Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowelizacja rozporządzenia o pomocy p-p
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jacek16-11-2011 18:26:38   [#01]

Pojawił się dziś projekt noweli rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i trafi pewnie do nas do konsultu więc poczytajcie i jak ruszy konsultacja to zgłaszajcie uwagi

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/16460/16461/16462/dokument14745.pdf?userLogged=false

 


post został zmieniony: 16-11-2011 18:27:24
marmar4916-11-2011 19:45:25   [#02]

miałem nadzieję, że zmiany pójdą nieco dalej

ale dobre i to 

Bas16-11-2011 20:42:30   [#03]
Czekam na rozp. o uchyleniu w całości "obecnie obowiązującego". Przecież wspomagamy od dawna i bez tego upiększania planami i kartami. Są dzienniki zajęć pozalekcyjnych, w nich plany indywidualne (krótkie, rozsądne), są plany opracowywane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, są dostosowania. Po co to wszystko? Kto tam siedzi, u diabła?!!!
AsiaJ16-11-2011 22:09:04   [#04]

Ciekawe jest uzasadnienie:-)

to niesamowite jak daleko mogą pójść interpretacje i jak można sobie nimi życie skomplikować

joljol16-11-2011 22:29:10   [#05]

 a ten zapis dotyczący przedszkola, odnośnie godzin karcianych, nie ma ich w przedszkolu

§ 21. 1. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, na podstawie zaleceń zespołu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2—5 i ust. 2 pkt 1, ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o któ-rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

może to jakoś uporządkować skoro jest okazja

post został zmieniony: 16-11-2011 22:30:00
Leszek17-11-2011 09:56:04   [#06]

ujednolicona PPP z projektem zmian z 16.11.2011 r.

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

grażka17-11-2011 10:01:11   [#07]

Uważam za konieczne dookreślenie tego, o czym napisała joljol - ze względu na brak środków na dodatkowe zajęcia pomoc pp odywa się w trakcie 2/5 podstawy do dyspozycji nauczyciela - nie są to więc zajęcia stricte indywidualne, bo odbywają się w klasie przy innych dzieciach.

A nauczyciel z kwalifikacjami do terapii lub logopedii prowadzi zajęcia dodatkowo po swoich godzinach dydaktycznych (od dwóch do trzech godzin tygodniowo).


post został zmieniony: 17-11-2011 10:02:00
Jacek17-11-2011 10:21:58   [#08]
fajowo..czytajcie i piszcie swoje uwagi nie tylko do samego projektu zmian ale i inne bo jak sądzę możemy to dodać do konsultu. Dobrze gdybyście proponowali konkretne zapisy bo łatwiej będzie dyskutować i potem spiąć to w całość
AnJa20-11-2011 13:18:53   [#09]

moim zdaniem tehj nowelizacji być nie powinno- niczego nie zmienia w stanie prawnym, tłumaczy co poeta miał na myśli

ddorota21-11-2011 18:12:04   [#10]

Popieram Bas


Bas 16-11-2011 20:42:30   [#03]
Czekam na rozp. o uchyleniu w całości "obecnie obowiązującego". Przecież wspomagamy od dawna i bez tego upiększania planami i kartami. Są dzienniki zajęć pozalekcyjnych, w nich plany indywidualne (krótkie, rozsądne), są plany opracowywane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, są dostosowania. Po co to wszystko? Kto tam siedzi, u diabła?!!!
ewawal21-11-2011 18:59:35   [#11]
Podchodziłam do tej zmiany z wielkim optymizmem, dziś stwierdzam że to rozporządzenie szkodzi a nie pomaga.
AnJa21-11-2011 19:10:31   [#12]

coś dojasniającego mój stosunek do tego pakietu:

- rzecz absolutnie zbędna w szkołąch, w których z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami pracowało się bo dla nauczycieli było to oczywiste

- rzecz porządkująca i motywująca w szkołach, gdzie okazjonalnie i czesto intuicyjnie oraz indywidualnie sie z dzieckiem pracowało

