Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmodernizowane :-) SIO - wnisek dyrektora zespołu tylko raz???
strony: [ 1 ]
JarTul12-11-2012 10:53:28   [#01]

Czy dyrektor zespołu szkół składa wniosek dotyczący prowadzenia bazy zmodernizowanego SIO:
1) tylko raz w stosunku do zespołu,
2) wielokrotnie - jako "szef" zespołu i każdej z jego "jednostek" odrębnie?

Sądzę, że 1) - ale chcę być pewny.
Ewentualna podstawa prawna.

 

gimnazjum12-11-2012 12:01:58   [#02]

Wszystko zalezy od tego w jaki sposób organ prowadzacy wprowwadził Wasze dane - zaczni8j wypełniac wniosek, wybierająć odpowiednie pozycje zobaczysz co Was dotyczy

graraz12-11-2012 12:21:48   [#03]

Tylko raz dla zespołu

bb197512-11-2012 17:36:34   [#04]

zdecydowanie raz dla Zespołu Szkół - ustawa mówi tak

4. W przypadku:
1) szkół i placówek oświatowych posiadających filie,
2) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia
ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły,
3) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół
— jest prowadzona jedna lokalna baza danych SIO
odpowiednio szkoły, placówki oświatowej albo zespołu.

JarTul12-11-2012 17:43:58   [#05]

Dziękuję za rozwianie - małych bo małych, ale - wątpliwości. :-)

befana13-11-2012 12:14:59   [#06]

Ja też dziękuję za tę wspaniałą mądrość zbiorową objawiającą się na tym forum;-)))

Ratuje mnie to od wielu stresów.

malmar1518-11-2012 19:15:20   [#07]

wprawdzie nie dotyczy to bezpośrednio wniosku, a zaś samego SIO

zatem pozwalam sobie wkleić

SIO a usługi firm prywatnych - Komunikat

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

Uprzejmie informujemy, że policja prowadzi czynności w sprawie skierowanej do szkół komercyjnej oferty dotyczącej wpisu do bazy danych funkcjonującej pod nazwą Elektroniczny System Informacji Oświatowej.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy w tej sprawie, m.in. przekazanie informacji niezbędnych do prowadzenia dalszych czynności. Prośby mogą być do Państwa kierowane zarówno bezpośrednio przez policję, jak również za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Centrum Informatycznego Edukacji.

Prośby te mogą mieć m.in. formę korespondencji mailowej lub formularzy zamieszczonych na stronach internetowych w domenie men.gov.pl

Nadzór na zawartością strony gdzie zamieszczono ankietę http://men.gov.pl/dodatki/kmpns  prowadzony jest przez pracowników Centrum Informatycznego Edukacji.

Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie w tej sprawie.

nina09-01-2013 15:00:23   [#08]

Prosze o kometarz do

  Art. 60.1 -pisemna zgoda nauzyciela.

Ma to byc faktycznie nowy dokument do akt osobowych czy poprzednie "oświadczenia o wyrażniu zgody na przetwarzanie danych osobowych"  ?????

Art. 58. 1. Szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w związku z zatrudnieniem nauczyciela, mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:

  1)   ze zbioru PESEL - drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;

  2)   z bazy danych SIO - wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów, wpisanie na listę rzeczoznawców, wpisanie na listę ekspertów, dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej.

2. Okręgowe komisje egzaminacyjne w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie do ewidencji egzaminatorów mogą pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów oraz nazwę i adres miejsca pracy. Dane obejmujące nazwę i adres miejsca pracy są generowane w bazie danych SIO automatycznie.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę rzeczoznawców albo listę ekspertów może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię (imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę rzeczoznawców może pozyskiwać z bazy danych SIO następujące dane nauczyciela: imię (imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do nauczania, sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska.

Art. 59. Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych w związku z prowadzeniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:

  1)   ze zbioru PESEL - płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;

  2)   z bazy danych SIO - wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Art. 60. 1. Dane nauczyciela, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, mogą być pozyskane do lokalnej bazy danych SIO przez podmiot uprawniony do ich pozyskania po wyrażeniu przez nauczyciela, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie.

2. Pozyskanie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, odbywa się po przekazaniu do bazy danych SIO przez kierownika podmiotu uprawnionego do ich pozyskania oświadczenia o wyrażeniu przez nauczyciela zgody, o której mowa w ust. 1.

Nassssy10-01-2013 09:38:06   [#09]

W mojej opinii tak. Z 2 powodów.

Wyrażając zgodę nauczyciel nie wiedział o tym, ze powstanie baza danych sio i szkoła będzie mogła pozyskiwać z tamtąd dane. Po drugie przetwarzanie danych to nie to samo co pozyskiwanie danych z zewnętrznych źródeł. 

Mysle tez, ze nie warto sie spieszyc, jeszcze nie wiemy jak będzie działać ta funkcjonalność nowego programu i czy będzie ci potrzebna taka zgoda od razu. Minie trochę czasu zanim w bazie zbierze sie informacja o np ukończonych formach doskonalenia nauczycieli i inne dane, które bedą wartościowe dla dyrektora.

ankate24-01-2013 20:34:41   [#10]

Mam pytanie, czy można importować do sio dane uczniów z sekretariatu V?

AnJa24-01-2013 21:13:07   [#11]

według wpisów z sąsiedniego wątku - nie

 

 

rzewa25-01-2013 06:54:41   [#12]

do #08: jest jak najbardziej potrzebna osobna zgoda n-la, ale o tę zgodę musi wystąpić ten podmiot (jego kierownik), który dane chce pozyskać, czyli np. dyrektor OKE (będzie pewnie odpowiednia klauzula na wniosku n-la o wpisanie na listę egzaminatorów) bądź kierownik ZEAS (powinna być odpowiednia klauzula na podaniu o pracę n-la, a obecnie zatrudnieni n-le powinni odpowiedni dokument podpisać, który powinien być przechowywany w ZEAS a  nie w teczce akt osobowych n-la)

link12330-01-2013 20:54:56   [#13]

mam pytanie dotyczące terminu: czy dane w nowym sio należy przesłać do końca stycznia??

rzewa30-01-2013 21:31:49   [#14]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50087&ux=14&pst=35#pst35

 

link12330-01-2013 21:46:21   [#15]

dziękuję rzewo. Ale możecie mi wyjaśnić skąd się wzięła data 31 stycznia 2013? Bo widzę, że nie tylko ja mam mętlik....

Nassssy31-01-2013 08:23:10   [#16]

Prawdopodobnie z komunikatu ze strony SIO, gdzie jest informacja o tym w jakich terminach będą uruchamiane poszczególne moduły aplikacji. 

http://sio.men.gov.pl/index.php/aktualnosci1/komunikaty/183-styczniowa-wersja-aplikacji-sio

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]