Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konsultacja - ramowe plany nauczania
strony: [ 1 ][ 2 ]
Marek Pleśniar29-08-2014 22:22:03   [#01]

zamieszczamy projekt i prosimy o głosy

projekt z uzasadnieniem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/239596/239598/239599/dokument124773.pdf

 

izael29-08-2014 22:40:39   [#02]

no to czytajmy i zgłaszajmy uwagi

to ważne dla nas rozporządzenie, więc warto przanalizować, co jest zmieniane

:)

 

Jacek29-08-2014 23:00:00   [#03]

Ujednolicenie ramówek z propozycją zmian w wymianie na kolorowo do poczytania i zgłaszania uwag :-)

Pobierz: Ujednolicenie projektu ramówek z dnia 27 sierpnia 2014 r. .zip* 

Ala30-08-2014 00:01:23   [#04]

zmian niewiele 

- podoba mi się rezygnacja z wyliczania liczby godzin poszczególnych edukacji na I etapie, jeśli uczy jeden nauczyciel :)

- dobrze, że określona została minimalna liczba godzin drugiego języka obcego 

- w załączniku dla LO:

c)     przedmioty uzupełniające:

-       historia i społeczeństwo - po 120 godzin,

to "po" jest niepotrzebne

- to samo w załączniku dla technikum

 

 

 

Ala30-08-2014 00:05:13   [#05]

w załączniku dla technikum:

Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka albo informatyka.

matematyka z informatyką się wykluczają, czy taki był zamysł?

moim zdaniem, nie powinno tak być

Jacek30-08-2014 00:08:22   [#06]

to moja literówka przy ujednolicaniu.

Nie ma słowa po ani tu gdzie LO ani w technikum w projekcie

dzięki Ala za czujność 

powinno być dla technikum: geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka albo informatyka.

 

poprawcie se :-)


post został zmieniony: 30-08-2014 00:11:19
Ala30-08-2014 00:32:31   [#07]

to jak to jest? matematyka z informatyką się wykluczają czy nie?

bo "albo" oznacza alternatywę wykluczającą

a może jeszcze inaczej? ile jest tych godzin na rozszerzenia w technikum?

czy 2 spośród wymienionych się zmieszczą?

może ktoś z technikum się odezwie?

Jacek30-08-2014 00:39:20   [#08]

a czemu się mają wykluczać?

czytając zdanie po przecinku

, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka albo informatyka.

wychodzi na to, że może to być każdy z tych przedmiotów

---------

choć może lepiej byłoby użyć "i" zamiast "albo"

zawodowców tu trza


post został zmieniony: 30-08-2014 00:43:55
Ala30-08-2014 00:43:14   [#09]

to "albo" mi nie pasuje

powinno być "lub"

bo ja tak ściśle matematycznie te spójniki czytam ;))

Jacek30-08-2014 00:45:41   [#10]

nie jestem matematykiem :-)

jak dla mnie to zamiast albo czy lub wystarczyłby przecinek :-)

Ala30-08-2014 00:58:50   [#11]

najlepsze wg mnie jest lub :)

Jacek30-08-2014 01:06:01   [#12]

lub czasopisma :-)

izael30-08-2014 14:53:35   [#13]

Jacku albo Alu... bo nie wiem kto tu więcej się zajął analizą:)

fajnie lub świetnie, że tak

:)

w sumie... to i jedno i drugie (lub i albo) do niczego:))

kazdun30-08-2014 19:30:27   [#14]

Gimnazjum
Czy nie można ustalić jakiejś bazowej liczby godzin dla wszystkich przedmiotów? Mam na myśli np. plastyka, muzyka po 30 to niechby też zajęcia techniczne, informatyka - 60, a nie 65 i analogicznie pozostałe przedmioty.

Albo dla wszystkich np. 32. 

Ala31-08-2014 01:19:21   [#15]

może by i było można :)

ale czy mamy na to jakieś argumenty?

