Forum OSKKO - wątek

TEMAT: JDU w podstawie wynagrodzenia za urlop - konsultacja
strony: [ 1 ]
Dragon07-10-2010 10:24:48   [#01]

Ponieważ to mój obszar zainteresowań zawodowych, a OSKKO występuje na liście konsultujących - podrzucam do konsultacji - bo osobiście jestem zainteresowany w jakim kierunku mogą iść uwagi, coby sę na nie przygotować.

Projekt rozporządzenia: http://bip.men.gov.pl/images/stories/APsr/rozpwynagrodz.pdf
Uzasadnienie: http://bip.men.gov.pl/images/stories/APsr/uzasadnieniewynagrodz.pdf

Swoją drogą bawi mnie uzasadnienie:
Jednorazowy dodatek uzupełniający na mocy art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela, stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. Jednorazowy dodatek uzupełniający jest zatem elementem wynagrodzenia nauczycieli, który należy uwzględnić w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy. W związku z powyższym w § 1 w ust. 1 pkt 8 projektu rozszerzono katalog dodatków o jednorazowy dodatek uzupełniający.

Bawi, bo przecież 13-ka też jest elementem wynagrodzenia nauczycieli, a mimo tego nie uwzględnia się jej w wynagrodzeniu za urlop.

W dodatku w czasie urlopu nauczyciel powinien dostawać tyle ile dostałby pracując - a nic mi nie wiadomo o tym, że gdy pracuje to mu się do pensji dolicza 1/12 JDU.

Rozporządzenie oczywiście przejdzie - bo korzystne dla pracowników.
No to czemu by, posługując się tą samą argumentacją - nie dorzucić 13-ki do wynagrodzenia za urlop?
A jeśli jednak jej nie dorzucać - to czemu dorzucać JDU?

Bo podczas liczenia 13-ki uwzględnia się wynagrodzenia za urlop, więc by się pętla zrobiła? Tak - uwzględnia się.
Ale tak samo się je uwzględnia (wynagrodzenie za urlop) podczas wyliczania JDU - i to niczemu nie przeszkadza.

I weź tu potem znajdź jakąś logikę i próbuj uzasadniać coś przez analogię ...

rzewa07-10-2010 11:10:10   [#02]

no i jeszcze jedna wątpliwość pojawia się: jak to pogodzić z zapisem ustawowym: art 30a ust. 6. Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w ust. 3, nie jest uwzględniany jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w roku, w którym został wypłacony.

czyli czy w takim razie będzie można całe wynagrodzenie urlopowe brać pod uwagę przy obliczaniu średniego wynagrodzenia w danym roku?

Dragon07-10-2010 12:01:10   [#03]

Ty Rzewo lepiej tego nie ruszaj - bo jeszcze się ustawodawca z rozporządzeniodawcą nad tym pochylą - i trzepną takie reguły uwzględniania wynagrodzenia za urlop w wyliczaniu JDU - że już nikt się nie połapie w tym jak to wyliczyć.
:-))

PS. Bardzo celna uwaga - pokazująca mętlik, który może to wywołać w wielu głowach - wielość interpretacji pytań, ... - i kolejnych wyjaśnień MEN do poprzednich wyjaśnień MEN.
I fukań w stylu: "Przecież to oczywiste ...".

Dragon07-10-2010 13:19:54   [#04]

Zabawnie też będzie porównać dwóch nauczycieli w sąsiednich OP - w których w jednym z nich był duży JDU (bo inni nauczyciele mieli mało godzin ponadwymiarowych itp) - a w drugim nie było JDU (bo inni nauczyciele trzepali mnóstwo ponadwymiarówek).

Załóżmy, że Ci nauczyciele mają takie samo wykształcenie, stopień, staż, ... - obj bez ponadwymiarowych, ...
Zarabiali więc od września dokładnie tyle samo.
I idą na urlop.
Nie dość, że ten z OP, w którym był JDU - dostał ów dodatek w lutym - to jeszcze będzie miał wyższe wynagrodzenie za urlop niż ten z OP w którym nie było JDU.

I weź teraz się połap o co w tej oświacie chodzi ...

Dragon07-10-2010 13:45:01   [#05]

Podpowiem jeszcze projektodawcy rozporządzenia, że:

  • ideą wynagrodzenia za urlop jest to, żeby pracownik otrzymał takie wynagrodzenia jak by w tym czasie pracował,
  • dlatego w podstawie wynagrodzenia za urlop uwzględnia się godziny ponadwymiarowe i zastępstwa - bo gdyby pracował w lipcu to dlatego, że wtedy dzieci byłyby w szkole i uczyłyby się - a więc miałby te godziny ponadwymiarowe i zastępstwa,
  • dlatego w podstawie wynagrodzenia za urlop uwzględnia się funkcyjny, bo gdyby pracował to tę funkcję pełniłby (albo należy mu się ekwiwalent za to, że przez jakiś okres pracował pełniąc tę funkcję),
  • ...

W wynagrodzeniu za urlop nie uwzględnia się natomiast 13-ki - bo on i tak tę 13-kę dostanie za czas pracy i urlopu - dostanie ją w lutym, czy marcu.
Podobnie więc absurdem jest uwzględnianie w wynagrodzenia za urlop JDU - bo JDU ów pracownik i tak otrzyma, gdy na terenie OP nie zostaną osiągnięte średnie wynagrodzenia - otrzyma je w lutym.
JDU, podobnie jak 13-ka - jest nowiem rozliczeniem z czasem przeszłym (zeszłym rokiem) - a nie rozliczeniem bieżącym, jak wynagrodzenia miesięczne, godziny, dodatki za warunki pracy, ...

