Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ekwiwalent za urlop
strony: [ 1 ][ 2 ]
stoner13-12-2012 08:01:37   [#01]

Nauczycielka przedszkola była zatrudniona na czas określony  od 01.09.2011 do 31.08.2012r. jej umowa została przedłużona ze względu na ciążę do 16 października 2012. Nie wzięła ani jednego dnia urlopu.

14/12*35 = 41

Ekwiwalent wypłacić jej za 41 dni czy czy za 35 dni?

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3.

rzewa13-12-2012 09:29:09   [#02]

41 dni, bo to urlop z urlopem zaległym

to ograniczenie do 35 dni dotyczy urlopu wypoczynkowego przysługującego w danym roku kalendarzowym

małgosia1121-12-2012 10:04:42   [#03]

nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 3.12. do 21.12.

czy wypłacić ekwiwalent za urlop?

DYREK21-12-2012 18:59:02   [#04]

ma prawo do ekwiwalentu

niepełny miesiąc kalendarzowy (od 3.12 do 21.12) zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca

czyli

w placówce feryjnej

56 dni/10 miesięcy) × 1 miesiąc  = 5,6

5,6 zaokrąglamy do 6 dni

czyli ekwiwalent za 6 dni

 

Pytanie;-)

Czy jak będzie zatrudniony tylko przez 2 dni (np. od 3.12 do 4.12) to ma prawo do ekwiwalentu za 6 dni urlopu ?

http://www.kadrydlaoswiaty.pl/
ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-nauczyciela-/docs/33_28/498/View

 


post został zmieniony: 21-12-2012 19:04:10
rzewa22-12-2012 00:23:03   [#05]

cóż nie zgadzam się z tekstem zamieszczonym pod powyższym linkiem w dwóch kwestiach:

1. terminu zakończenia umowy z nauczycielem na czas określony w jednostce feryjnej w przypadku, gdy nauczyciel prowadzi zajęcia do ostatniego dnia przed feriami (zimowymi albo letnimi) - nieprawdą są podane tam konsekwencje przedłużania umowy na wakacje w przypadku jednostek feryjnych

2. sposobem liczenia należnego urlopu wypoczynkowego nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku szkolnego (oczywiście wiem, że przedstawione tam stanowisko w tym zakresie jest oparte na uchwale SN z 2006 r.)

małgosia1128-12-2012 16:16:16   [#06]

Dyrku, rzewo dziękuję bardzo

 

cynamonowa04-01-2013 17:50:52   [#07]

Nauczycielka zatrudniona była od 1IX do 21XII....za ten czas zostanie Jej wypłacony ekwiwalent. Dziś okazało się, że znów rozpocznie pracę od poniedziałku ( kolejn ezastępstwo). Czy ekwiwalent wypłacić teraz czy po zakończeniu kolejnej umowy?

rzewa04-01-2013 18:54:44   [#08]

ekwiwalent już powinien być wypłacony (21.12)

cynamonowa04-01-2013 21:38:53   [#09]

rzewoś....teoretycznie wiem....

ale, ze ta umowa skończy się 21 XII okazało się 2stycznia....:)

lkk04-01-2013 22:03:24   [#10]

Od 01.09.2011 do 31.08.2012 nauczyciel był zatrudniony w szkole A. Od 01.09.2012 r. do 07.01. 2013 r. pracuje na zastępstwo w szkole B. Czy należy wypłacić ekwiwalent za 5 miesięcy , tj. za 28 dni? (placówka feryjna).

rzewa04-01-2013 23:54:29   [#11]

tak

lkk07-01-2013 19:06:03   [#12]

W nawiązaniu do #10:  Otrzymałam informację, że powinnam wypłacić ekwiwalent tylko za 7 dni stycznia 2013 r. tzn.zaokrąglając za miesiąc styczeń. Nie powinnam wypłacać ekwiwalentu za IX- XII 2012,  ponieważ w poprzedniej szkole nauczyciel pracował od 01.09.2011 do 20.10.2012 r. i w czasie ferii i wakacji wykorzystał urlop za 2012 r. Ja uważam,że powinnam wypłacić za IX. 2012 - I .2013 - 5 miesięcy. Proszę o radę i wyjaśnienia.

rzewa07-01-2013 19:20:48   [#13]

powinien otrzymać ekwiwalent za 5 m-cy -> art 64 ust 5 KN

lkk07-01-2013 19:46:59   [#14]

Rzewo - bardzo dziękuję.

gosiaz07-01-2013 23:56:37   [#15]

A co z urlopem za 2012 w szkole w takim przypadku:

Od 4.04.2012 do 31.08.12 urlop bezpłatny. Od 1.09.12 powrót, ale do innej szkoły (przeniesienie).

