Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kontrola PIP
strony: [ 1 ]
renia208-12-2008 10:47:49   [#01]
Podobno jadą do mnie, czego mogą chciec: teczki i co jeszcze
ReniaB08-12-2008 11:06:37   [#02]
to zależy kto na co doniósł
renia208-12-2008 12:19:32   [#03]

Jeszcze nie dojechali, są u sąsiadów, stawiam na socjalne

AnJa08-12-2008 12:23:27   [#04]
tak naprawdę to beknąc można za badania lekarskie i rażące zaniedbania - reszta to raczej problem bezwłocznego (jeszcze w obecności inspektorów) usunięcia
joszka08-12-2008 12:37:47   [#05]
Naprawdę! Uwierzcie-mogą i chcą często pomóc -bo przyjeżdżaja w celu rozwiązania zaistniałego problemu.Ich zadaniem jest wskazać w jakim obszarze rozmijamy sie z obowiązującym prawem.Często mając inne spojrzenie na istniejący problem podpowiadaja rozwiazania, pozwalając na uniknięcie niemiłych konsekwencji. Np. kiedyś stosowałem zasadę ekwiwalentu za odzież -fajne dla pracownika ale okazuje sie,że niezwykle niebezpieczne dla pracodawcy.Taka odziez często nie ma (bo i jak) atestu.W przypadku wypadku za jej dopuszczenie odpowiada pracodawca.Początkowo argumentowałem -taniej,po ludzku itp.A po rzeczowych argumentach inspektora śpię spokojniej.
Ja (odpukać) mam TYLKO pozytywne (zeby nie powiedzieć miłe)wspomnienia po wizycie PIPy c- w trakcie trwania kontroli tradycyjna suchośc w gardle -ale po ulga,że wszystko jest w porządku albo tak jak AnJa mówi usuniete w trakcie wizyty.
RENIA Trzymaj się!
 
maniana08-12-2008 14:53:57   [#06]
U nas oprócz teczek sprawdzali stan bezpieczeństwa na sali gimnastycznej ("powiesił się" na bramce), zapytał wf-isty, czy pracodawca pierze mu ubranie służbowe. Jednak najwięcej czasu spędził w teczkach, właściwym naliczeniu i terminowym wypłaceniu wynagrodzeń. Ale też dało się zauważyć, że bardziej chodziło o pogrożenie palcem niz karanie. Powodzenia.
renia208-12-2008 15:19:27   [#07]
Do mnie nie dotarł. Zasiedział się w sąsiedztwie. Nic to , po pierwszym szoku, przyzwyczaiłam się do tej myśli. Dzięki za ,,wspomnienia" i rady.
slos08-12-2008 15:41:48   [#08]
Potrafią sprawdzać wszystko zwiazane z BHP np. kazdy kontakt i gniazdko (jest ich kilkaset w szkole) Poza tym papierzyska pracownicze, ryzyka, zapisy o brraku dyskryminacji itp
renia208-12-2008 15:48:56   [#09]
O jakiej dyskryminacji piszesz ?
rzewa08-12-2008 15:50:28   [#10]
no... tej z k.p. a raczej o zakazie takowej i informacji na ten temat

:-)
bosia08-12-2008 15:51:20   [#11]
w regulaminie pracy zapis np. o mobbingu
slos08-12-2008 15:53:07   [#12]
Tak jest - ze względu na płeć, poza tym roboty zakazane. U mnie pan badał każdy kontakt,czy się nie rusza i jeden sie mu nie spodobał.
renia208-12-2008 16:19:43   [#13]
W moim regulaminie chyba nic nie ma o mobbingu, chętnie bym zobaczyła taki regulamin, no chociaż ten kawałek o dyskryminacji. Może podeślecie?
Iwona6508-12-2008 19:53:05   [#14]
U mnie sprawdzał bardzo dokładnie czas pracy pracowników niepedagogicznych, teczki nowo przyjętych, badania okresowe.
rzewa09-12-2008 08:29:57   [#15]
slos a #08 miał na myśli wykazanie się wykonaniem obowiązków nałozonych przez pracodawcę przez nastęujące zapisy k.p.

