Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczanie ind. a zgoda OP
strony: [ 1 ]
dyrsp05-08-2010 10:10:41   [#01]

Czy organ prowadzący może nie wyrazić zgody na nauczanie ind. tzn. nie przyznać środków na godz. n.i.?

B. pilne!

rzewa05-08-2010 10:12:53   [#02]

jeśli jest orzeczenie o potrzebie NI, to OP musi się zgodzić na minimalną liczbę godzin - dlatego dyrektor może od razu uruchomić NI w wymiarze min

zresztą, zgodnie z przepisami, to dyrektor wydaje decyzję o NI w porozumieniu z OP - art 71b ust 5c UoSO


post został zmieniony: 05-08-2010 10:17:46
rzewa05-08-2010 10:33:41   [#03]
OP otrzymuje środki na NI w subwencji oświatowej - w razie jeśli m.in. z powodu NI wzrośnie liczba uczniów przeliczeniowych, OP otrzymuje dodatkową kasę z rezerwy subwencji oświatowej, o ile w terminie złoży odpowiedni wniosek
dyrsp05-08-2010 10:39:47   [#04]
Kiedy właśnie jako podstawę nieprzyznania godz. OP podaje zmniejszoną subwencję oświatową na rok 2010 jaką otrzymał. Dla mnie jest to niezrozumiałe jak te dzieci mają w takim razie realizować obowiązek szkolny od września. Przymierzam się do napisania kolejnego pisma i liczę na waszą pomoc  w sprawie umotywowania mojego wniosku.
sylwia05-08-2010 14:30:16   [#05]

Faktycznie - subwencja na rok 2010 jest mniejsza.

Napisz jeszcze raz pismo do OP poowłując się na

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia18 września 2008  w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego nauczania rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 

§8.1 Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

1) dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy wstępnej) - od 4 do 6 godzin;

2) dla uczniów klas l-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;

3) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;

4) dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12  godzin;

na priva wysyłam Ci materiały dodatkowe

dyrsp05-08-2010 19:45:46   [#06]
Dzięki za materiały zorro . Zastanawiam się nad dobrym umotywowaniem pisma i dlatego zbieram możliwie jak najwięcej informacji. 
dyrsp06-08-2010 10:41:28   [#07]
podnoszę-  b. pilne
Jacek06-08-2010 15:59:23   [#08]
no ale co jeszcze chcesz motywować? rzewa napisała w [#02] podstawy oraz zorro w [#05]. Przyznajesz NI na podstawie orzeczenia z PPP w minimalnej liczbie godzin, prosząc OP o zwiększenie ich do wymiaru maksymalnego, kierując się dobrem ucznia. Co tu więcej motywować?
dyrlo06-08-2010 19:05:46   [#09]

dyrsp - a Ty tą odmowę z OP na piśmie dostałaś? Coś mi sie wydaje, że nie odważyliby się.

Zrób "Aneks I" do arkusza organizacyjnego (który masz juą zatwierdzony) - rozpisz ładnie, że liczba godzin zwiększa się o .... z powodu ........(przyznaj najmniejszą jaka przysługuje jak w #02 pisze rzewa) i poczekaj, zatwierdzą bo nie mogą niezatwierdzić. Nie znajdą pp.

DYREK06-08-2010 20:25:26   [#10]

Czy organ prowadzący ma prawo nie zgodzić się na prowadzenie nauczania indywidualnego, na przykład ze względu na brak środków finansowych?  

 

Nie. Każde dziecko w wieku do lat 18 musi być objęte jakąś formą realizacji obo­wiązku szkolnego. Dla dziecka, któremu stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, taką formą jest właśnie naucza­nie indywidualne. Natomiast uczeń pełnoletni ma zagwarantowane prawo do nauki.

z: http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/0102200606.doc


post został zmieniony: 06-08-2010 20:26:07
petrus15-08-2010 18:14:10   [#11]
Podpowiedźcie! Uczennica autystyczna z orzeczeniem o kształceniu specjalnym będzie miała nauczanie indywidualne w IV klasie. Jak przydzielić przedmioty?
dyrlo15-08-2010 19:27:40   [#12]
Tak, żeby były wszystkie obowiązujące w klasie IV.
rzewa15-08-2010 19:36:40   [#13]

no... nie całkiem...

