Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Średnia urlopowa nauczycieli
strony: [ 1 ]
Kadry08-06-2009 08:03:46   [#01]

Chciałabym dowiedzieć się w jaki sposób obliczyć średnią urlopową n-la:

1) z godzin ponadywmiarowych i zastepstw

   - za VI - licząc średnią od IX do V, a za VII i VIII - średnia od IX do VI czy

   - za VI, VII, VIII - wszystkie miesiące - średnia od IX  do V - bo rozpoczęcie urlopu nastepuje w czerwcu więc miesiącem poprzedzającym jest maj.

2) dodatek funkcyjny za wychowawstwo czy opiekuna stażu przysługujący przez część roku szkolnego - czy trzeba liczyć średnią z tych składników skoro w miesiącu wykorzystywania urlopu ten składnik już nie przysługuje?

Dziękuję za pomoc. 

 

Ania Sz08-06-2009 14:31:57   [#02]

Ja liczę tak:

1) z godzin ponadywmiarowych i zastepstw:

- za ostatni tydzień VI, VII, VIII - wszystkie miesiące - średnia od IX do V - bo rozpoczęcie urlopu następuje w czerwcu więc miesiącem poprzedzającym jest maj

2) dodatek funkcyjny za wychowawstwo czy opiekuna stażu przysługujący przez część roku szkolnego - liczę średnią, czyli jeśli np. opiekuna stażu miał od IX do V to średnia i wypłaciłam za 11 dni czerwca (urlop) i średnią wypłacam też w VII i VIII (u mnie wyjdzie ta sama kwota którą otrzymywał jak był opiekunem)

beti19210-06-2009 11:24:13   [#03]

A co w sytuacji takiej:
1) dodatek motywacyjny od IX-XII 360zł  i od I-V 400zł ?? tutaj ja bym nie wliczała wogóle dodatku

2) dodatek funkcyjny za wychowawstwo od IX - XII 70 zł i od I-V 100zł ?? tutaj wliczyłabym 100 zł (mnożymy stawkę dodatku przez liczbę miesięcy sprawowania funkcji i dzielimy przez liczbę m-cy poprzedzających m-c rozpoczęcia urlopu czyli 100*9/9=100)

myślę, że tak bo:par 2 pkt 2 rozporządzenia brzmi:
"W przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

beti19210-06-2009 11:26:01   [#04]

Może się przyda
http://www.vulcan.com.pl/doradca/13/nowe_rozporzadzenie.html

Dodatki funkcyjne
Jedynym wyjątkiem od tej reguły są dodatki funkcyjne, a i to jedynie w okoliczności, gdy okres wykonywania zadań uprawniających do tego rodzaju dodatku jest krótszy niż okres roku szkolnego.

Innymi słowy - wymienione składniki wynagrodzenia (razem z dodatkami funkcyjnymi w typowych sytuacjach, gdy wykonywane zadania uprawniające do tego dodatku trwały cały rok szkolny) uwzględnia się w takich kwotach, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w miesiącu wykorzystania urlopu pracował.

Warto tu zwrócić uwagę w szczególności na dodatek za wysługę lat. Jeśli na przykład do czerwca pracownikowi przysługiwało 15% dodatku, a w lipcu już 16%, to należy za lipiec uwzględnić już kwotę wynikającą z "nowego procentu" - czyli 16% wynagrodzenia zasadniczego.

Omówimy teraz jeszcze kwestię sposobu obliczenia kwoty wynikającej z dodatku funkcyjnego w szczególnej sytuacji - w wypadku, gdy okres wykonywania zadań nie obejmował całego roku szkolnego. Może to być na przykład sytuacja, w której funkcja dyrektora (wicedyrektora) została powierzona dopiero w styczniu, a nie od września.

Wówczas mnoży się przyznaną stawkę tego dodatku przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia uprawniające do dodatku, a następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Zauważmy, że rozporządzenie nie uwzględnia sytuacji, w której taka stawka została zmieniona - czyli na przykład w styczniu i lutym przyznano 200 zł dodatku funkcyjnego, a od marca 300 zł. Rozporządzenie nie rozstrzyga, którą z tych stawek należy uwzględnić - 200 zł czy 300 zł. Gdyby w rozporządzeniu zamiast nakazu mnożenia stawki przez liczbę miesięcy, był nakaz dodania tych stawek, to wszystko stałoby się jasne. Tak jednak nie jest.

Można się jednak pokusić o interpretację tego zapisu zgodną z wyraźną tendencją zawartą w całym rozporządzeniu. Zauważmy, że wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość (w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego, wysługi, godzin ponadwymiarowych itp.), mówi się o stawkach najaktualniejszych. Można zatem domniemywać, że i tu należałoby uwzględnić ostatnią stawkę - a jeśli to możliwe (funkcja sprawowana jest nadal), to stawkę przysługującą w miesiącu wykorzystania urlopu. Czyli w tym wypadku - 300 zł.

