Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Oprogramowanie edukacyjne do pracowni - darowizna
strony: [ 1 ][ 2 ]
terdab01-12-2008 16:46:57   [#01]

Otrzymałam dzisiaj na szkołę poleconą przesyłkę z 3 licencjami na oprogramowanie:
1)Euro+ Angielski dla nastolatków
2)cd rom do podręcznika "Matematyka 2001- kl.4,5,6 i poradnik dla n-la
3)Przyrodo witaj! - kl.4,5,6
 Są to darmowe licencje przekazane w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" tylko jest do podpisania oświadczenie o przyjęciu darowizny.
Dokumenty opatrzone są logo EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) - tak jak przyjmowane przez nas pracownie.

Projektem zajmuje się WSiP i firma Incom SA z Wrocławia

Czy ktoś coś wie na ten temat. Proszę podzielcie się swoimi uwagami. Bo ja ostrożnie podchodzę do czegoś co mi dają za darmo (a jednocześnie zaznacza się, że wartość przekazywanego oprogramowania to 4474 zł)

malinka01-12-2008 16:56:58   [#02]
Otrzymałam to samo na kwotę 4474zł.Dziwna niespodzianka.
basias01-12-2008 17:09:01   [#03]

Dają, a tu trzeba się zastanowić, czy brać...

dostałam dzisiaj

liczba pracowni x 4474 zł = "ło matko!!!!!"

a na dodatek ja nie korzystam z "Matematyki 2001"

ulabbr01-12-2008 17:11:12   [#04]

Otrzymałam podobnie :) tylko zastanawiam się dlaczego to właśnie my mamy ściągać z internetu te programy, moim zdaniem powinny być dołączone CD z tymi programami.

ulabbr01-12-2008 17:13:19   [#05]
Ja również nie korzystam z Matematyki 2001, ani nawet :) z ich przyrody
bosia01-12-2008 17:15:39   [#06]
u nas języki obce tylko
basias01-12-2008 17:17:29   [#07]

dostaliście tylko języki obce?

podstawówki: matematyka, przyroda, j. angielski

 

terdab01-12-2008 17:21:06   [#08]
Czyli wniosek: Nie mam się czym martwić, tylko brać i podpisywać akt darowizny??
A nuż ktoś wykorzysta to oprogramowanie nawet, jak nie mamy ich podręczników :-)
bosia01-12-2008 17:21:45   [#09]

ponadgimnazjalna

należy w ciągu miesiąca uruchomić programy

też nie wiem co o tym sądzić

ulabbr01-12-2008 17:23:00   [#10]

U nas podają iż są to CD - ROM do podręcznika Matematyka 2001. SP wyd I - od klasy 4 do 6

Poradnik dla n-la, taki sam zakres

CD-ROM Przyrodo witaj! - kl.4-6 też CD do podręcznika

EuroPlus+ angielski dla nastolatków .

Same papiery, bez CD, a wszystko masz sobie ściągnąć po zalogowaniu z ich strony. Zastanawiam się tylko co po reinstalacji systemu :) będzie. Dlaczego to akurat nasi informatycy mają to ściągać, zgrywać wypalać CD skoro MEN za to płaci ??

terdab01-12-2008 17:23:34   [#11]
Ale czy podpisujecie przyjęcie darowizny?? Trzeba odesłać jeden arkusz dla Ministerstwa
basias01-12-2008 17:25:54   [#12]

MEN zrobił nam taki kosztowny prezent mikołajkowy

nie podoba mi się to sciąganie, brak informacji na stronach MEN i KO...

z podpisem poczekam...

ulabbr01-12-2008 17:30:47   [#13]

Ja jutro będę pewnie zawracać głowę naszemu MENowi :) już słyszę radość w głosie.

Popytam też w naszym KO i dopiero wtedy zastanowię się co podpiszę ;)

Nie rozumiem tylko dlaczego akurat Matematyka 2001 a nie np. Matematyka wokół nas (też WSiP), jakie kryteria wyboru. Komu to potrzebne??

