Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zarządzenia dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ]
pinkas12-03-2008 19:13:00   [#01]
Witam wszystkich
Mam gorącą prośbę, czy ktoś mółby mnie poratować przykładowymi zarządzeniami dyrektora, chodzi szczególnie o zarządzenie wprowadzające uchwałę organu prowadzącego o wynagrodzeniach obsługi.
Niestety nie mogę skorzystać z wymiany plików.
AnJa12-03-2008 19:22:25   [#02]
wg mnie nie masz bez upoaznienia wyrazonego w uchwale OP praw do wydawania takiego zarządzenia
beera12-03-2008 19:27:49   [#03]

"niestety nie mogę korzystać z wymiany plików"

gdy tak się pisze, to wskazuje się na to, ze problem z pobieraniem plików jest wynikiem jakiegos naszego zaniedbania
A Ty  nie możesz korzystać z wymiany plików, bo co?
Dlaczego nie możesz?

 

 

pinkas12-03-2008 19:32:02   [#04]
Tą uchwałę OP mam wprowadzić do stosowania w szkole.
Problem z korzystaniem z plików może wynika nie z zaniedbania tylko ciąglego braku czasu.
Rycho12-03-2008 19:33:48   [#05]
nie masz czasu kliknąć na przycisk "wymiana plików"????
pinkas12-03-2008 19:36:29   [#06]
nie mam dostępu :)
Rycho12-03-2008 19:37:32   [#07]
aaa, to musisz kliknąć zupełnnie inny przycisk :)
pinkas12-03-2008 19:42:35   [#08]
tak to inny przycisk, ale przez rok dyrektorowania jeszcze nie mogę z tym wszystkim zdążyć :)
Ala12-03-2008 20:23:10   [#09]
to zacznij od kliknięcia odpowiednich przycisków, tu!  :-)
Ala12-03-2008 20:24:29   [#10]
odrazu będzie ci łatwiej ;-)
pinkas12-03-2008 21:25:42   [#11]
Tak ale sprawa dość pilna
zgredek12-03-2008 21:28:35   [#12]
zrób zmiany w regulamine pracy - jako pp podaj uchwałę OP
pinkas12-03-2008 21:41:22   [#13]
Dzięki zgredek, dobry człowieku.
ale aneks do regulaminu pracy wprowadza się zarządzeniem ( bynajmniej w naszym OP tak to praktykują), czyli pp uchwała OP?
rzewa12-03-2008 22:36:23   [#14]
nie

pp to art 39 ust 3 UoSO
zgredek13-03-2008 13:43:05   [#15]

ja bym napisała na podstawie .... uoso w związku z uchwałą ....

bo przypuszczam, że chodzi o najniższe wynagrodzenie zasadnicze - a takowe ma prawo ustalić tylko OP

stąd kompetencje dyrektora, ale w związku z...

gaga6914-03-2008 14:25:11   [#16]

1.Zarządzenie nr 1/2008Dyrektora ..................... z dnia 2 stycznia 2008 r.

W sprawie : wykonania zarządzenia nr OR- 0151/451/2007 Prezydenta Miasta ......... z dnia 19.12.2007 r w sprawie : wykonania Uchwały..........Rady Miasta ....... z dnia 17 października 2007 r w sprawie : regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości , kryteriów i trybu przyznawania nadród -obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku ( Dz. Urz. Woj......... r. Nr. 201 poz . 3967 )

(zarządzenie Prezydenta nakazywalo wprowadzić regulamin w szkole i nakazywało tego dokonać dyrektorowi , dlarego zrobiłam jak powyżej)

 

Adaa14-03-2008 16:53:54   [#17]

jestem ciekawa gdzie umocowane jest w prawie wprowadzanie przez dyrektora szkoły tak ogromnej ilosci jego zarządzeń

obsługa dostaje nowe wymiary uposażenia z podaniem podstawy prawnej (rozporzadzenie, uchwala Rady gminy, regulamin, czy co tam trzeba)

wprowadzanie zarzadzeniem aneksu do regulaminu pracy?

a jak dyrektor nie zarzadzi to nie wejdzie?

