Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nagana dla ucznia
strony: [ 1 ]
moncys4025-05-2010 08:33:34   [#01]
poszukuje pilnie wzoru nagany dyrektora dla ucznia prosze o pomoc
rzewa25-05-2010 15:22:27   [#02]
Kara porządkowa
OLGIE25-05-2010 16:36:29   [#03]
Ewcia, dla ucznia, dla ucznia!
sewka25-05-2010 16:39:16   [#04]

Ja stosuję taki wzór pisma:

________________________________ Jaworzno, 27.10.2009 r.

Szanowni Państwo

______________________________________

Na podstawie § 38 ust. 11 pkt 3 Statutu Zespołu Szkół nr 1 w ................
udzielam nagany
Państwa synowi – Adamowi, uczniowi klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 20 w ..........

Uzasadnienie:

We wrześniu i w październiku 2009 roku Adam otrzymał liczne uwagi negatywne dotyczące:

- niebezpiecznych zabaw podczas przerw: zaczepianie kolegów i koleżanek nie tylko
ze swojej klasy, ale i również z młodszych klas, kopanie dzieci, bicie po brzuchu, po plecach, szarpanie za włosy, popychanie, leżenie na podłodze podczas przerw, piszczenie,

- wzmożonego niepoprawnego zachowanie na zajęciach religii: chodzenie podczas zajęć, krzyczenie, gwizdanie, pukanie w drzwi, tłuczenie butelką po ławce, mówienie bardzo głośne bez potrzeby, bez pozwolenia, podnoszenie głosu, niewykonywanie pracy, śpiewanie bez pozwolenia, wygłupy, niereagowanie na polecenia katechetki,

- niepoprawnego zachowania na zajęciach języka angielskiego: ciągłe rozmowy na głos, docinanie, przedrzeźnianie, brak reakcji na prośby nauczyciela, aktywność i koncentracja
w zależności „od samopoczucia”

- zachowania na zajęciach bibliotecznych: nagminne używanie wulgarnych  słów, reaguje na uwagi nauczyciela, głośno rozmawia,  zaczepia kolegów, gwiżdże na zajęciach

- zachowania w szatni, przed lekcjami i po nich: uczeń przezywa innych, używając wulgarnych słów, często też używa ich na lekcjach i przerwach.

Pomimo działań podjętych przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego poprawa w zachowaniu Adama jest bardzo krótkotrwała. Zachowanie Adama znacznie utrudnia prowadzenie zajęć w klasie 3b oraz narusza zasady współżycia społecznego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt. 13 ust. 11 § 38 Statutu Zespołu Szkół nr 1 w ......przysługuje Państwu odwołanie od wymierzonej synowi kary. Odwołanie można składać do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od wymierzenia kary.

Do wiadomości:

  • adresata,
  • wychowawcy klasy,
  • aa


OLGIE25-05-2010 16:49:32   [#05]

N A G A N A

DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2

im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Na podstawie par. 42 i 43 statutu Gimnazjum nr 2

w Krakowie im. Adama Mickiewicza

z dnia 31 marca 2006r.

udzielam kary

n a g a n y

ucz. kl. I g Markowi Kowalskiemu

za to, że –

W dniu 18 września 2006r. kolejny raz dopuścił się zachowania niegodnego ucznia naszego gimnazjum, polegającego na kradzieży zuchwałej telefonu komórkowego innego ucznia. Po oszukańczym odebraniu komórki i po przekazaniu oczekującym pod szkołą innym młodym ludziom - współuczestnikom sprowadzonym pod szkołę w celu pomocnictwa ww. czynie udawał pomoc, biegnąc z nimi jakoby odebrać komórkę.

Uczeń nie przychodzi do szkoły w celu nauki a dokonania kolejnej kradzieży – ile razy pojawia się w szkole natychmiast dochodzi kradzieży, stale się „spóźnia” i wędruje po korytarzach w poszukiwaniu kolejnej ofiary.

Uczeń był wielokrotnie ostrzegany, problem został zgłoszony na policję.

Kara skutkuje otrzymaniem zachowania nagannego w I półroczu i odsunięciem ucznia od wszystkich organizowanych dodatkowych zajęć na terenie szkoły, np. zakazem udziału w dyskotekach oraz zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Od otrzymanej kary przysługuje uczniowi lub jego opiekunom prawo pisemnego odwołania się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od powzięcia niniejszej informacji.

KN 1/2006/2007

Kraków, 19 września 2006r.

OLGIE25-05-2010 16:50:23   [#06]
dane są mocno fikcyjne - ja to drukuję na kartoniku wielkości A4 - tekst jest rozplanowany.
Adaa25-05-2010 16:58:44   [#07]
Gaba, wręczam Ci srebrne usta za tekst nagany:-)))
OLGIE25-05-2010 17:01:49   [#08]
Dobra! Przyjmuję - lepsze to niż Maliny! (kurde, zmieniałam na szybko i wyszedł czyściuteńki barok, hihihi)
Marek Pleśniar25-05-2010 17:15:14   [#09]
kradzież zuchwała wywarła na mnie wrażenie pioruniaste
joszka25-05-2010 18:28:03   [#10]

A co z uczniem z trzecią oceną naganną na świadectwie z zachowania  w zawodówce?"Kroi się młodemu trzecia ocena naganna z zachowania*)-nie powinien dostac promocji tzn. nie kończy szkoły,mimo wszystkich pozytywnych ocen na koniec roku-zgodnie z zapisami w WSO-powtarza klasę??!,Jesteśmy za niego ukarani??Musimy kolejny rok z nim walczyć o przetrrwanie?


*) Miałem taki sen 

michba25-01-2017 19:29:50   [#11]

Odswieżam. Rodzic odwołał się od nagany wychowawcy. Dyrektor podejmuje decyzję o podtrzymaniu, zawieszeniu lub uchyleniu nagany w porozumieniu się z RP. Opinia rady poprzez głosowanie i taki zapis w protokole. Czy też uchwała? 

AnJa25-01-2017 19:49:17   [#12]

Forma: uchwała

Treść: opinia

michba25-01-2017 20:01:54   [#13]

dzięki, a jaka pp?

 

Ala25-01-2017 23:53:49   [#14]

statut Wasz

PaulinaS13-02-2017 16:21:40   [#15]

Podnoszę, bo właśnie po raz pierwszy w życiu piszę naganę dyrektora i zauważyłam, że w statucie nie ma zapisu odnośnie możliwości odwołania się od jej przyznania. Powinien być taki zapis? Jeśli tak to jakiej treści?

Ala13-02-2017 20:37:01   [#16]

np. tak:

1. Uczeń bądź jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 7 dni na piśmie skierowanym do dyrektora, jeżeli uznają, że kara została wymierzona niesłusznie lub jest niewspółmierna do wykroczenia.

2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek rozpatrzenia pisemnego odwołania w terminie 7 dni od daty wpłynięcia pisma i pisemnego powiadomienia ucznia bądź rodziców (opiekunów prawnych) o podjętej decyzji. Wykonanie kary może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.

3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych szkoły.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]