Art. 94(1). Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 94(2). Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

Art. 94(3). § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
ReniaB09-12-2008 08:43:26   [#16]
U nas wszyscy podpisali że zostali o przepisach o mobingu przez pracodawcę powiadowmieni
malmar1528-01-2009 19:28:30   [#17]
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (28.01.2009)

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, że nie będzie dręczyć pracodawców nieuzasadnionymi kontrolami.

W styczniu weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która przewiduje ograniczenie liczby kontroli. Doktor Marian Liwo, zastępca Głównego Inspektora Pracy tłumaczy, że Inspekcja przeprowadza kontrole z uwzględnieniem konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i ustawy o PIP. One przewidują, że inspektorzy pracy mogą kontrolować przedsiębiorstwa o każdej porze dnia i nocy. Doktor Liwo podkreślił jednak, że takie praktyki będą stosowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w przypadku konieczności stwierdzenia popełnienia przestępstwa czy wykroczenia.

Najczęściej kontrolowane zakłady związane są z branżą chemiczną, budowlaną, górniczą, handlową i medyczną. Najwięcej błędów dotyczy wypłaty wynagrodzeń, naruszeń przepisów o czasie pracy i przepisów dotyczących bhp. Trzy czwarte skarg pracowniczych, które są kierowane do inspekcji, to skargi zasadne.

Źródło: Tf.pl
madera28-01-2009 22:34:43   [#18]
Ja już po kontroli PIP - 2 tygodnie temu.
Sprawdzono wszystkie regulaminy (dokładnie ) teczki osobowe, sprawy BHP i czas pracy.
Oberwało mi się o kierowcę:( za dużo godzin nadliczbowych.
Ale generalnie Pani wyjaśniała, tłumaczyła. Nie było źle:) Pozdrawiam.
malmar1502-12-2009 16:35:27   [#19]
Plany Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2010 (02.12.2009)

Tadeusz Zając, Główny Inspektor Pracy przedstawił plan działania inspekcji na rok 2010. Według planu ma zostać przeprowadzonych ok. 90 tys. kontroli oraz skierowanie działań prewencyjnych do ok. 36 tys. podmiotów.

Tadeusz Zając podkreślił, że zgodnie z założeniami wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, po raz pierwszy tak jasno określonym celem działań prewencyjno-kontrolnych jest dążenie do znacznego czyli o 25 proc., obniżenia wskaźnika wypadków przy pracy w ciągu najbliższych 3 lat.

Plan PIP przewiduje zwiększenie w najbliższych latach działań prewencyjno-kontrolnych PIP w budownictwie oraz transporcie drogowym. Intensywnymi kontrolami i nadzorem objęte zostaną nadal zakłady, które charakteryzują się największymi zagrożeniami.
W 2010 roku PIP zajmie się monitorowaniem funkcjonowania tzw. ustaw antykryzysowych. Działania kontrolno-nadzorcze dotyczyć będą przestrzegania przepisów ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Kontrolą zostaną objęci zwłaszcza pracodawcy, którzy mają przejściowe trudności finansowe oraz ci, którzy zastosowali wydłużony okres rozliczeniowy.

Zmianie ulegnie także filozofia kontroli. PIP będzie powoli odchodzić od szczegółowych kontroli na rzecz problemowych. Inspektor pracy zajmie się oceną przygotowania pracodawcy do samokontroli, w ramach systemu zarządzania firmą, który buduje odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp na wszystkich etapach procesu pracy. PIP będzie przeprowadzać również krótkie kontrole skupione na nieprawidłowościach stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia. Kontrole będą trwały aż do eliminacji zagrożenia w zakładzie. Tego typu działania kontrolne zostaną podjęte zwłaszcza w budownictwie.