Jeszcze raz podkreślmy - jeśli jednak zadania trwały cały rok szkolny, to postępujemy tak samo, jak z wynagrodzeniem zasadniczym, czyli uwzględniamy stawkę należną w miesiącu wykorzystania urlopu - nie ma potrzeby sięgać do archiwum.

Warto dodatkowo zwrócić tu uwagę na problem dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania opieki na stażystą, który ukończył staż w maju - jest to częsta sytuacja, gdyż staże trwają 9 miesięcy lub 2 lata i 9 miesięcy, więc kończą się zazwyczaj w maju. Jeśli w tym wypadku ów dodatek funkcyjny zostanie odebrany nauczycielowi z powodu zakończenia stażu jego podopiecznego, to i tak nie wpływa to na wysokość wynagrodzenia urlopowego, gdyż przy jego wyznaczaniu bierze się pod uwagę stawki z miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu - a więc do maja, gdyż urlop większości nauczycieli zaczyna się w czerwcu.

Dodatek motywacyjny

Zatrzymajmy się jeszcze przy dodatku motywacyjnym. Często dodatki te przyznawane są przez dyrektorów na okres krótszy niż rok szkolny. Zazwyczaj jest to półrocze, ale zdarza się, że i kwartał. Często pada pytanie, czy zatem również ten składnik wynagrodzenia należy uwzględnić w taki sam sposób, jak dodatek funkcyjny przyznany na okres krótszy niż rok szkolny? Odpowiedź jest tu przecząca. Dodatek motywacyjny nie podlega tej zasadzie. Należy uwzględnić go w kwocie, która została przyznana przez dyrektora na miesiąc odbywania urlopu wypoczynkowego. Jeśli zatem pracownik nie otrzymywał tego dodatku w pierwszym półroczu (od września do lutego) roku szkolnego, a został mu przyznany na drugie półrocze (od marca do sierpnia) w kwocie np. 100 zł, to w wynagrodzeniu za urlop należy uwzględnić pełną kwotę (100 zł). Oczywiście, w odwrotnym wypadku (gdy otrzymywał dodatek w pierwszym półroczu, a w drugim nie), to do wynagrodzenia urlopowego nie jest on wliczany.

Spowodowane jest to tym, że dodatek motywacyjny nie jest dodatkiem funkcyjnym - a tylko w odniesieniu do dodatków funkcyjnych stosuje się mechanizm opisany w § 2, ust. 2. W wypadku pozostałych składników z tej grupy (wymienionych w punktach 1, 2 i 7) należy zastosować mechanizm opisany w § 2. ust. 1.

Ania Sz10-06-2009 11:59:23   [#05]

Beti, moim zdaniem powinnaś zrobić tak:

IX-XII = 70,00 * 4 = 280,00

I-V = 100,00 * 5 = 500,00

280,00 + 500,00 = 780,00/9 m-cy = 86,67 zł => to powinnaś wypłacić jako średnia funkcyjnego.

Dodatku motywacyjnego nie wypłacamy za wakacje (chodzi o średnią jeśli miał go przyznany na okres krótszy niż rok szkolny).

beti19210-06-2009 12:49:14   [#06]

Ania Sz - takie rozumowanie wydaje mi się logiczne i sensowne. Ale co w praktyce to nie zawsze w teorii.
Może się czepiam, ale jak zaczęlam drążyć temat to juz do końca taka pewna nie byłam 
Rozporządzenie w par 2 mówi o mnożeniu otrzymywanej stawki z tego tytułu a nie dodawaniu a dodawanie wynagrodzenia z poszczególnych m-cy ma miejsce w przypaku kilku wymienionych składników (4-6) w par 3

Może ktoś jeszcze się wypowie.

 

beti19215-06-2009 09:29:44   [#07]
Halo? Jest tu jeszcze ktos?
aniajaa17-06-2009 10:26:51   [#08]

Mam taki sam problem. Dodatek wychowawstwo od IX - XII 70 od I-V 100 - ( u nas płaci się za ucznia i ustala się na 30 września stan i na pierwszy dzień 2 semestru)

Mam dodawać czy mnożyć ost kwotę dodatku z maja ?

