Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dokumenty awansowe
strony: [ 1 ]
zosiaz106-07-2010 21:28:07   [#01]
nauczyciel odbył staż na nauczyciela mianowanego, ma PRZ podpisany przez dyr, złożył w terminie wniosek, ale nie jest on podstemplowany przez sekretariat.... nie zauważyłam wcześniej !, czy można to poprawić, czy odbyty staz jest ważny?,
zapolska06-07-2010 21:37:54   [#02]
No ale przeciez gdzies rejestrowałaś datę wpływu i wniosku i innych dokumentów z tym związanych?Czyż nie?
zosiaz106-07-2010 21:48:49   [#03]
no tak, wszystko mam u siebie, ale zawsze podaję do sekretariatu, żeby był sempel z data wpływu, co zrobić niemusi być koniecznie?
juasia06-07-2010 21:49:40   [#04]

Nauczyciel nie może ponosic odpowiedzialności za niekompetencje sekretariatu. Jeżeli nie ma pieczątki wpływu może być odręcznie zapisana data wpływu. Skoro wiesz że to wpłynęło w terminie to zapisz to odręcznie ze swoim podpisem

zapolska06-07-2010 22:08:41   [#05]
Dawno,dawno temu też tak mialam że ludzie wszystko przynosili do mnie a teraz juz się nauczyli że robia to przez sekretarait,przynajmniej te ważne dokumenty,zrób jak wyzej.
AnJa07-07-2010 08:45:05   [#06]

zadumałem się troszkę.

chyba czas na emeryturę (niestety- Państwo ma inne zdanie w tej kwestii)

juasia07-07-2010 21:44:04   [#07]

AnJu a skąd iTwoje zdumienie, podziel się swoją wizją rozwiąznia problemu, bo może my czegoś nie rozumiemy.

Ponadto proszę o pomoc w takiej sprawie: nauczyciel ma uznane przez KO kwalifikacje do przyrody (jest po rolnictwie) co należy zapisać w akcie nadania awansu na kontraktowego?

nadaję Pani VVVV

urodzonej.......

stopień nauczyciela kontraktowego

Posiada Pani wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rolnictwo oraz kwalifikacje pedagogiczne. czy należałoby dopisać jeszce, iż ma kwalifikacje do nauczania przyrody?

 

joljol07-07-2010 22:07:27   [#08]
jak to przez KO?
juasia07-07-2010 22:17:07   [#09]
dawniej KO uznawało kwalifikacje, a to były dawne czasy, n-l pracował z przerwami na niepełny etat
Adaa07-07-2010 22:27:22   [#10]

i ja sie zadumalam - i na 100% z tego samego powodu co AnJa

i dodatkowo, w moim przypadku panstwo tez jest innego zdania:-)

  spieszę równiez wyjasnic juasi powody zadumania :

ma PRZ podpisany przez dyr, złożył w terminie wniosek, ale nie jest on podstemplowany przez sekretariat czy odbyty staz jest ważny?

ja sie zadumuję jak mozna mieć watpliwosci:-))juasia07-07-2010 22:40:53   [#11]

Może ja już nic nie rozumiem, ale wg mnie staż jest ważny - jest to oczywista oczywistość.

A czy ktoś mógłby mi pomóc w # 7? Proszę

ejrut08-07-2010 06:09:40   [#12]
Ja piszę tak: 

Posiada Pani wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

AnJa08-07-2010 06:46:07   [#13]

jesli musisz pisać bardzo szczególowo- to mgr eolnictwa- dyplom nr wydany przez, kwalifikacje pedagogiczne- świadectwo nr wydane przez, uznanie kwalifikacji do- pismo nr wydane przez

dla mnie zbędne to- ale widziałem i takie

powody zadumania także mego, wyjaśnila Adaa, która  jest ze wschodu:-)

centralnego

juasia08-07-2010 10:12:04   [#14]

Bardzo dziękuję.

AnJu czy bycie ze wschodu oznacza inne spojrzenie i myslenie na sytuację?

AnJa08-07-2010 11:02:08   [#15]

tak naprawdę chyba nie

ale na wschodzie zrozumiałe jest, ze jak sie chce kogoś awansować to napisze mu się ocenę za okres stażu bez planu rozwoju, sprawozdania za okres stażu bo zawsze to uzupełnić można po czasie

a jak chce się uwalić, to możńa odesłać sprawozdanie do poprawki, bo datę na nim zapisano w formacie dd-mm-rrrr a nie rr-mm-dd

przykład oczywiście celowo przejaskrawiony, ale kiedy wszyscy rozumieją o co chodzi się bardzo łatwo żyje

analogii do braku pieczątki z sekretariatu nie ma niby dużej, ale... 

 

juasia08-07-2010 13:17:10   [#16]
teraz rozumię bo myślałam, ze na wschodzie są bardzo ludzie zasadniczy i przestrzegający bardzo instrukcji np. kancelaryjnych
Adaa08-07-2010 14:43:21   [#17]

na logikę to na wschodzie wcześniej wschodzi słońce, czyli jasność wczesniejsza:-)


juasia08-07-2010 14:58:32   [#18]
a w ilu egzemplarzach wystawiamy akt nadania stopnia awansu- dwa? jeden dla n-l, drugi do dokumentacji szkoły? Sportkałam się również z sytuacją że jeden  oryginał idzie do dokumentacji a dla n-l wydaje się akt z dopiskiem ODPIS. Jakie jest właściwe rozwiązanie?
ankate09-07-2010 13:18:55   [#19]

Mam pytanko

W tracie stażu na dyplomowanego w ciągu 2 lat i 9 m-cy wyliczyłam 50 dni nieobecności L4, krótkie poniżej 30 dni (od 5 do 10 dni), ale się zebrało, czy powinnam wydłużyć staż?

Ala09-07-2010 13:22:15   [#20]
nie
ankate09-07-2010 14:15:01   [#21]
dzięki
Grazzza09-07-2010 14:46:06   [#22]
A chciało ci się liczyć w te upały?
Bona Fide09-07-2010 20:08:13   [#23]
A miała inne wyjście? :-)))
Dan6710-07-2010 16:22:06   [#24]
Witam, czy akt nadania stopnia awansu /nauczyciel kontraktowy/ trzeba wydać na gotowym zamówionym druku czy też można wydrukować samemu wg wzoru? proszę o radę.
Ala10-07-2010 19:09:15   [#25]
a są takie druki??? nie wiedziałam, drukuję sama :-)
zosiaz115-07-2010 12:57:37   [#26]

czy moge prosic o pomoc w awansie na dyplomowanego? chodzi mi o krotką instrukcję jak pzrygotować dokumenty na dyplomowanego? jak powinna wyglądać "teczka po nowemu"?

z góry dziekuję

rzewa15-07-2010 13:08:23   [#27]

Dla nauczyciela:

§ 9.  ust. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego:
a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
b) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię.

Dla dyrektora:

ust. 2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 3;
4) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem pkt 7;
5) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, z zastrzeżeniem pkt 7;
6) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich - potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru, z zastrzeżeniem pkt 7;
7) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 4-6, a także:
a) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji

sp431-07-2010 22:21:31   [#28]
Ogromna prośba ! Czy ktoś z koleżanek i kilogów składał już dokumenty do awansu jako dyrektor szkoły. Nie wiem jak powinna wygądać taka dokumentacja po nowemu. Proszę o pomoc, może ktoś mi coć podeśle? Dziękuję i pozdrawiam. (01krzysiek@orange.pl)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]