Forum OSKKO - wątek

TEMAT: 10 dni dodatkowo wolnych wg nowego rozp. o org. r.szk. -
strony: [ 1 ]
Boston15-10-2010 09:53:05   [#01]

Szkoła ponadgim.-LO - dodtyczy także pozostałych. 10 dodatkowych dni można przeznaczyć na to co jest określone w punkcie 1,2 i 3 ustępu 2 § 5 nowego rozp. Proszę się wczytać i zapraszam do dyskusji: czy można wolne przeznaczyć na próbny egzamin maturalny - pkt 1c może pkt 3. Tutaj pewnie odpowiedź będzie, żę tak. Ale ważniejsze jest czy 12 listopada, 7 stycznia i 2 maja można potraktować (czy taka była idea ustawodawcy?) jako mieszczące się w "innych dniach jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej" czy też mieszczą się te dni w §5 ust. 4 "W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych ............dyrektor.......za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dyd-wych., pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty"?

rzewa15-10-2010 10:09:53   [#02]

najpierw to pierwsze, a jak limit wykorzystany to wtedy ew. drugie - oczywiście jest trzecia opcja: normalnie uczymy :-)

dla potrzeb próbnego egzaminu nie da się wykorzystać dni z puli drugiej

sońka15-10-2010 13:14:14   [#03]

zaplanowałam 7 dni z tych 8

ale pozostał jeszcze 2 maja - czy mogę go zaplanowac jako dzień z tych ośmiu, czy też muszę odpracować?

Jacek15-10-2010 13:16:05   [#04]
możesz zaplanować
Gaba15-10-2010 13:17:28   [#05]

Jacek, a to jest dobrze?

 • 12 listopada (piątek) - po 11 XI

   

 • 7 stycznia (piątek) - po 6 I (Trzech Króli)

   

 • 11 kwietnia przed egzaminem

   

 • 12-14 kwietnia - egzamin gimnazjalny

   

 • 15 kwietnia po egzaminie
 • 2 maja (poniedziałek) - przed 3 maja (wtorek)

 

slos16-10-2010 14:13:54   [#06]
Moim zdaniem bardzo dobrze. :-))
Leszek16-10-2010 16:16:56   [#07]

nikt nie lubi odpracowywać (szczególnie kiedy nadchodzi dzień odpracowywania - bo to sobota) 

natomiast wielu nauczycieli myśli, ze nie musi popracować bo dni wolne od zajęć edukacyjnych...

a tu każą zajęcia opiekuńcze organizować...

- częste tłumaczenie późniejsze - nie zrealizowałem ... (wszak nie muszę realizować)

pozdrawiam

Jacek17-10-2010 19:05:21   [#08]

Gaba.. pewnie, że dobrze o ile tak sobie chcesz :-)

tez o tym myśle szczególnie jesli chodzi o tydzień gdzie egzaminy są bo poniedziałek i piątek z normalną pracą to jest bez sensu jak w środku egzamin. Marti mnie tylko to, że jeśli tak ustalimy to w kwietniu bedzie tylko jakieś 10 czy 11 dni nauki z racji świąt, itp więc rozprężenie totalne nastąpi bo u mnie jeszcze rekolekcje zaczepiają o kwiecień.

Gośka17-10-2010 21:18:59   [#09]
Czy dobrze rozumiem, że z tych dni są wyłączone początek roku szkolnego, dzień nauczyciela i koniec roku?
Leszek17-10-2010 22:50:22   [#10]

a dlaczego wyłączasz początek i koniec roku dydaktycznego?

pozdrawiam

Caro17-10-2010 23:12:54   [#11]


Ponieważ jest to rok dydaktyczno - wychowawczy (22 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze).

Na zakończenie roku szkolnego są wszyscy uczniowie - w czasie apelu jest wiele aspektów wychowawczych i my mamy wtedy akurat takie zajęcia wychowawcze

Wszyscy są na sali gimnastycznej i słuchają wierszy, piosenek oraz trucia dyrektora jak ważna jest nauka, czego nie powinni robić w czasie wakacji itd.