Działania PIP w 2010 r. będą skoncentrowane także na legalności zatrudnienia. Kontrolą zostaną objęte zwłaszcza branże: budownictwo, usługi hotelarskie i gastronomiczne, rolnictwo, handel.
Według planu działania na lata 2010- 2012, PIP nasili działania prewencyjno-kontrolne w budownictwie (kontrola placów budowy, budów dróg i autostrad oraz inwestycji związanych z EURO 2012) oraz transporcie drogowym (kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynków kierowców).

Źródło: Tf.pl

Ank02-12-2009 18:13:55   [#20]

A ja od 7 listopada jestem kontrolowana z częstotliowścią wizyt raz w tygodniu. Następna umówiona na przyszły wtorek. Inspektor kompleksowo sprawdziła wszystko: teczki czyli zatrudnianie i zwalnianie, badania, szkolenia, terminowość odprowadzania składek, urlopy, bardzo szczegółowo odzież ochronną w tył do 2007 roku, książkę obiektu, przeglądy, kotłownię, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, gniazdka, apteczki, atesty na urządzenia placu zabaw, drzwi ogniowe itp, policzył szafki pracownicze na odzież, sprawdził warunki BHP, instrukcje i regulaminy, karty charakterystyki środków chemicznych (czyli całej chemii używanej do utrzymania czystości w przedszkolu). Nie był tylko w piwnicy bo jej nie mam. Nic wielkiego nie znalazł ale ja już jestem u kresu wytrzymałości bo co tydzień wraca do tych samych dokumentów. Przy czym powiedział, ze przyszedł na rekontrolę zaleceń po zeszłorocznej kontroli a robi coś zupełnie innego przy czym nie przedstawił mi upoważnienia do kontroli i jej zakresu.

Czekam na protokół  i poproszę o wpisanie tego do uwag

tamara102-12-2009 22:41:50   [#21]
a jak wyglada u was oświdczenie o tym przeciwdziałaniu mobbingowi bo przyznaje ze ja nic takiego nie mam - pewnei musze to miec - podpowioecie?
marta38008-12-2009 17:51:23   [#22]

usunęłam reklamępost został zmieniony: 08-12-2009 19:37:04
gosiaes208-12-2009 22:16:46   [#23]

przykładowy rozdział o mobbingu z jakiegoś regulaminu pracy

"OBOWIĄZEK RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIUIPRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI.

 

§ 1

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu jest niedopuszczalna

 

§ 2

1.             Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:

 

1)            nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

 

2)            warunków zatrudnienia,

 

3)            awansowania,

 

4)            dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

2.             Równe traktowanie w zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 1 oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośredni lub pośredni, z przyczyn wyżej określonych.

 

 

§ 3

Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w §1   był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

 

§ 4

Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie naturalnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania, występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedna lub kilka przyczyn wyżej określonych, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu §1 jest także:

 

1)            działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,

 

2)            zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie, upokorzenie pracownika (molestowanie).

 

§ 5

Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika: na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

 

§ 6

Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnianiu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika ze względu na jedną lub kilka przyczyn tj. wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowo, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Którego skutkiem jest w szczególności:

 

 

1)            odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy,

 

 

2)            niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,

 

 

3)            pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, ze kierował się obiektywnymi powodami.

 

§ 7

1.       Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działań polegających na:

 

1)            niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w §1, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom,

 

2)            wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników,

 

3)            stosowaniu środkówa., które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika,

 

4)            ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – z uwzględnieniem kryterium stażu pracy.

 

2.       Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżniających się z jednej lub kilku przyczyn określonych jako kryteria dyskryminacyjne, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

 

§ 8

1.       Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakowa pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

 

2.       Wynagrodzenie takie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę, charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikowi w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

 

3.       Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

 

 

§ 9

W celu przeciwdziałania mobbingowi pracodawca i pracownicy zobowiązują się do przestrzegania poniższych zasad:

 

1)            Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, regulaminu pracy oraz szanować przekonania światopoglądowe, religijne i polityczne innych pracowników, a także przestrzegać ich prawa do prywatności.

 

2)            Podstawowym elementem kultury organizacyjnej szkoły jest przestrzeganie zasad etycznych przez pracowników.