Ekwiwalnet - nie, bo nie było rozwiazana umowy o pracę. Urlop uzupełniający też chyba nie, bo nie są spełnione warunki KN.

Czy nalezy sie urlop, ile, jak go "oddać"? Dodać te kilka dni do czasu urlopu w 2013?

lkk08-01-2013 12:49:31   [#16]

Prośba do Rzewy - nadal pojawia się dużo wątpliwości dotyczących wypłaty ekwiwalentu.

W szkole A nauczyciel zatrudniony od 01.09.2011 r do 22.10.2012 r. w wmiarze 14/18. W świadectwie pracy zapis: wykorzystał urlop w wymiarze pełnym.

W szkole B zatrudniony od 01.09.2012 do 07.01.2013 r. w wymiarze 15/18  i jednocześnie do 22.10.2012 pracuje w szkole A w wymiarze 14/18.

Czy szkoła B powinna wypłacić ekwiwalent  i za jaki okres. Czy ten nauczyciel wykorzystał przysługujący mu urlop w poprzedniej szkole A? i w szkole B już się nie należy? Czy szkoła B liczy ze swojego  okresu zatrudnienia, czy bierze pod uwagę zapis w świadectwie z poprzedniej szkoły?   Jak to jest? Proszę o wyjaśnienie i podstawę prawną. Dziekuję.

rzewa08-01-2013 15:28:55   [#17]

szkoła A wypłaca ekwiwalent za 2 m-ce, a szkoła B za 5 m-cy -> podstawa prawna to art 64 ust 5 KN oraz art 66 ust 2 KN

gosiaz08-01-2013 23:34:37   [#18]

Ponawiam pytanie (15) i proszę o pomoc.

rzewa09-01-2013 01:50:57   [#19]

w przypadku opisanym w #15 urlop uzupełniający się nie należy - nauczyciel wypoczął w czasie urlopu bezpłatnego, a ponieważ przypadł on również na wakacje skonsumował w ten sposób urlop wypoczynkowy

gosiaz09-01-2013 20:40:08   [#20]

Dziękuję za odpowiedź.

Przyznam jednak, że cały czas mam watpliwość. Bo gdyby nauczyciel zakończył pracę w kwietniu to miałby prawo do ekwiwalentu za te kilka dni po odjęciu dni wykorzystanych w czasie ferii. Ze względu na to że był na urlopie stracił to prawo?

lkk10-01-2013 18:18:20   [#21]

Nauczyciel pracował w placówce feryjnej od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r. i wykorzystał urlop w pełnym wymiarze.  Od 01.09.2012 r. do 25.02.2013 r.  pracuje w przedszkolu ( umowa na zastepstwo). Czy należy się ekwiwalent za urlop, jesli tak, to za jaki okres?

rzewa11-01-2013 08:03:17   [#22]

należy się ekwiwalent za 2 m-ce czyli 1/6*35 dni =~6 dni

pp. art 1551 §1 i 2 k.p. oraz art 66 ust 2 KN w związku z art 64 ust 5a KN oraz art 91c ust 1 KN

nina26-06-2013 11:38:31   [#23]

Proszę o potwierdzenie!!

Nauczycielka  emerytka zatrudniona od  umowa na czas okreslony  01.09.2012 -31.08.2013 na 1/2 etatu

 Dodatkowa umowa na zastępstowo od  04.06. 2013 r. do 28.06.2013 r.,  

  z tej umowy wypłacamy ekwiwalent za urlop za 6 dni??????

rzewa26-06-2013 12:38:28   [#24]

tak, ale lepiej po prostu przedłużyć umowę do 4 lipca i po kłopocie

Andrzej GZEAS28-02-2014 12:12:54   [#25]

Proszę o pomoc w wyliczeniu ilości dni ekwiwalentu za urlop. Nauczyciel placówki feryjnej pracuje od:
1.09.2011 do 04.03.2014 umowa o pracę na czas określony (zastępstwo). Od 20.01.2014 do 02.02.2014 ferie zimowe wykorzystane.
Czy ekwiwalent należny jest za 4 m-ce 2011 r. i za okres od 1.01.2014 do 04.03.2014 czyli 7*5,6=39,2-14=25,2=26 dni?