Podobna sytuacja z op stażu ( nadmienie że wynagrodz op stazu zgodnie z regulaminem OP jest pomniejszane gdy stazysta jest chory)

np od IX 80,56 X- 80,56 XI-80,56 XII 77,87(stażysta chory) I 84,84 II 84,84, III 84,84    IV 84,84 V 82,01 ( stazysta chory)

Mam dodawać czy mnożyć ost kwotę z maja?

rzewa17-06-2009 20:42:20   [#09]
liczba m-cy, w których dodatek przysługiwał w określonej wysokości razy wysokość dodatku

czyli aniajaa:
(4*70 + 5*100):9 = 86,67

dla opiekuna: (4*80,56 + 5*84,84):9 = 82,94
grazabo22-06-2009 20:41:10   [#10]
podnoszę...
średnią wypłacamy za 6 tygodni wakacji?????
Ania Sz22-06-2009 20:47:56   [#11]

Jakie 6 tygodni?

Wypłacamy za 11 dni czerwca + cały lipiec + cały sierpień.

grazabo22-06-2009 21:39:15   [#12]
no, tak zawsze tak robiliśmy, ale teraz myślę ,że n-l ma w wakacje 6 tygodni urlopu, 2 miał w czasie ferii???
Ania Sz22-06-2009 21:40:59   [#13]

Art. 64.
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

To jest urlop nauczyciela.

grazabo22-06-2009 21:43:48   [#14]
tak się dzisiaj zafiksowałam na tych 8 tygodniach ,że mi się same wątpliwości mnożyły- dzięki
Ania Sz23-07-2009 22:44:16   [#15]

Wracam na chwilę do tego wątku bo mnie dziś wątpliwości naszły pewne, ale może niepotrzebnie, ale też wolę się tu upewnić :-)

1) N-l realizował g. ponadwym. do I'2009 (od 1.02 zmniejszony wymiar na własną prośbę), średnią z godzin ponadwym. dzielę przez 5 m-cy (IX-I)?

2) N-l zatrduniony od 1.12 - analogicznie jak w pkt 1, dzielę przez 6 m-cy (XII-V)?

3) N-l miał w ciągu roku w XII, II i III doraźne zastępstwa (u nas płatne), średnią dzielę przez te 3 m-ce?

Ania Sz24-07-2009 10:41:27   [#16]
Podnoszę troszkę :-)
rzewa24-07-2009 11:07:17   [#17]

1. dzielisz przez 9 m-cy

2. dzielisz przez 6 m-cy

3. dzielisz przez 9 mcy

qlka26-08-2009 13:12:37   [#18]

Pytanie

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Nauczyciel placówki nieferyjnej realizował w 2008 r. następujące nadgodziny:
- IX - 15,
- X -15,
- XI -15,
- XII -15.
W roku 2009:
- V - 40,
- VI - 30,
- VII - 20.
W 2009 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym:
- styczeń: 28-30 stycznia 2009 r.,
- marzec: 16-20 marca 2009 r.,
- kwiecień: 20-22 kwietnia 2009 r.,
- maj: 27-29 maja 2009 r.,
- czerwiec: 22-30 czerwca 2009 r.,
- lipiec: 01-10 lipca 2009 r.
Ile godzin średniej urlopowej z nadgodzin przyjąć do poszczególnych dni urlopu?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
Przy obliczenia wynagrodzenia za okres urlopu nauczyciela wskazanego w pytaniu należy uwzględnić przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych przez niego wypracowanych w miesiącach danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia nauczyciela jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu. Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego nauczycieli określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.). W myśl § 1 ust. 1 pkt 3 przedmiotowego aktu jednym ze składników wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W celu obliczenia jego wysokości należy pomnożyć przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (a jeżeli okres zatrudnienia nauczyciela jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu) przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą nauczycielowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.
Mając na uwadze powyższe, w stanie faktycznym wskazanym w pytaniu przy obliczenia wynagrodzenia za okres urlopu nauczyciela wykorzystany w miesiącu:
1) styczniu należy uwzględnić 15 godzin ponadwymiarowych (60/4=15),
2) marcu należy uwzględnić 10 godzin ponadwymiarowych (60/6=10),
3) kwietniu należy uwzględnić 8,57 godziny ponadwymiarowej (60/7=8,57),
4) maju należy uwzględnić 7,5 godziny ponadwymiarowej (60/8=7,5),
5) czerwcu należy uwzględnić 11,11 godziny ponadwymiarowej (100/9=11,11),
6) lipcu należy uwzględnić 13 godzin ponadwymiarowych (130/10=13).


nina14-06-2011 08:55:13   [#19]

za ile dni czerwca płacimy średnią urlopową???


DYREK14-06-2011 11:19:05   [#20]

za dni następujące po zakończeniu zajęć dydaktycznych  (zakończenie zajęć 22.06.2011r.)

pierwszy dzień wakacji (urlopu nauczyciela) to czwartek 23 czerwca 2011r.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]