Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konsultacja OSKKO - rozporządzenie ws organizacji kuratoriów....
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar16-07-2012 11:44:57   [#01]

Otrzymaliśmy od MEN projekt do skonsultowania:

==

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji Narodowej, stosownie do postanowień § 12 ust. 4 i 5 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), uprzejmie przekazuję link do projektu: "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur."  skierowanego przez Ministra Edukacji Narodowej do uzgodnień i konsultacji.

 

projekt rozporządzenia MEN zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
projekt rozporządzenia MEN zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur z uzasadnieniem: http://www1.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_df0085570091e8cc70c4090d4ab03e12_59894ba3367356e052d7633262ec6aac_pdf

proszę o głosy

sprawa pilna, a w dodatku wakacje i mało nas 

Leszek16-07-2012 13:49:16   [#02]

ujednolicenie oczywiście w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

ewa16-07-2012 20:57:31   [#03]

ewaluator powinien być moim zdaniem ewaluatorem, a nie w jednej szkole ewaluatorem w drugiej kontrolerem, to nie sprzyja profesjonalizacji funkcji, w pełnieniu której  powinien się doskonalić, takie to trochę znowu dualistyczne funkcjonowanie

szkoda  :-(

Gaba21-07-2012 07:57:01   [#04]

Generalnie mogę powiedzieć tylko tyle, że nie odpowiada mi umiejscowienie kuratoriów w systemie - nie jestem za ich likwidacją, ale przekształceniem w wydziały wojewody.

Ala21-07-2012 17:10:59   [#05]

połączenie funkcji ewaluatora i kontrolera to krok w tył

za chwilę się okaże, że w trzeciej szkole taki ktoś będzie wspomagaczem

i powtórka z rozrywki gotowa :-(((

a miało być lepiej...

slos22-07-2012 16:02:33   [#06]

Znów kosmetyka. Kuratoria maja być swoistymi oddziałami wojewody sprawujacymi nadzór nad realizacją polityki oswiatowej państwa w gminach. musza też mieć instrumenty prawne oddziaływania na gminy. Ach, mówilismy o tym wielokrotnie... 

Gaba22-07-2012 16:30:17   [#07]

o, tak - winny mieć prawo wydawania nakazów - nie dyrektorowi szkoły, ale także wiążąco OP.

Marek Pleśniar13-08-2012 20:55:51   [#08]

wklejam opracowanie w wykonaniu Ewy i Jacka i proszę o ostatnie uwagi

--

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu      ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia………. 2012r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

§ 2. 2a. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego pracę kuratorium należy tak zorganizować, aby:

1) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje nie wykonywali w tym samym roku szkolnym, innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w tych szkołach i placówkach;

 

 

Zdecydowanie postulujemy zapis:

1) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje nie wykonywali  innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego;

 

Uzasadnienie:

Propozycja łączenia funkcji wizytatora prowadzącego ewaluację oraz kontrolę jest powrotem do złej/niedobrej praktyki, w której   łączono pracę nadzorczą i kontrolną. Była ona   krytykowana i stanowiła jedną z przesłanek wprowadzenia nowego systemu nadzoru pedagogicznego obowiązującego obecnie. Za niewłaściwe i sprzeczne z ideą funkcjonowania nowego nadzoru uważamy propozycję zapisu w projekcie rozporządzenia.

 

Nadmierne obciążenie ewaluatorów pracą i zadaniami jest niekorzystne dla jakości ewaluacji.

Kluczowe dla jakości ewaluacji są kompetencje ewaluatorów. Należy tworzyć silne wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji ewaluatorów, a nie obciążać ich innymi dodatkowymi zadaniami.

 

rzewa13-08-2012 23:10:22   [#09]

w zmienianym rozporządzeniu znajduje się następujący zapis:

§ 6. ust. 2. Łączną liczbę etatów pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych ustala się z uwzględnieniem zasady, że na 1 etat nie może przypadać więcej niż 14 szkół i placówek.

Zapis ten jest całkowitą fikcją - liczyłam to niedawno i wyszło mi, że na jednego pracownika pedagogicznego (wliczając w to wszystkich dyrektorów i kuratorów) przypada od czterdziestu kilku do prawie setki (sic!!) szkół i placówek

warto by było przy okazji zmiany rozporządzenia coś z tym zrobić - może ta norma jest z księżyca?

Leszek14-08-2012 11:24:52   [#10]

Ewo, to jest zapis proponowany:

§ 6. 1. W kuratorium zatrudnia się pracowników na stanowiskach:

1) wymagających kwalifikacji pedagogicznych;

2) specjalistycznych;

3) administracyjnych;

4) pomocniczych, robotniczych i obsługi.

2. Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, które realizują zadania i czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nie realizują innych zadań kuratora oświaty.

 

pozdrawiam

Marek Pleśniar14-08-2012 23:05:46   [#11]

koniec konsultacji

dziękujemy za udział

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]