Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Potwierdzanie oryginałów
strony: [ 1 ][ 2 ]
Gaba22-06-2010 08:47:48   [#01]

Wracają nauczyciele kandydaci na dyplomowanych z KO, że dokumenty o kwalifikacjach muszą powterdzac u notariusza lub w urzędzie, który dokument wydał.

Absolutnie KO nie chce robić odpisów na swoją rzecz, czyli samemu sobie powterdzać zgodność, co w kpa jest opisane.

zgadzam się, że dyrektor szkoły nie powinien cudzemu rzędowi powterdzać z godności z oryginałem, ale że nie chce wykonać to, co winien stronie wykonać... oburza mnie.

Jak interweniować? Obawiam się, że nauczyciele pójdą do mediów.

hanabi22-06-2010 09:08:17   [#02]

Gabo,

Od 1 stycznia 2010 r.  dodany został art. 76a § 2 k.p.a

“Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym”.


post został zmieniony: 22-06-2010 09:11:04
Gaba22-06-2010 09:38:42   [#03]
Pisze, ze dodany, a co ze strarym trybem, wg mnie to uzupełnienie. Gdzie tego szukać? W kpa, to oczywiste...
hanabi22-06-2010 09:50:15   [#04]

http://www.rp.pl/artykul/428953.html?print=tak


niestety, wygląda na to, że KO ma rację

hanabi22-06-2010 10:05:50   [#05]

całość

"Art. 76a. § 1.  Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

§ 2.  Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
§ 3.  Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
§ 4.  Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.".
Elaa22-06-2010 11:13:52   [#06]
Czyli mogę jako dyrektor poświadczyć nauczycielowi za zgodność te dokumenty, które mam w swoich aktach?
Elaa22-06-2010 12:15:15   [#07]
Podnoszę, jak należy interpretować te zapisy?
hanabi22-06-2010 12:48:40   [#08]

Eluu,  rzecz dotyczy tylko postępowania administracyjnegoAneta Garncarz22-06-2010 14:12:00   [#09]

PONIŻEJ WYJAŚNIENIE -  KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE

 http://www.kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=112&id=16

POŚWIADCZONE KOPIE DOKUMENTÓW – WYJAŚNIENIE

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu na stopień awansu zawodowego, zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) mogą zostać poświadczone przez:

1) organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej - jeżeli dokument mający stanowić dowód w postępowaniu znajduje się w aktach tego organu lub podmiotu (powyższa norma dotyczy każdego dokumentu znajdującego się w aktach organu państwowego lub podmiotu, nie tylko sporządzonego przez ten organ lub podmiot),

2) notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

UWAGA! Dyrektor szkoły lub placówki może urzędowo poświadczyć wyłącznie odpis lub wyciąg z dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach szkoły lub placówki.


post został zmieniony: 22-06-2010 14:15:12
Aneta Garncarz22-06-2010 14:18:15   [#10]

Nauczycielka składająca dziś dokumenty w MKO musiała wszystkie kopie, potwierdzone wcześniej w szkole przez dyrektora - dot. kwalifikacji, akt nadania mianowanego oraz akt małżeństwa (bo zmieniała nazwisko) - potwierdzać u notariusza.

To jakiś totalny absurd.

hanabi22-06-2010 14:40:43   [#11]

zgadzam się, ale tym razem to nie wymysł KO


Gaba22-06-2010 15:12:21   [#12]

Jeszcze raz - rozumiem niepotwierdzanie przez dyrektora (dawno tak mówiłam), nie rozumiem niepotwierdzania przez KO.

Może sobie każdy urzędnik na swoje potrzeby zrobic odpis - tak mówi mój prawnik. Trzeba zrobić upowaznienie dla konkretnego urzędnika - delegować uprawnienia.

Zośka22-06-2010 19:24:52   [#13]
Czy w warszawkim KO też wymagane są dokumenty potwierdzone notarialnie?
dyrlo22-06-2010 19:27:55   [#14]
A w KO w Poznaniu? Mojemu "dyplomantowi" uwierzytelniłam a oryginałów nie mam, mam tylko też uwierzytelnione (przez siebie) w aktach osobowych.
ankate22-06-2010 20:50:10   [#15]

Czy dokumentów składanych  do organu prowadzącego (mianowany) też nie mogę uwierzytelniać?

Jaki dokument należy złożyć, gdy nastąpiła zmiana nazwiska w trakcie stażu. Nasz OP życzył sobie oświadczenia n-la. Czy to wystarczy? A jak komisja zakwestionuje?

michba22-06-2010 20:56:48   [#16]
Zastanawiam się czy mogę stażyście, przecież w teczkach aa są poświadczone kopie dyplomów.
dyrlo22-06-2010 21:01:51   [#17]

Jak OP sobie tak zażyczył to i respektować musi.