;-)

moim zdaniem połowa zarzadzeń, o których mowa tu na przełomie lat jest zbednym wytworem indywidualnej biurokracji

zgredek15-03-2008 12:05:42   [#18]

wrócę do tego co pisałam w #15

zatem uważam, że:

1. przy zmianie najniższego zasadniczego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi należy zmienić zarządzeniem regulamin wynagradzania i zrobiłabym tak jak napisałam w #15

2. przy rozporządzeniowej zmianie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nalezy każdemu wystosować pismo określające nowe stawki powołując się na rozporzędzenie ministra

3. w przypadku wprowadzenia regulaminów OP (takiego jak na przykład w #16) wystarczy określić na piśmie nowe dodatki (każdemu zainteresowanemu) powołując się na odpowiednią uchwałę OP

tak myślę

--------------

a jeszcze dodam - dlaczego zarządzenie przy regulaminie wynagradzania

otóż - w regulaminie wynagradzania znajdują się tabelki z rozporządzenia o wymagradzaniu pracowników samorządowych, dostosowane do wartości punktu i najniższego zasadniczego obowiązujących w danej placówce - i te tabelki trzeba dostosować - są widełkowe, ogólne i dotyczą każdego pracownika aio - zatem zmiana wartości punktu albo zasadniczego wprowadza zmianę w regulaminie wynagradzania

natomiast co do konkretnych osób - otrzymują pisemne zmiany do umowy


post został zmieniony: 15-03-2008 12:16:24
izabelamaciejka17-04-2008 12:21:52   [#19]
czy wprowadzjąc zarządzeniem nowy regulamin wycieczek i wyjść poza teren szkoły  powinno się podać jakąś podstawę prawną?
izabelamaciejka17-04-2008 19:51:45   [#20]
czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć? :-)
jerzyk17-04-2008 23:59:22   [#21]

Jak koniecznie chcesz to możesz podać to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o "dyrektorze", rozumie się przez to dyrektora szkoły lub placówki.

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

izabelamaciejka18-04-2008 06:00:10   [#22]
serdeczne dzięki:-)
martucha26-06-2008 12:32:39   [#23]

Mam problem. Pomocy proszę :)

Muszę zarządzeniem zmienic załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania administracji i obsługi.

Pisze zarządzenie zmieniające zarządzenie, które ten regulamin wprowadziło.

Zarządzenie Nr 6/2008

Dyrektora SOSW w .................

zmieniające zarządzenie Nr 00/2007 z dnia xx czerwca xxxx roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi.

 

Zarządza się, co następuje:

i tutaj nastepuje pustka. Nie wiem na jakiej podstawie prawnej, i jak to napsać.

 

Zmieniany zalącznik nr 2 dotyczy wykazu stanowisk, kwot wynagr zasadniczego, kategori zaszeregowania tak jak w

 

Rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222z późn. zm.)

tam sie zmieniły tabelki i teraz głowny ksiegowy jest stanowiskiem kierowniczym urzędnczym.

 

Jak to napisać? Chcę, wprowadzic nowy załącznik nr 2 w miejsce starego.

Proste: zarządzenie w miejsce starego wprowadza nowy załącznik.

Tylko cokolwiek nie napisze załącznik załocznika zalacznikiem pogania... Nie potrafie tego sformułować. Wychodzi mi, że uchyla sie zał. nr 2, wprowadza sie nowy zal  nr 2, który jest zalacznikiem do zarządzenia.