Ala31-08-2014 01:20:27   [#16]

no i jeszcze konieczne jest aby ktoś z zawodowców popatrzył na zmianę dotyczącą młodocianych

ja się nie znam :(

slos31-08-2014 13:42:18   [#17]

Podstawówka OK.

izael31-08-2014 21:33:04   [#18]

Czy argumentem może być upraszczanie prawa tam, gdzie się da uprościć?

przedmioty bliskie sobie (choćby przez to, ze na ogół organizowane w wymiarze 1 godz. na tydzień), więc ujednolicić też wymiar godzin obowiązkowy do wypracowania przez szkoły - 30 - jeśli na rok...60 np. na 2 lata

poza tym te godziny, które są marginesem bezpieczeństwa, gdy minimalny obowiązkowy wymiar będzie mniejszy, szkoła spokojnie może przeznaczyć na projekty, wycieczki... i inne takie, które są ważnym kawałkiem działalności szkoły, a które jednak zaburzają realizację tegoż... chyba, że wymyślamy wpisy mocno czasem naciągane..

tyle mi przyszło do głowy na teraz

 

Ala31-08-2014 21:57:55   [#19]

moim zdaniem to bardzo dobry argument :)

DYREK01-09-2014 15:51:46   [#20]

w aktach prawa:

lub  -> przynajmniej jedna z tych rzeczy a niewykluczone, że obie - alternatywa nierozłączna

albo -> tylko jedna z tych rzeczy ---> albo jedna, albo druga - alternatywa rozłączna


post został zmieniony: 01-09-2014 15:52:26
rzewa01-09-2014 17:28:06   [#21]

ponieważ należy wybrać co najmniej jeden przedmiot z podanej listy wszystkie wymienione na niej pozycje powinny byc rozdzielone przecinkami

natomiast dla stosowania tego przepisu jest bez znaczenia czy będzie lub, albo czy przecinek, gdyż chodzi o wybór jedej pozycji z podanego katalogu - w żaden sposób nie zawęża wyboru przedmiotów, gdyż przepis wcześniej pozwala na wybranie dowolnych przedmiotów w podanej liczbie, a katalog służy tylko do spełnienia dodatkowego warunku -> jeden z przedmiotów musi znajdować sie na podanej liście, co nie stanowi przeszkody by znalazły się na niej wszystkie wybrane przedmioty

izael01-09-2014 18:03:47   [#22]

no to uwagi do lo:

 

A. zmniejszenie wagi przedmiotów z wielkiej piątki- czyli ich wykreślenie:

3. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana –

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów

oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym,

spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów,( z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna

być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.)

 Uzasadnienie: ponieważ zostają zapisy o obowiązkowej realizacji historii i społeczeństwa w przypadku nierozszerzania historii oraz przyrody w przypadku braku minimum 1 przedmiotu przyrodniczego- szkody dla wykształcenia ogólnego nie będzie. Wykreślenie umożliwi natomiast realizowanie bardzo przed zmianą popularnego zestawu: matematyka, informatyka, język obcy (plus przyroda i HiS)
 
B. Zmiana liczby w przypadku przedmiotu uzupełniającego innego niż wymienione w rozporządzeniu:
 
 

11. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych  w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, mogą realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające. Dodatkowe przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej,  międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).”; 

Uzasadnienie: niektóre kuratoria dotychczasowy zapis interpretują tak, ze może być to tylko 1 przedmiot. W praktyce trudno ich więcej zmieścić (zwłaszcza teraz, po dodaniu obligatoryjności 1 z 4 przedmiotów uzupełniających) ale np. w klasach "medycznych" elementy łaciny i fizyki jako przedmioty uzupełniające dla biologii i chemii są zjawiskiem powszechnym.

 

C. Zmiana tego zapisu:
 

6. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, oraz przedmioty, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost:  edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze oraz  podstawy przedsiębiorczości) są realizowane w klasie I.

9.  Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztukijęzyk łaciński i kultura antycznaoraz filozofia  oraz przedmiotów, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze i podstawy przedsiębiorczości)  może rozpocząć się w  klasie I, II lub III

 

Uzasadnienie: nie ma zadnych programowych argumentów, dla których te przedmiotu muszą być akurat w klasie I. Przy sztywnej liczbie godzin tygodniowo możłiwośc przerzucenia ich do innej klasy dałaby większą elastycznośc dyrektorom we wprowadzaniu rozszerzeń np. od II pólrocz klasy I

 

rzewa01-09-2014 18:28:54   [#23]

do C

chodzi właśnie o to by nie rozpoczynać rozszerzeń innych przedmiotów w klasie I oraz o to by zakres podstawowy ze wszystkich przedmiotów (za wyjątkiem obowiązkowych przedmiotów maturalnych) był zrealizowany w klasie I -> jest to jednocześnie podstawa programowa ZSZ, co daje możliwość przyjęcia absolwenta ZSZ od razu do klasy drugiej

izael01-09-2014 20:54:03   [#24]

może warto poprzyglądać się także tygodniowym wymiarom godzin zajęć obowiązkowych?

