Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zmienne pensum w ciągu roku
strony: [ 1 ]
annamaria01-02-2012 11:23:02   [#01]
Nauczycielka od września do końca stycznia pracuje w wymiarze 4/18 etatu, od 1 lutego do 30 kwietnia w wymiarze 8/18 etatu, a od maja do końca roku w wymiarze 4/18 etatu. jakie wynagrodzenie otrzyma nauczycielka za wakacje, w jakiej kwocie należy jej wypłacić świadczenie urlopowe.Jest zatrudniona do 31 sierpnia
dyrlo01-02-2012 15:52:39   [#02]

U nas trzeba obliczyć takiemu nauczycielowi etat średnioroczny i z tego obliczyć średnią urlopową.

01.09-31.01. = 6 miesięcy 4/18  

01.02.-30.04 = 3 miesiące 8/18 (tutaj trzeba też średnią urlopową za ferie wyliczyć, czyli nie będzie całych 3 miesięcy)

01.05. - 29.06 = 1 miesiąc i 29 dni 4/18

Średnioroczny etat my liczymy tygodniami.post został zmieniony: 01-02-2012 15:53:53
gera01-02-2012 18:07:11   [#03]

Moim zdaniem, nauczyciel przebywający na urlopie wypoczynkowym uprawniony jest do wynagrodzenia w takiej wysokości, w jakiej otrzymałby, gdyby w tym samym czasie pracował. Wynika to z art. 67 ust. 1 KN. Wysokość wynagrodzenia urlopowego nauczyciela ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.)

- czyli wraca do stanu z umowy na dzień rozpoczęcia urlopu (i wysługa) +średnia za ewentualne doraźne, bo ponadwymiarowych nie ma.

wiechna01-02-2012 18:42:18   [#04]

Też pensum, ale nieco inaczej. Otóż OP poinformowało, ze nauczyciel na pełnym etacie, ale z nadgodzinami z innego pensum powinien mieć liczone pensum wg zasady ustalonej przez OP na podstawie art.42 ust 7 KN pkt 3

art.42 ust.7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół (...), nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Zawsze myslałam, że zapis reguluje tylko kwestie nauczycieli zatrudnionych na etacie, ale którzy w wyniku zmian w prawie oswiatowym nie posiadają aktualnie pełnego etetu i stąd łączenie wg zasady ustalonej przez OP. Czy dobrze myslę?

stoner01-02-2012 18:53:06   [#05]
wiechna - to twoje OP ma rację
wiechna01-02-2012 19:00:43   [#06]

stoner to jak to wyjasnic nauczycielowi, który ma pełny etat(18/18) i 5/26 swietlicy. Wg propozycji OP to niekorzystny układ dla nauczyciela. I jak to się ma do interpretacji MENiS

Należy zatem zwrócić uwagę, iż do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum może dochodzić tylko wyjątkowo, w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy - Karta Nauczyciela (np. uzupełnianie pensum w innej szkole lub szkołach na podstawie art. 22 ustawy - Karta Nauczyciela) i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

:-(((

 

stoner01-02-2012 19:14:51   [#07]
Wg propozycji OP to niekorzystny układ dla nauczyciela - zależy jaka jest uchwała, jeśli z pensum proporcjonalnym na wyjdzie to nawet na korzyść nauczyciela. 
annamaria02-02-2012 11:25:00   [#08]
a jeśli nauczyciel ma np. na 16,58 na chwilę obecną z uśrednienia od września  i dostanie 2 godziny NI od 27 lutego to jak mu aneksujecie i co do czego uśredniacie?
annamaria02-02-2012 11:51:36   [#09]
pilnie tego potrzebuję -niech ktoś da cynk...
stoner02-02-2012 12:08:22   [#10]
NI to 2/18,przelicza się uśrednienie i aneksuje na czas określony umowę.
post został zmieniony: 02-02-2012 12:08:33
annamaria02-02-2012 12:40:15   [#11]

n-l ma 6.58/18 po odejsciu klas maturalnych , teraz realnie pracuje 7 godzin-dostaje 1 godzine NI teraz.......jaki będzie wymiar etatu po uśrednieniu.