- rzecz absolutnie niezbędna w szkołach, gdzie nic się  w tym zakresie nie robiło - poza może odpuszczaniem dyslektykom błędów

dla której kategorii szkól to rozporzadzenie być powinno? no- moje szkoły były na pograniczu 2 i 3 - czyli przydałby się taki bat rozporzadzeniowy, ale czy nie uciekłbym w papier? nie wiem

ewawal21-11-2011 19:59:48   [#13]
Uciekł w papier, są też inne kruczki.
Power422-11-2011 17:48:01   [#14]
jak 11:-)
slos23-11-2011 12:44:22   [#15]

AnJa ma rację, ale czy od wypełniania papieru w szkołach typu 2 - 3 zacznie się coś dziać - wątpię. Niepotrzebne, złe rozporzadzenie powodujace zużywanie papieru. Do likwidacji. W praktyce (a przerobiłem) do czynności wykonywanych dotąd dodaje się marnowanie czasu na biurokrację.

hako223-11-2011 22:45:43   [#16]
To i ja dołożę: Rozporządzenie w sprawie PPP = rozrost biurokracji, brak wpływu na poprawę sytuacji dziecka. Zespoły produkują niczemu nie służąca papierologię. Bezsens.
rzewa24-11-2011 06:34:21   [#17]

hm... czy bezsens czy nie to chyba od nas zależy

jeśli dziecko jest takie ważne jak piszecie, to należy się zająć dzieckiem i z nim pracować - jak to będziemy robić dobrze, to "papiery" zrobią się same (o ile przemyślimy nasze działania w tym zakresie) i rozporządzenie nie będzie mieć wówczas wpływu na naszą pracę

ale jeśli uważamy, że takimi dziećmi nie potrzebujemy się specjalnie zająć, to rzeczywiście: jest to bezsens, gdyż trzeba "zrobić" furę papierów tylko po to by je móc pokazać przy ew. kontroli... rzeczywiście okropne, brr...

ainer1224-11-2011 18:15:57   [#18]

trochę idea PPP ma sens.

O moim dziecku w szkole( z problemem)  wiedzial wychowawca,czasami zainteresowany nauczyciel.Teraz przynajmniej problem dziecka poznają wszyscy nauczyciele go uczący.

 

Psycholog ,pedagog juz we wrzesniu bedzie mial liste osób ,którym nalezy takiej pomocy udzielić .Bedzie wiedział juz z kim ma pracować

 

ewawal24-11-2011 21:12:23   [#19]
Zgadzam się troszkę ruszyło, ale planuje sprawdzić czy praktyka się zmieniła. Kruczki to wielka odpowiedzialność dyrektora za pomoc, pomoce dydaktyczne ( ciekawe czy będą wykorzystane, przyjmowanie do szkół ogólnym dzieci z naprawdę dużymi problemami np autyzm, upośledzenie umiarkowane- zabezpieczenie ich bezpieczeństwa, specjalistów, pomoc pracowników PPP to chwilowo kropla w morzu itd
slos12-12-2011 08:46:05   [#20]

Rozporzadzenie owo nie przystaje do rzeczywistości - w praktyce to się okazuje. Przeanalizowałem to dokładnie z pozytywnym do tego aktu nastawieniem. Przeczytałem ładne materiały... Tak naprawdę chodzi w nim o dokumentację działań z zakresu pp przez cały czas nauki, czyli tzw. kartę pomocy podobną do karty zdrowia, która "wędruje" za uczniem. Mozna mądrze i ładnie o tym pisać (dobre materiały w ORE) ale w praktyce nie dojdzie do właściwego funkcjonowania zespołów zgodnie z wymogami rozporzadzenie, albowiem jest to nie mozliwe z braku czasu i ludzi. Rozporzadzenie powinno jak najszybciej trafić do kosza. Gratulacje dla autorów za kompletne oderwanie o rzeczywistości i wiarę że przepis z gatunku "fantasy" ją zmieni.  