W tej chwili jest na sztywno:

SP

klasa I - 20 godzin,
klasa II - 21 godzin,
klasa III - 21 godzin;
a nie lepiej byłoby nie więcej niż 22 godziny tygodniowo  i łącznie 62 godziny w I etapie?
klasa IV - 25 godzin,
klasa V - 26 godzin,
klasa VI - 28 godzin;

a tu może: nie więcej niż 28 godzin tygodniowo i łącznie 79 godzin w etapie

Daje to nam większą autonomię w układaniu szkolnych planów nauczania, a jednocześnie nie zmienia liczby godzin w tej ramówce.

Piszę o SP, bo to jest mi najbardziej znane:)

AsiaJ01-09-2014 21:49:26   [#25]

do  [#22]

 

A. zmniejszenie wagi przedmiotów z wielkiej piątki- czyli ich wykreślenie:

rozumiem, że wykreślenie to propozycja, bo projekt rozporządzenia mówi, co innego, a jeśli tak, to wówczas stworzona zostanie  możliwość dowolnej kombinacji rozszerzeń, jeśli taka intencja to ok.

Dzisiaj jest tak, że faktycznie nie było możliwe tworzenie klasy mat-inf tylko mat-fiz-inf, bo fizyka była konieczna w zestawie, przy rezygnacji z obligatoryjności, jak napisała Iza, "wielkiej piątki", można będzie tworzyć dowolne kombinacje przedmiotów, a dzięki temu lepiej dostosuje się ofertę do potrzeb szkoły

C. Zmiana tego zapisu:

6. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, oraz przedmioty, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost:  edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze oraz  podstawy przedsiębiorczości) są realizowane w klasie I.

9.  Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, oraz filozofia oraz przedmiotów, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze i podstawy przedsiębiorczości) może rozpocząć się w  klasie I, II lub III

to jest ok, bo znacznie uelastycznia możliwość działania:-)

Proponuję również zmianę tego zapisu:

10.   Tygodniowy wymiar godzin:

1)      obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a)     klasa I - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny,

b)     klasa II - 32 godziny, a w oddziale dwujęzycznym - 35 godzin,

c)      klasa III - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny;

Tak, aby zachowując sumaryczną liczbę godzin do zrealizowania w ciągu trzech lat (30+32+29), można była manewrować godzinami w poszczególnych latach, przy określeniu maksymalnej liczbę godzin tygodniowo dla klasy.

Czyli podobnie, jak to było w "starych" ramówkach i podobnie jak sugerowaliśmy przy konsulcie ramówek obecnie obowiązujących.

 

Jacek01-09-2014 22:11:51   [#26]

o właśnie iza.. podobnie w gimnazjum

zamiast

klasa I - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 31 godzin,
klasa II - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny,
klasa III - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny;

w każdej klasie nie więcej niż 31 godziny, a w dwujęzycznym 33 i łącznie odpowiednio 90 i 96 godzin.

Fajnie byłoby również godziny do dyspozycji dyrektora (2 w gimnazjum i ileś tam w dwujęzycznym) nie oznaczać od razu na etapie tworzenia szkolnego planu nauczania w klasie pierwszej dodając do konkretnych zajęć. Wcześniej w ramówkach z 2009 r. było swobodniej.

Argumentem MEN było to, że OP-ki licząc po aptekarsku nie dawały tych godzin. Dlatego by wyeliminować to ustanowiono limity we każdej klasie. To samo można osiągnąć wpisując, że godzin w ciągu cyklu kształcenia nie może być mniej niż 90

------

 i Asia też :-)


post został zmieniony: 01-09-2014 22:14:02
rzewa01-09-2014 22:20:00   [#27]

godziny ddd możesz przydzielić i obecnie kiedy zechcesz

Jacek01-09-2014 22:25:11   [#28]

owszem mogę... tyle, że tworząc SZPN muszę je od razu zaplanować na konkretne zajęcia, które co prawda potem mogę zmienić w kolejnym roku

rzewa01-09-2014 22:26:30   [#29]

nie nie musisz -> możesz to zrobić później

Jacek01-09-2014 22:32:58   [#30]

rzewo.. to trzeba tłumaczyć OP, które chcą od razu by zaplanować. 