Rozumiała bym jakąś np. Logomocję, słowniki itp. ale nie CD  - I edycja, które są już nieaktualne

ulabbr01-12-2008 17:31:22   [#14]
i to bez CD
Woron01-12-2008 17:37:22   [#15]
CD ROM do podręcznika? Jeden? A po co to komu? Dziwne to jakieś? A podręcznik? To ile w końcu tych licencji jest na to Euro+, bo kwota 4474zł to sporo?
renia201-12-2008 17:38:52   [#16]
też dostałam; w czwartek w zeszłym tygodniu był telefon, że przyjdzie przesyłka
malmar1501-12-2008 17:40:48   [#17]
podobnie jak pozostali, ani z tych programów nie korzystamy, a zamiast angielskiego mamy niemieckia to na stronie KO

Niezbędne informacje dotyczące wypełniania i podpisu "Oświadczenia o przyjęciu darowizny"

Szkoły, które otrzymały oprogramowanie edukacyjne, zobowiązane są do wypełnienia i podpisania dwóch egzemplarzy "Oświadczenia o przyjęciu darowizny". Oświadczenie o przyjęciu darowizny składa się z dwóch jednobrzmiących egzemplarzy. Dane w oświadczeniu należy wypełnić w następujący sposób:

1. Wpisać datę na pierwszej stronie (data nie może być późniejsza niż 30.11.2008)

2. Uzupełnić pełną nazwę szkoły wraz z adresem.

3. Wpisać organ prowadzący (organem prowadzącym jest np.: Urząd Miasta, Urząd Gminy lub inne. Nie jest nim dyrektor szkoły)

4. Zaparafować pierwszą stronę oświadczenia.

5. Na ostatniej stronie podpisać czytelnie, wpisać datę i miejscowość oraz przybić pieczęć szkoły i pieczątkę imienną dyrektora szkoły.

UWAGA: na obu stronach oświadczenia nie może być rozbieżności w datach.

Jeden egzemplarz szkoła zostawia u siebie, a jeden odsyła do właściwego terytorialnie Kuratora Oświaty.
bosia01-12-2008 17:44:29   [#18]

jeśli KO umieszcza, to może to prawdziwa darowizna?

jeszcze dzwoniła jakaś firma też z czymś darmowym (atlasy czy coś) i też coś podpisać, ale kazałam doładną ofertę przysłać, z dokładnym opisem co oni z tego mają, ze dają za darmo

nie odpowiedzieli

ulabbr01-12-2008 17:44:47   [#19]
czyli mam zmieniać daty, ponieważ mają być z końca listopada. A dzisiaj grudzień
ulabbr01-12-2008 17:46:23   [#20]
czyli teraz jeszcze mamy oszukiwać ??? !!!
danucha01-12-2008 18:05:38   [#21]
Mam ten sam problem z tą niespodziewaną darowizną . Nie korzystamy z tych programów więc nie wiem do czego można to wykorzystać ,dlaczego men wyrzuca pieniądze na coś co nie jest nam potrzebne .Już ja bym wiedziała co za te 4474 zł kupić co jest nam bardzo potrzebne.
Zaniepokoił mnie natomiast jeden z punktów owej deklaracji o darowiźnie, że wszelkie koszta związane z programami pokrywa szkoła obdarowana.Nie mam tego przy sobie ale jakoś w tym sensie to brzmiało.
Też nie podpisałam ,dzwoniłam do KO, ale sie nie dodzwoniłam.
Mam wątpliwości
danucha01-12-2008 18:07:03   [#22]
a przepraszam MEN
Małgorzata 6001-12-2008 18:55:32   [#23]
Może nie przyjmować tej przesyłki?Koszt jest wysoki,a programy praktycznie bezużyteczne i do tego informatycy mają sobie ściagnąć z Internetu.Wszystko to jest bezsensu.MEN w ramach darowizny przekazałby tą kwotę Dyrektorom,a oni wiedzieliby jakie programy komputerowe zakupić na potrzeby ucznia i nauczyciela.
Roman K01-12-2008 19:00:01   [#24]

dziś przyszła kolejna przesyłka....