( przy okazji rozdamy świadectwa)

aniaB18-10-2010 12:12:00   [#12]
Jak płacimy nauczycielom za te dni, czy z ponadwymiarowymi, czy bez?
Ian18-10-2010 12:45:39   [#13]
Czy z możliwości danej w §5 ust. 4: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych ............dyrektor.......za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dyd-wych., pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty" można skorzystać dopiero po wyczerpaniu limitu o którym mowa w §5 ust. 1?  Czy mogą być np. 4 dni z limitu i dodatkowo np. 1 dzień do odpracowania jeśli jest to szczególnie uzasadniony przypadek?
malinka19-10-2010 15:54:16   [#14]
A co w tych dodatkowych wolnych dniach z pracownikami administracji i obsługi? Też mają wolne dni?
JarTul19-10-2010 15:58:12   [#15]
Wolne to mają uczniowie od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a wszyscy pracownicy pracują.
JarTul19-10-2010 16:00:21   [#16]
Dla mnie zdecydowanie §5 ust. 4 wtedy, gdy nijak nie da się dnia wolnego wpisać w 6 (8 lub 10) dni. Czyli dla mnie  prawie nigdy.
malinka20-10-2010 16:42:40   [#17]

Załóżmy, że nie ma dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w tych dniach. 

N-le mają wówczas  wolne, a pracownicy administracji i obsługi pracują.

Mam rację?

JarTul20-10-2010 16:48:46   [#18]
Nie masz racji. Nauczyciel nie może mieć "wolnego". W najlepszym dla nauczyciela/nauczycieli przypadku dyrektor może w tym dniu/dniach zlecić nauczycielowi "zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym" [KN].
malinka20-10-2010 18:00:52   [#19]
Zapis z KN który przytaczasz dotyczy  7 dni podczas wakacji!
JarTul20-10-2010 18:15:01   [#20]

Nie. To o czym piszę dotyczy normalnego czasu pracy.

KN:

Art. 42.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) [...]
2) [...]
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

To o czym Ty piszesz, to:
art. 64 ust. 2.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:
  1)  przeprowadzania egzaminów;
  2)  prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
  3)  opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.post został zmieniony: 20-10-2010 18:15:22
zemi20-10-2010 18:39:03   [#21]
poza tym, zdaje się, w Rozporządzeniu jest napisane, że n-le w tym dniu pracują, a szkoła ma obowiązek poinformować uczniów, że do szkoły mogą przyjść i otrzymaja opiekę 
malinka20-10-2010 22:00:44   [#22]

No tak JarTul masz rację z art.42, ale dlaczego uważasz, ze mają one zastosowanie do "dodatkowych dni'?

Przecież z tego art.to  nie wynika, zwłaszcza jeśli  w szkole nie będzie dzieci.

Zadania określone w ART.42, 3) n-le mogą  realizować w tym dniu - w domu.

Jurek1420-10-2010 22:01:48   [#23]

Jeżeli 12 listopada  wyjechałbym z połową pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na wycieczkę a druga połowa pracowników przyszłaby do pracy - to czy ten dzień mogę potraktować jako dzień zajęć opiekuńczo-wychowawczych czy powinienem zamknąć szkołę i odpracować go w sobotę? 


post został zmieniony: 20-10-2010 22:09:41
JarTul20-10-2010 22:13:42   [#24]

Do #22
W najlepszym dla nauczyciela/nauczycieli przypadku dyrektor może w tym dniu/dniach zlecić nauczycielowi "zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym" [KN]

Ale to nie będzie dzień wolny, :-) to będzie dzień pracy.