Wcześniej oznaczałem w klasach 1-3 ilości godzin z zajęć i wpisywałem na dole na poziomie 3 klasy 2 godz. dyrektorskie. Teraz by zgadzało się to z limitem w każdej klasie muszę je zaplanować od razu


post został zmieniony: 01-09-2014 22:33:46
AsiaJ01-09-2014 22:47:17   [#31]

teraz OP mówią, że ramówka ustalona na 3 lata, nie powinna ulegać zmianom...

rzewa01-09-2014 23:54:33   [#32]

a co OP mają do tego...?

Jacek02-09-2014 00:20:45   [#33]

teoretycznie? nic.. tylko kasę dają..

AnJa02-09-2014 07:50:45   [#34]

to czy gdd muszą być nazwane na etapie tworzenia szpanu czy mogła tam pozostać kategoria gdd i wcześniej i dzisiaj nie jest regulowane

u nas wówczas zależało to od wizytatora

w kwestii konieczności realizacji przedmiotów w zakresie podstawowym w I klasie w kontekście przechodzenia np. między lo a zsz- absolwenta zsz można przyjąć do klasy II szkoły dziennej? bo w zaocznej- owszem

jesli tak- to obecnie mamy nierównośc- bo jesli taki absolwent zamierza uczyc się rozszerzonej historii to nie ma tyłów programowych- ale jeśli matematyki- to ma je.

rzewa02-09-2014 08:35:17   [#35]

dotyczy także szkoły dziennej (stacjonarnej) dla dorosłych - ale ona ma ten sam ramowy plan nauczania

i w obu przypadkach, zarówno szkoły stacjonarnej jak i zaocznej będzie miał z matematyki, polskiego czy j. obcego tyły o ile LO dla dorosłych umożliwi wybranie któregoś z tych przedmiotów do nauczania w zakresie rozszerzonym

jeśli szkoła tak zrobi będzie musiała pomóc delikwentowi (pytanie czy on z tej pomocy skorzysta?) -> większość szkół dla dorosłych takiego wyboru nie daje z powodów wizerunkowych :-))

izael02-09-2014 21:08:21   [#36]

czekamy na głosy dotyczące ramówek

niedługo trzeba podsumować wątek:)

im więcej opinii tym większe prawdopodobieństwo, że nam nic ważnego nie umknie

 

AsiaJ02-09-2014 22:33:28   [#37]

wracając do  [#22] i ppkt.

B. Zmiana liczby w przypadku przedmiotu uzupełniającego innego niż wymienione w rozporządzeniu:

„11. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych  w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, mogą realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające. Dodatkowe przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej,  międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).”;

Uzasadnienie: niektóre kuratoria dotychczasowy zapis interpretują tak, ze może być to tylko 1 przedmiot. W praktyce trudno ich więcej zmieścić (zwłaszcza teraz, po dodaniu obligatoryjności 1 z 4 przedmiotów uzupełniających) ale np. w klasach "medycznych" elementy łaciny i fizyki jako przedmioty uzupełniające dla biologii i chemii są zjawiskiem powszechnym.

przeczytałam go kilkakrotnie, nie mogąc zrozumieć o co chodzi....i do głowy mi nie przyszło, że można w sposób podany w uzasadnieniu zapis ten interpretować;-)

AsiaJ02-09-2014 22:56:05   [#38]

I nie wiem też, co oznacza zapis:

1.      W liceum ogólnokształcącym (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

1)      minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

c)      przedmioty uzupełniające:

-        historia i społeczeństwo - po 120 godzin,

gdy dalej jest:

-        przyroda – 120 godzin,

-        zajęcia artystyczne – 30 godzin,

-        ekonomia w praktyce – 30 godzin,

-        dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – wymiar tych godzin, nie niższy niż 30 godzin, ustala dyrektor szkoły;

:-)

 

jerzyk02-09-2014 23:06:59   [#39]

 "po" to literówka Jacka. Patrz #6 :-)

bogna03-09-2014 23:02:10   [#40]

zał. 7 - ramówka LO

zapis z projektowanymi zmianami będzie brzmiał:

1. W liceum ogólnokształcącym (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

a) ....

b) ....

c) przedmioty uzupełniające:

…..

- dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – wymiar godzin, nie niższy niż 30, ustala dyrektor szkoły”

Dla mnie określenie "minimalny" jest bardzo jednoznaczne i uważam za zbyteczne akcentowanie/tłumaczenie w przypadku jednego z przedmiotów, że jest to "wymiar, nie niższy niż"

Ustalenie wymiaru godzin dodatkowego przedmiotu uzupełniającego pozostawiłabym autorowi programu;

a dyrektor, wiedząc jaką pulą godzin dysponuje w szkolnym planie nauczania, taki program dopuści lub nie

bogna03-09-2014 23:24:57   [#41]

co do tygodniowego wymiaru godzin - elastyczność jak najbardziej wskazana,

przynajmniej na tyle by bez łamania zapisów rozporządzenia o ramówkach można było stosować zapis

rozp. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego:

§ 2. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

------

chciałbym jeszcze

by określając datę wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia doprecyzowano, że dotyczy ono planów nauczania dla oddziałów rozpoczynający dany etap edukacyjny 1.9.2015 ( i później) - żebyśmy nie musieli majstrować przy już funkcjonujących szkolnych planach nauczania

 

AnJa04-09-2014 08:17:06   [#42]

językowcy uważają, że dla 2 języka powinno się zagwarantować minimum na poziomie 180 godzin

nie znam się na tym - acz w ogólniakach chyba taka praktyka jest?

AsiaJ04-09-2014 10:14:22   [#43]

jest taka praktyka właśnie:-)

AnJa04-09-2014 10:47:50   [#44]

a wiem, ze w gimnazjach bywa róznie

ewa04-09-2014 11:17:32   [#45]
cytuję za głosem praktyków -jeżeli można, proszę określić minimum godzinowe na poziomie 180 godzin.
"W odczuciu nauczycieli germanistów, romanistów, rusycystów, iberystów satysfakcjonujący byłby zapis: nie mniej niż 180 godzin, bo pozwalałby na zaplanowanie dwóch jednostek lekcyjnych w tygodniu (6 na cykl trzyletni).
Postulowana liczba 180 godzin wynika z:
a) analizy wymagań określonych w podstawie programowej : te same wymagania obowiązują obydwa języki obce ,
b) stanu badań nad dydaktyką języków obcych, powołam się tu na prof Komorowską, Manfreda Spitzera, dr Żylińską, M. Szałka - z pozycji literatury przytoczonych autorów wynika, iż bardzo istotny jest częsty kontakt z językiem, jedna lekcja tygodniowo nie umożliwia realizacji założeń Buzana dotyczących procesu uczenia się o powtórzeniu materiału w przeciągu najbliższych 24 godzin,
c) otwarciu uczniom czwartego etapu edukacyjnego rzeczywistej możliwości między dwoma językami jako przedmiotu maturalnego - uczeń nie wybierze języka, który w czwartej klasie realizował np. w wymiarze 1 godziny,
d) realizacji postulatu : pluralizmu językowego, określonej w Dyrektywie dotyczącej Kompetencji kluczowych (2006r.)."
hania104-09-2014 22:35:22   [#46]

W liceum i technikum koniecznie należy pozbyć się tygodniowych limitów. Dawniej był maksymalny wymiar 35 w LO i 36 w T i niechby tak zostało. W technikum sztywny jest przydział godzin do zrealizowania przed każdym egzaminem na kwalifikacje. To jest priorytet.

rzewa05-09-2014 01:07:09   [#47]

hmm... wcześniej nie zwróciłam na to uwagi, ale zapis rozporządzenia w sprawie realizacji wf (przytoczony w poście #41) stoi w opozycji z treścią art 13a ust 2 u.s.o.

izael05-09-2014 08:14:19   [#48]

a tak konkretniej, rzewo:)

jak ma być w naszym głosie z tej konsultacji?

 

AnJa05-09-2014 08:26:19   [#49]

2. Szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia

O to pewnie chodzi. Można i tak interpretować- ale gdyby iśc dalej moznaby uznac, ze nawet jak tydzień niepełny to # (4) godziny wf muszą być.

