Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Higienistka szkolna a wypadek ucznia
strony: [ 1 ]
STAN1725-10-2012 19:32:08   [#01]

Sprawa dotyczy procedur postępowania przy wypadku ucznia.

W szkole obowiązuje procedura postępowania przy wypadku ucznia, która przewiduje, ze z jezeli jest taka potrzeba i lekarz/ratownik medyczny decyduje aby dziecko niepełnoletnie przewieźć do szpitala to jedzie z nim rodzic następnie w kolejności higienistka a jeżeli jej brak to nauczyciel. Szpital z oddziałem Pediatrycznym mamy w odległości 40 km ! Po opisanym wypadku pojechała higienistka . Wydawało się, że sprawa zwrotu za bilet PKP załatwi sprawę. Jakież było moje zdziwienie kiedy okazało się, że dyr chyba NFZ ( przełożony higienistki był zaskoczony że pojechała z dzieckiem !!! :)

Czy ktoś z szanownych forumowiczów wyjasni jak to Państwo albo ta służba zdrowia funkcjonuje  ? Po co mi higienistka, która nie może się ruszyć ze szkoły kiedy to jest niezbędne ? Zadzwonić na Pogotowie potrafimy , udzielić pierwszej pomocy też ............ Jak opisywana sytuacja wyglada u Was i na jakiej podstawie prawnej to robicie ?

 

 

Jacek25-10-2012 19:47:33   [#02]

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/obowiazek-opieki-nauczyciela-w-karetce-nad-poszkodowanym-uczniem

http://elettery.pl/archive/?action=view_message&id=5686&v=n

DYREK26-10-2012 09:45:32   [#03]

Pielęgniarka - higienistka szkolna nie jest zatrudniana przez dyrektora szkoły.

Pielęgniarka - higienistka nie jest pracownikiem szkoły.

Dyrektor nie jest przełożonym pielęgniarki - higienistki.

Procedura wewnętrzna szkoły nie może regulować postępowania osób niebędących jej pracownikami.

Szkoła nie powinna wkraczać w kompetencje służby zdrowia i odwrotnie.

marmar4926-10-2012 09:58:08   [#04]

I z tego co napisał dyrek

wynikają same kłopoty

OLGIE26-10-2012 10:22:45   [#05]

Dyrektor nie jest przełożonym, ale odpowiada za pracę/kontroluje pracę podmiotów, które wynajmują pomieszczenia...

OLGIE26-10-2012 10:23:51   [#06]

mam pismo, że nauczyciel też nie musi jechać z uczniem - pismo z tego roku.

mika26-10-2012 12:18:14   [#07]

Gaba, wrzuć proszę.

DYREK26-10-2012 13:38:24   [#08]
06.07.2005 gaba stanowisko w sprawie obecności nauczyciela w karetce Pobierz: stanowisko w sprawie obecności nauczyciela w karetce.zip*
juasia26-10-2012 19:23:04   [#09]

Czy ktoś ma szczegółowy opis kwalifikacji wypadków: lekki, ciężki. Co nalezy rozumieć pod tymi pojęciami. W przypadku jakich zdarzeń, wypadków należy pisać protokoły, wpisywać ich zaistnienie do księgi wypadków. Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa nic o tym nie mówi.

Leszek27-10-2012 08:07:02   [#10]

za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała;

i inne definicje wypadku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r.
w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
 
pozdrawiam
juasia27-10-2012 13:55:45   [#11]

Leszku, rozporzadzenie, które wskazałeś dotyczy tylko wypadku przy pracy (osoby dorosłe)- a jak kwalifikowac wypadki uczniów w szkole kiedy lekki, kiedy ciężki, kiedy protokół powypadkowy, kiedy wpis do ksiegi wypadków a kiedy zwykła notatka ze zdarzenia.

Leszek27-10-2012 14:51:11   [#12]

Stosujemy definicje z problematyki wypadków przy pracy, ponieważ innych nie ma:

a wskazane rozporządzenie wywodzi się z poniżej cytowanej ustawy:

/Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.):

1/ za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz (zdefiniowanym jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego),

2/ wypadkiem śmiertelnym jest wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,

3/ wypadkiem ciężkim jest wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,

4/ wypadkiem zbiorowym jest zaś wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby./

 

pozdrawiam

Leszek27-10-2012 14:54:52   [#13]

brak w rozprządzeniu o bhp w szkole kategorii wypadek "lekki"

pozdrawiam

juasia27-10-2012 19:10:36   [#14]

Leszku, dziekuję za odzew.