Do #23
Zorganizuj w tym dniu dla połowy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkolenie "wyjazdowe" :-) i nie będzie dylematu.


post został zmieniony: 20-10-2010 22:14:08
sanna21-10-2010 12:30:34   [#25]

interpretacja "dni wolnych"

http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=2089Jacek21-10-2010 13:14:25   [#26]
jakaż tam interpretacja? napisał co wynika z przepisów dla nieczytatych dyrektorów chyba i tyle
rzepek21-10-2010 14:10:51   [#27]

W ustalonym dniu wolnym żaden uczeń nie przyszedł do szkoły. nauczyciele zresztą tez nie, przygotowywali się w domu:)

Co z godzinami ponadwymiarowymi w tym dniu?   Gdyby były zajęcia opiekuńcze -to normalnie płaci się ponadwymiarowe? A  jeżeli się nie płaci -to można je zaliczyć do "karcianych"?

sońka22-10-2010 20:40:54   [#28]
mam coraz większe wątpliwości- czy w ramach tych dni można zorganizować np. Dzień sportu (przychodzą wszyscy uczniowie,) czy też w tym dniu zapewniam opiekę tylko chętnym, a Dzień sportu organizuję w innym dniu? 
ankate22-10-2010 21:05:49   [#29]
Dzień sportu, tak jak dzien dziecka, patrona, święto szkoły, dzień matki, babci, dziadka, ojca - to normalne dni pracy - nie mają nic wspólnego z dniami dodatkowo wolnymi, tak myślę.
sońka22-10-2010 21:26:21   [#30]
a inni co na ten temat ?
Caro23-10-2010 00:52:56   [#31]
tak samo myślę jak ankate
AnJa23-10-2010 09:41:43   [#32]

tak samo

co do płcenia ponadwymiarówek- zawsze byłem przeciwnikiem płacenia za bezdurno

czyli nie płaciłem

czyżby dlatego, że sam nie miałem ponadwymiarówek?

bosia23-10-2010 13:51:48   [#33]

płacenie za ponadwymiarówki reguluje uchwała OP

u nas tylko za faktycznie przepracowane

więc ja tak samo jak AnJa

rzepek23-10-2010 19:05:34   [#34]

Czyli , jeżeli w dniu "wolnym" przychodzą uczniowie i nauczyciel ma zajęcia opiekuńcze -to wtedy płacimy ponadwymiarowe. A jeżeli uczniowie nie przychodzą, nauczyciel tez nie -wtedy nie płacimy.

Analogicznie można potraktowac święto DKEN: jest akademia i uroczystość -płacimy. Nie ma uczniów i nauczycieli   w szkole -nie płacimy. Proste. To jaki sens mają "dni wolne"? I dla kogo one są "wolne"?

Rycho24-10-2010 12:26:05   [#35]
A jeżeli uczniowie nie przychodzą, nauczyciel tez nie -wtedy nie płacimy

to niekoniecznie tak.

 po pierwsze nie są to dni wolne od pracy dla nauczycieli.

po drugie płacimy tylko wtedy, gdy nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne. Nie za samo przychodzenie.

czyli tak jak to już AnJA i Bosia tu napisali.
eny24-10-2010 15:52:39   [#36]

"...po drugie płacimy tylko wtedy, gdy nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne. Nie za samo przychodzenie"

Dodatkowe dni są z założenia wolne od zajęć dydaktycznych czyli nie płacimy za ponadwymiarowe

Jak zwykle zagmatwane jak to w oświacie;)Ewka24-10-2010 16:15:27   [#37]

a dla mnie wciąż nie jest jasne tak do końca co z ponadwymiarowymi godzinami....Nauczyciel jest w tych dniach w gotowości prowadzenia zajęć i jak dla mnie owinien mieć płacone ze średniej urlopowej ...ale nie mam takich zapisów w regulaminie wynagradzania...

godziny ponadwymiarowe nie są przepracowane, ale przeciez nie z winy pracownika - on był w pracy

a z drugiej strony płacimy tylko zaq godziny zrealizowane...

czy ktoś może to jednoznacznie wyjaśnić, bo widzę, ze co szkoła to inna interpretacja przepisów

czy iformujecie o dniach wolnych OP?..jeśli tak, to jaką podajecie pp?