 

Ania Sz28-02-2014 13:30:27   [#26]

Podsyłam wyrok ale Sądu Rejonowego w Kłodzku, który powołuje się na wyroki Sądu Najwyższego w sprawie ekwiwalentu:

http://orzeczenia.klodzko.sr.gov.pl/content/$N/155020100002015_IV_P_000096_2013_Uz_2013-12-19_001

Nauczyciel w stanie nieczynnym nie ma możliwości wykorzystania urlopu w naturze, po wygaśnięciu stosunku pracy. Potwierdza to Sąd Najwyższy w uchwale z 29 maja 1984 r. (I PR 4/84), w której stwierdza, że "w okresie przewidzianego w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela stanu nieczynnego nie można nauczycielowi udzielić urlopu wypoczynkowego".

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony i na podstawie mianowania ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (uchwała SN z 10 maja 2006 r., III PZP 3/06). Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny trwa w kolejnym roku kalendarzowym tylko przez dwa miesiące (styczeń i luty) , co oznacza , że nauczyciel ma prawo do urlopu proporcjonalnego za dwa miesiące zatrudnienia.

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej ustala się, dzieląc pełnym maksymalny wymiar urlopu, tj. 8 tygodni przez 12 miesięcy, a następnie mnożąc przez 2, czyli liczbę miesięcy, w których trwał stosunek pracy w danym roku kalendarzowym. Zatem za każdy przepracowany miesiąc nauczyciel ma prawo do 4,67 dnia urlopu. Po zaokrągleniu do pełnych dni nauczyciel, którego stosunek pracy wygasł z końcem lutego, ma prawo do 10 dni urlopu i za te 10 dni powinien otrzymać ekwiwalent, ponieważ z urlopu tego nauczyciel nie miał możliwości skorzystać.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r. (III PZP 3/06, LEX nr 180655) potwierdzono, że nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie.

Trafnie przyjmuje się, że brak uregulowania na gruncie karty nauczyciela zasad rozliczania urlopu w przypadku ustania stosunku pracy w trakcie roku, w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych, stanowi podstawę zastosowania art. 91c KN. Zgodnie z tym przepisem w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami karty nauczyciela, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

Przepis art. 1551 § 1 KP stanowi, iż w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Przy ustalaniu wymiaru urlopu, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi (art. 1552 KP). Przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 KP).

Przyjmując na podstawie art. 64 i 66 KN, iż na skutek niemożności wykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania ferii, nauczycielowi w danym roku przysługuje urlop w wymiarze 8 tygodni, stosując zasady określone w przepisach kodeksu pracy, należy stwierdzić, iż rozwiązując stosunek pracy w dniu 28 lutego 2013 r. nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wymiarze 2/12 x 56 dni (8x7) = 9,3 dnia, tj. zgodnie z art. 1553 KP, za 10 dni.

gosiaz01-03-2014 23:37:17   [#27]

Aniu Sz

Po Twoich wyjaśnieniach wracam do swego starego pytania (post 15 i 20). Dopiero teraz zauważyłam, że w moim pytaniu był błąd w datach, a więc jeszcze raz:

Co z urlopem za okres 1.01.2011- 3.04.2011 w przypadku, gdy w okresie 4.04.2011 do 31.08 2012 był urlop bezpłatny, po którym nastąpił powrót do szkoły, ale innej (przeniesienie).

Przecież nauczyciel miał prawo do urlopu za przepracowane 4 miesiące (styczeń- kwiecień 2011). Ekwiwalent w "starej szkole " nie został wypłacony, bo nie było zakończenia stosunku pracy. Czy jednak przeniesienie do innej szkoły nie powinno byc "zrównane" z zakończeniem stosunku pracy w starej szkole i czy nie uprawnia to do roszczenia o wypłatę ekwiwalentu po przeniesieniu?

Jesli tak, to ekwiwalnet za ile dni urlopu? Według KN: 5,6 x 4= 22,4 po odjęciu ferii zostaje 8 dni; według KP 4/12x56=18,6 po odjęciu ferii zosatje 5 dni). Jak?

Jesli nie ekwiwalent, to co? Przecież nie spełnione są warunki KN do urlopu uzupełniającego.