korekta wartości darowizny....

na ponad 9000zł

:)

ulabbr01-12-2008 19:06:55   [#25]
a to suuuuuper :)
Adaa01-12-2008 19:38:48   [#26]

Może nie przyjmować tej przesyłki?Koszt jest wysoki,a programy praktycznie bezużyteczne

O ile pamietam we wniosku o przyznanie pracowni wypelniano stronke poswięconą zapotrzebowaniu na konkretne programy edukacyjne

dawno co prawda, ale moze akurat te zgłoszono:-)

 

dyrlo01-12-2008 19:47:07   [#27]

Dostałam, zainstalowaliśmy, odesłaliśmy potwierdzenie obioru, tyle, że cena mniejsza bo tylko języki tak jak u bosi.

Aha - płytka też jest.

basias01-12-2008 19:50:43   [#28]

A przekręt z datą?

Przesyłkę dostałam listem poleconym z data dzisiejszą

ma dokumencie mam napisać najpóźniej 30. 11. 2008

dziwne

niezgodne z kalendarzem: 30 listopada 2008 wyjątkowo wypadł przed 1 grudnia 2008

 

Martuś01-12-2008 19:50:44   [#29]
Otrzymałam 30 listopada. Też nie pracujemy na matematyce 2001, ale myślę że wykorzystać można.

2008-11-07

19:08:00

WSIP SA podpisanie przez Konsorcjum: WSiP SA i Incom SA umowy z MEN

Raport bieżący 45/2008

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał
podpisaną przez pełnomocnika konsorcjum umowę z dnia 5 listopada 2008 roku, zawartą pomiędzy
Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25 (MEN) a konsorcjum firm
WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136 oraz Incom S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Mokronoska 6 (Konsorcjum).
W ramach umowy Konsorcjum dostarczy oprogramowanie edukacyjne dla szkół podstawowych
wyposażonych w pracownie komputerowe w ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół.
Wartość podpisanej przez Konsorcjum umowy na dostawę oprogramowania dla szkół, wynosi 42 180828,69 (słownie : czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem
i 69/100 zł) złotych brutto.
Realizacja zamówienia przewidziana jest do końca 2008 roku.

Konsorcjum jest zobowiązane do wykonania na rzecz MEN następujących czynności :

-Uruchomienia zdalnego serwera umożliwiającego pobranie zestawów oprogramowania edukacyjnego,
-Udostępnienia zestawów oprogramowania dla szkół/placówek wyposażonych w pracownie komputerowe
w ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół wskazanych przez MEN wymaganych informacji i
dokumentów do oprogramowania do którego pobrania upoważniona jest szkoła/placówka,
-Prowadzenia serwisu gwarancyjnego dostarczonego oprogramowania,
-Aktualizacji oprogramowania w okresie 24 miesięcy od dnia dostarczenia oprogramowania.
Konsorcjum zobowiązane jest udostępnić oprogramowanie do dnia 30 listopada 2008 r. Konsorcjum
udziela 24 miesięcznej gwarancji na oprogramowanie.