Marek Pleśniar06-09-2014 12:04:12   [#50]

iza przepracowała tabelki

prosimy o resztę uwag i trzeba kończyć - wklejam więc jej pracę

Proponowana zmiana

Uwagi – propozycje - postulaty

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne) wynosi 1920 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcie dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia). W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, minimalny wymiar godzin tych zajęć wynosi dla:

a) języka obcego nowożytnego – 190 godzin;

b) edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i zajęć komputerowych – po 95 godzin;

c) wychowania fizycznego – 290 godzin;

 

 

 

Bardzo korzystna zmiana zwiększająca autonomię szkoły i nauczyciela.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

1.     W gimnazjum (III etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

1)     minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

b)     dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (na każdy język należy przeznaczyć nie mniej niż 160 godzin),

 

 

Proponujemy, by  zapis brzmiał:

 

b) dwa języki obce nowożytne – 450 godzin (na każdy język nie mniej niż 180 godzin.

 

Uzasadnienie:

 Taka liczba godzin pozwalałaby na zaplanowanie dwóch jednostek lekcyjnych w tygodniu (6 na cykl trzyletni).

Postulowana liczba 180 godzin wynika z:

a) analizy wymagań określonych w podstawie programowej : te same wymagania obowiązują obydwa języki obce ,

b) stanu badań nad dydaktyką języków obcych, powołując się tu na prof Komorowską, Manfreda Spitzera, dr Żylińską, M. Szałka - z pozycji literatury przytoczonych autorów wynika, iż bardzo istotny jest częsty kontakt z językiem, jedna lekcja tygodniowo nie umożliwia realizacji założeń Buzana dotyczących procesu uczenia się o powtórzeniu materiału w przeciągu najbliższych 24 godzin,

c) otwarciu uczniom czwartego etapu edukacyjnego rzeczywistej możliwości między dwoma językami jako przedmiotu maturalnego - uczeń nie wybierze języka, który w czwartej klasie realizował np. w wymiarze 1 godziny,

d) realizacji postulatu : pluralizmu językowego, określonej w Dyrektywie dotyczącej Kompetencji kluczowych (2006r.)."

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

1.     W gimnazjum (III etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

1)     minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

(…)

e)     muzyka - 30 godzin,

f)      plastyka - 30 godzin,

g)     historia - 190 godzin,

h)     wiedza o społeczeństwie - 65 godzin,

i)       geografia - 130 godzin,

j)       biologia - 130 godzin,

k)      chemia - 130 godzin,

l)       fizyka - 130 godzin,

m)    matematyka - 385 godzin,

n)     informatyka - 65 godzin,

o)     wychowanie fizyczne - 385 godzin,

p)     edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,

q)     zajęcia artystyczne - 65 godzin,

r)      zajęcia techniczne - 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym - 220 godzin,

r)      zajęcia techniczne - 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym i oddziale specjalnym dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim – 220 godzin,

 

 

Proponujemy, by ustalić liczbę godzin z przedmiotów:  wiedza o społeczeństwie, informatyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne na 60 godzin w cyklu kształcenia.

 

Uzasadnienie:

Byłby to krok w kierunku uproszczenia prawa oraz zwiększenia autonomii szkoły. Mniejsza minimalna liczba godzin (nie 65 a 60) to dla szkół większy margines bezpieczeństwa, że zrealizują podstawę programową w wymiarze wymaganym przez prawo, ale jednocześnie zwiększenie możliwości  szkoły w zakresie organizowania procesu edukacyjnego w formie projektów edukacyjnych, wycieczek i  innych form, które nie zamykają się w godzinach dydaktycznych.

 

Patrząc na przedmioty, dla których ustalono minimalną liczbę w cyklu kształcenia na 30 godzin, m.in. muzyka, plastyka i na to, że ich charakter jest podobny do np. zajęć artystycznych, wydaje się logiczne, by zajęcia realizowane w wymiarze 2 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia miały minimalną liczbę godzin określoną jako wielokrotność tego, co określono dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo w cyklu kształcenia – 2x30=60.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

3. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

 

 

Proponujemy  wykreślenie zapisu ograniczającego wybór ucznia do pięciu wskazanych przedmiotów.

