Forum OSKKO - wątek

TEMAT: niepełny etat a godziny ponadwymiarowe
strony: [ 1 ][ 2 ]
Bożena290828-06-2010 19:09:51   [#01]

Witam serdeczenie

Mam pytanie- czy można zatrudnić na niepełny etat (np 6/18) i dać godziny ponadwymiarowe?

Caro28-06-2010 19:17:14   [#02]
nie można
Bożena290828-06-2010 19:21:00   [#03]

Dopytam, a jeśli są to godziny zajęć pozalekcyjnych?

Np nauczyciel został zatrudniony w roku x na 6/18 , w następnym roku okazało się, że z godzin dyrektora prowadzi 2 godziny koła. Czy w tym wypadku może być to w ramach godzin ponadwymiarowych czy trzeba zmienić mu umowę? (te 2 godziny przyznane są wyłącznie na rok)

ulkowa28-06-2010 19:55:58   [#04]

Wymiar godzin nauczyciela to 18 godzin (przedszkola, pedagodzy, blibliotekarze,  nauczyciele praktycznej nuki zawdu itd. mają inny wymiar).

I tylko ponad ten wymiar możesz przyznać godziny ponadwymiarowe. Skoro zaistniała sytuacja przyznania dodatkowych 2 godzin to po prostu robisz porozumienie zmieniające umowy o pracę na dany rok szkolny

aloj1328-06-2010 19:58:09   [#05]
nie ma takiej opcji, umowa na czas określ. tj.do 30 czerwca na 8/18.
Bożena290828-06-2010 20:03:07   [#06]

Wyjaśnię - spotkałam się z przypadkiem, kiedy właśnie tak jest (nie u mnie) - nauczyciel (kontaktowy) ma umowę na 6/18 i godziny ponadwymiarowe. Na pewno jest to bardzo korzystne, jeśli chodzi o średnie (ja jestem stale do tyłu z niepełnoetatowcami), ale czy prawidłowe?

Czy ktoś mogłby mi podać jeszcze podstawę prawną?

Dziękuję...

DYREK28-06-2010 21:09:45   [#07]

ponadwymiarowe

inaczej ponad wymiar tj. ponad np. 18

Art. 35.2 i Art. 42.3

KN: http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

 

Bożena290828-06-2010 21:35:10   [#08]

Proszę o "oświecenie"

Obowiązkowy wymiar - 18 godzin, czyli tylko powyżej będę ponad wymiar (całkiem logiczne - już sama się śmieję)

Ale jeśli w umowie wymiar to 6/18 ....

Bożena290828-06-2010 21:35:54   [#09]
Bardzo dziękuję Dyrku - czytam i czytam ... i dalej nic nie wiem
DYREK28-06-2010 21:45:47   [#10]
Nie można zaplanować godzin ponadwymiarowych nauczycielowi zatrudnionemu na niepełnym wymiarze etatu. Można mu co najwyżej zwiększyć wymiar zatrudnienia.
Bożena290828-06-2010 21:51:34   [#11]

Dyrku.

Do tej pory też tak myślałam.

Póki moja nauczycielka nie powiedziała mi, jak jest zatrudniona w innej szkole.

Byłam bardzo zdziwiona. Pani dyrektor jest bardzo doświadczoną osobą i myślę, że nie zrobiła tego niezgodnie z przepisami


kasia111-07-2010 13:26:23   [#12]
Nuczyciel ztrudniony na 15/20 etatu, poradnia, umowa na czas nieokreślony.  Mam z godzin dyrektorskich do podziału, wynika, że czasowo trzeba zwiększyć na terapię psychologiczną w tym roku, więc chcę dać 2 ponadwymiarowe, czytam Ustawę i jasno z niej nie wynik, że nie można, jest tylko zpis, poza pensum. Drugi podobna umowa, drugi pedgog na miecierzyńskim, to na czas zastępstwa też chće zwiększyć jako ponadwymiarowe, To mogę, czy nie mogę?
Bona Fide11-07-2010 18:26:50   [#13]

Nie możesz, bo:

Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Jej tygodniowy obowiązkowy wymiar to 20 godz. Gdyby pracowała na 20/20 wówczas możesz jej przydzielić godziny ponadwymiarowe. Jeżeli pracuje w niepełnym wymiarze, tj. 15/20 to zwiększasz jej wymiar o te dwie godz. i będzie miała 17/20 bez ponadwymiarówek:-) – nadal niepełny wymiar


post został zmieniony: 11-07-2010 18:27:18
kasia111-07-2010 18:46:50   [#14]
Tyle, że dla niej obowiązkowy wymiar czasu pracy to 15 godzin, tyle mam na stałe, nie mogę zwiększyć w ramach umowy o pracę, bo jest na czas nieokreślony.......zwiększyłabym aneksem do arkusz czasowo.....jest jakieś wyjście?
Bona Fide11-07-2010 18:52:27   [#15]

Wg mnie możesz zwiększyć jej pensum aneksem do umowy na zasadzie porozumienia zmieniającego. Nie widzę tu żadnych przeszkód.