 

3)            Pracodawca zobowiązany jest szanować godność osobistą pracowników.

 

4)            W szkole panują zasady kultury pracy. Każdy pracownik zobowiązany jest do uprzejmego i życzliwego zachowywania się w stosunku do współpracowników oraz niesienia im pomocy.

 

5)            W szkole nie będą tolerowane jakiekolwiek przejawy psychicznego, fizycznego bądź seksualnego dręczenia pracowników.

 

6)            Każdy pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się dręczeniu, szykanowaniu lub nieludzkiemu traktowaniu współpracownika lub grupy współpracowników.

 

7)            Zakazuje się używania obraźliwego języka zarówno w stosunku do podwładnych, przełożonych, jak i współpracowników równorzędnego szczebla.

 

8)            Zakazuje się rozpowszechniania plotek w szkole. Wszelkie informacje uzyskane przez pracownikówa. w czasie pracy nie mogą być  wykorzystane do innych celów niż te, dla których zostały im udostępnione.

 

9)            Pracodawca gwarantuje swobodną komunikację z pracownikami.

 

10)        Szkoła zapewnia każdemu pracownikowi prawo do swobodnego wyrażania poglądów, opinii i uwag na temat toku pracy dydaktycznej, wychowawczej, jak również na temat stosunków interpersonalnych panujących w szkole lub na inne tematy związane z wykonywanymi obowiązkami.

 

11)        Szkoła zapewnia tajemnicę zgłoszonych informacji na temat zaobserwowanych nieprawidłowości w jakimkolwiek obszarze.

 

12)        Pracownik zobowiązany jest przeciwdziałać powstawaniu konfliktów w miejscu pracy.

 

13)        Wszelkie zaistniałe konflikty winny być rozwiązywane z poszanowaniem godności osobistej i kultury organizacyjnej.

 

14)        Dyrektor podejmuje wszelkie działania mające na celu rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w miejscu pracy, w drodze kompromisu, tak aby nie wpływały one na organizację i atmosferę pracy.

 

15)        Dyrektor tak organizuje pracę i przydziela zadania, by w sposób optymalny wykorzystać zdolności pracowników."

 

 

krystyna08-12-2009 23:34:33   [#24]

a na stronie PIP mamy:

poradniki są niezłe...

http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/07050000.htm

gronostaj31-01-2012 20:59:12   [#25]
Kochani dzis zadzwonił do mnie pan z PIP ze jutro sie wybiera do mnie. To moja pierwsza kontrola z PIP (w szkole ich nie bylo z 15 lat). Czy ktos z Was mial ostatnio moze? Sprawdzają cos specyficznego? Pewnie to z donosu ale zastanawiam się jak to wyglada i chyba spac nie bede :(
nina31-01-2012 21:37:04   [#26]
U mnie sprawdzał teczki akt czy poukaładane dokumenty (cz. A, B. C) zgodnie z rozporzadzeniem, czy ponumerowane..czy aktualne badania lekarskie. Ale za niewykorzystany urlop pracowników AiO  był niestety, mandat a było to 2004 roku.
gronostaj31-01-2012 21:48:20   [#27]
a ktro ten madat płacił znaczy z czyjej kieszeni?
nina31-01-2012 21:50:12   [#28]

dyrektor z własnej


gronostaj31-01-2012 22:28:46   [#29]
ile zapłaciłas? ze zadam niedyskretne pytanie. Podaj w przedziale moze :)
Ank01-02-2012 11:38:35   [#30]
najniższy mandat to teraz chyba 1000 zł:-(
gronostaj01-02-2012 11:39:47   [#31]

