Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel radnym a wynagrodzenie
strony: [ 1 ]
JarTul12-11-2002 18:28:58   [#01]

Nauczyciel został radnym, czy należy mu się wynagrodzenie za lekcje nieodbyte w związku z jego pracami w radzie gminy (miasta) - sesje, posiedzenia komisji? 

Poniższy wywód prawny jest słuszny, ale czy stosowany?

Interpretacja przepisów z serwisu prawnego HOGA:
Michał Siarkiewicz

[ siarkiewicz@firma.hoga.pl ]


Przepis art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) stanowi, że pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. W przypadku gdy nauczyciel będący radnym bierze udział w pracach organów gminy, to stosownie do przepisu § 16 ust. 2   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 20, poz. 281)  nie przysługuje mu wynagrodzenie, a pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. Tymi odrębnymi przepisami są przepisy ustawy o samorządzie gminnym – art. 25 ust. 4 mówiący o dietach i kosztach podróży.  

 

Marek N12-11-2002 18:57:12   [#02]

Mam ten sam problem, nauczyciel mojej szkoły został radnym. Zamierzam stosować ten przepis.

Czy stosowany? Byłem radnym, zanim zostałęm dyrektorem szkoły. Rozwiązałem wtedy problem w ten sposób, że dyrektor ustalił mi odpowiednio plan lekcji. Wszystkie zajęcia lekcyjne realizowałem w ciągu czterech dni. Jeden dzień miałem na prace w radzie, posiedzenia komisji, sesje, itp.Tylko nie wiem, czy tak da się wszędzie zorganizować. Dużo zależy od samych radnych. Dla mnie to było najlepsze wyjście, bo nie kolidowało to z moją pracą zawodową. Jeśli wyjątkowo musiałem zwolnić się w inny dzień, to załątwaiałem na zasadzie zastępstw koleżeńskich, i później odrabiałem.

JarTul13-11-2002 21:36:44   [#03]

Nikt więcej nie zatrudnia

nauczycieli, którzy byli lub są radnymi?
Zola13-11-2002 22:55:34   [#04]

ja zatrudniałam ,ale to był emerytowany nauczyciel religii

miał tak ustawione zajecia,że nie kolidowały z sesjami a jak juz była potrzba to było zastepstwo

mysle jednak ,że zasady zwalniania nauczycieli radnych powinien ustalic organ prowadzący

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]