Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zmienić czy nie?-awans
strony: [ 1 ]
teka5709-10-2009 00:43:28   [#01]
mam pytanie. N-lka, jako n-l kontraktowy zmieniła nazwisko po wyjściu za mąż .Czy musi zmienić  akt nadania  jej tego  kontraktowego w przypadku   ubiegania się o awans na  mianowanego?Wystawić jej nowy akt  z nowym nazwiskiem. Czy  ona składa w tym  celu  wniosek do dyrektora w  tej sprawie?  
Jersz09-10-2009 07:09:42   [#02]

N-l nie składa wniosku w tej sprawie. W przypadku zmiany nazwiska nie wydaje się nowego aktu. KN wskazuje konieczność wydania nowego aktu wyłącznie w przypadku podwyższenia kwalifikacji.

Do teczki akt osobowych należy dołączyć  uwierzytelnioną kopię aktu zawarcia małżeństwa w celu udokumentowania zmiany nazwiska. N-l składając wniosek do OP w sprawie nadania stopnia n-la mianowanego również dołączy do wniosku uwierzytelnioną kopię aktu zawarcia małżeństwa.

teka5709-10-2009 08:28:30   [#03]
bardzo dziekuję
rzewa09-10-2009 20:18:04   [#04]
zamiast kopii aktu małżeństwa wystarczy uwierzytelnione ksero dowodu osobistego
teka5709-10-2009 21:42:06   [#05]
rzewo- dziękuję
ReniaB10-10-2009 02:03:30   [#06]
U nas w KO chcieli odpis aktu
AnJa10-10-2009 10:36:16   [#07]

mało powinni jeszcze zdjęcia małzonka chcieć

Jersz10-10-2009 12:35:10   [#08]

zamiast kopii aktu małżeństwa wystarczy uwierzytelnione ksero dowodu osobistego

Najczęściej wystarcza również dowód osobisty ale nie zawsze. Z dowodu osobistego nie wynika kiedy nastąpiła zmiana nazwiska. Miałem przypadek gdy dokumenty potwierdza jace kwalifikacje były na trzy inne nazwiska, a wniosek na jeszcze inne. Wnioskodawczyni trzykrotnie zawierała związek małżeński, a w miedzyczasie powracała jeszcze do nazwiska panieńskiego.  

ReniaB12-10-2009 07:27:11   [#09]
A poza tym nie tylko z powodu ślubu zmienia sie nazwisko, u mnie jedna Pani miała wyrok sądu dotyczący zmiany nazwiska.
rzewa12-10-2009 08:32:33   [#10]

po prostu wystarczy dokument potwierdzający fakt, że dana osoba miała wcześniej nazwisko widniejące na dokumentach przez nią przedkładanych - czyli taki, w którym będa podane oba nazwiska

nie dotyczy to wszystko zmiany nazwiska (i imienia!) związanego ze zmianą płci - wtedy wszystkie dokumenty uprzednio wydane na stare nazwisko podlegają wymianie :-))

Jersz12-10-2009 13:27:59   [#11]
a to, to .. O zmianie płci nie pomyślałem ;-) Może to metoda na odwrócenie dalszych tendencji feminizacji i tak już bardzo sfeminizowanego zawodu nauczyciela. ;-)
Lucy12-10-2009 14:05:19   [#12]

w tym roku miałam ciekawy przypadek na egzaminie na mianowanego:

nauczycielka przedstawiła dokumenty kwalifikacyjne na  osobę, która nazywała się Ziuta Kowalska

już w trakcie twania stażu zmieniła imię na Zuzanna (Kowalska)

zaświadczenie dyrka wystawiono już na nowe imie i stare nazwisko. Takie same dane widniały też na złożonym wniosku. W okresie pomiędzy złożeniem wniosku a egzaminem wyszła za mąż i przyjęła nazwisko męża i na egzamin przyszła już jako Zuzanna Nowak.

:-)))

SylJan29-06-2018 09:28:31   [#13]

Dzień dobry,

czy teraz w dobie RODO mogę przyjmować kopię dowodu osobistego? Taki został złożony. Czy lepiej poprosić o akt małżeństwa? A może oświadczenie , że w związku z zawarciem związku małżeńskiego zmieniła nazwisko?

Dotyczy egzaminu na miamowanie

rzewa29-06-2018 21:20:57   [#14]

akt małżeństwa lub nowy dowód do wglądu - notujesz sobie albo nr aktu albo nr dowodu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]