Rzewa, spójrz na to raz jeszcze, proszę. Wkótce miną 3 lata.

rzewa02-03-2014 08:10:07   [#28]

do #25:

należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2014 r. w wysokości: 13 - 14 = 0 dni lub 16 - 14 = 2 dni (nie wiadomo co SN rozumiała pod pojęciem proporcjonalności do zatrudnienia w roku w świetle art 64 ust 5 KN) biorąc pod uwagę wspomniany przez Anię Sz wyrok SN z 2006 r. oraz przyjmując, że cały urlop n-la trwa w roku 2014 11 tygodni (również nie wiadomo jaką długość urlopu SN miał na myśli, ale zgodnie z art 64 ust 1 KN wynosi ona w 2014 r. 11 tygodni)

ale gdybym była tym n-lem i otrzymała którykolwiek z tych ekwiwalentów, oddałabym sprawę do sądu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ekwiwalentem za 8 tygodni a wypłaconą kwotą

gosiaz: nie zmieniam swego zdania z #19 -> przeniesienie nie powoduje zakończenia jednego stosunku pracy i powstania nowego, czyli w kwestii uprawnień pracowniczych wszystko jest tak jakby pracował nadal w tej samej szkole - po prostu ten n-l nie powinien był wnioskować o urlop bezpłatny do 31.08 a do 30.06 (urlop taki jest udzielany jedynie na wniosek) wówczas miałby zapłacone za wakacje i po sprawie

może on próbować odzyskać to wynagrodzenie (jeśli nie upłynęły 3 lata od złożenia wniosku o urlop) zarzucając wykorzystanie przez dyrektora jego naiwności, że nie poinformował go o konsekwencjach takiego wniosku itp.

Andrzej GZEAS03-03-2014 08:49:21   [#29]

Dziękuję.

Sekret05-03-2014 08:53:54   [#30]

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 10.02 do 05.03.2014r.  - ekwiwalent za 1 miesiąc czy 2?

Sekret05-03-2014 10:46:48   [#31]

Bardzo prosze o pomoc...

rzewa05-03-2014 13:40:25   [#32]

za 2 m-ce (luty i marzec w związku z art 1552a §2 k.p.)

Sekret05-03-2014 13:58:22   [#33]

dziękuję bardzo :)

Sekret09-06-2014 10:55:55   [#34]

nauczycielka pracuje od 30 września 2013 i na pewno do końca roku szkolnego w czerwcu, o ile powinnam wydłużyć jej umowę? normalnie zalicza się ją do końca sierpnia jeśli chodzi o ekwiwalent?

Sekret09-06-2014 12:41:53   [#35]

Kochani pomóżcie bo nie wiem do kiedy przedłużyć umowę....

lkk17-06-2014 22:04:38   [#36]

Pracownik niepedagogiczny zatrudniony od 1 września 2013r. na zastępstwo. Zastępowana osoba  wróciła do pracy  10 czerwca 2014 r. Jak powinien być prawidłowo wyliczony  urlop pracownika zastępującego? Wypłacony ekwiwalent ( za ile dni)  czy wykorzystanie w naturze - przedłużona umowa ( o ile dni). 

rzewa17-06-2014 23:06:10   [#37]

możesz przedłużyć umowę do 30.06 a za resztę ekwiwalent

ma on prawo do 22 dni roboczych urlopu (jeśli za 2013 rok nie wykorzystał w poprzedniej pracy całego urlopu) lub 13 dni (jeśli wykorzystał), zakładając że jego roczny wymiar urlopu to 26 dni oraz przyjmując, że nie wykorzystał u Ciebie ani dnia urlopu

zatem, przyjmując wariant I możesz:

1. przedłużyć umowę do 30.06 i wypłacić ekwiwalent za 8 dni albo

2. rozwiązać umowę z dniem 9.06 i wypłacić ekwiwalent za 22 dni

lkk18-06-2014 00:24:55   [#38]

koluRzewo - bardzo, bardzo  dziękuję za wyjaśnienia.  Rozumiem, że w tym samym czasie może być  zatrudniona zarówno osoba zastępowana jak i zastępująca. Dlaczego mogę przedłużyć umowę tylko do 30 czerwca a nie do 10 lipca?

Jeszcze jedna prośba.