Siedzi Pan na razie chce regulaminy i kontrola płac

Natka01-02-2012 12:01:13   [#32]

dziel się wrażeniami,

mam nadzieję, że wynik będzie pozytywny - dla Ciebie oczywiście :)


post został zmieniony: 01-02-2012 12:02:45
michba01-02-2012 14:28:39   [#33]
W ubiegłym roku kontrolę PIP miałam dwukrotnie. Na życzenie niezadowolonego pracownika, który został zwolniony. Pani kontrolowała jego teczkę - czy są aktualne badania, czy umowy własciwie zawierane. Sprawdzała gniazdka, halę, regulaminy, rozmawiała z innymi pracownikami itp. Pózniej była raz jeszcze, bo doniósł po raz kolejny. Bez uwag. Drobne rzeczy doradziła, jak poprawić. Z treści donosów wynikało, że ta osoba ma problem ze sobą. No, ale skoro wpłynęła skarga, to jest kontrola. Oczywiście stres był, jak to przy każdej kontroli no, a w tym przypadku jeszcze groźba mandatu.
kohanka01-02-2012 15:16:48   [#34]
Miałam tydzień temu PIP. Akta osobowe, badania lekarskie, ryzyko zawodowe, a przede wszystkim odprawy rentowe i emerytalne. Wszystko bdb. i bez zaleceń. Pani rencistka ( skarga lub donos) dostała po nosie. Pozdrawiam. 
gronostaj01-02-2012 16:25:35   [#35]
Pan na razie  posprawdzał regulaminy, porozmawiał z przedstawicielami zz-tów w szkole z sipowcem. Przyjdzie we wtorek chce teczki nowo zatrudninych (z AiO tez) +umowy zlecenia, listy płac. Az sie boje co dalej..
Ewa123e01-02-2012 20:31:52   [#36]

Miałam 3 tygodnie temu, wynikała z anonimu- brak wypłaty świadczenia urlopowego. Sprawdzał akta osobowe,

regulaminy itd. Otrzymał regulamin zfśs gdzie jest zapis o płatniku- zosip i pisma do wójta w sprawie przelania

środków na wypłatę świadczeń i zaległego zfśs, pokazałam decyzję o wypłacie niestety dzisiaj otrzymałam wyrok

nakazowy z wydziału karnego sądu, który to ukarał mnie 300zł karą grzywny za to,że nie przelałam środków na

zfśs. Nie ukrywam, że nie mam ochoty nadstawiac tyłka za op, który od lat (jeszcze za byłego dyrektora) pożyczał

sobie pieniądze na inne potrzeby. 

zastanawiam się co zrobic może mieliście podobną sprawę.

rzewa02-02-2012 08:53:36   [#37]

wnieś sprzeciw od wyroku zgodnie z pouczeniem - wystarczy tylko samo stwierdzenie bez żadnego uzasadniania

uzasadniać będziesz w piśmie procesowym, które wyślesz po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o dacie rozprawy

gronostaj02-02-2012 09:09:58   [#38]
powiedzcie mi jak to jest z mandatem PIP (poki co tylko w mojej głowie) czy to jest kara administracyjna?? Jaki to rodzaj kary
Ewa123e02-02-2012 15:45:11   [#39]
Rzewa dziękuję za informację
gronostaj07-02-2012 11:05:56   [#40]
Kochani czekam znów na inspektora. Kurcze cała w stresie...
gronostaj07-02-2012 16:34:59   [#41]
koniec kontroli... przezyłam. Protokół za kilka dni. Ale wyglada ze wszysko bedzie ok:)
Ewa123e07-02-2012 17:28:29   [#42]
u mnie nie jest tak kolorowo, wniosłam odwołanie od wyroku i czekam na rozprawę
gronostaj07-02-2012 17:29:43   [#43]
a o co poszlo? u nas posprawdzał co miał sprawdzić i poszedl sobie dzisiaj. Chyba donosicielowi sie nie udalo dopiac celu
Natka07-02-2012 19:51:11   [#44]
Ewa, możesz chociaż ogólnie powiedzieć w czym problem?
rzewa07-02-2012 20:04:30   [#45]
Ewa opisała wszystko w #36
Ewa123e07-02-2012 21:03:07   [#46]
Dzisiaj mój wójt zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Zaangażował radcę gminnego do napisania odwołania od wyroku i wskazał siebie na świadka w mojej obronie. Coś za bardzo cukierkowo to wygląda (byc może szukam dziury w całym).

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]