 

kasia111-07-2010 18:59:18   [#16]
Czy w tym porozumieniu może być mowa o tym, że jest ono czasowe? Nawet na zastępstwo nie ma możliwości tych godzin ponadwymiarowych?
Bona Fide11-07-2010 19:03:00   [#17]

"Porozumienie zmieniające jest to zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika o pogorszeniu lub polepszeniu warunków pracy lub płacy. Jest to zatem dwustronna czynność prawna zawarta pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Porozumienie powinno określać, jakie kryteria ulegną zmianie oraz czy obie strony wyrażają zgodę na dokonanie zmiany warunków pracy lub płacy. Porozumienie zmieniające nie podlega żadnym ograniczeniom, ale nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż określają to przepisy prawa pracy (byłoby to bowiem niezgodne artykułem 18 § 1 i 2 kodeksu pracy). Zatem pracodawca w porozumieniu takim nie może np. obniżyć wynagrodzenia pracownika poniżej wynagrodzenia minimalnego, nie może wyłączyć prawa do wynagrodzenia za nadgodziny czy za czas przestoju.

Ważne jest, aby w porozumieniu takim podać dokładną datę rozpoczęcia obowiązywania nowych warunków umowy. Brak tej daty powoduje, że zmiana treści umowy pierwotnej następuje z datą zawarcia porozumienia..

Podstawowym warunkiem ważności porozumienia jest wyrażenie zgody na postanowienia w nim zawarte przez obydwie strony. Zatem aby porozumienie zaproponowane przez pracodawcę miało moc prawną – musi zostać zaakceptowane przez pracownika. Ten ma jednak prawo do zmiany lub uzupełnienia treści takiego porozumienia. Mamy wtedy do czynienia z tzw. przedstawieniem nowej oferty zmiany warunków pracy (art. 68 k.c. w zw. z art. 300 k.p.), przy czym pracodawca może wyrazić aprobatę takiego porozumienia (a dokładniej jego nowych warunków) lub mu się sprzeciwić.

Dodać w tym momencie należy, iż aprobata taka musi być wyrażona w sposób jednoznacznie na to wskazujący. Z reguły wyrażenie takiej zgody przez pracownika polega na złożeniu pracodawcy wyraźnego oświadczenia o zaakceptowaniu postanowień takiego porozumienia. Zgoda taka może być wyrażona także w sposób dorozumiany, czyli wtedy, gdy zachowanie pracownika wskazuje jednoznacznie na to, że zaakceptował on porozumienie."

 

dyrlo11-07-2010 19:07:50   [#18]
kasiu1 - oczywiście, że możesz na czas określony zwiększyć wymiar. Niejednokrotnie tak robimy, szczególnie gdy są NI (okresowe) i wiadomo, że najlepiej te godziny dawać tym, którzy mają ich mało. Dla nich to większe pieniążki.
kasia111-07-2010 19:11:51   [#19]
Dyrlo, no właśnie chodzi mi o czasowe zwiększenie dla niepełnoetatowego, aneksem do arkusza, czasowe....no i odpowiedzi od góry, że  nie i koniec,robimy,ale to niezgodne z Ustawą?
dyrlo11-07-2010 19:20:20   [#20]

Poczytam od początku, jak niezgodne z ustawą? Przecież jak mam nauczyciela na 11/18 j.polskiego i nagle w jego klasie uczeń łamie nogę, dostaje NI na okres np. od 11.11.2009 do 13.01.2010... zwiększam więc (aneksem do umowy) na czas od ..... do ..... 13/18. I koniec. ja już nic nie rozumiem, rzewa mnie tego nauczyczyła i tak robię, czy coś ostatnio się zmieniło?