Nauczyciel (pierwsza praca) pracuje  na zastępstwo w zespole szkół ( przedszkole, szkoła podstawa). Od 01.09.2013 do 31.01.2014 pracował w szkole podstawowej i wykorzystał 2 tygodnie urlopu w ferie zimowe. Od 01.02.2014 do 04.07.2014 pracuje w przedszkolu.( porozumienie stron). Czy należy się urlop za okres pracy w przedszkolu? Ekwiwalent czy przedużenie umowy o należny urlop?

lkk18-06-2014 00:29:31   [#39]

Rzewo, przepraszam za początek wypowiedzi w #38. Nie wiem skąd mi się to wzięło.

rzewa18-06-2014 08:03:18   [#40]

przedłużenie do końca m-ca kalendarzowego nie ma wpływu  na wymiar urlopu,

ale gdyby pracownik był zatrudniony w lipcu choć 1 dzień, to automatycznie wydłuża mu się urlop o trochę ponad 2 dni czyli w praktyce o 2, a czasem o 3 dni -> czyli w wyniku takiego przedłużenia pracownik uzyskiwałby niczym nie uzasadnioną korzyść

na gruncie prawa pracy rzecz jest jak najbardziej legalna, ale w przypadku jednostki budżetowej narusza dyscyplinę finansów publicznych

................
temu nauczycielowi należy się urlop w wymiarze: 28 dni kalendarzowych za pracę w okresie 1.09.13-31.01.14 (z czego wykorzystał w naturze 14 dni) oraz 18 dni roboczych za pracę w okresie 1.02-4.07 (rozumiem, że do 4.07 pracuje czynnie) zatem do 31.07.14 wykorzysta przysługujący mu urlop z tytułu pracy w przedszkolu

czyli umowa do 31.07.14 + ekwiwalent za 14 dni kalendarzowych urlopu (liczony tak jak dla jednostki feryjnej)

lkk29-07-2014 16:41:38   [#41]

1. Rzewo , proszę o podpowiedź. Jak zapisać w świadectwie pracy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego  nauczyciela z #40 ( pracującego w placówce feryjnej i nieferyjnej).

2. Jakie pieczątki powinny być na akcie  nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego pracującego w przedszkolu. 

rzewa30-07-2014 08:26:32   [#42]

1. należy wpisać, że wykorzystał urlop wypoczynkowy za rok 2014 w wymiarze 14 dni kalendarzowych plus 18 dni roboczych oraz że otrzymał ekwiwalent za 14 dni kalendarzowych

2. tak jak na każdym akcie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (obojętnie czy to jest w szkole czy w przedszkolu): podpis dyrektora oraz jego imienna pieczątka

jeśli imienna pieczątka dyrektora nie zawiera nazwy przedszkola, to także pieczątka adresowa przedszkola przybita bezpośrednio nad pieczątką imienną

lkk30-07-2014 12:47:16   [#43]

Rzewo, składam podziękowania za szybką odpowiedź.

lkk15-01-2015 18:49:35   [#44]

Asystent nauczyciela kl.I - III zatrudniony od 1 grudnia 2014 roku do 16 stycznia 2015 r. w wymiarze 1/2 etatu ( 20 godzin) ( rozwiązanie umowy na własną prośbę).  W roku 2014 pracował jako nauczyciel w placówce feryjnej  i urlop wykorzystał w czasie ferii i wakacji.  Ile dni (godzin) urlopu wypoczynkowego się należy? (8 lat z tytułu ukończenia studiów i 2,5 roku pracy. Czy tak: 1/2 etatu x 26 dni = 13 dni : 12 miesięcy = 1,08 dnia, czyli 1 dzień czy 2 dni?

rzewa17-01-2015 08:41:04   [#45]

2 dni po 8 godz każdy czyli ekwiwalent za 16 godzin

lkk17-01-2015 21:32:29   [#46]

Dziękuję bardzo. Czy mogę  jeszcze prosić o podstawę prawną?

rzewa18-01-2015 00:16:32   [#47]

art. 1551, art. 1552a §1. i §2. i art. 1553 k.p.

Florentyna25-05-2017 11:07:51   [#48]

Kochani pomóżcie

za ile dni nalezy sie ekwiwalent n-lowi zatrudnionemu na zastępstwo od 01.09.2016 do 20.06.2017 ?

Florentyna25-05-2017 11:36:59   [#49]

Kochani i jeszcze bardzo pilna sprawa

dyscyplinarne zwolnienie 5 maja dyrektora

ferie wykorzystał

jaki ekwiwalent mu sie nalezy? Prrszę pomóżcie bardzo pilne!! Op woła!

Florentyna25-05-2017 14:11:53   [#50]

nikt nie pomoże??

strony: [ 1 ][ 2 ]