Forum OSKKO - wątek

TEMAT: teksty ujednolicone
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
Leszek08-02-2015 14:23:03   [#401]

drobny błąd w ujednoliconym uoso - w art. 64, poprawiam i wrzucam do wymiany plików- prawo

pozdrawiam

Leszek16-03-2015 21:07:15   [#402]

ujednolicona KN na dzień 31.03.2015 r.

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek16-03-2015 21:08:21   [#403]

ujednolicona uoso na dzień 31.03.2015 r. (+ 116 artykułów oraz 2 nowe rozdziały)- bez ujednolicenia koszmarek prawny

w wymianie plików - prawo

czytajcie i sprawdzajcie czy nie pomyliłem się przy którymś artykule :-))

pozdrawiam

Natka16-03-2015 21:28:52   [#404]

dobrze, bardzo dobrze, że Ciebie mamy :-)

izagim18-03-2015 17:44:18   [#405]

baaardzo dziękuję! 

nadal jedyny pewnik to to, że W OŚWIACIE NIE MA NIC STAŁEGO OPRÓCZ STAŁYCH ZMIAN!

i stałe ujednolicenia Leszka :-)

Leszek24-03-2015 20:45:37   [#406]

dzięki za miłe słowa, a teraz

ujednolicona organizacja roku szkolnego na dzień 8 kwietnia 2015 r.

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

ola 1324-03-2015 22:33:42   [#407]

Leszku jesteś Wielki :)

Leszek27-04-2015 19:16:59   [#408]

dla nauczycieli szkół rządowych - a właściwie krajowych placówek doskonalenia nauczycieli - tekst ujednolicony rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw... wg stanu na 28 kwietnia 2015 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek07-07-2015 19:33:06   [#409]

zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - tekst ujednolicony - od 1.09.2015 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek28-07-2015 19:43:08   [#410]

ujednolicone uoso na dzień 1.01.2016 r. - niby po drobiazgu z poz. 1045, ale warto poczytać

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek12-08-2015 19:30:06   [#411]

ujednolicone egzaminy eksternistyczne na 1 września 2015 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek17-08-2015 21:11:22   [#412]

ujednolicona praktyczna nauka zawodu - 1.09.2015 r.
wymiana plików - prawo

pozdrawiam

olaszyma21-08-2015 14:07:06   [#413]

znalazłam w nowym ujednoliconym rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego  taką informację:

§ 7a.

Dzień 26 maja 2006 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w tym dniu, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Dlaczego tego nie skreślono? Moze mi ktoś powiedzieć? A może to dotyczy roku 2016 ?

 

Jacek21-08-2015 14:21:25   [#414]

dotyczy jak napisano. Zostało jako wartość historyczna, bo zapis nie został uchylony, więc przy ujednolicaniu pozostał :-)

Leszek29-08-2015 10:29:22   [#415]

zmiany w przepisach o placówkach doskonalenia nauczycieli - ciągłe poszukiwanie przez MEN stanu idealnego - zmiany na 1.09.2015 r. - ujednolicenie

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek29-08-2015 10:30:09   [#416]

ujednolicone rozp. w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania - dostosowanie przepisu na 1.09.2015 r. do nowych przepisów o ocenianiu
wymiana plików - prawo

pozdrawiam


post został zmieniony: 29-08-2015 10:30:24
Leszek29-08-2015 10:30:54   [#417]

ujednolicone na 12.09.2015 r. rozp. w spr. rozliczania dotacji przedszkolnej
wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek29-08-2015 11:59:23   [#418]

porównanie uregulowań starego i nowego przepisu o przechodzeniu uczniów do szkół - nieco nowego, choć może ktoś poczuć niedosyt rozwiązań

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

ola 1329-08-2015 16:38:04   [#419]

Leszku, uderzam czołem w ziemię, na której stoisz. :-)

Masz bracie kondycję. :-)

Leszek29-08-2015 20:54:33   [#420]

Nie uderzaj, a kondycję  mam 😊

A szczególnie lubię zmiany w przepisach oświatowych 😊

Pozdrawiam 

Leszek01-09-2015 09:07:21   [#421]

ujednolicona Karta Nauczyciela po wczorajszej (drobnej zmianie), która wchodzi w życie 2.01.2016 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek14-10-2015 12:01:01   [#422]

ujednolicone UoSO po drobnej zmianie art. 94a ust. 2 pkt 12 wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - zmiana wchodzi w życie 14.11.2015 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek19-10-2015 15:33:45   [#423]

ujednolicona KN wg stanu na początku 2016 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek19-10-2015 15:34:51   [#424]

ujednolicenie UoSO na dzień 1.04.2016 r. (z wypoczynkową)