Nie jestem dyrektorem. A Wy przecież piszecie zarządzenia. Pomóżcie proszę. Chodzi o dwa zdania :)

martucha26-06-2008 12:39:28   [#24]
z góry wielkie dzięki :)
Power426-06-2008 13:00:46   [#25]
dla mnie traci ono moc z dniem podanym w RRM
a po co nowe zarządenie ?
u nas tak się nie robi
Power426-06-2008 13:06:31   [#26]
nie macie układu ponadzbiorowego dla pracowników niepedagogicznych albo jakiejś uchwały Rady Powiatu/Miejskiej czy coś takiego w sprawie wynagradzania tej grupy pracowników?
martucha27-06-2008 08:46:01   [#27]

mamy regulamin wynagradzania na podstawie uchwały Rady Powiatu i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych...

No i żeby zmienic załacznik w tym regulaminie, potrzeba zarządzenia dyrektora zmieniającego, tak u nas było i jest.  

Jak inaczej wprowadza sie zmiany w regulaminach??

Power427-06-2008 09:22:37   [#28]
Uchwała Rady Powiatu w tej sprawie -jest podstawą prawną-

jeśli wchodzi rozporządzenie MEN dotyczące minimalnych stawek nauczycieli, uchwała Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad wypłaty za godziny ponadwymiarowe..... to też piszesz zarządzenie w tej sprawie?

przecież one obowiązują czy tego chcesz czy nie

u nas pisze się wtedy angaże i podaje te akty jako pp, żadnych zarządzeń w tej sprawie nie piszemy

co najwyżej jakieś kryteria np dodawania motywacyjnych, przydzielania nagród dyrka itd(ale na to brak pp-i nie wszyscy to mają)
Power427-06-2008 09:25:27   [#29]
kiedyś też pisaliśmy jeszcze regulaminy wewnątrzzakładowe do tych uchwał i wtedy regulamin był wprowadzany zarządzeniem dyrka-ale już nie
Power427-06-2008 09:29:14   [#30]
chyba że w tej uchwale Rady Powiatu macie takie zdanie, że kierownik jednostki określa coś szczegółowo w regulaminie jednostki?
może ktoś inny ma tak jak Ty?
martucha27-06-2008 09:58:22   [#31]

Jest tak jak piszesz.

Ale mamy Regulamin wynagradzania administracji i obsługi. W tym całym regulaminie jest załącznik i muszę go zmienić.

A żeby cokolwiek zmienić w regulaminie, trzeba to zrobic zarządzeniem.

Problem jest taki, że nie umiem sformułować treści tego zarządzenia.

Nie ja podejmuję decyzję, czy to ma sens. Mam zmienic załącznik, a nie umiem napisac zarządzenia.

rzewa27-06-2008 10:04:12   [#32]
martucha napisz:
zarządzenie w sprawie...

w regulaminie wynagradzania wprowadza się następujące zmiiany
1. załącznik nr 1 przyjmuje brzmienie ustalone załącznikiem nr 1 do zarządzenia

2.

[...]

a potem: załącznik nr 1 do zarządzenia ... i jego treść (tabelka)
martucha27-06-2008 10:12:17   [#33]

Tak myślałam, bo ineczej chyba sie nie da. Tylko ten załacznik do załącznika tak jakoś dziwnie brzmi ;-)

dzieki rzewo :-)

rzewa27-06-2008 10:14:52   [#34]
załącznik jest do zarządzenia a nie do załącznika :-))
martucha27-06-2008 10:58:12   [#35]

hihi, no racja

jak na mój umęczony umysł to i tak za dużo załączników ;-)

izabelamaciejka27-08-2008 20:02:20   [#36]
chcę jutro wprowadzić zarządzeniem dyrektora wewnątrzszkolną instrukcję uzupełniania dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, czy trzeba podać  jakąś podstawę prawną takiego zarządzenia?
zgredek27-08-2008 20:05:57   [#37]

uoso:

Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
izabelamaciejka27-08-2008 20:10:29   [#38]
dziękuję za szybką odpowiedź:-)))
AnJa27-08-2008 20:50:10   [#39]
nie czepiam się, alem tylko ciekaw:

- co Ty w tej instrukcji zamierzasz zawrzeć?