Idę czytać od #1.

slos11-07-2010 19:25:42   [#21]
Kasiu 1, Bona Fide napisała - zmieniasz umowę. Pojęcia ponadwymiarowych tu się nie uzywa. Ponadwymiarowe popularnie zwane nagodzinami są wtedy, gdy nauczyciel ma pełeen wymiar np 18/18. Jeśli ma mniej - nie daje się mu ponadwymiarowych. Zmienia się mu umowę. A aneks do arkusza się czyni, bo to Twój "plan" wg którego otrzymujesz kasę z OP. Zmieniasz organizację i wymiary pracy - robisz aneks do arkusza. Uch.
post został zmieniony: 11-07-2010 19:26:38
dyrlo11-07-2010 19:26:26   [#22]

Słuchaj kasiu1 - nigdzie od początku nie jest napisane, że zwiększenie jest niezgodne z ustawą. Niezgodne z ustawą jest przydzielanie nadgodzin nauczycielowi, który ma niepełny wymiar.

Dlaczego tak wzbraniasz się przed przydzieleniem temu nauczycielowi tych 2 godzin? W roku szkolnym 2010/2011 porozumienie zmieniające (na korzyść pracownika) 17/18 a w maju 2011 wypowiedzenie i powrót na 15/18, to nie boli :-)

DYREK11-07-2010 19:29:32   [#23]

ponadwymiarowe

inaczej ponad wymiar tj. ponad np. 18 (tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42.3 KN)

kasia111-07-2010 19:32:54   [#24]
No ja właśnie zawsze daję, tyle, że przyznaję się ...bez bicia proszę, jako nadgodziny, do akt idzie notatka, że są przyznane, od do ze względu na i tyle.....nie robiłam tego zmieniającego, bo tak, jak pisałam, dla mnie, ale już mi to łopatologicznie tłumaczyliście stwierdzenie -powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć - oznacza, powyżej 15 godzin, które ma umową przyznane........czy to naprawdę nie jest zbyt dwuznczne, żeby interpretować tak, jak podaliście......
dyrlo11-07-2010 19:36:56   [#25]
W ustawie jest definicja godziny ponadwymiarowej dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, a nie dla twojego, który ma 15/18.
DYREK11-07-2010 19:54:23   [#26]

nadliczbowe  i  ponadwymiarowe to nie jest to samo

wymiar czasu pracy (do 40) i tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  to nie jest to samo

wymiar czasu pracy nauczyciela - do 40 godzin

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć to np. 18., 20, 26 .........

nauczyciel zatrudniony na 1/2 etatu (np. 9/18) - nadliczbowe powyżej 20

nauczyciel (pracownik) zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy  może mieć godziny nadliczbowe

 

nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie ma godzin ponadwymiarowych 


post został zmieniony: 11-07-2010 20:01:42
kasia111-07-2010 19:59:42   [#27]
Dziękuję.
Bona Fide11-07-2010 20:03:03   [#28]

Kasiu, Ty mylisz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wg KN z wymiarem, który Twój nauczyciel ma w umowie. 15/20 Twojego nauczyciela to jest 15 godzin (0,75 etatu), które musi zrealizować w tygodniu, bo tak mu dałaś, pewnie więcej nie miałaś:-). Ale zgodnie z KN jego obowiązkowy wymiar to 20 godzin. I to te 20 godzin rozpatrujemy w kontekście ponad wymiar. 

 

DYREK11-07-2010 20:16:08   [#29]

Przepraszam, że teraz namieszam (Uf, jak gorąco...)

nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze nie ma godzin ponadwymiarowych, a może mieć zastępstwa doraźne

Art. 35

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2a. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

 

to jak to jest z tym

"powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych"     ?

Iwona21-09-2010 21:32:09   [#30]

nikt nie odpowiedział na pytanie DYRKA, a ja chciałabym zrozumieć też bo:

W tym roku mam niepełny etat, jeden dzień wolny. Pieniążków trochę zal, ale sobie pomyślałam, że będzie to rok takiego półodpoczynku. I wcale tak nie jest:

w mój dzień wolny są rady, obowiązkowe wyjścia z klasami - czy ja muszę w tym brać udział - pracuję przecież 4 dni w tygodniu? /tzn 4 dni w tygodniu mam lekcje/

kwota wypłacana za godzinę zastępstwa doraźnego też jest oczywiście mniejsza niż przy pełnym etacie; nie mam więc ochoty chodzić na zastępstwa do klas, których nie uczę za mniejsze pieniądze. Czy muszę?

