Forum OSKKO - wątek

TEMAT: matura z jęz.obcego w technikum hotelarskim?
strony: [ 1 ]
annah09-11-2002 21:28:38   [#01]

czy uczeń Technikum Hotelarskiego może zdawać jęz. niemiecki na maturze pisemnej lub ustnej?

dodam, że w tej klasie języki są przedmiotami zawodowymi, a nie ogólnokształcącymi i np. jęz. niem. jest 4,4,4,5,5 a ang w każdym roku po 2 godz.

dawniej było tak, że uczeń nie mógł zdawać języka obcego na maturze pisemnej, mógł zdawać ustnie, ale dopiero po egzaminie szkolnym i tutaj też nie wiem, klasyfikacyjnym? ale w jakim celu? żeby sprawdzić czy opanował materiał? nie wiem

w języku obcym była obrona prac dyplomowych

pomóżcie!

Leszek09-11-2002 22:27:22   [#02]

Załącznik nr  1 do rozporz. o ocenianiu:

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu dojrzałości

§ 2.

2. W części pisemnej egzamin dojrzałości obejmuje dwa przedmioty:

2) drugi przedmiot - w zależności od typu szkoły i profilu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 3:

g) do wyboru przez ucznia - jeden z następujących języków obcych: język angielski, język francuski, język grecki klasyczny, język hiszpański, język łaciński, język niemiecki, język rosyjski, język słowacki i język włoski, a od sesji wiosennej w roku szkolnym 2002/2003 - także język portugalski i język szwedzki,

4. W części ustnej egzamin dojrzałości obejmuje:

2) w szkołach średnich zawodowych dwa przedmioty:

b) jeden z następujących przedmiotów - do wyboru przez ucznia:

- język obcy nowożytny,

6. W części pisemnej i części ustnej egzaminu dojrzałości z języka obcego uczeń może wybrać język, którego uczył się w szkole, lub język opanowany we własnym zakresie.

Jak z tego wynika nie ma przeciwskazań, może wybrać j. niem. (nie robimy już żadnych egz. klasyf. czy sprawdz.

Pozdrawiam

annah13-11-2002 17:49:44   [#03]

wiem już, że maturę mogą zdawać

tylko teraz na jakim poziomie? w tamtym roku były 2: podstawowy i rozszerzony, ten sam arkusz, tylko do tego zadania z gwiazdką

jesli ktoś brał się za rozszerzony to był oceniany wg innej punktacji, wg innych tabel, nawet to co robił na poziomie podstawowym

ponoć było to tylko na jęz. ang., na jęz. niem. był tylko jeden poziom

pytanie: czy w tym roku też będzie takie zróżnicowanie, czy nie macie przecieków?

czy jest tutaj anglista, który mógłby skontaktować się ze mną?

Leszek13-11-2002 18:09:11   [#04]

Sprawdź w swoim kuratorium.

Powinny już być informacje.

Pozdrawiam

Zola13-11-2002 19:04:56   [#05]
u nas od kilku lat jest na wszystkim jeden poziom i jedne kryteria oceny  - na pisemnym
Danka14-11-2002 00:08:43   [#06]
U nas ( też technikum) tylko jeden poziom tak jak w liceum ogólnokształcącym.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]