Uzasadnienie:

Zmniejszenie wagi przedmiotów tych, które są wymienione w rozporządzeniu zwiększa autonomię szkoły i możliwości ucznia w zakresie wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Przed wprowadzeniem tej zmiany popularnym zestawem przedmiotów były matematyka, informatyka, język obcy + przyroda i historia i społeczeństwo.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

11.   Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze do czwartego, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret piąte. Dodatkowy przedmiot uzupełniający ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

 

 Proponujemy, by zapis brzmiał:

(…) mogą realizować dodatkowe przedmiotyuzupełniające, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret piąte. Dodatkowe przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

Uzasadnienie:

Niektóre kuratoria dotychczasowy zapis interpretują tak, że może być to tylko 1 przedmiot. W praktyce trudno ich więcej zmieścić (zwłaszcza teraz, po dodaniu obligatoryjności 1 z 4 przedmiotów uzupełniających) ale np. w klasach "medycznych" elementy łaciny i fizyki jako przedmioty uzupełniające dla biologii i chemii są zjawiskiem powszechnym.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

6.     Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, są realizowane w klasie I.

9.     Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III.

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponujemy zmianę tych zapisów:

6. Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, oraz przedmioty, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost:  edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze oraz  podstawy przedsiębiorczości) są realizowane w klasie I.

 

9.  Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, oraz filozofia oraz przedmiotów, dla których ustalono tylko zakres podstawowy (albo wprost: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze i podstawy przedsiębiorczości)  może rozpocząć się w  klasie I, II lub III

 

Uzasadnienie:  Nie ma żadnych programowych argumentów, dla których te przedmiotu muszą być akurat w klasie I.  Przy sztywnej liczbie godzin tygodniowo możliwość przerzucenia ich do innej klasy dałaby większą elastyczność dyrektorom we wprowadzaniu rozszerzeń np. od II półrocza  klasy I

 

 Jest na przykład:

ZAŁĄCZNIK Nr 1

3.     Tygodniowy wymiar godzin:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na I etapie edukacyjnym wynosi:

a)     klasa I - 20 godzin,

b)     klasa II - 21 godzin,

c)      klasa III - 21 godzin;

2)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas na II etapie edukacyjnym wynosi:

a)     klasa IV - 25 godzin,

b)     klasa V - 26 godzin,

c)      klasa VI - 28 godzin;

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

2.     Tygodniowy wymiar godzin:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a)     klasa I - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 31 godzin,

b)     klasa II - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny,

c)      klasa III - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny;

 

 

Proponujemy, by uelastycznić zapisy dotyczące tygodniowego wymiaru godzin w poszczególnych typach szkół (nie tylko tych, które przykładowo tu umieszczono) i by  brzmiały tak :

 Zał. 1

3.     Tygodniowy wymiar godzin:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na I etapie edukacyjnym wynosi nie więcej niż 22 godziny i łącznie 62 godziny w I etapie

2)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas na II etapie edukacyjnym wynosi nie więcej niż 28 godzin i łącznie 79 godzin w etapie.

 

 

 

Zał. 3

2.     Tygodniowy wymiar godzin:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi nie więcej niż 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym 33 i łącznie odpowiednio 90 i 96 godzin.

 

 

Uzasadnienie:

Uelastycznienie tych zapisów zwiększy autonomię szkół w zakresie tworzenia szkolnych planów nauczania.  Pozwolił to także na to, by bez łamania zapisów rozporządzenia o ramówkach, można było stosować przepis zawarty w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego:

 

§ 2. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

 

 

Jest:

ZAŁĄCZNIK Nr 7 

1. W liceum ogólnokształcącym (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

 

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

 

a) ....

 

b) ....

 

c) przedmioty uzupełniające:

 

…..

 

- dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania – wymiar godzin, nie niższy niż 30, ustala dyrektor szkoły”

 

 

Proponujemy, by w ostatnim akapicie wykreślić wskazanie liczby godzin.

Uzasadnienie:

Określenie "minimalny" jest bardzo jednoznaczne i zbyteczne jest akcentowanie/tłumaczenie w przypadku jednego z przedmiotów, że jest to "wymiar, nie niższy niż"

 

Ustalenie wymiaru godzin dodatkowego przedmiotu uzupełniającego należałoby pozostawić autorowi programu;

a dyrektor, wiedząc jaką pulą godzin dysponuje w szkolnym planie nauczania, taki program dopuści lub nie.

Jest:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …

Postulujemy, by  określając datę wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia doprecyzowano, że dotyczy ono planów nauczania dla oddziałów rozpoczynający dany etap edukacyjny 1.09.2015 ( i później) .

 

 

strony: [ 1 ][ 2 ]