Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem chroninym
strony: [ 1 ]
Marea29-05-2012 18:25:52   [#01]

Mam problem, zmniejszająca się liczba dzieci w szkole powoduje zmiany organizacyjne (zmniejszenie liczby oddziałów), brakuje całego etatu dla nauczyciela mianowanego, chroninego (pismo MKZ - imiennie wskazujace ochronę). Proponuję nauczycielowi ograniczenie zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia (Art. 22 KN). Nie wyraża zgody. Kieruję pismo do MKZ o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z Art. 20 KN. Dostaję stanowisko: MKZ nie wyraża zgody....bo nauczyciel objęty jest ochroną związkową do 20 listopada 2013r. Czy mam prawo wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi.

Pytam bo..zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych

Art. 32. 1. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:

1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w pkt 1

- z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.

Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.
 
Czyż nie jest obowiązkiem dyrektora rozwiązać stosunek pracy w tym przypadku? (tym odrębnym przepisem jest Art. 20 KN?)
Chwała TEMU kto rozwiażę tę zagadkę!!!
Jacek29-05-2012 23:39:47   [#02]

jak jest chroniony uchwałą związku to bez zgody tegoż związku nie możesz wypowiedzieć ani zwolnić.. trza wybrac innego nauczyciela

DYREK30-05-2012 07:45:44   [#03]

może się przyda:

http://www.rp.pl/artykul/421942,553052
-Nauczyciel-zwiazkowiec-moze-stracic-posade-.html?p=1


post został zmieniony: 30-05-2012 07:46:07
Marea30-05-2012 08:03:13   [#04]

A jeśli jest tylko jeden nauczyciel danej specjalności (ten chroniony) i mam dla niego 9/18 od września, to co?               Ma tych 9 godzin a szkoła płaci za cały? w następnym roku będzie 5 godzin - to powtórka z rozrywki? Ma 5 godzin a szkoła płaci za etat? czy na tym polega ochrona?

Andrzej GZEAS30-05-2012 08:51:35   [#05]

Z artykułu co wkleił DYREK: 

Wadliwe, ale skuteczne

Zwolnienie pracownika będącego jednocześnie działaczem związkowym bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, mimo że bezprawne – bo łamiące przepis ustawy związkowej – jest jednak skuteczne prawnie.

Dochodzi do rozwiązania angażu takiego pracownika, który musi dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

I powoływanie się na art. 8 K.p. Nadużycie praw podmiotowych.

dag12630-05-2012 08:51:38   [#06]

Miałam taką sytuację, nauczycielka chroniona/ZNP/, z wyrokiem w sprawie karnej, z postepowaniem w sprawie dyscyplinarnej,dlatego mimo wszystko wręczyłam Jej wypowiedzenie,  sprawa w SP("mam przywrócić, bo chroniona i powinnam zwolnoić drugą nauczycielkę przedmiotu,co prawda bez wyroków ale kogo to obchodzi), nie została przywrócona ale musiałam wypłacić odszkodowanie-"ponieważ objęta była ochroną związkową". Morał płynie dosyc smutny-nauczyciela chronionego nie możesz tknąć choćby była to ostatnia osoba, której powieżyłbyś jakiekolwiek dziecko;

mimo wszystko powodzenia życzę;

Marea30-05-2012 09:06:43   [#07]

Jeszcze raz powtórzę nie ma drugiego nauczyciela! Jest tylko ten jeden chroniny. Co robić?

noe1930-05-2012 09:20:46   [#08]

Porozmawiaj z OP, może da się uzupełnić etat. Jeżeli nie to  ja bym dał wypowiedznie, ale wtedy wylądujesz w SP i walczysz. Masz mocny argument - jeden nauczyciel i koniec. Mogę przypuszczać ze dołożą ci odszkodowanie ale mam nadzieję że wypowiedzenie będzie skuteczne.