Umowa przewiduje następujące przypadki, które mogą skutkować wystąpieniem wobec Konsorcjum z
roszczeniami o zapłatę kar umownych:

- W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, związanego z uruchomieniem zdalnego serwera
umożliwiającego pobranie zestawów oprogramowania edukacyjnego oraz z przekazaniem do
szkół/placówek, (wskazanych przez MEN) wymaganych informacji i dokumentów do oprogramowania, do
którego pobrania upoważniona jest szkoła/placówka, MEN może naliczyć Konsorcjum karę umowną,
niezależnie od wysokości poniesionych przez Konsorcjum kosztów i strat, w wysokości 1% od
wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki,
- MEN może naliczyć Konsorcjum karę umowną, niezależnie od wysokości poniesionych przez MEN
kosztów i strat, w wysokości 5% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia MEN od umowy z
powodów leżących po stronie Konsorcjum,
-W razie niedotrzymania warunków umowy, związanych z dostępnością oprogramowania w okresie 24
miesięcy od dnia uruchomienia serwera, MEN może naliczyć Konsorcjum karę umowną, niezależnie od
wysokości poniesionych przez MEN kosztów i strat, w wysokości 1% od wartości brutto umowy, za
każdy dzień braku możliwości pobrania oprogramowania,
-W razie nie dostarczenia aktualizacji oprogramowania w terminie 21 dni od daty jego wydania
przez producenta, MEN może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości danego
oprogramowania, za każdy dzień zwłoki powyżej wskazanego wyżej terminu.
Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania
w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych. Kary umowne podlegają sumowaniu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę w rozumieniu § 2 pkt 1 ust. 51 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych jest wartość przedmiotu umowy, która
wynosi co najmniej 10 %, wartości kapitałów własnych Emitenta.

Informację o wyborze oferty Konsorcjum przez MEN Emitent przekazał do publicznej wiadomości w
RB nr 42/2008 z dnia 29 września 2008 r.
bosia01-12-2008 19:52:32   [#30]

zapomniałam, że u mnie też jest płytka, a nawet dwie

dyrlo01-12-2008 19:53:16   [#31]
Ja dostałam dawniej, coś ze dwa tygodnie temu. Sprawdzę w szkole bo koperta (ta sztywna) jeszcze u mnie lezy.
bosia01-12-2008 19:54:10   [#32]
ja też z półtora tygodnia chyba
basias01-12-2008 19:55:34   [#33]

podstawówka - jedna płytka

jeszcze nie sprawdzałam zawartości

dyrlo01-12-2008 19:55:49   [#34]
Wiesz bosiu, myślę, że ja jedną bo jestem LO a Ty masz tych szkół więcej ;-)
bosia01-12-2008 20:01:16   [#35]
mam dwie pracownie +centrum multimedialne i pewnie dlatego
dyrlo01-12-2008 20:03:54   [#36]

No właśnie.

Ja co prawda też dwie pracownie + centrum multimedialne, ale jedna pracownia nie z tego programu. 

ixja501-12-2008 23:37:51   [#37]
My otrzymaliśmy same języki. Coś na ponad 800zł.
Dziś przyszła korekta wartości darowizny - ponad 9000 zł.

Ja nie doczytałam chyba i podpisałam z datą dzisiejszą.

A tak swoją drogą ..... Tyleż wart jest ta płytka z licencją ?????!!!!!!!
Jacek01-12-2008 23:47:09   [#38]
o ile ja pamiętam to u mnie ta darowizna jest warta 900 zł z groszami a nie 9000zł... i dzis przyszło bym jeszcze raz odesłał do KO bo jakieś daty były złe
ixja501-12-2008 23:59:48   [#39]
Ja aż dzwoniłam (co prawda na infolinię) aby upewnić się co do wartości,
bo wierzyć się nie chce, że tyle to jest warte.

U nas przysłali też nieco zmienioną treść licencji
z prośbą, aby poprzednią zniszczyć.