Zdaję sobie sprawę, że pytania brzmią jakbym była tylko marudą i nic nie chciała robić, ale zmniejszenie etatu znalazło swój jednoznaczny obraz na koncie bankowym, a jakoś nie czuję, że mniej pracuję.

No i skoro pracuję 4 dni w tygodniu to czy w ten piąty musze być dyspozycyjna / bo pracujemy 40 godzin/ czy jes to MÓJ NAPRAWDĘ WOLNY dzień?

ankate21-09-2010 22:08:50   [#31]
kwota wypłacana za godzinę zastępstwa doraźnego też jest oczywiście mniejsza niż przy pełnym etacie - dlaczego?
Iwona21-09-2010 22:15:29   [#32]

a nie jest?

Pierwszy raz mam niepełny etat, ale tak mi powiedziano i nie sprawdzałam, a to nie jest jakaś pochodna wynagrodzenia zasadniczego dla niepełnego etatu?

A ten dzień wolny ? -to jak?

rzepek21-09-2010 22:38:37   [#33]

Za godzinę ponadwymiarowa płaci się określoną stawkę zależną tylko od stopnia awansu, a nie od ilości godzin w etacie na umowie. Stawka jest stała dla danego awansu, np  dla nauczyciela mianowanego to 31,77 zł. Nauczyciel mianowany zatrudniony nawet na pół etatu też za 1 godzinę ponadwymiarową ma dostać  te należne mu 31,77zł,  a nie połowę z tego -bo niby ma połowę etatu!. Gdyby tak było -to mój nauczyciel mianowany, zatrudniony na 3/18 etatu musiałby dostać 5,30 zł za godzinę ponadwymiarową i z pewnością podziękowałby mi za ten luksus;)

A co do wolnego dnia - to chyba zależy wszystko od dyrektora. Nasza katechetka ma tylko 8 godzin religii, które realizuje 2 dni w tygodniu, bo dojeżdża z daleka. W pozostałe dni nie ma jej w szkole i nawet nie miałabym odwagi zmuszać ją, żeby była -bo niby po co?

Iwona21-09-2010 22:53:55   [#34]

A dziękuję - czasami /częst// nie należy słuchać tego co ludzie mówią - tylko sprawdzać. Fajnie, że mimo niepełnego etatu za zastępstwo doraźna mam płacone tak jak przy całym etacie.

A z tym dniem wolnym - no jak zależy to od dyrektora to nie jest on naprawdę WOLNY ;-( - szkoda!

Nic sobie planować nie mogę w takim razie, bo są posiedzenia zespołów, szkolenia i takie różne. A wasze "takie różne" to zawsze planujecie tylko w dni pracy pani katechetki czy też po prostu nie bierze w nich udziału?

ola 1322-09-2010 20:04:23   [#35]
Nawet jeżeli jest to dzień "wolny" nauczyciela, to w przypadku posiedzenia RP jest na nim obecny. Fakt, że przy kilku niepełnozatrudnionych to zawsze na któregoś padnie. Napewno nie robi sie tego złośliwie, tylko jak warunki pracy szkoły pozwalają. Zawsze uprzedzam, coś za coś.
kulka26-01-2013 15:10:34   [#36]

Nauczyciel zatrudniony na 4/18. od lutego są dla nniego jeszcze 3 godziny, ale tylko w tym roku szkolnym.

Po lekturze  postów wiem, że teraz porozumienie zmieniajace - 7/18. Ale zapisać do końca sierpnia, czy czerwca? Czy też bez określania daty końcowej, a w w maju wypowiedzenie i powrót do 4/18?

dyrlo26-01-2013 15:19:12   [#37]

Zrobiłabym aneks od 1.02.2013 do 28.06.2013 7/18, a potem w lipcu i sierpniu dostanie średnią urlopową w którą oczywiście wejdzie to zwiększenie.

bogna26-01-2013 16:35:20   [#38]

w lipcu i sierpniu dostanie "średnią urlopową"

o ile jego umowa w lipcu i sierpniu będzie zawierać średni wymiar zatrudnienia w roku szkolnym;

jeśli umowa na 7/18 będzie tylko do 28.06.  a po tym dniu znowu umowa na 4/18

to za okres wakacji dostanie wynagrodzenie za 4/18;

dobrze kombinuję, czy źle interpretuję KN-art.67?