DYREK30-05-2012 09:21:36   [#09]

napisano w #5

wypowiedzieć i nauczyciel niech dochodzi swoich praw w sądzie

w odpowiedzi na pozew nauczyciela należy odpowiednio uzasadnić konieczność wypowiedzenia

lub

wspólnie z OP szukać uzupełnienia etatu w innej szkole

 

Marea30-05-2012 10:39:54   [#10]

Oczywiście możliwość uzupełniania etatu przez tego nauczyciela w innej szkole została sprawdzona, mam pismo z OP z informacją, że nie ma możliwości - bo nie ma godzin winnych szkołach.

noe1930-05-2012 11:40:34   [#11]

No to działaj - wypowiedzenie .... tylko masz "kruca bomba mało casu" :)

dag12630-05-2012 12:59:14   [#12]

Dostanie odprawę, pójdzie do sądu i zostanie przywrócony/-a, no i odszkodowanie też się będzie należało-to jest sytuacja, w której nie ma jednego, dobrego rozwiązania a Ty-dyrektorze, tak czy inaczej-będziesz na przegranej pozycji;

noe1930-05-2012 13:55:50   [#13]

dag126, ale tobie się udało. Mam nadzieję, (po ostatnich moich sprawach w SP) że optyka przynajmniej moich sądów się lekko zmienia i chce wierzyć, że będą postępować sprawiedliwie i obiektywnie. No bo jak płacić komuś tylko dlatego, że jest z zz i nie ma innych racjonalnych przesłanek.

Marea30-05-2012 22:50:57   [#14]

Mam nadzieję, że Sąd Pracy uwzględni

Art. 8. (Kodeks Pracy)  Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

A tak na marginesie...Jak mam wytłumaczyć pani sprzątającej, że muszę ograniczyć jej zatrudnienie do części etatu, a jej zarobki spadną do 1200 zł brutto miesięcznie (chociaż zakres sprzątania się nie zmienił), zaś nauczyciel za 9 h dydaktycznych, dostanie 3600 zł brutto - tylko dlatego, że podobno....nie mam prawa (pozwolenia) od ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH aby wręczyć wypowiedzenie. 


post został zmieniony: 30-05-2012 22:51:59
społka30-05-2012 23:09:29   [#15]

Witam!

Od września obejmuję stanowisko dyrektora, jestem trochę przerażona zwłaszcza, kiedy czytam wasze wpisy o różnych sytuacjach, w których jesteście naprawdę bezradni. Mam podobną sytuacje, Pani, która prowadzi oddział zerowy chroniona przez ZNP,ciągle choruje (wykorzystała już 3 urlopy dla poratowania zdrowia), krzyczy na dzieci, nie nadaje się do prowadzenia oddziału "O" najchętniej przeniosłabym ją do świetlicy. W rezultacie rodzice nie chcą zapisywać dzieci do mojego oddziału "0" Ale jest chroniona?

psz

Marea30-05-2012 23:28:59   [#16]

Masz tyko jedno wyjście - dokonać negatywnej oceny pracy nauczyciela.

Musisz zebrać opinie rodziców, przeprowadzić ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w swojej szkole (jeśli nie masz takowych, na pewno znajdziesz gdzieś w plikach) 

Jako dyrektor szkoły nie możesz przyzwalać na takie zachowanie nauczyciela, jeśli wyda się, że do dyrektora docierały sygnały, skargi itp.  a dyrektor nie reagował......to on poleci :) ze stanowiska.

Gdy masz kilku nauczycieli I-III to ten chroniony to "Święta Krowa" - nie do ruszenia - jego zwolnisz na końcu gdy  dla niego zabraknie etatu, ale nie mniej złudzeń nawet gdy TYLKO DLA NIEGO zostanie CI np. 0,6 etatu to i tak Związki Zawodowe nie wyrażą zgody na wypowiedzenie jeśli jest chroniony.