JarTul24-10-2010 17:15:08   [#38]

"Nauczyciel jest w tych dniach w gotowości prowadzenia zajęć"

Przecież nie może być w gotowości do prowadzenia czegoś czego w tych dniach nie ma. Przecież w tych dniach nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych w sposób planowy i zgodny z prawem.
Nauczyciel jest w pracy i realizuje inne obowiązki pracownicze wynikające z KN, zgodnie z ustaleniamni dyrektora, za co ma płacone w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Ewka24-10-2010 17:29:09   [#39]

Zaczynam głupieć - w takim razie jak się ma poniższa odpowiedź:

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 9686 w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych

W myśl art. 74 ustawy Karta Nauczyciela w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest on wolny od zajęć lekcyjnych. Dzień Edukacji Narodowej nie jest dla nauczyciela dniem wolnym od pracy.

   Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Dni rekolekcji nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli, tym bardziej iż zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 69) nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w drodze z i na rekolekcje.

   W obu podanych sytuacjach nauczyciel może być pozbawiony możliwości przepracowania godzin ponadwymiarowych, ale korzysta z przepisów dotyczących pracowników pozostających w gotowości do pracy. Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 1 Kodeksu pracy), dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 3 Kodeksu pracy) oraz wynagrodzenia za czas dyżuru (art. 151 § 3 Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

rzepek24-10-2010 19:40:59   [#40]

Skoro nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńcze w tych dniach (wolnych) i skoro nie mają za to płacone nadliczbowe  -to można je chyba wpisać  jako "karciane"?

W tej sytuacji nie są nam potrzebne żadne święta nauczycieli ani 6 dni wolnych -bo wolę normalnie prowadzić lekcje z pożytkiem dla uczniów  niż  niewiadomocorobić ;) Dzień Dziecka i Dzień Nauczyciela -to w sumie wychodzi na to samo: święto dla uczniów którzy nie muszą się wtedy uczyć:)

Ewka24-10-2010 20:09:08   [#41]

marzy mi się, aby choć raz coś było do końca dopracowane...bez nadinterpretacji i domyślania się co autor miał na myśli...

wciąż nie wiem jednak jak płacić za te dni wolne... wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych...

Jeżeli nauczyciele mają być tego dnia w pracy i wykonywać inne zadania niż prowadzenie zajęć z uczniami, to jestem pewna, że w mojej szkole nie wyrażą zgody na jakikolwiek dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, bo bedąc w pracy stracą na tym finansowo...

wiem, że w rozporządzeniu jest zapis "dyrektor może"...ale i tak uważam, że coś jest nie tak z tym naszym prawem...

michba24-10-2010 20:32:17   [#42]
 Czytam komentarze i się zastanawiam, jak to się ma do rozporządzenia. Może nie potrafię ze zrozumieniem, ale nie wyczytałam,że może być wolne od zajęć dydaktycznych 12.11 i 07.01. ani to czas egzaminu ani świąt czy też innych ważnych potrzeb środowiska - przynajmniej mojego. Czy to nie chęć wydłużenia weekendu?
Ewka24-10-2010 20:46:34   [#43]
Potrzeb środowiska - szeroko rozumiane - np. wiadomo, że uczniowie nie dojadą do szkoły, utrudniony dojazd...wiele imprez środowiskowych, w których będą uczestniczyć uczniowie...a stąd niska frekwencja w szkole...itp. ... mało konkretny zapis - dający swobodę interpretacyjną...
Promyk24-10-2010 22:30:49   [#44]
A na jakiej podstwie 7.01? Przecież 6.01 nie jest jeszcze dniem wolnym, a jak już będzie to minie 6 listopad, do którgo mamy podać dni wolne
Ewka24-10-2010 23:24:45   [#45]
a dlaczego 1 czerwca?... wydaje mi się, że każda szkoła wyznacza dni, które są według niej pasujące w całej organizacji pracy.. i nie będzie tak, że wszyscy wyznaczają jednakowe dni...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]