AnJa12-12-2011 09:17:46   [#21]

w wyniku dokładnie takiego samego procesu, z tym, że bez jakiekogolwiek kontekstu praktycznego (poza pamięcią tego, co możłiwe w warunkach szkolnych) doszedłem do dokładnie takiego samego wniosku

idea (pomoc dziecku) słuszna, pomysł na jednolity i czytelny dokument - da sie zrobići może  być przydatny, organizacyjnie - eh...


post został zmieniony: 12-12-2011 09:19:31
grażka12-12-2011 09:22:02   [#22]

Dla mojego osobistego dziecka szkoła stworzyła zapewne komplet jednolitej dokumentacji, przechodząc po wszytkich szczeblach procedury rozporządzenia.

Na koniec otrzymałam - za pokwitowaniem odbioru - informację, że wsparcia udzielą mi na specjalistycznych zajęciach w poradni PP.

Wszystko działa!

 

AnJa12-12-2011 09:29:33   [#23]

w ciągu 4 miesiecy Twoje dziecko przeszło etap edukacyjny????

grażka12-12-2011 10:06:45   [#24]
AnJa, masz rację - nie przeszło. Przepraszam za osobiste wtręty.
AnJa12-12-2011 13:31:45   [#25]

a za co przepraszasz? bo, że w taki sposób szkoła może "rozwiazac" problem pomocy to wiem

tyle, że szkoła musi mieć i wariant awaryjny - czyli zastąpić poradnię

a jużna pewno z poradnią i rodzicem ustalić sposób realizacji wsparcia

tak przynajmniej rozumiem ducha tych rozporządzeń

AsiaJ12-12-2011 13:50:56   [#26]

ale po co z Poradnią ustalać zakres wsparcia?  i jak zastąpić Poradnię awaryjnie?

z Poradnią szkoła może współpracować w udzielaniu wsparcia dla ucznia, nie ma jednak obligu w tym

AnJa12-12-2011 14:02:45   [#27]

odniosłem siętylko do tego o czym napisała grażka

czyli, że szkoła stwierdziła, że dziecko ma problemy i odesłało rodszica do poradni

ustalenie zakresu wsparcia zaś to aby nie jest współpraca?

AsiaJ12-12-2011 14:38:50   [#28]

jeśli szkoła ustaliła z Poradnią taką formę, że zajęcia prowadzą ich specjaliści i oni chcą to robić,

 to jest współpraca:-)

......

zdaje się, ze skrótem polecieliśmy oboje;-)

krasnoludek zadyszek12-12-2011 16:00:28   [#29]

i zdaje się, że nie ma tam obligu, żeby szkoła niższa przekazała szkole wyższej rzeczoną kartę informacji, tylko ma oddać rodzicom?

to też bez sensu, jeśli na każdym etapie ed. będzie się tworzyć info o uczniu od zera (nie bardzo znając ucznia, skoro trzeba to zrobić na początku jego pobytu w danej szkole) - zakładam malkontencko oczywiście, ale i poniekąd realnie, że rodzic tej karty nie przekaże

slos13-12-2011 09:44:52   [#30]
To w takiej sytuacji - jest to tylko zbiurokratyzowanie i tak robionej pracy z zastrzeżeniem #12, co i tak daje nieprzydatność realną tego wytworu prawnego.
AnJa13-12-2011 10:43:05   [#31]

jak znam siebie- diagnozując dziecko wchodzące do mojej szkoły poprosiłbym rodzica o dokumentację z poprzedniej

odmawiajac rezygnowały ze wsparcia- przynajmniej faktycznego

AsiaJ13-12-2011 14:25:28   [#32]

a mnie się wydaje slos, że nie całe  rozporządzenie nadaje się do wyrzucenia,

spróbuj w tym znaleźć korzyści dla własnej szkoły, uczniów, nauczycieli:-)

a dla dobra konsultu, jeśli możesz, odnieś się do konkretnych zapisów rozporządzenia;paragraf, ustęp, punkt...

marudzenie nie służy niczemu, poza uwalnianiem emocji;-)


post został zmieniony: 13-12-2011 14:27:43
AsiaJ14-12-2011 00:24:45   [#33]

Uwagi, które pojawiły się na wątku, zostały zebrane w tabelkę, dopisujcie dalsze propozycje.