Nie martw się daj wypowiedzenie.


post został zmieniony: 30-05-2012 23:37:58
rzewa31-05-2012 00:08:02   [#17]

jeżeli w szkole nie ma godzin (tak w ogóle) dla n-la chronionego, to można go skutecznie zwolnić nawet wówczas gdy zz-ty się na to nie zgodzą (choć warto ich przekonać) - SP to tez ludzie i też wiedzą, że z pustego to i Salomon... czyli raczej przywrócenia do pracy nie będzie

pamiętać należy, żeby proponować takiemu n-lowi najpierw ograniczenie, a wypowiedzenie tylko w przypadku odmowy

podkreślam - rzeczywiście tych godzin w szkole musi nie być - jeśli jest świetlica, to każdy n-l w świetlicy teraz pracować może, ale jeżeli n-l nie zgodził się na godziny w świetlicy to ok, zwalniamy

Marea31-05-2012 10:25:01   [#18]

Świetlicy nie ma, internatu też!!!

Dzisiaj wręczyłam wypowiedzenie, czyli wykonałam czynność prawną jednostronną (podobno tak to się nazywa) wynikającą z Art. 20 KN

Czekam na Sąd Pracy.


post został zmieniony: 31-05-2012 10:27:16
barbaras231-05-2012 11:04:36   [#19]

Życze powodzenia:) ja to przerabiałam i już o tym pisałam zwolniłam osoby będące pod ochroną.jedna z tych osób zapisała się do zw.zawod w momencie gdy w kwietniu robiąc arkusz powiedziałam Jej ze nie bede miała godzin , dwa tygodnie po była pod ochroną uważałam , ze jest rażące wykorzystanie prawa.Pani oddała spawe do sądu i wygrała

Marea31-05-2012 19:46:26   [#20]

Czy w Twoim przypadku mogłaś zaproponować ograniczenie innej osobie? a chronioną Panią ze Związków zostawić na całym etacie?

dag12602-06-2012 18:39:52   [#21]

Pani Prezes Zarządu Oddziału Rejonu...ZNP w rozmowie dotyczącej regulaminu pracy w szkole zadała mi jedno pytanie-gdzie znajduje się zapis o równym traktowaniu pracowników. Wskazałam ale nie o tym. O tzw."ochronie zz"już się wypowiadałam, ponieważ mam kiepskie doświadczenia i wyrobione zdanie o mechanizmie oraz typowaniu "kandydatów", zastanawiam się jednak gdzie w przyp.ochrony związkowej zachowana jest zasada równego traktowania WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, przecież nie każdy musi być członkiem zz a w związku z tym, z mety staje się potencjalnym pracownikiem drugiej kategorii-nie jest chroniony więc kopa...choćby wypracowywał dla placówki "złote góry" a chroniony, tak jak u mnie, cieszyłby się nietykalnością mimo wyroku w sprawie karnej i wyroku w sprawie dyscyplinarnej. Czy ktoś jeszcze widzi tu elementy hipokryzji, czy to ja się po prostu czepiam?!

Marea03-06-2012 19:46:37   [#22]

To jest niepojęte...podobno żyjemy w Państwie demokratycznym i Państwie Prawa!!

malgala03-06-2012 20:47:00   [#23]

Art. 26. 1. Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie:

1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego;
2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9.
W wymienionych przypadkach chyba ochrona ZZ nie ma racji bytu. Jeśli te wyroki się w tym mieszczą, to moim zdaniem stosunek pracy wygasa z mocy prawa i ZZ nic do tego nie mają.
dag12606-06-2012 14:25:50   [#24]

Sprawa była bardziej złożona-kiedy rozwiązywałam z Panią umowę o pracę, sprawa karna i dyscyplinarna były w toku; nie zastosowałam KP, ponieważ Pani była wcześniej dyrektorem i kandydowała na stanowisko...w wyborach samorządowych-wiąc nie chcąc dawać nikomu pseudo-przedwyborczej pożywki, że jest to element tzw.brudnej kampanii, postanowiłam grzecznie czekać na wyrok jednej i drugiej instancji, żeby nikt mi nie zarzucił czegoś. Wyroków doczekałam się po zakonczeniu sprawy w SP, gdzie Pani nie została przywrócona ale z tyt.ochrony związkowej otrzymała odszkodowanie, w wys. prawie 10.tyś. Mimo, że sąd podkreślał niskie morale "powódki" to odszkodowanie stało się faktem, bo ochrony związków nie można obejść.  