A mój OP to chyba nie czyta forum oskko więc uwierzytelnione przez mnie dokumenty przyjął i już termin posiedzenia znamy. Bardziej mnie martwi "dyplomant".

A stażysta też dokumenty składa, mam w teczce akt osobowych kserokopie, które na potrzeby naszej szkoły (widząc na własne oczy oryginały) sobie uwierzytelniłam. Teraz do awansu też sobie w teczkę stażystka włożyła kserokopie, które ja dla siebie uwierzytelniłam. Czy jako przewodnicząca komisji awansowej mogę oddalić z przyczyn formalnych jej wniosek i wysłac ją do notariusza??? 

dyrlo22-06-2010 21:02:31   [#18]

O!! michba

Gaba22-06-2010 21:04:19   [#19]

No tak, wszystko do kosza i szorować do notariusza! 

A miało być prościej, przyjaźniej  i bardziej z głową.

dyrlo22-06-2010 21:08:46   [#20]

W życiu !!!!!!!!!

Przecież to farsa jakaś jest.

Krzysztof Pom22-06-2010 22:06:44   [#21]
Przepraszam bardzo, ale to jest chyba jakiś idiotyzm!
gosiaes222-06-2010 22:10:36   [#22]
nauczycielka dzwoniła do kuratorium mazowieckiego - powiedzieli, że nie wymagają dokumentów potwierdzanych przez notariusza...
Ala23-06-2010 00:01:48   [#23]
wychodzi na to, że małopolskie takie hej do przodu ;-)
hanabi23-06-2010 05:17:39   [#24]

dyrlo

to nie jest farsa, to jest forsa... dla notariuszy:)

dyrlo23-06-2010 13:46:53   [#25]
Aaaaaa, rozumiem ;-(
ola 1323-06-2010 19:43:26   [#26]
Alu dzwoniłam do naszego kuratorium i usłyszałam, że dyrektor może poświadczać dokumenty na podstawie dostarczonych oryginałów. Wiedza z dzis godz. 1o:00 pani wizytator "rejonowa"
Ala23-06-2010 20:02:53   [#27]
ola, jutro zadzwonię, zobaczę co mi powiedzą ;-)
ola 1323-06-2010 20:06:53   [#28]
Zadzwoniłam po przeczytaniu tego wątku i słów nauczycielki, że jej w zwiazkach mówili :))
Ala23-06-2010 20:16:49   [#29]
czyli dyrektor szkoły to "organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej" ?
ola 1323-06-2010 20:51:53   [#30]
Alu ja od zawsze wiedziała, że jestem organem/podmiotem pełnym organów/podmiotów :)))
Ala23-06-2010 20:53:39   [#31]

:-)))

Gaba23-06-2010 21:23:57   [#32]

O, a to Ci nowina. Teraz to dyrektor może - gdy się mleko rozlało.

Myślę bardziej, że p. wizytator (którą przepraszam, bo jej nie znam i nic do niej nie mam), nie zna nowości ze strony www. 

ola 1323-06-2010 22:59:23   [#33]
Kobiety, rozmowę rozpoczęłąm od cytatu ze strony www :), co by nie było :).
Gaba23-06-2010 23:28:54   [#34]

Wg mnie (powtarzam za moim prawnikiem - dlatego taka mądra jestem, przepraszam), urząd robi odpisy na swoje potrzeby. Nie powinien/nie może dyrektor/kierownik jednej instytucji na potrzeby drugiej robić odpisów. Od tej zasady znam wyjątek nakazany prawem - odpisy świadectw ukończenia szkoły, ale on jest dość ciekawie obwarowany.

Dyrektor szkoły robi odpisy na potrzeby instytucji zarządzanej przez siebie (może dyrektor delegować uprawnienia upoważnieniem na kogoś innego z wyjątkiem świadectw do celów naboru zew.). 

Dlatego zgadzam się co do zasady, że nie dyrektor podbija odpisy "dyplomantowi". Zawsze może to robić notariusz, w niektórych przypadkach tłumacz przysięgły. Ale instytucja na swoje potrzeby robi sobie sama, widząc zawsze oryginał. To naprawde nie jest trudne do pojęcia.

O tej zasadzie uczyła nas na studiach podyplomowych z zarządzania p. dr Franaszek, znakomity znawca prawa administracyjnego, wieloletni samorządowiec, i wiceszefowa swego czasu RIO. 