pytam, bo pamiętam, jak kilka lat temu nabijałem się tu z kogoś, kto mia u siebie instrukcję obsługi dziennika

aż ją gdzieś wkleił

no to przeczytałem, wydrukowałem i zaczęliśmy korzystac- bo mądre to bylo
retiro11-09-2008 11:35:45   [#40]
co robicie z zarządzeniami, tzn. wieszacie je? odczytujecie na radzie?
bosia11-09-2008 11:55:06   [#41]

w zależności czego dotyczą

np. teraz zmieniam sposób rozliczenia w zaocznych

mamy posiedzenie rp w poniedziałek, czytam i dodatkowo lista do podpisu dołączona do zarządzenia

a w innych-wyjazd samochodem na delegacje tylko do przeczytania

retiro11-09-2008 13:37:50   [#42]
powiedz coś więcej o tych rozliczeniach w zaocznych, bo ja z nimi zaczynam: u mnie mają tam po prostu dodatkowe godziny w ramach umowy o pracę
bosia11-09-2008 14:20:15   [#43]
nie wiem co chcesz wiedzieć?
izabelamaciejka11-09-2008 19:30:49   [#44]
jeżeli zarządzenie dotyczy całej RP to czytam na radzie, jeżeli tylko fragmentu działalności placówki, to podpisują osoby zaiteresowane, które są informowane o zarządzeniu i jego treści.
AnJa11-09-2008 19:40:35   [#45]
bardzo mi sie w kontekście Waszych działań nie podoba polityka MEN

bo MEN wprowadza rózne przepisy i nie tylko ich nie daje podpisać mi, że zapoznałem, ale nawet nie odczytuje

ja zaś myślałem, że MEN postępuje własciwie i wzorowałem się na nich- więc tylko ogłaszałem poprzez wywieszenie na tablicy

ale teraz sie poprawię- zaraz po napisaniu zarządzenia będę dzwonił do kazdego nauczyciela i odczytywał treść

a do tych, co bliżej mieszkają to nawet wieczorkiem wpadnę, coby osobiście zadeklamować
fredi11-09-2008 19:43:18   [#46]
a uchwałę rady gminy podpisują wszyscy mieszkańcy ?
Nie macie tablicy ogłoszeń w szkole ?
izabelamaciejka11-09-2008 19:43:26   [#47]
AnJa - świetny pomysł, na pewno na tych wizytach skorzystasz, więc radzę - odwiedzaj wszystkich...
JarTul11-09-2008 19:44:57   [#48]
AnJa! Jak zawsze pełnia rozsądku. :-)
izabelamaciejka11-09-2008 19:46:20   [#49]
problem w tym, że nasza szkoła jest specyficzna, bo pracujemy w 6 szpitalach na terenie miasta. Łatwiej więc jest mi powiadomic, np. o zarządzeniach zainteresowanych nauczycieli, niż jeździc po wszystkich szpitalach w wywieszac informacje...
bosia11-09-2008 20:06:45   [#50]

jaki tam rozsądek

AnJa marudzi i się czepia

napisałam tak o zarządzeniach:

w zależności czego dotyczą

np. teraz zmieniam sposób rozliczenia w zaocznych

mamy posiedzenie rp w poniedziałek, czytam i dodatkowo lista do podpisu dołączona do zarządzenia -tak muszę, bo zmieniam coś co funkcjonowało kilkanascie  lat i nie chce wycieczek, ze nie wiedzieli, albo nie zrozumieli 

a w innych-wyjazd samochodem na delegacje tylko do przeczytania-na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, nie dopisałam, bo każda szkoła ma swoje takie miejsce

itd. komisja do egzaminu na kombajn-podpis zainteresowanych

a teraz wytłumaczyłam szczegółowo co autor miał na myśli

i z zarządzeniami jest tak samo, trzeba szczegółowo niektórym kawa na ławę

strony: [ 1 ][ 2 ]