Projekt rozporządzenia z 16.11.2011

Uwagi OSKKO

§ 19. 1. W przedszkolu, szkole i placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

2) uczniowi, o którym mowa w § 18 ust. 2, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1,

zajmuje się zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwany dalej "zespołem".

2. Pracę zespołu koordynuje osoba wskazana przez dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy. Pracę większej liczby zespołów może koordynować także jedna osoba.

Zgodnie z intencją prawodawcy tak sformułowany zapis § 19 pozwoli na uniknięcie formalizowania przez niektórych dyrektorów szkół sposobu powołania zespołów realizujących zadania z zakresu ppp. W dalszym ciągu mamy wątpliwości, jak efektywnie zorganizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole i placówce, gdzie powołanych zostanie wiele zespołów,a czas poświęcony na pracę w zespołach, mógłby zostać wykorzystany na zajęcia bezpośrednio z uczniem.

Jednocześnie zauważamy, że pozytywnym aspektem zespołowego planowania i koordynowania udzielania pomocy uczniowi jest fakt, że wszyscy nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści zobowiązani są do udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi, dzięki czemu efektywność świadczonej pomocy będzie większa.

§ 20. 1. Do zadań zespołu należy:

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

Brak uwag

§ 21. 1. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, na podstawie zaleceń zespołu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 1, ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

W § 21. 1.wymienia się przedszkola, których nie dotyczą godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Dlatego obecnie zajęcia te realizowane są w ramach pensum, ponieważ brak środków na organizację dodatkowych zajęć.

Proponujemy zmianę lub uzupełnienie tego zapisu.

§ 22. 1. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:

3) metody pracy z uczniem; (uchyla się)

4) sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

Wg intencji prawodawcy zmiany te powinny ułatwić zespołowi nauczycieli, wychowawców,... prowadzących zajęcia z uczniem, opracowanie planu działań wspierających.

Uważamy, że zapisy w proponowanym brzmieniu są zmianami kosmetycznymi i nie powodują zmniejszenia ilości dokumentacji, którą zobowiązani są tworzyć nauczyciele w zespole.

§ 23. 1. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy.

Brak uwag

§ 26. 1. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

2. O terminie spotkania zespołu dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, informuje rodziców ucznia w sposób ustalony w danym przedszkolu, szkole i placówce.

Brak uwag

§ 27. 1. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej "kartą". Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Karta zawiera:

3) informację, czy udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy ucznia, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2;

5) zalecane przez zespół formy i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

W uzasadnieniu do projektu zapisano, że § 27, pkt.3) wystarczy wskazać rodzaj dokumentu ( orzeczenie lub opinię ppp ), albo rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia, będące podstawą do udzielenia danemu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto w pkt 5) zrezygnowano z umieszczenia w karcie zalecanych przez zespół sposobów udzielania uczniowi pomocy.

Mimo, iż taki zapis spowoduje uniknięcie powtarzania tych informacji w karcie, jednak w dalszym ciągu budzi obawy duża ilość dokumentacji, którą zobowiązany jest opracować zespół.


post został zmieniony: 14-12-2011 00:26:40
Marek Pleśniar14-12-2011 00:37:06   [#34]
pilnie prosimy o głosy w tej konsultacji.
slos14-12-2011 09:01:01   [#35]
Asiu J. Nie marudzę. Protestuję przeciwko prawu głupiemu i pozornemu, choc dobre intencje u podłoża mającego. Tak naprawdę to wszystko się w szkole robi bez zespołów, spotkań i gledzenia. Natomiast procedury, zespoły, dokumenty w takiej formie są w większości miejsc nierealizowalne. ktoś chciał, żeby było ładnie i jednolicie. Nie neguję krotkiej historii pp czyli karty u wybranych uczniów, ale nie widze sensu działań pozornych i papierowych.
sońka14-12-2011 09:06:47   [#36]

popieram slosa

czy nie lepiej poświęcić czas dziecku niż tworzyć papiery?