Pytanie dotyczy też liczenia pochodnych czy rozliczania ponadwymiarowych?

dyrlo02-02-2012 19:12:34   [#12]
jak dostał teraz (tj. zakładam, że od 30.01) dodatkową godzinę to otrzymał 20 h bo do końca zajęć dydaktycznych zostało 20 tygodni (nie wiem ile u kogo bo jedni już po feriach a inni przed a jeszcze inni w trakcie) czyli 0,53/18 średniorocznie i to aneksem mu przydzielić.
annamaria23-03-2012 18:07:25   [#13]
po raz kolejny przyszła do mnie nauczyciela nie rozumiejąca sposobu oblicznia jej wynagrodzenia...na dzień 1  września nie miała pełnego etatu, a ponieważ ma 2 klasy maturalne zostało jej pensum uśrednione, po półroczu dostała godziny dyrektorskie, od 1 .02 nauczanie indywidualne do 30czerwca. Tym samym ma na tę chwilę pełny etat jednak tylko do końca kwietnia z chwilą odejścia klas maturalnych. Jednak nauczycielka czuje się ciągle poszkodowana i "chce "mieć aneks do umowy na pełny etat. Jak jeszcze tłumaczyć???????
dyrlo23-03-2012 20:22:22   [#14]
No cóż, nie każdy nauczyciel to matematyk.... Trzeba usiąść i z kartką, tak jak uczniowi, wytłumaczyć.
annamaria26-03-2012 14:52:09   [#15]
nie.......problem wraca, co ciekawe....mało kto umie to logicznie wyjaśnić każdy mówi , co innego ......18,32 to ile nadliczbowych?
rzewa26-03-2012 15:11:44   [#16]

0,32 ponadwymiarowe...

:-)

annamaria27-03-2012 08:56:20   [#17]

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2009 roku w paragrafie 5 pkt 3 określa jak ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczyciela. Jak to zastosować do uśrednienia etatu od września dla nauczyciela:

- nauczyciel od września do kwietnia realizuje 18 h, od maja po odejściu klas maturalnych pozostaje mu 10 h. Ten sam nauczyciel od 1 marca dostał 2h NI. Jego uśredniony etat przed NI wynosił 16,32, po NI 18,32. Czy w/g rozporządzenia powinno być 16,32 czy 17h, a po NI 18,32 czy 19. 

rzewa27-03-2012 09:01:46   [#18]

wszystko zależy od uchwały OP w tej sprawie - jak każe uśredniać i czy każe zaokrąglać (chyba, że Twoja szkoła jest szkołą rządową - wtedy to reguluje rozp. MEN)

pamiętaj, że nawet jak teraz uśredniasz, to uśredniasz w stosunku do całego roku szkolnego, a ew. niedobór wynagrodzenia za okres IX-III wyrównasz jednorazowo po uśrednieniu (uwzględniając również ew. nieobecności n-la)

annamaria27-03-2012 12:06:32   [#19]
Rzewo.........czy 0,32 to minuty czy 32/100 godziny???????????
dyrlo27-03-2012 13:09:00   [#20]
0,32/18 
annamaria27-03-2012 13:30:48   [#21]
czy 18,32 zaokrąglisz w górę czy w dół do 18 godzin i nauczyciel. Jaka jest pp? 
stoner27-03-2012 13:42:53   [#22]
Powinno być to uregulowane w uchwale, jesli nie ma to pensum jest 18,32.
rzewa27-03-2012 16:10:07   [#23]
nie pensum a realizowany tygodniowy wymiar godzin - pensum jest nadal 18
link12319-07-2012 12:38:18   [#24]

wiem, że nie jest to zbyt dobre miejsce do zapytania, ale... czy macie może projekt rozp. dotyczącego nowych stawek dla nauczycieli od 1 września? Czy wasi kadrowcy już coś w tym temacie robią?

 

stoner19-07-2012 12:50:37   [#25]

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2012/pozycja/790

Leszek19-07-2012 13:38:56   [#26]

tekst ujednolicony w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]