Art. 67. 1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu

 

rzewa26-01-2013 17:01:40   [#39]

tak ale z art 64 ust 5 KN wynika konieczność zapłacenia urlopu w wymiarze wypracowanym, czyli jeśli pracował cały rok na 7/18 to otrzyma przez całe wakacje 7/18

bogna26-01-2013 17:07:18   [#40]

a jeśli przez 5 miesięcy miał 4/18, kolejne 5 miesięcy 7/18,

to jego umowa na kolejne 2 miesiące - wakacyjne powinna być na 5,5/18

?

dyrlo26-01-2013 17:14:11   [#41]

Bogna - u nas za wakacje 5,5/18, nie rozumiem dlaczego miałoby być 4/18? (Matematycznie pojmuję "średnia urlopowa"). Jak nauczyciel ma doraźne nadgodziny to też mu do średniej urlopowej doliczamy.

bogna26-01-2013 18:18:37   [#42]

też uważam, że powinien mieć za 5,5/18

ale ponieważ napisałaś o aneksie od 1.02.2013 do 28.06.2013 7/18,

to oznacza, że w lipcu i sierpniu wymiar zatrudnienia jest tylko 4/18 i za tyle można wypłacić wynagrodzenie;

z ponadwymiarowymi jest inaczej - rozp. reguluje sposób ich uwzględniania w wynagrodzeniu wakacyjnym

rzewa26-01-2013 21:48:44   [#43]

można też w lipcu zapłacić 7/18 a w sierpniu 4/18 i będzie ok

;-)

dyrlo27-01-2013 09:35:12   [#44]

Ale fajne rozwiązanie... w sumie na jedno wyjdzie.

DanaS05-02-2013 20:20:43   [#45]

Moja nauczycielka zatrudniona jest na 17/18. Do końca tego półrocza mam do dyspozycji 2 godziny, które chcę jej przydzielić. Moim zdaniem na mocy porozumienia zmieniającego do 28 czerwca będzie miała 18/18 plus jedną ponadwymiarową. OP upiera się, żeby nie zmieniać jej umowy tylko płacić 2 nadliczbówki. Argumentują to koniecznością oszczędności, gdyż w takim wypadku będzie się płaciło nauczycielowi tylko za godziny rzeczywiście przepracowane. Kto ma rację?

Natka05-02-2013 20:28:54   [#46]

Ty

jedynie mogłabyś za każdym razem dawać jej zastępstwo doraźne

DanaS06-02-2013 19:26:01   [#47]

Dzięki za odpowiedź  i podpowiedź. Chyba  będę musiała tak zrobić, bo nie mam innego wyjścia.

Magdalena07-02-2013 11:03:49   [#48]

DanaS ręce mi opadają, jak to czytam... co tzn, że OP się upiera? Mogę sugerować, poprosić, mogę wspólnie z dyrektorem znaleźć najlepsze rozwiązanie, ale w życiu nie wpadłabym na pomysł by go zmuszać do łamania przepisów. Jak przyjdzie zapłacić karę po kontroli PIP to kto ją zapłaci i kto poniesie odpowiedzialność?

Zasada jest prosta, niepełnoetatowiec nie ma ponadwymiarowych godzin, zmiana aneksem na czas określony - pełen etat i jeden ponadwymiar. Doraźne zastępstwo przez pół roku? Nauczyciel zastępuje kolegę, który jest doraźnie nieobecny przez pół roku? Ciekawa interpretacja :-)

DanaS07-02-2013 19:37:03   [#49]

Magdalena rozumiem twoje oburzenie,ale punkt widzenia zależy od.... Jestem dyrektorem, który również dzięki pomocy "forumowiczów" ma świadomość przepisów prawa i stara się zgodnie z nim postępować, często wbrew woli czy sugestii OP. Niestety niż demograficzny powoduje, że już od kilku lat grożą nam likwidacją szkoły, a moje działania postrzegane są jako podnoszące koszty utrzymania placówki. Mówi się coraz głośniej, że jestem osobą roszczeniową w sytuacji, gdy powinnam się cieszyć, że możemy pracować kolejny rok, a dla wyższego dobra trzeba trochę pożonglować przepisami prawa. Jest ryzyko jest zabawa. Mnie jednak nie jest do śmiechu, gdyż bezprawne działania są podsuwane ustnie a na dokumentach widnieją moje podpisy.  

DanaS07-02-2013 19:40:47   [#50]

Małe szkółki często zmuszane są do balansowania na granicy prawa,a nawet działania poza prawem. Pozdrawiam wszystkich a zwłaszcza dyrektorów placówek, którzy z własnego doświadczenia wiedzą o czym piszę.

strony: [ 1 ][ 2 ]