Jacek14-12-2011 09:11:08   [#37]

to piszcie konkrety co zmienić, jak zapisać, co wykreślić... bo takie "marudzenie", że to bez sensu niczego nie zmieni

slos14-12-2011 09:13:44   [#38]
W tej postaci nie potrafię zmienić. Trzeba napisać od nowa, albo dołączyć odpowiednie ustępy do innych rozporzadzeń.  Zalezy mi,żeby prawo było do realizacji, a nie produkcji fikcji.
post został zmieniony: 14-12-2011 09:15:02
Nassssy14-12-2011 09:26:06   [#39]

A ja znam conajmniej kilka szkół, które pomocy pp uczniom nie udzielały :(.

Nowy pakiet ppp zamieszał im i coś zaczęły robić. rzeczywiście większość na papierze, ale np muszą powiadamiać rodziców o spotkaniu zespołu i nie mają pewności czy on nie przyjdzie dlatego czytaja opiniie przed spotkaniem a to już jest zmiana.

Masz rację slos, że można by to lepiej zrobić. Ale ja nie wiem jak, a ty nie proponujesz. Może zamiast pisać szkołom jak mają to robić popracować nad systemem rozliczalności szkół z tego zadania?

slos14-12-2011 09:52:50   [#40]

Od biedy może taka wersja, żeby nie wylać dziecka z kąpielą:

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwane dalej "placówkami", udzielają i organizują uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. § 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6) z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. § 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne. § 4. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej "specjalistami". 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. § 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) nauczyciela, pomocy nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 5) asystenta edukacji romskiej; 6) kuratora sądowego 7) dyrektora. § 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 6) porad i konsultacji; ) innego typu zajęć dostosowanych do potrzeb ucznia. 2. W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 2) porad i konsultacji; 3) innego typu zajęć dostosowanych do potrzeb ucznia. 3. W placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia. 4. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. § 7. 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. 2. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych. 3. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. 4. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 5. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15. 6. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. 7. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2-3a ustawy. 8. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. § 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. § 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. § 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5. § 11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4. § 12. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10. § 13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. § 15. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. § 16. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 17. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 18. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: a) w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), b) w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno-zawodowe; 2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, który organizuje następujące zadania: 1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii; 3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji - w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. § 19. 1. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 1, ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Pomoc takowa obejmuje następujące działania: 1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 


 

  7

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 


 § 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4) działania wspierające rodziców ucznia; 5) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. 3. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej - na wniosek wychowawcy klasy, zespół dokonywana jest ocena efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły okresu udzielania danej formy pomocy. 4. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola lub szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. § 20. 1. Przedszkole, szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej "kartą". Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 2. Karta zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko ucznia; 2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza; 3) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne; 4) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 5) zwięzłą ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; § 21. 1. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 2. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły oryginał karty przekazywany jest do przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, do której uczeń został przyjęty. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, pozostaje kopia karty. § 22. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. § 23. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto: 1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma; 2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. § 24. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. § 25. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli. § 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września  2012 r.

 


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


post został zmieniony: 14-12-2011 10:07:17
slos14-12-2011 10:10:18   [#41]

Coś mi się porobiło... I nie wiem co.

 


post został zmieniony: 14-12-2011 10:11:27
rzewa14-12-2011 10:20:48   [#42]
wpisz to do notatnika, a potem przekopiuj na forum z notatnika - powinno być ok.
slos14-12-2011 10:29:07   [#43]

 Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwane dalej "placówkami", udzielają i organizują uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

 

§ 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 

1) z niepełnosprawności;

 

2) z niedostosowania społecznego;

 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 

4) ze szczególnych uzdolnień;

 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

 

7) z choroby przewlekłej;

 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

§ 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 4. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki.

 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej "specjalistami".

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 

1) rodzicami uczniów;

 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

 

1) ucznia;

 

2) rodziców ucznia;

 

3) nauczyciela, pomocy nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 

5) asystenta edukacji romskiej;

 

6) kuratora sądowego

 

7) dyrektora.