I chyba na tym skończę swój głos odnośnie tego rozporządzenia.
Uważam, że ta zmiana przeczy idei wynagradzania za czas urlopu.
Rozumiem jednak, że ideę można inaczej pojmować - lub ją ignorować.

Dragon13-10-2010 20:26:08   [#06]

Wobec braku uwag do zgłoszonych tu uwag moich i rzewy - proponuję sformułować następujące stanowisko:

Stanowisko OSKKO:
OSKKO wnioskuje o niepodpisanie projektu rozporządzenia.

Uzasadnienie:

  • ideą wynagrodzenia za urlop jest to, żeby pracownik otrzymał takie wynagrodzenia jak by w tym czasie pracował,
  • w podstawie wynagrodzenia za urlop uwzględnia się godziny ponadwymiarowe i zastępstwa - bo gdyby w tym czasie nauczyciel pracował, to realizowałby pracę w godzinach ponadwymiarowych, zastępstwach,
  • w podstawie wynagrodzenia za urlop uwzględnia się funkcyjny, bo gdyby w tym czasie pracował to tę funkcję pełniłby (albo należy mu się ekwiwalent za to, że przez jakiś okres pracował pełniąc tę funkcję),
  • podobnie z pozostałymi elementami wynagrodzenia stanowiącymi podstawę wynagrodzenia za urlop.

Jednorazowy dodatek uzupełniający zbliżony jest znacznie bardziej do dodatkowej nagrody rocznej (13-ki) niż do wynagrodzenia zasadniczego.
Tak jak 13-ka ma charakter wynagrodzenia za okres minionego roku - i tak jak 13-ka jest elementem wynagrodzenia nauczyciela.
W konsekwencji - tak jak 13-ka nie powinien stanowić podstawy wynagrodzenia za czas urlopu.

Nie należy niepokoić się tym, że nauczyciele "stracą" - bo jeśli w danym roku, w którym wykorzystują urlop, na terenie samorządu nie zostanie osiągnięta średnia - to nauczycielom zostanie naliczona odpowiednia wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego za ten czas - w styczniu roku następnego.
To dokładna analogia 13-ki - którą pracownicy otrzymają za okres bieżącego roku w lutym lub marcu roku następnego.

Nieuzasadnione jest różnicowanie wynagrodzenia za czas urlopu ze względu na organ prowadzący, w którym nauczyciel jest zatrudniony - a taka sytuacja miałaby miejsce w wypadku uwzględniania w wynagrodzeniu za urlop jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Marek Pleśniar13-10-2010 21:18:00   [#07]
Zarząd już czyta:-)
Karolina14-10-2010 15:21:46   [#08]

Rozporządzenie oczywiście przejdzie - bo korzystne dla pracowników. #1

Stanowisko OSKKO:
OSKKO wnioskuje o niepodpisanie projektu rozporządzenia. #6

Janusz, ja tam nie zarząd OSKKO ani nawet organ, który to ma się martwić o stan publicznej kasy. Mam to w nosie, jesli cos ma byc na moją korzyśc to niech jest. Zależy mi zarabiać lepiej. Wyjaśnij mi proszę czy może się myle? I dlaczego OSKKO ma występować za tym abym więcej nie zarabiała? *

*skracając, bo rozumiem, że tu chodzi o składową dodatku, ale jednak... :)

AnJa14-10-2010 15:30:38   [#09]

wydaje mi się, że czytałem już dlaczego akurat takie stanowisko zaprezentowano

i to zdaje się, że w tym wątku

sądzę też, ze rozmowa o tym ma charakter dosyć akademicki- bo ja mam naiwną wiarę w madrość samorządów

i ze one postarają się, by w tym roku już jdu u nich nie było- a płacono za pracę, jeśłi i tak zapłacic trzeba

Dragon14-10-2010 16:26:32   [#10]

To, że nie zarobisz więcej Karolino - wynika z akapitu, w którym napisałem "nie należy niepokoić się tym, że nauczyciele stracą".
Jeśli pracujesz w samorządzie, który nie dotrzymuje średnich - to o tyle o ile z powodu urlopu dostaniesz więcej - o tyle mniej dostaniesz przy okazji wyrównania do średnich.
Więc na jedno wyjdzie.

Pytanie dlaczego OSKKO miało występować w tej kwestii w ogóle jakoś tak?
Po pierwsze dlatego, że OSKKO to nie związek zawodowy.
Po drugie dlatego, że jednym z zadań OSKKO jest działanie na rzecz poprawy jakości prawa funkcjonującego w oświacie.
A to rozporządzenie wprowadza dziwolągi niespotykane - psuje logikę w zakresie wyznaczania wynagrodzenia za czas urlopu.
Do tej pory jakoś było adekwatne w tym zakresie do uregulowań KP i rozporządzeń na nim opartych - a teraz ma zamiar wprowadzić jakiś kosmos bez ładu i składu.

To moje zdanie - dlatego je zwerbalizowałem.
Można się z nim nie zgadzać - i wypracować stanowisko inne na drodze dyskusji.

bogna14-10-2010 20:00:52   [#11]

przy okazji wątku konsultacyjnego, wrzucę wyjaśnienia ZUS w temacie JDU

http://www.zus.pl/files/jednorazowy_dodatek_dla_nauczycieli.pdf

Karolina15-10-2010 15:40:24   [#12]
Janusz, dzięki za wyjaśnienia :)
Marek Pleśniar16-12-2010 10:10:14   [#13]
Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią MEN na uwagi OSKKO dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. http://oskko.edu.pl/oskko/wynagrodzenie_oraz_ekwiwalent_za_urlop/#OdpowiedzMEN
Dragon16-12-2010 10:34:01   [#14]

Wymazałem to com napisał - bo nie jest aż tak dramatycznie jak mi się wydawało po "pierwszym czytaniu". :-)


UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]