest taki wymóg? Bo podstawy prawnej nie pamiętała.

Benigna15-03-2016 17:21:10   [#06]

nie ma

Kasiao15-03-2016 17:44:01   [#07]

Dziękuję i pozdrawiam.

AMS17-03-2016 15:45:21   [#08]

może chodzi im o to (daleko idące gdybanie, ale...): 

Rozp MEN z 2015 r. &6.4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno­­‑pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

Bo jeśli w IPET są przewidziani to mogą spodziewać się wniosku o obecność: 

/Rozp. j.w./ 8. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1)     na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5 i 7–16, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną –na wniosek osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego – przedstawiciel poradni psychologiczno­­‑pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 i 3;

Macia30-09-2016 11:17:37   [#09]

czy ipet opracowuje zespół czy specjalista realizujący rewalidację

Kasia201230-09-2016 13:51:05   [#10]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:

IPET:

3. Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, zwany dalej „zespołem”.

4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

 

Roman Langhammer11-08-2017 08:48:06   [#11]

art. 311 uwppo:

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017 r.

 

Czy dobrze rozumiem, że trzeba będzie uczniom przygotowywać nowe ipety? 

rzewa11-08-2017 09:13:26   [#12]

tak

Dan6716-10-2017 18:38:18   [#13]

Czy trzeba obowiązkowo przekazać kopię IPETU rodzicom? Czy może być zapis w statucie że kopia jest wydawana na wniosek rodzica?

Skimir16-10-2017 20:06:51   [#14]

Czy są jakieś istotne zmiany dla nowych IPETów, które należy wziąć pod uwagę?

Roman Langhammer17-10-2017 16:39:56   [#15]

@Dan67 - w rozporządzeniu jest zapis, że kopię IPETu i wielospecjalistycznej oceny przekazuje się rodzicom. Nie ma dowolności. Należy przekazać - to jest jasno napisane. I warto, aby na oryginalne rodzice podpisali odbiór kopii.

Barla17-10-2017 21:17:00   [#16]

Dodano punkty 7 i 8 oraz są nowe formy pomocy p-p. 

malchow23-10-2017 14:09:49   [#17]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-a-zmiany-w-prawie-oswiatowym-konferencja-w-ore-z-udzialem-szefowej-men.html

a na stronie MEN zapis mówi, że wydawany jest na wniosek.

ot, interpretacja przepisów

hako226-10-2017 23:47:03   [#18]

Proszę o pomoc: Czy IPET-Y powinny być przez Radę Pedagogiczną zatwierdzane, opiniowane, czy też rada nie ma tu nic do powiedzenia.

Roman Langhammer27-10-2017 16:17:23   [#19]

IPET przygotowuje zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania. I to tyle. RP nic z tym nie zrobi, oprócz stosowania. :)

hako227-10-2017 23:25:20   [#20]

Ślicznie dziękuję

Klio02-11-2017 12:54:54   [#21]

Czy IPETy piszemy dla ucznia SP, który ma orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego?


post został zmieniony: 02-11-2017 12:55:07
rzewa02-11-2017 13:22:08   [#22]

nie, o ile ma tylko to orzeczenie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]