 

§ 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 

1) klas terapeutycznych;

 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

 

6) porad i konsultacji;

 

7) innego typu zajęć dostosowanych do potrzeb ucznia.

 

2. W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 

2) porad i konsultacji;

 

3) innego typu zajęć dostosowanych do potrzeb ucznia.

 

3. W placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia.

 

4. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 7. 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

 

2. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych.

 

3. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.

 

4. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

5. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.

 

6. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.

 

7. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2-3a ustawy.

 

8. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 

§ 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 

§ 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

 

§ 11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

 

§ 12. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

 

§ 13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

 

§ 14. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 15. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 

§16. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 

§ 17. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

 

a) w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

 

b) w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

 

c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno-zawodowe;

 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, który organizuje następujące zadania:

 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

 

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji - w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

 

§ 18. 1. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 1, ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Pomoc takowa obejmuje następujące działania:

 

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

3) sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

 

4) działania wspierające rodziców ucznia;

 

5) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

 

3. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej - na wniosek wychowawcy klasy, zespół dokonywana jest ocena efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.

 

4. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola lub szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§19. 1. Przedszkole, szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej "kartą". Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

2. Karta zawiera:

 

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

 

2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

 

3) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

 

4) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

 

5) zwięzłą ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

§ 20. 1. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

2. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły oryginał karty przekazywany jest do przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, do której uczeń został przyjęty. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, pozostaje kopia karty.

 

§ 21. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto:

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

§ 22. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy ponadto:

 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

§ 23. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:

 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

§ 24. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września  2012 r.

 

 

AsiaJ14-12-2011 10:38:39   [#44]

Czy to oznacza slos, że roporządzenie napisałeś?;-)

W tym wątku chodzi o knnsult projektu z 16 listopada 2011 r., piszcie do tego uwagi a stanowisko do całego obszaru ppp to krok następny

slos14-12-2011 10:40:52   [#45]
Tylko ono przerobiłem... W drodze kompromisu... Bo w postaci MEN uważam je za niewykonalne,  a zatem zbędne.
post został zmieniony: 14-12-2011 10:43:23
Marek Pleśniar14-12-2011 10:51:36   [#46]

Nie możemy teraz uruchomić konsultacji Twojej propozycji bo mamy na karku już menowską:-)

ale chętnie użyjemy tego w pracach nad stanowiskiem OSKKO na przyszłość. W tym wątku jednak chodzi o aktualną propozycję


slos14-12-2011 13:24:12   [#47]
OK, rozumiem. :-)
Ala14-12-2011 13:38:35   [#48]

słosiu, ja mam prośbę

zrób na kolorowo to co zmieniłeś

łatwiej będzie się odnieść do twojej propozycji :-)

Marek Pleśniar14-12-2011 14:01:00   [#49]

racja z tym na kolorowo

może wykorzystamy to co do tej konsultacji a także łatwiej będzie do nowej

slos14-12-2011 16:14:43   [#50]
Kochani, to rozporzadzenie - to przy okazji. Każde prawo ewokujace fikcję i biurokrację jest niezwykle szkodliwe, nawet gdy idea jego piekna. Przykład z życia (w uproszczeniu, bo zrobiono tam wiele): w jednym z gimnazjum stu uczniów = sto zespolów na 40 nauczycieli, sto kart, jeden psycholog i pedagog i poradnia dysponujaca kilkunastu pracownikami, mająca 30 takich szkół. Wszystko odbywa sie pięknie na papierze, bo uczniów z tych stu uczniów tylko  kilkunastu chce (reszta "skierowywana" lekceważy, wiekszość rodziców też) chodzić na zajecia...   Chętnie bym zrobił na kolorowo, ale nie teraz, bo nad nadzorem mam duże rzeczy i kilka innych pilnych. Moje zdanie i głos w konsultacji jest wyjątkowo radykalny: wyrzucić rozporzadzenie o pp w takiej wersji i dopracować spokojnie i realnie z wprowadzeniem we wrześniu 2012 roku.
strony: [ 1 ][ 2 ]