Koniec opowiesci;

MIwonka10-05-2019 15:46:14   [#25]

Taką mam sytuację:

nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi (kadra zarządzająca: dyrektor i wicedyrektor)

  • 7 marca 2019r. wysyłam pismo do zz z prośbą o informację o nauczycielach korzystających z prawa reprezentowania i ochrony przez związek;
  • 18 marca otrzymuję z zz pismo z informacją, że 3 nauczycieli (wymienieni z imienia i nazwiska) korzysta ze szczególnej ochrony prawnej do 31 sierpnia 2019r., a tenże nauczyciel kontraktowy korzysta z prawa obrony interesów pracowniczych;
  • w arkuszu na 2019/2020 nauczyciela kontraktowego nie ma z powodu braku godzin, nauczyciel wie o tym, bo osobiście go informowałam, że nie będzie dla niego godzin;
  • 23 kwietnia wysyłam pismo do zz w sprawie konsultacji w związku z przeniesieniem tegoż n-la kontraktowego w stan nieczynny lub ewentualnego rozwiązania umowy o pracę z powodu zmian organizacyjnych związanych z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum;
  • 24 kwietnia zz wyraża negatywną opinię;
  • 6 maja wręczam nauczycielowi pismo o przeniesieniu go w stan nieczynny z dniem 1 września 2019r.;
  • 10 maja do szkoły wpływa pismo od zz, że na posiedzeniu w dniu 8 maja tenże nauczyciel kontraktowy zostaje objęty szczególną ochroną od 8 maja 2019r.

W mojej ocenie jest to ewidentne nadużycie.

I co teraz? Mam zmieniać arkusz? Uważam, że nie. Wszystkie decyzje zostały podjęte i skutecznie doręczone nauczycielowi zanim został objęty ochroną. Arkusz zatwierdzony.  

Oczywiście poinformuję OP w poniedziałek.

Co myślicie o tej sytuacji?

rzewa10-05-2019 16:17:21   [#26]

ten nauczyciel jest przeniesiony w stan nieczynny z dniem 1 września 2019, chyba że odmówi (na piśmie!) przejścia w stan nieczynny (ma na to czas do 13.05) -> pismo od zz-tów nie ma na to żadnego wpływu

a jeśli odmówi, to wręczasz mu wypowiedzenie na podstawie art 225 ust 1 u.p.w.u.P.o. z powodu tej odmowy (nie braku godzin!) i tu żadna ochrona nie działa, gdyż ustawa nie pozostawia dyrektorowi w tej materii żadnego pola manewru

czyli rezultat byłby taki nawet wówczas, gdyby ten n-l był objęty ochroną już dużo wcześniej

 

MIwonka13-05-2019 08:16:57   [#27]

W piśmie, które otrzymał nauczyciel zawarłam informację, że nie ma dla niego godzin oraz informację, że w związku z tym przenoszę go w stan nieczynny z dniem 1 września 2019r.

nauczyciel nie złożył oświadczenia, czyli zgodził się na stan nieczynny

art. 225 ust. 6.: Dyrektor gimnazjum, w przypadku braku oświadczenia lub zgody, o których mowa w ust. 4, przenosi nauczyciela w stan nieczynny albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny.

Czy wręczam mu kolejne pismo, że w związku z brakiem oświadczenia o odmowie przejścia w stan nieczynny przenoszę go w stan nieczynny, czy wystarczy informacja zawarta w pierwszym piśmie?

rzewa14-05-2019 15:28:58   [#28]

wystarczy pierwsza informacja - ten n-l od 1.09.2019 będzie w stanie nieczynnym, o ile wcześniej, na swój wniosek nie rozwiąże stosunku pracy (oczywiście, jeśli to zrobi żadna odprawa nie będzie mu się należała)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]