Od dłuzszego czasu poszukuję odpowiedzi na ten temat. Potrzebuję informacji  co wpisywać do ksiegi wypadków, kiedy wypisywac  protokół.

Jak do tego problemu podchodzą koleżanki i koledzy, którzy pewnie juz nie jedną sytuację wypadkową przeszli.

Czy ten protokół o którym mowa w rozp. MENiS dot. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach nalezy wypełniać tylko przy wypadku ciężkim, czy też przy każdym zdarzeniu, które uprawnia ubzepieczonego do ubiegania się wypłatę ubezpieczenia?

kulka30-10-2013 20:45:21   [#15]

Właśnie szukałam odpowiedzi na ostatnie w tym wątku pytanie. Nikt juasi nie odpowiedział wtedy, rok temu. Może odpowie ktoś teraz?? Proszę!

Kiedy, w przypadku jakich wypadków należy spisać protokół?? Gdyby spisywać protokół za każdym razem, gdy kwalifikuje się to do odszkodowania, to byłoby tego trochę. A poza tym, w Rozporz. napisano, iż wtedy należy informować organ prowadzący i kuratorium  ( w tej chwili nie mam przed oczami rozporządzenia, ale tak tam jest napisane, prawda?). Kurcze, nie będę przecież informować o zwichniętym palcu przy grze w gumę, a według naszego ubezpieczyciela należy sieę dziecku odszkodowanie. I trzeba taki wypadek zapisać w księdze wypadków?  Czy Wy zapisujecie??

rzewa31-10-2013 03:45:31   [#16]

§ 41. ust. 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców.

ust. 2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

ust. 3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

§ 45. ust. 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
1) poszkodowanego pełnoletniego;
2) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

§ 46. ust. 1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.

ust. 2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce.

ust. 3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

§ 52. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

czyli: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870)

zatem protokół należy sporządzić dla każdego wypadku. Pod poz. 8 wzoru stanowiącego załącznik do  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2298), który jest wskazany w rozporządzeniu RM z dnia 1 lipca 2009 r., wymieniony został, jako jeden z rodzajów wypadku, wypadek indywidualny, który na podstawie § 52 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. powinien być wpisany do protokołu powypadkowego, jeżeli uczeń nie uległ wypadkowi śmiertelnemu, zbiorowemu czy też ciężkiemu.

oczywiście należy sporządzić tylko jeden protokół, protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.

kulka08-11-2013 10:47:07   [#17]

A w rejestrze wypadków zapisuje się wypadki uczniów pozostających pod opieką szkoły, czy też wszystkich zgłoszonych wypadków (np.gdy rodzic zgłasza do ubezpieczyciela, bo stara się o odszkodowanie za wypadek w domu )?

rzewa08-11-2013 11:02:25   [#18]

tylko tych pierwszych czyli uczniów pozostających pod opieką szkoły

inne wypadki szkoły nie dotyczą, ale polisa je obejmuje więc dane polisy musisz udostępnić

kulka08-11-2013 11:43:42   [#19]

Uff:)

Dziękuję.

olaszyma16-03-2017 14:16:24   [#20]

Podnoszę bo mam wątpliwość: jak zakwalifikować wypadek polegający na uszkodzeniu stawu kolanowego ucznia który upadł bo inny uczeń uderzył go swoimi kolanami z boku .Czy należy z takiego zdarzenia sporządzać protokół czy wystarczy  zanotować to w rejestrze? Protokół ma rubrykę  w której trzeba określić czy wypadek był ciężki, zbiorowy, śmiertelny a tu taka okoliczność nie zachodzi. Czy pozostawić ją niewypełnioną czy wcale nie sporządzać protokołu?

juasia16-03-2017 15:46:48   [#21]

protokół spisać musisz, ja w: rodzaj wypadku wpisuję: inny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]