Forum OSKKO - wątek

TEMAT: IPET-y
strony: [ 1 ]
DorotaN22-02-2016 13:06:18   [#01]

Czy IPET-y muszą być wpisane w szkolny zestaw programów? Uczniowie mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym. To by znaczyło, że w szkole specjalnej zestaw to tyle programów, ile IPET-ów. Chyba przesada?

Ala22-02-2016 14:08:49   [#02]

nie

ejrut22-02-2016 18:47:46   [#03]

nie

DorotaN22-02-2016 19:10:54   [#04]

no tak myślałam, dziękuję

Kasiao15-03-2016 16:18:35   [#05]

Pani z poradni zdziwiła się, że IPETy przygotowane przez zespół nie zostały przedstawione poradni do zatwierdzenia. Czy jest taki wymóg? Bo podstawy prawnej nie pamiętała.

Benigna15-03-2016 17:21:10   [#06]

nie ma

Kasiao15-03-2016 17:44:01   [#07]

Dziękuję i pozdrawiam.

AMS17-03-2016 15:45:21   [#08]

może chodzi im o to (daleko idące gdybanie, ale...): 

Rozp MEN z 2015 r. &6.4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno­­‑pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

Bo jeśli w IPET są przewidziani to mogą spodziewać się wniosku o obecność: 

/Rozp. j.w./ 8. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1)     na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5 i 7–16, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną –na wniosek osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego – przedstawiciel poradni psychologiczno­­‑pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 i 3;

Macia30-09-2016 11:17:37   [#09]

czy ipet opracowuje zespół czy specjalista realizujący rewalidację

Kasia201230-09-2016 13:51:05   [#10]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:

IPET:

3. Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, zwany dalej „zespołem”.

4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

 

Roman Langhammer11-08-2017 08:48:06   [#11]

art. 311 uwppo:

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017 r.

 

Czy dobrze rozumiem, że trzeba będzie uczniom przygotowywać nowe ipety? 

rzewa11-08-2017 09:13:26   [#12]

tak

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]