PS. Pamiętacie kiedyś, że wicedyrektor jakoby nie mógł reprezentować dyrektora w komisjach, wystarczyło tylko zdanie prawnika, wystarczyła jedynie... do tego opinia p. Imielskiej z MEN - i mógł.

rzewa23-06-2010 23:36:39   [#35]

dokładnie tak samo uważam jak Gaba - dyrektor potwierdza dokumenty jeśłi mu odpisy są potrzebne (ew. jeśli prawo nakazuje mu trzymać oryginały)

do awansu na kontraktowego wszystko n-lowi powinien potwierdzać dyrek

do awansu na mianowanego powinien potwierdzać OP

a do awansu na dyplomowanego KO

Można, moim zdaniem, dopuścić potwierdzanie wszystkiego przez dyrka bo awans to takie cudo wewnętrzno-zewnętrzne, więc to potwierdzanie jest tak jakby na potrzeby dyrka

no i dyrek w komisji siedzi i zweryfikować swoje potwierdzanie może... ;-))

hanabi24-06-2010 07:29:59   [#36]
rzewo, a art 76 a?
jolkao224-06-2010 07:44:32   [#37]

Czy w takim razie wystarczy ksero z pieczęcią ODPIS ?

 

Ala24-06-2010 16:56:27   [#38]
Małopolskie KO nadal chce potwierdzenia przez notariusza, n-lka zadzwoniła dziś i dowiedziała się, że jeżeli złoży odpis dyplomu, który otrzymała na uczelni razem z dyplomem, to go już nie odzyska!
Adaa24-06-2010 18:25:47   [#39]

A czy to nie przypadkiem w Malopolsce uczyła kilka lat anglistka, awansowała na dyplomowanego i... okazało sie, ze miała podrobiony dyplom?:-)

okazało się, juz dlugo po dyplomowaniu chyba, jak chciała siegnąć po dalsze laury;-)

zatem nie dziwcie sie malopolskiemu (jak to ono) KO, ze ostrozne:-)

proponuje również , jako zalacznik do teczki, fakture od notariusza - jako wkład na rzecz wspierania oddolnych inicjatyw edukacyjnych:-)

ola 1324-06-2010 18:32:28   [#40]
No totrza bedzie nazwiskami sypać z tego Małopolskiego KO. Kto za a kto przeciw. Bo narazie jest remis - albo przegrywam. Powiem mojej coby i ksera i oryginały zabrała na okazanie, ale oryginały na łańcuchu. :)
Małgosia24-06-2010 18:43:03   [#41]

Ja dzwoniłam w tej sprawie do prawnika w kadrach KO - powiedziano mi, że notariusz potwierdza, a dyrektor może tylko ten akt, który sam wydał.

Notariusz bierze 7-8 zł za stronę.

Gaba24-06-2010 18:56:48   [#42]
Ja dzwoniłam do swojego prawnika i mówi inaczej, ciekawe czyj lepszy.  ;-)))
Małgosia24-06-2010 18:57:39   [#43]
Ale ja się nie licytuję, Gabo. Zresztą - to nie mój prawnik, tylko KO ;-)
Adaa24-06-2010 19:04:54   [#44]

nie licytując 

Gaby prawnik ma zdrowy rozsadek, a ten drugi zastosował sie do noweli ze stycznia 2010 r.

generalnie, chyba zafundowano nam niezłe cudo :

http://www.rp.pl/artykul/428953.html?print=tak

Jersz24-06-2010 19:13:30   [#45]
Czy inne kuratoria też wymagają odpisów potwierdzonych notarialnie?
izael24-06-2010 19:18:53   [#46]
U nas nie - mazowieckie.
Gaba24-06-2010 19:27:15   [#47]
No tego nam brakowało, Małgosiu... Bój się Boga. Jest, jak jest. Prawnicy mówią różnie. Co ciekawe, w innych województwach jest szaaaa... cichosza! ;-))) 
Gaba24-06-2010 19:29:01   [#48]
A... piknie, piknie. To mi będą przynosić teraz odpisy notarialne dyplomów. 
Gaba24-06-2010 19:30:52   [#49]
czyli... jak mi przyniosą dyplomowanie z Kuratorium na papirze, to ja mówię: do notariusza, bo ja nie wydałam tego papira, oryginał zostaje u Ciebie, a ja potrzebuję odpisu. To jest świetne, no, po prostu rewelacja, Władzo Ustawodawcza. 
malchow24-06-2010 19:38:26   [#50]
Polski i małopolski:))), bo ja "stela" - absurd!!!
strony: [ 1 ][ 2 ]