ta uczennica będzie realizowała inną podstawę programową - zatem będą ją obowiązywały inne przedmioty niż pozostałych uczniów - należy poszukać n-la z kwalifikacjami i przydzielić mu wszystkie godziny NI

dyrlo15-08-2010 19:43:42   [#14]
Aha...
Natka15-08-2010 19:47:58   [#15]

moim zdaniem, wszystko zależy od rodzaju upośledzenia,

jeżeli lekkie to ta sama podstawa, tylko wymagania dostosowane do możliwości uczennicy, wtedy (jeżeli nie ma innych zaleceń PPP) poszczególne przedmioty należy przydzielić przedmiotowcom, wskazane, aby posiadali kwalifikacje także do pracy z danymi uczniami

jeżeli umiarkowane, wtedy można dać jednemu nauczycielowi

 

terdab15-08-2010 20:35:10   [#16]
Pdłączę się do tego wątku, bo dotyczy on nauczania indywidualnego. Uczeń klasy II SP ma orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na niedosłuch. Brak jest specjalistów (tyflopedagogów), a ja mam tylko w szkole  oligofrenopedagoga i nauczyciela po rewalidacji. Czy przyznając uczniowi 2 godziny nauczania indywidualnego tygodniowo muszę pisać do KO o zgodę na przydział tych 2 godzin  niezgodnie z kwalifikacjami i któremu korzystniej n-lowi  ?
anmar15-08-2010 21:20:21   [#17]
Może lepiej byłoby gdyby te godziny otrzymał logopeda. Jeżeli jest to niedosłuch głębszy to przyda się dzieciakowi terapia mowy. 
iw16-08-2010 17:52:23   [#18]

Czy zdarzyło Wam się,że OP odmówił nauczania indywidualnego dla ucznia pełnoletniego właśnie ze względu na wiek dziecka i koniec obowiązku nauki?

Bona Fide16-08-2010 19:53:18   [#19]

POLECAM DO ZAPOZNANIA SIĘ:-)

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=502%3Apytania-i-odpowiedzi-ksztacenie-specjalne&catid=116%3Aksztacenie-specjalne&Itemid=148

petrus18-08-2010 13:02:19   [#20]
OP daje 8 godzin. Jak przydzielić przedmioty? 3 godz. j. polski, 3 matematyka, 1 przyroda i 1 godz. j. angielskiego? Autystyk z upośledzeniem lekkim
Ala18-08-2010 13:08:15   [#21]

a reszta przedmiotów?

jak sklasyfikujesz ucznia, jeśli nie będzie realizował przedmiotu? np. muzyka, plastyka, technika

trzeba rozdzielić te 8 godzin na wszystkie przedmioty przewidziane planem nauczania, choćby to miały być ułamki godzin

ja daję np. 0,25 godz. plastyki

............

a jeśli rodzice sobie zażyczą to jeszcze religia!


post został zmieniony: 18-08-2010 13:08:55
juasia18-08-2010 15:20:28   [#22]

a co zrobić jesli lekarz zalecił uczniowi tylko NI z polskiego, mat. i angielskiego. Na resztę zajęć uczeń ma chodzić z klasą. Poradnia to potwierdza.

Co z min liczbą godzin - czy muszę w tym wypadku rozdzielić 8 godzin na 3 przedmioty?

 

 

AnJa18-08-2010 16:37:14   [#23]

NI to zdaje sie na podstawie orzeczenia poradni jest - i ono nie jest przedmiotowe. Jeśłi są podstawy do sklasyfikowania ucznia inne niż NI - nie dawałbym tych przedmiotów.

Ale ze świadomością, że niekoniecznie to zgodne z prawem.

Jaka minimalna liczba godzin? Ta z ramówek? Ona dotyczy oddziału, nie konkretnego ucznia.


post został zmieniony: 18-08-2010 16:41:07
dyrlo18-08-2010 16:42:28   [#24]

AnJa - musisz mieć świadomość, że obecnie uczeń może chodzić na niektóre zajęcia z klasą, i to jest zapisane w orzeczeniu z PPP. Miałam w ubiegłym roku uczennicę i ona miała NI ale nie miała zwolnienia lekarskiego z wf i bardzo chciała na ten wf chodzić i chodziła. Za zgodą rodziców do szkoły przychodziła też na religię a od czasu do czasu była sobie na lekcjach innych jak jej stan na to pozwalał.

Tak, że jest to jak najbardziej zgodne z prawem.

Natka18-08-2010 17:41:59   [#25]

U mnie podobnie - poradnia zalecała część zajęć z grupą rówieśniczą (uspołecznienie), więc uczeń przychodził do szkoły na zajęcia; bardzo odpowiadało rodzicom, więc plastykę, muzykę, technikę, informatykę i wf miał z klasą, na pzostałe przedmioty przydzieliłam godziny NI;

zresztą, czasami z klasą szedł także na inne lekcje - to już zależało od jego humoru, itd.

petrus19-08-2010 20:50:02   [#26]
A angielski? jeśli upośledzenie, można zwolnić z języka?
Natka19-08-2010 21:59:07   [#27]
nie, chyba że ma jakieś sprzężenia uniemożliwijące naukę lub zwolnienie poradni

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]