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek09-11-2015 19:17:18   [#425]

zmiana rozp. MEN w spr. dyscyplinarek nauczycieli - tekst ujednolicony

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek13-11-2015 21:41:29   [#426]

tekst ujednolicony rozp. MEN w spr. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - wg stanu na 28.11.2015 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek26-11-2015 19:58:31   [#427]

ujednolicone rozp. MENiS w spr. podziału środków na doskonalenie nauczycieli - stan na 1.01.2016 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

ewa26-11-2015 20:22:42   [#428]

wypada wieloletni plan doskonalenia nauczycieli  ;-)

Ala26-11-2015 20:49:56   [#429]

w tej sytuacji to dobrze ;)

Leszek27-11-2015 10:23:44   [#430]

dostosowanie do nowych zadań, w gestii finansów także

pozdrawiam

Leszek04-12-2015 21:26:18   [#431]

ujednolicone uoso z projektem zmian z 4.12.2015 r. - warto zajrzeć do tekstów samoistnych

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek08-01-2016 18:19:20   [#432]

ujednolicone uoso na dzień 23.01.2016 r. - zawiera ustawę 6-7-latkową, uwaga bardzo ważne przepisy przejściowe w tekście samoistnym ustawy zmieniającej z 29.12.2015 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

rzepek10-01-2016 10:38:14   [#433]

Leszku -ogromna pomoc za te teksty ( i czerwone zmiany:)), bardzo dziękuję. Mam pytanie: czy paragraf:

"nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego"

oznacza, że w razie oskarżenia prywatnego -nie bierze się tego  pod uwagę? Np kiedy rodzic oskarża przed sądem nauczyciela -nie ma to wpływu na jego zawieszenie?

Ala10-01-2016 10:40:36   [#434]

rzepek, konsultacje KN są w innym wątku :)

dawaj to tam :)


post został zmieniony: 10-01-2016 10:41:07
rzepek10-01-2016 12:45:39   [#435]

A, to przepraszam:)

MKJ10-01-2016 12:53:56   [#436]

Rzepek, odpowiedź w wątku konsultacyjnym. :)

Leszek14-01-2016 21:57:22   [#437]

ujednolicone Uoso po 2 zmianach tj. - obecnie ustawą o Zintegr. Syst. Kwalifikacji

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek20-02-2016 14:35:41   [#438]

ujednolicona uoso po kolejnej, trzeciej w tym roku zmianie (w ustawie 500-złotowej) - dot. tylko art. 20t ust. 8 (działania OP) - na dzień 1.04.2016

w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek21-03-2016 11:05:34   [#439]

ujednolicone UoSO z projektem zmian z 16.03.2016 r. (nie zapomnijcie o tekście samoistnym ustawy zmieniającej)

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek12-04-2016 16:53:17   [#440]

ujednolicona akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli na dzień 13.04.2016 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek13-04-2016 10:11:19   [#441]

ujednolicone rozp. w spr. świadectw i dyplomów z projektem zm. z 6.04.2016 r. (bez wzorów)

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek05-05-2016 10:07:21   [#442]

ujednolicone kwalifikacje nauczycieli z propozycją zmian z 4.05.2016 r. - bez załącznika

zamieściłem w wymianie plików - prawo

pozdrawiam

Leszek16-05-2016 19:25:55   [#443]

ujednolicona KN na dzień 31.05.2016 r. (ustawa dyscyplinarna, znosząca karciane)

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek16-05-2016 20:13:17   [#444]

ujednolicone uoso na dzień 31.05.2016 r. - pokłosie dużej zm. KN

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

martek17-05-2016 13:24:42   [#445]

Leszku, powołując się aktualnie na KN( np. rozwiązanie stosunku pracy z art. 20....) na jaki DZ.U należy się powołać?Nie wiem czy jestem na bieżąco

Jacek17-05-2016 13:27:16   [#446]

(Dz. U z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)

martek17-05-2016 13:28:42   [#447]

 czy to jest aktualna wersja, której trzeba obecnie używać?

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami w Dz. U.: 2014 r. poz. 1198; 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418; 2016 r. poz. 668)

martek17-05-2016 13:29:35   [#448]

ale Ty jesteś jak Błyskawica.... zanim napisałam kolejny post Ty już udzieliłeś mi odpowiedzi. Wielkie dzięki

Leszek06-06-2016 21:47:33   [#449]

ujednolicone świadectwa i inne dokumenty szkolne na dzień 7.06.2016 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

Leszek13-06-2016 20:28:53   [#450]

ujednolicona klasyfikacja zawodów szkolnictwa zaw. - na dzień 1.09.2016 r.

wymiana plików - prawo

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]