Czy ktoś wie o co tu chodzi ?
Piotr Zieliński02-12-2008 08:42:50   [#40]
Radzę nie podpisywać ze wsteczna datą. W październiku byłem przesłuchiwany (inni dyrektorzy naszego miasteczka również) w sprawie pracowni 2005. Trwa dochodzenie, którego głównym tematem jest antydatowanie dostaw.
Jacek02-12-2008 08:45:20   [#41]
Sprawdziłem i faktycznie darowizna urosła z 800 zł z groszami do 9000zł z groszami.. nie znam się ale tyle kasy to dłany biznes i ktos może odpisując sobie tą darowizne nieźle zarobił. Jak pan Trzeciak na orzechach
post został zmieniony: 02-12-2008 08:45:41
Woron02-12-2008 08:49:35   [#42]
Ile jest tam licencji (na ile stanowisk)? Jest gdzies zapisane w dokumentach?
dyrlo02-12-2008 08:54:13   [#43]

Zaraz sprawdzimy (z informatykami) :-(


post został zmieniony: 02-12-2008 09:00:57
dyrlo02-12-2008 09:03:38   [#44]

na 19 stanowisk + 1 przenośny

cena 997,30 zł

ataebra02-12-2008 09:32:18   [#45]

Ja dostałam wczoraj - 1 grudnia.Darowizna na kwotę 4474,47 złotych. Martwi mnie jednak

paragraf 4 - 1. "Wszelkie opłaty i ciężary związane z przyjęciem Oprogramowania obciążać

będą Szkołę". Dzwoniłam do KO, ale nikt nie potrafi wyjaśnić tego zapisu. Każą dzwonić

później.Jeśli darowizna to dlaczego mam ponosić koszty.

marzea02-12-2008 09:36:45   [#46]

W  oświadczeniu o przyjęciu darowizny w § 4 pkt 4 jest informacja,  iż placówka zobowiazuje się, że przez okres mimimum  pięciu lat od przekazania oprogramowania traktowane ono będzie jako funkcjomnalna całość i nie ulegnie rozdzieleniu.

Firma gwaranuje bezpłatne oprogramowanie na 2 lata, a później co, szkoła będzie musiała zakupić licencje za swoje pieniądze?

krystyna02-12-2008 16:17:39   [#47]

kolejna "obdarowana" na 9000 zł - oczywiście wpiszę datę dzisiejszą, ale o przydatności połowy programów wolę nie wspominać, bo (jestem gim.) dostałam same języki:

  • angielski
  • niemiecki
  • francuski ??????????
  • hiszpański  ????????????

a do tych dwóch ostatnich - ani chętnych uczniów, ani nauczycieli !

to po co one ???

trzeba je instalować ????

maniana02-12-2008 17:29:32   [#48]
Też dzisiaj dostałam te darowiznę. Datę oprotestowałam i nadawca zgodził się, że data musi być aktualna (podobno zaplanowali wcześniejsze rozesłanie). W KO nie chcą się tym zajmować bo to "dyrektor jest właścicielem pracowni i oprogramowania więc proszę korespondować na ten temat z MEN". Problem jest też z wpisem do księgi inwentarzowej ponieważ licencje są trzy a podana wartość jedna; książka tego nie przyjmie. Jeśli chodzi o ponoszone przez szkołę koszty to chyba chodzi o te konieczne aktualizacje licencji bo jednak dali na trzy lata o obowiązek jest na 5. Ja mam jeszcze problem bo pracownię rozbudowałam na 16 stanowisk a licencje są na 10. Duża bzdura!
Konto zapomniane02-12-2008 17:52:33   [#49]
Mam podobnie.
Nie przyjmę tej "darowizny". Takie oprogramowanie ładowane z sieci za taaakie pieniądze? Bez nośników, w dodatku bez możliwości sporządzenia kopii zapasowej softu za niemal 5tys. zł? A co będzie, jeżeli firma zbankrutuje za rok albo dwa i nie będzie można ponownie zainstalować z ich serwera programów. Moim zdaniem bezsens.
maniana02-12-2008 17:58:31   [#50]
Nie pomyślałam, że mogę odmówić przyjęcia ale to chyba warte przemyślenia. Bo faktycznie po co później przedłużać licencje, jeśli nie będziemy z nich korzystać.
strony: [ 1 ][ 2 ]